พระสนมยอง จากตระกูลลี

สนมยอง ตระกูลลี (Royal Noble Consort Yeong of the Lee clan, 영빈 이씨, ค.ศ. 1696 - 23 สิงหาคม ค.ศ. 1764) พระนางทรงเป็นหนึ่งในพระสนมของพระเจ้ายองโจ มีพระราชโอรสและพระราชธิดากับพระเจ้ายองโจ 4 พระองค์คือ องค์ชายรัชทายาทจังฮอน, องค์หญิงฮวาวาน, องค์หญิงฮวาเปียง และองค์หญิงฮวาฮยอบ

พระสนมยอง

영빈 이씨
พระราชสวามีพระเจ้ายองโจ แห่ง ราชอาณาจักรโชซอน
พระบุตรองค์ชายรัชทายาทจังฮอน,องค์หญิงฮวาวาน,องค์หญิงฮวาเปียง,องค์หญิงฮวาฮยอบ
ราชวงศ์โชซอน
ประสูติค.ศ. 1696

พระสนมยองสิ้นพระชนม์เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม ค.ศ. 1764 ขณะพระชนม์ได้ 68 พรรษา