แทว็อนกุนช็อนกเย

แทว็อนกุนช็อนกเย (ฮันกึล: 전계대원군; ฮันจา: 全溪大院君, 1785-1841) พระนามเดิม อี ควาง (ฮันกึล: 이광 ; ฮันจา: 李㼅) พระราชบิดาใน พระเจ้าช็อลจง ทรงเป็นโอรสในองค์ชายอึนนอนพระโอรสใน เจ้าชายรัชทายาทซาโด หรือ องค์ชายจังฮอน ที่ประสูติแต่พระสนมซุก ตระกูลอิม พระองค์จึงมีศักดิ์เป็นพระราชนัดดาใน พระเจ้าช็องโจ พระเชษฐาต่างพระราชมารดาขององค์ชายอึนนอน

แทว็อนกุนช็อนกเย
แทว็อนกุน (대원군)
ประสูติ2328
สิ้นพระชนม์2384
พระชายายงซ็อง
พระบุตรพระเจ้าช็อลจง
ราชวงศ์ราชวงศ์โชซ็อน
พระบิดาอึนน็อน

แทว็อนกุนช็อนกเย ประสูติเมื่อค.ศ. 1785 หรือ พ.ศ. 2328 ในรัชสมัยพระเจ้าจองโจต่อมาในปี ค.ศ. 1801 หรือ พ.ศ. 2344 ในรัชกาล พระเจ้าซุนโจ ขณะพระชนม์เพียง 16 พรรษาก็ทรงกำพร้าเพราะพระบิดาและพระมารดาถูกสำเร็จโทษใน เหตุการณ์สังหารหมู่ชาวคริสต์ปีชินยู ต่อมาทรงอภิเษกกับพระชายายงซอง จากตระกูลยอมและมีโอรสคือ องค์ชายลีพยอน หรือ พระเจ้าช็อลจง ต่อมาในปี ค.ศ. 1839 หรือ พ.ศ. 2382 พระชายายงซองถูกสำเร็จโทษจาก เหตุการณ์สังหารหมู่คริสตชนปีคิลแฮ ทำให้องค์ชายลีพยอนต้องหนีไป เกาะเชจู และเปลี่ยนชื่อเป็น ลีวอนบอม ส่วนองค์ชายแทวอนก็มีพระชนม์อยู่อีกเพียง 2 ปีก็สิ้นพระชนม์ในปี ค.ศ. 1841 หรือ พ.ศ. 238 4 ขณะพระชนม์ได้ 56 พรรษา