พระนางชังรย็อล (เกาหลี장렬왕후; 16 ธันวาคม ค.ศ. 1624 – 20 กันยายน ค.ศ. 1688) เรียกอีกอย่างว่า ชาอีวังแดบี (자의왕대비; แปลตรงตัว "อัครราชเทวีชาอี") เป็นพระมเหสีของพระเจ้าอินโจ พระมหากษัตริย์พระองค์ที่ 16 แห่งราชวงศ์โชซ็อนของเกาหลี

พระนางชังรย็อล
พระอัยยิกาเจ้าแห่งโชซ็อน
วาระค.ศ. 1659–1688
ก่อนหน้าอินมก
ถัดไปอินวน
พระชนนีพันปีหลวงแห่งโชซ็อน
วาระค.ศ. 1649–1659
ก่อนหน้าอินมก
ถัดไปอินซ็อน
พระมเหสีแห่งโชซ็อน
วาระค.ศ. 1638–1649
ก่อนหน้าอินย็อล
ถัดไปอินซ็อน
ประสูติ16 ธันวาคม ค.ศ. 1624
ชอนัน, โชซ็อน
สวรรคต20 กันยายน ค.ศ. 1688(1688-09-20) (63 ปี)
ฮันซ็อง, โชซ็อน
คู่อภิเษกอินโจ
พระนามหลังสวรรคต
ชาอีกงซินฮวีฮ็อนกังอินซุกมกจังรย็อลวังฮู
자의공신휘헌강인숙목장렬왕후
ราชวงศ์โชแห่งยังจู
พระราชบิดาโช จัง-วน
พระราชมารดานางชเวจากช็อนจู

พระประวัติ แก้

หลังจากที่พระเจ้าอินโจทรงเสียพระนางอินย็อล พระมเหสี ไปใน ค.ศ. 1636 พระเจ้าอินโจก็ทรงเลือกพระนางชังรย็อลขึ้นเป็นพระมเหสีพระองค์ใหม่ ขณะนั้น พระนางชังรย็อลมีพระชนม์ 14 ชันษา แต่พระนางชังรย็อลทรงไม่เป็นที่โปรดปรานของพระเจ้าอินโจ เพราะพระนางทรงไม่สามารถมีพระโอรสได้ พระนางจึงเสด็จออกจากพระราชวังหลวงไปประทับยังพระราชวังชังด็อกแทน

ครั้นสิ้นพระเจ้าอินโจแล้ว พระราชโอรสของพระเจ้าอินโจกับพระนางอินย็อลสืบราชสมบัติต่อเป็นพระเจ้าฮโยจง ส่วนพระนางชังรย็อล ในฐานะพระมารดาบุญธรรม ได้รับการสถาปนาเป็นพระชนนีพันปีหลวง ต่อมาเมื่อพระเจ้าอินโจสวรรคต เกิดถกเถียงกันในราชสำนักว่า พระนางชังรย็อลควรไว้ทุกข์ยาวนานกว่าพระนางอินซ็อน พระมเหสีของพระเจ้าอินโจ หรือไม่ เป็นเหตุการณ์ที่เรียกว่า "ข้อพิพาทเยซง" (예송논쟁)

พระราชโอรสของพระเจ้าฮโยจงกับพระนางอินซ็อนสืบราชสมบัติต่อเป็นพระเจ้าฮย็องจง พระนางชังรย็อล ในฐานะพระอัยยิกาบุญธรรม จึงได้รับการสถาปนาขึ้นเป็นพระอัยยิกาเจ้า

เนื่องจากพระนางไม่มีพระโอรสหรือธิดาเลย พระนางจึงทรงอยู่อย่างลำพังในพระราชวังมาตลอดกระทั่งสวรรคตในรัชกาลพระเจ้าซุกจง

อ้างอิง แก้

  • 장렬왕후 (ภาษาเกาหลี). Doosan Encyclopedia.