พระนางฮโยอึย

พระมเหสีฮโยอึย (เกาหลี효의왕후,13 พฤศจิกายน 1753- 10 เมษายน 1821) เป็นพระมเหสีของ พระเจ้าจองโจ พระราชาองค์ที่ 22 แห่ง ราชวงศ์โชซอน

พระนางฮโยอึย
พระนามพระมเหสีฮโยอึย
พระอิสริยยศพระมเหสีแห่งโชซอน
ข้อมูลส่วนพระองค์
พระราชสมภพ13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2296
สิ้นพระชนม์10 เมษายน พ.ศ. 2364 (67 ปี)
พระราชวังชางเกียงกุง
พระบิดาคิมชีมุก
พระมารดานายหญิงฮง
พระสวามีพระเจ้าจองโจ

พระราชประวัติแก้ไข

พระมเหสีฮโยอึย ประสูติเมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน ค.ศ. 1753 ตรงกับปีที่ 29 ในรัชกาล พระเจ้ายองโจ ทรงเป็นธิดาของ คิมชีมุก และ นายหญิงฮง

ในปีค.ศ. 1762 ขณะมีพระชันษาได้ 9 ปี ได้อภิเษกสมรสกับ องค์ชายลีซาน ซึ่งเป็นวังเซซน(王世孫) หรือพระราชนัดดารัชทายาทของพระเจ้ายองโจ พระนางจึงมีพระยศเป็น เซซนบิน(世孫嬪) หรือพระชายาของพระราชนัดดารัชทายาทนับตั้งแต่นั้นมา

ปี ค.ศ. 1776 พระเจ้ายองโจเสด็จสวรรคตด้วยพระชนมพรรษา 81 พรรษา หลังจากครองราชย์มาเป็นเวลาถึง 51 ปี กับอีก 188 วัน องค์ชายลีซานในฐานะวังเซซน หรือพระราชนัดดารัชทายาทจึงขึ้นครองราชย์เป็น พระเจ้าจองโจ พระนางซึ่งเป็นพระชายาเดิมจึงได้ขึ้นเป็น พระมเหสี(王妃 วังบีมามา) พระนางไม่มีพระราชโอรสธิดาแต่มีพระราชโอรสบุญธรรมคือ องค์ชายรัชทายาทมุนฮโย (พระราชโอรสพระสนมเอกอึยบิน สกุลซ็อง และ องค์ชายลีคง(พระราชโอรสพระสนมเอกซูบิน สกุลปาร์ค ซึ่งองค์ชายลีคงจะได้สืบราชบัลลังก์ต่อจากพระเจ้าจองโจ ซึ่งเป็นพระราชบิดา ทรงพระนามว่าพระเจ้าซุนโจ

เมื่อพระเจ้าจองโจ พระราชสวามีเสด็จสวรรคตในปีค.ศ. 1800 องค์ชายลีคงซึ่งเป็นพระราชโอรสของพระเจ้าจองโจ ประสูติแต่พระสนมเอกซูบิน สกุลปาร์ค ได้ขึ้นครองราชย์สืบต่อไป ทรงพระนามว่าพระเจ้าซุนโจ พระเจ้าซุนโจโปรดเกล้าฯให้เฉลิมพระอิสริยยศพระมเหสีของพระราชบิดา ซึ่งเป็นพระราชมารดาเลี้ยงขึ้นเป็นสมเด็จพระพันปีหลวง (วังแดบี 王大妃)

สมเด็จพระพันปีหลวงเสด็จสวรรคตในปีค.ศ. 1821 สิริพระชนมพรรษา 67 พรรษา ณ พระตำหนักชากย็องจอน(慈慶殿) พระราชวังชางกย็องกุง(昌慶宮) กรุงโซล ในรัชกาลของพระเจ้าซุนโจซึ่งเป็นพระราชโอรสบุญธรรม

พระนางได้รับการเฉลิมพระนามเต็มอย่างเป็นทางการภายหลังสวรรคตว่า สมเด็จพระราชินีเย-กย็อง ชาซู ฮโยอึย วังฮู (睿敬慈粹孝懿王后) ออกพระนามอย่างลำลองว่าสมเด็จพระราชินีฮโยอึย วังฮู

ต่อมาในรัชกาลพระเจ้าโกจง เมื่อทรงยกฐานะราชอาณาจักรโชซ็อนขึ้นเป็นจักรวรรดิเทียบเท่ากับจักรวรรดิต้าชิง และเปลี่ยนมาใช้พระอิสริยยศฮวางเจ(皇帝) ซึ่งเทียบเท่ากับฮ่องเต้ของจักรวรรดิต้าชิงแล้ว ได้โปรดเกล้าฯให้เฉลิมพระยศย้อนหลังถวายแด่เหล่ากษัตริย์และพระราชินีรัชกาลก่อนๆของโชซ็อนขึ้นเป็นพระจักรพรรดิและพระจักรพรรดินีด้วย ในส่วนของสมเด็จพระราชินีฮโยอึยนั้น ได้รับการถวายพระนามว่าสมเด็จพระจักรพรรดินีจางฮวี เย-กย็อง ชาซู ฮโยอึย ซ็อนฮวางฮู 庄徽睿敬慈粹孝懿宣皇后 ออกพระนามอย่างลำลองว่า สมเด็จพระจักรพรรดินีซ็อน (ซ็อนฮวางฮู 宣皇后)

ก่อนหน้า พระนางฮโยอึย ถัดไป
สมเด็จพระราชินีช็องซุน   สมเด็จพระราชินีแห่งโชซอน
(ค.ศ. 1776 - 1800)
  สมเด็จพระราชินีซุนว็อน