องค์หญิงฮวาวาน (เกาหลี화완옹주; ฮันจาPrincess Hwawan,ค.ศ. 1737 - ค.ศ. 1808) เป็นพระราชธิดาของพระเจ้ายองโจ กษัตริย์แห่งโชซอน กับสนมยอง ตระกูลลี หรือพระนางซอนฮี เป็นพระเชษฐภคินีขององค์ชายรัชทายาทซาโด และเป็นพระปิตุจฉาของพระเจ้าจองโจ องค์หญิงฮวาวานทรงอภิเษกสมรสกับจองชีดัล ราชบุตรเขยแห่งอิลซอง (อิลซองวี) แต่ราชบุตรเขยอิลซองเสียชีวิตไปเสียก่อน องค์หญิงฮวาวานจึงทรงรับพระโอรสบุญธรรมมาเลี้ยงดู ชื่อว่า จองฮูกยอม

เจ้าหญิงฮวาวาน

화완옹주
ราชวงศ์โชซอน
พระราชบิดาพระเจ้ายองโจ
พระราชมารดาพระสนมจองบิน
ประสูติค.ศ. 1737
สวรรคตค.ศ. 1808

บันทึกของพระนางฮเยกยอง ฉบับปีค.ศ. 1800 กล่าวว่า หลังจากที่องค์หญิงฮวาพยอง พระธิดาองค์โปรดของพระเจ้ายองโจพระเชษฐภคินีขององค์หญิงฮวาวาน สิ้นพระชนม์ไป พระเจ้ายองโจก็ทรงยกย่ององค์หญิงฮวาวานเป็นพระธิดาองค์โปรดองค์ใหม่ มีอยู่ครั้งหนึ่ง มีข่าวลือว่าองค์ชายรัชทายาทมีพระประสงค์จะสังหารราชบุตรเขยอิลซอง แต่องค์ชายรัชทายาทก็มีพระราชสาส์นขอโทษราชบุตรเขยอิลซอง พระนางฮเยกยองอธิบายว่าด้วยเหตุที่องค์ชายเคยละเว้นชีวิตสามีขององค์หญิงฮวาวานไว้ทำให้นางทรงช่วยเหลือองค์ชายรัชทายาทอยู่เสมอ โดยเฉพาะเมื่อองค์ชายรัชทายาททรงมีอาการทางพระสติ องค์หญิงฮวาวานจะคอยแก้ความผิดต่างๆขององค์ชายให้พระเจ้ายองโจทรงฟังเสมอ

แต่เมื่อองค์ชายรัชทายาททรงอยากจะออกนอกพระราชวัง ได้บังคับขู่เข็ญองค์หญิงฮวาวานว่าให้ขอร้องพระเจ้ายองโจให้อนุญาตให้องค์ชายทรงออกจากวังได้ โดยจับจองฮูกยอม พระโอรสบุญธรรมของพระนางเป็นตัวประกัน องค์หญิงฮวาวานจึงรับเสด็จไปหาพระเจ้ายองโจ ขอให้องค์ชายรัชทายาทได้ประพาสเมืองอนยาง ทำให้เมื่อองค์ชายรัชทายาทจังฮอนถูกบังคับให้เข้าไปอยู่ในกล่องไม้ องค์หญิงฮวาวานทรงไม่ช่วยอะไร

พระนางฮเยกยองทรงไม่ถูกชะตากับองค์หญิงฮวาวาน ดังที่ทรงเขียนไว้ในบันทึก ทรงเรียกองค์หญิงฮวาวานว่า "จองฮูหยิน" เมื่อพระชายาถูกปลด ทรงฝากฝังพระโอรสพระนัดดารัชทายาท (คือ องค์ชายลี ซาน) ไว้กับองค์หญิงฮวาวาน ด้วยเหตุที่ขณะนั้นองค์หญิงทรงเป็นสตรีผู้ทรงอำนาจที่สุดในวัง ไม่ว่าพระนางจะตรัสสิ่งใดพระเจ้ายองโจจะทรงเชื่อและทำตามเสมอ ทำให้พระนางเริ่มจะกระหายอำนาจ องค์หญิงฮวาวานทรงควบคุมพระนัดดารัชทายาทอย่างใกล้ชิด เลี้ยงดูเสมือนพระโอรสของพระนางเอง แต่ก็กีดกันมิให้พระนัดดามีสนม ใส่ความให้พระนัดดารัชทายาททรงเกลียดชังพระชายา (มเหสีฮโยอี) และพระมารดาพระนางฮเยกยอง

องค์หญิงฮวาวานรวมทั้งพระโอรสบุญธรรมจองฮูกยอมร่วมมือกับขุนนางตระกูลคิมที่เป็นพระญาติของมเหสีจองซุน เช่น คิมควีจู ในการทำลายอำนาจของตระกูลฮงแห่งพงซาน โดยกล่าวหาฮงพงฮัน พระบิดาของพระนางฮเยกยอง ว่าเป็นกบฏ และใส่ความฮงอินฮัน พระปิตุลาของพระนางฮเยกยอง เมื่อพระนัดดารัชทายาทขึ้นครองราชย์เป็นพระเจ้าจองโจ พระเจ้าจองโจทรงสั่งประหารชีวิตจองฮูกยอมในค.ศ. 1776 และในค.ศ. 1778 ได้ปลดองค์หญิงฮวาวานเป็นสามัญชน และเนรเทศไปในที่สุด

อ้างอิง แก้ไข

  • JaHyun Kim Haboush, The Memoir of Lady Hyegyong: The Autobiographical Writings of a Crown Princess of Eighteenth-Century Korea, University of California Press