พระนางชังรย็อล

พระนางชังรย็อล (เกาหลี장렬왕후; 16 ธันวาคม ค.ศ. 1624 – 20 กันยายน ค.ศ. 1688) เรียกอีกอย่างว่า ชาอีวังแดบี (자의왕대비; แปลตรงตัว "อัครราชเทวีชาอี") เป็นพระมเหสีของพระเจ้าอินโจ พระมหากษัตริย์พระองค์ที่ 16 แห่งราชวงศ์โชซ็อนของเกาหลี

พระนางชังรย็อล
พระอัยยิกาเจ้าแห่งโชซ็อน
วาระค.ศ. 1659–1688
ก่อนหน้าอินมก
ถัดไปอินวน
พระชนนีพันปีหลวงแห่งโชซ็อน
วาระค.ศ. 1649–1659
ก่อนหน้าอินมก
ถัดไปอินซ็อน
พระมเหสีแห่งโชซ็อน
วาระค.ศ. 1638–1649
ก่อนหน้าอินย็อล
ถัดไปอินซ็อน
คู่อภิเษกอินโจ
พระนามหลังสิ้น
ชาอีกงซินฮวีฮ็อนกังอินซุกมกจังรย็อลวังฮู
자의공신휘헌강인숙목장렬왕후
ราชวงศ์โชแห่งยังจู
พระราชบิดาโช จัง-วน
พระราชมารดานางชเวจากช็อนจู
ประสูติ16 ธันวาคม ค.ศ. 1624
ชอนัน, โชซ็อน
สวรรคต20 กันยายน ค.ศ. 1688 (63 ปี)
ฮันซ็อง, โชซ็อน

พระประวัติแก้ไข

หลังจากที่พระเจ้าอินโจทรงเสียพระนางอินย็อล พระมเหสี ไปใน ค.ศ. 1636 พระเจ้าอินโจก็ทรงเลือกพระนางชังรย็อลขึ้นเป็นพระมเหสีพระองค์ใหม่ ขณะนั้น พระนางชังรย็อลมีพระชนม์ 14 ชันษา แต่พระนางชังรย็อลทรงไม่เป็นที่โปรดปรานของพระเจ้าอินโจ เพราะพระนางทรงไม่สามารถมีพระโอรสได้ พระนางจึงเสด็จออกจากพระราชวังหลวงไปประทับยังพระราชวังชังด็อกแทน

ครั้นสิ้นพระเจ้าอินโจแล้ว พระราชโอรสของพระเจ้าอินโจกับพระนางอินย็อลสืบราชสมบัติต่อเป็นพระเจ้าฮโยจง ส่วนพระนางชังรย็อล ในฐานะพระมารดาบุญธรรม ได้รับการสถาปนาเป็นพระชนนีพันปีหลวง ต่อมาเมื่อพระเจ้าอินโจสิ้นพระชนม์ เกิดถกเถียงกันในราชสำนักว่า พระนางชังรย็อลควรไว้ทุกข์ยาวนานกว่าพระนางอินซ็อน พระมเหสีของพระเจ้าอินโจ หรือไม่ เป็นเหตุการณ์ที่เรียกว่า "ข้อพิพาทเยซง" (예송논쟁)

พระราชโอรสของพระเจ้าฮโยจงกับพระนางอินซ็อนสืบราชสมบัติต่อเป็นพระเจ้าฮโยจง พระนางชังรย็อล ในฐานะพระอัยยิกาบุญธรรม จึงได้รับการสถาปนาขึ้นเป็นพระอัยยิกาเจ้า

เนื่องจากพระนางไม่มีพระโอรสหรือธิดาเลย พระนางจึงทรงอยู่อย่างลำพังในพระราชวังมาตลอดกระทั่งสิ้นพระชนม์ในรัชกาลพระเจ้าซุกจง

อ้างอิงแก้ไข

  • 장렬왕후 (ภาษาเกาหลี). Doosan Encyclopedia.