พระนางช็องซ็อง (เกาหลี정성왕후 서씨, 7 ธันวาคม 1692 - 15 กุมภาพันธ์ 1757) เป็นพระมเหสีองค์แรกของ พระเจ้าย็องโจ พระราชาองค์ที่ 21 แห่ง ราชวงศ์โชซ็อน

พระนางช็องซ็อง

ช็องซ็อง
ประสูติ7 ธันวาคม ค.ศ. 1692
สวรรคต15 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1757
พระราชสวามีพระเจ้าย็องโจแห่งโชซ็อน
ราชวงศ์โชซ็อน
พระราชบิดาซอ จงเจ
พระมารดาท่านผู้หญิงลี

พระราชประวัติ

แก้

สมเด็จพระราชินีช็องซ็อง ประสูติเมื่อวันที่ 7 ธันวาคม ค.ศ. 1692 เป็นธิดาของ ซอจงเจ และ ท่านผู้หญิงลี พอพระชนม์ได้ 10 พรรษาทรงเข้าพิธีอภิเษกกับ องค์ชายย็อนอิง พระราชโอรสของ พระเจ้าซุกจง ที่ประสูติแต่ พระสนมซุกบิน แห่งตระกูลชเว เมื่อเสร็จพิธีพระนางจึงได้เลื่อนขึ้นเป็น เจ้าหญิงพระชายา

ในปี ค.ศ. 1724 พระเจ้าคย็องจง พระราชาองค์ที่ 20 และเป็นพระเชษฐาต่างพระราชมารดาขององค์ชายย็อนอิงซึ่งขณะนั้นทรงเป็น วังเซเจ หรือพระราชอนุชารัชทายาทได้เสด็จสวรรคตลงองค์ชายย็อนอิงจึงได้ขึ้นครองราชย์เป็น พระเจ้าย็องโจ ส่วนพระชายาจึงได้เลื่อนขึ้นเป็นพระมเหสีช็องซ็อง

ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1757 ตรงกับปีที่ 33 ในรัชกาลพระมเหสีช็องซ็องพระมเหสีคู่พระทัยของพระเจ้าย็องโจได้สวรรคตลง ณ พระราชวังชังด็อก ทำให้ เจ้าชายรัชทายาทซาโด พระโอรสบุญธรรมเสียพระทัยจนพระสติวิปลาสไปในที่สุด

พระนางช็องซ็อง ไม่ทรงมีพระโอรส-ธิดา


ก่อนหน้า พระนางช็องซ็อง ถัดไป
พระนางซ็อนอึย   สมเด็จพระราชินีแห่งโชซอน
(ค.ศ. 1724 - 1757)
  พระนางช็องซุน