เจ้าหญิงฮวาฮย็อบ

เจ้าหญิงฮวาฮย็อบ (เกาหลี화협옹주; ฮันจา和協翁主; อาร์อาร์Hwahyeop ongju; เอ็มอาร์Hwahyǒp ongju, ค.ศ. 1733 – ค.ศ. 1752) เป็นพระราชธิดาองค์ที่เจ็ดของพระเจ้าย็องโจกับพระสนมย็องบิน ประสูติในวันที่เจ็ดของเดือนที่สามตามปฏิทินจันทรคติปี ค.ศ. 1743. ในปีที่ 19 ของการครองราชย์ของพระเจ้าย็องโจทรงเฉลิมพระนามว่า ฮวาฮย็อบ หมายถึงความสามัคคี ในปีเดียวกันนั้นเองได้เสกสมรรสกับซินควางซู บุตรชายของผู้ว่าการเมืองหลวงซินมัน

เจ้าหญิงฮวาฮย็อบ

เจ้าหญิงฮวาฮย็อบ
ประสูติค.ศ. 1733
สวรรคตค.ศ. 1752
พระสวามีซินควางซู
ราชวงศ์โชซ็อน
พระบิดาพระเจ้าย็องโจแห่งโชซ็อน
พระมารดาพระสนมยอง จากตระกูลลี

เจ้าหญิงฮวาฮย็อบสิ้นพระชนม์ด้วยโรคหัดในวันที่ยี่สิบเจ็ดเดือนที่สิบเอ็ดตามปฏิทินจันทรคติปี ค.ศ. 1752 ขณะพระชนม์เพียง 19 พรรษา เจ้าหยิงฮวาฮย็อบเป็นสตรีที่งดงามมีความจงรักภักดีต่อพระราชบิดาและพระราชมารดาเป็นพระราชธิดาที่เป็นที่โปรดปรานของพระเจ้าย็องโจแต่พระองค์ทรงผิดหวังที่เจ้าหญิงไม่ใช่ผู้ชาย [1] ในทำนองเดียวกันเจ้าหญิงฮวาฮย็อบทรงสนิทสนมกับเจ้าชายรัชทายาทซาโดพระเชษฐามาก เจ้าชายเป็นผู้ที่รักใครและใส่ใจต่อพระนางมากเมื่อพระนางสิ้นพระชนม์ประจบกับสมเด็จพระราชินีช็องซ็องก็สิ้นพระชนม์ทำให้เจ้าชายรัชทายาทซาโดเสียพระทัยจนสติวิปลาสไป [2]

พงศาวลี แก้

อ้างอิง แก้

  1. Yongjo's great disappointment was explicitly recorded in the Sillok (英祖 33卷, 9年3月 8日:上曰: "予豈以此, 至於寢食失節, 而但念三宗血脈, 心不如常矣。")
  2. JaHyun Kim Haboush, ed., The Memoirs of Lady Hyegyŏng: The Autobiographical Writings of a Crown Princess of Eighteenth-Century Korea. University of California Press, Berkeley, 1996. ISBN 0-520-20055-1