พระนางอินซ็อน

พระนางอินซ็อน (인선왕후; 9 กุมภาพันธ์ 2162 - 19 มีนาคม 2217) รู้จักในพระนาม พระพันปีฮโยซุก (효숙왕대비) สมเด็จพระราชินี ใน พระเจ้าฮโยจง พระราชาลำดับที่ 17 แห่ง ราชวงศ์โชซ็อน และพระราชมารดาของ พระเจ้าฮย็อนจง พระราชาลำดับที่ 18 แห่งโชซ็อน

Hangul, Hanja.png บทความนี้อักษรเกาหลีปรากฏอยู่ คุณอาจเห็นเครื่องหมายคำถามหรือสัญลักษณ์อื่นแทนตัวอักษร หากคอมพิวเตอร์ของคุณไม่สามารถแสดงผลอักษรฮันกึลและอักษรฮันจาได้อย่างถูกต้อง

พระประวัติแก้ไข

พระนางประสูติที่ อันซาน เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2162 ในรัชสมัย เจ้าชายควังแฮ พระราชาลำดับที่ 15 พระบิดาของพระนางคือ ชังยู สมาชิกของตระกูลชังแห่งด็อกซู และพระมารดาของพระนางคือ ท่านหญิงคิม ของตระกูลคิมแห่ง อันดง


ก่อนหน้า พระนางอินซ็อน ถัดไป
สมเด็จพระราชินีชังรย็อล   สมเด็จพระราชินีแห่งโชซอน
(ค.ศ. 1649 - 1659)
  สมเด็จพระราชินีมยองซอง