แทว็อนกุนช็อนกเย

แทว็อนกุนช็อนกเย (전계대원군, 1785-1841) พระราชบิดาใน พระเจ้าชอลจง ทรงเป็นโอรสในองค์ชายอึนนอนพระโอรสใน องค์ชายรัชทายาทซาโด หรือ องค์ชายจังฮอน ที่ประสูติแต่พระสนมซุก ตระกูลอิมพระองค์จึงมีศักดิ์เป็นพระราชนัดดาใน พระเจ้าจองโจ พระเชษฐาต่างพระราชมารดาขององค์ชายอึนนอน

แทว็อนกุนช็อนกเย
พระอิสริยยศแทว็อนกุน (대원군)
ฐานันดรศักดิ์กุน (군)
ราชวงศ์ราชวงศ์โชซ็อน
ข้อมูลส่วนพระองค์
ประสูติ2328
สิ้นพระชนม์2384
พระบิดาอึนน็อน
พระชายายงซ็อง
พระบุตรองค์ชายลีพยอน

แทว็อนกุนช็อนกเย ประสูติเมื่อค.ศ. 1785 หรือ พ.ศ. 2328 ในรัชสมัยพระเจ้าจองโจต่อมาในปี ค.ศ. 1801 หรือ พ.ศ. 2344 ในรัชกาล พระเจ้าซุนโจ ขณะพระชนม์เพียง 16 พรรษาก็ทรงกำพร้าเพราะพระบิดาและพระมารดาถูกสำเร็จโทษใน เหตุการณ์สังหารหมู่ชาวคริสต์ปีชินยู ต่อมาทรงอภิเษกกับพระชายายงซอง จากตระกูลยอมและมีโอรสคือ องค์ชายลีพยอน หรือ พระเจ้าชอลจง ต่อมาในปี ค.ศ. 1839 หรือ พ.ศ. 2382 พระชายายงซองถูกสำเร็จโทษจาก เหตุการณ์สังหารหมู่คริสตชนปีคิลแฮ ทำให้องค์ชายลีพยอนต้องหนีไป เกาะเชจู และเปลี่ยนชื่อเป็น ลีวอนบอม ส่วนองค์ชายแทวอนก็มีพระชนม์อยู่อีกเพียง 2 ปีก็สิ้นพระชนม์ในปี ค.ศ. 1841 หรือ พ.ศ. 2384 ขณะพระชนม์ได้ 56 พรรษา