พระนางอินย็อล (เกาหลี인열왕후; ฮันจา仁烈王后; 16 สิงหาคม ค.ศ. 1594 – 16 มกราคม ค.ศ. 1636) เป็นพระมเหสีของพระเจ้าอินโจ พระมหากษัตริย์พระองค์ที่ 16 แห่งราชวงศ์โชซ็อนของเกาหลี เสกสมรสกันขณะที่พระนางพระชนม์ได้ 17 ชันษาและพระเจ้าอินโจยังทรงดำรงตำแหน่งนึงยังกุน (능양군) ครั้นนึงยังกุนขึ้นครองราชย์แล้ว พระนางก็ได้เป็นพระมเหสี แต่เมื่อพระนางประสูติพระโอรสพระองค์ที่ 6 ของพระเจ้าอินโจได้ 4 วัน พระนางก็สิ้นพระชนม์ พระเจ้าอินโจมีพระราชประสงค์จะพระราชทานนาม "มย็องฮ็อน" (Myeongheon) ให้แก่พระนางหลังพระนางสิ้นพระชนม์ แต่ราชบัณฑิตคิม ซัง-ฮ็อน (김상헌) เสนอให้เปลี่ยนนาม "อินย็อล" เป็น "อินรย็อล" (인렬) แทน สุสานของพระนางอยู่ที่พาจูในคย็องกี

พงศาวลี แก้

 • พระบิดา: ฮัน จุง-กย็อม (한준겸; ค.ศ. 1557–1627)
  • พระเจ้าปู่: ฮัน ฮโย-ยุน (한효윤; ค.ศ. 1536–1580)
  • พระเจ้าย่า: นางชินจากพย็องซัน (평산 신씨; ค.ศ. 1532–1608)
 • พระมารดา: นางฮวังจากชังว็อน (창원 황씨; ค.ศ. 1561–1594)
  • พระเจ้าตา: ฮวัง ซ็อง (황성)
  • พระเจ้ายาย: นางอีจากอูบง (우봉 이씨)
 • พระสวามี: อินโจ (인조; 7 ธันวาคม ค.ศ. 1595 – 17 มิถุนายน ค.ศ. 1649)
  • พระโอรส: อี วัง, ได้เป็น โซฮย็อนเซจา (이왕 소현세자; 5 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1612 – 21 พฤษภาคม ค.ศ. 1645)
   • พระสุณิสา: นางคังจากมินฮเวบิน (민회빈 강씨; ค.ศ. 1611 – 30 เมษายน ค.ศ. 1646)
  • พระโอรส: พงลิมแทกุน (봉림대군; 3 กรกฎาคม ค.ศ. 1619 – 23 มิถุนายน ค.ศ. 1659)
   • พระสุณิสา: นางชัง, ได้เป็น พระนางอินซ็อน (인선왕후 장씨; 9 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1619 – 19 มีนาคม ค.ศ. 1674)
  • พระโอรส: อี โย, ได้เป็น อินพย็องแทกุน (이요 인평대군; 10 ธันวาคม ค.ศ. 1622 – 13 พฤษภาคม ค.ศ. 1658)
   • พระสุณิสา: นางโอจากทงบก, ได้เป็น บกช็อนบูบูอิน (복천부부인 동복 오씨; 22 เมษายน ค.ศ. 1622 – 6 สิงหาคม ค.ศ. 1658)
  • พระโอรส: อี กน, ได้เป็น ยงซ็องแทกุน (이곤 용성대군; 24 ตุลาคม ค.ศ. 1624 – 22 ธันวาคม ค.ศ. 1629)
ก่อนหน้า พระนางอินย็อล ถัดไป
พระนางยู   พระมเหสีแห่งโชซ็อน
(ค.ศ. 1623–1635)
  พระนางชังรย็อล