พระราเมศวร (พระราชโอรสในสมเด็จพระมหาจักรพรรดิ)

พระราเมศวร (? – พ.ศ. 2106) เป็นพระราชโอรสพระองค์ใหญ่ในสมเด็จพระมหาจักรพรรดิที่ประสูติแต่พระสุริโยทัย มีพระอนุชา และ พระขนิษฐา คือ พระมหินทราธิราช พระวิสุทธิกษัตรีย์ พระบรมดิลก พระเทพกษัตรีย์ แล้วยังมีพระอนุชาและขนิษฐาต่างพระมารดาคือ พระศรีเสาวราช พระแก้วฟ้า

พระราเมศวร
พระอิสริยยศพระมหาอุปราชแห่งกรุงศรีอยุธยา
ราชวงศ์สุพรรณภูมิ
ข้อมูลส่วนพระองค์
สวรรคตพ.ศ. 2106
พระบิดาสมเด็จพระมหาจักรพรรดิ
พระมารดาพระสุริโยทัย

พระราชประวัติแก้ไข

พระราเมศวรประสูติเมื่อปีใดไม่ปรากฏทรงได้รับการสถาปนาเป็น พระมหาอุปราชหรือรัชทายาทแห่งกรุงศรีอยุธยา เมื่อปี พ.ศ. 2091

สงครามพระเจ้าตะเบ็งชเวตี้แก้ไข

หลังจากพระเฑียรราชาขึ้นครองสิริราชสมบัติเป็นสมเด็จพระมหาจักรพรรดิ ได้ไม่ถึงปี พระเจ้าตะเบ็งชเวตี้ พระมหากษัตริย์พม่าได้ทรงยาตราทัพใหญ่หมายจะตี กรุงศรีอยุธยา สมเด็จพระมหาจักรพรรดิจึงทรงออกรบด้วยพระองค์เองโดยมีพระราเมศวร, พระมหินทร์, พระบรมดิลก และสมเด็จพระสุริโยทัย ร่วมออกรบด้วยซึ่งในสงครามครั้งนี้พระราเมศวรทรงสูญเสียพระบรมดิลกพระขนิษฐาและสมเด็จพระสุริโยทัยไปในการรบ

สงครามช้างเผือกแก้ไข

15 ปีหลังจาก สงครามพระเจ้าตะเบ็งชเวตี้ พระเจ้าบุเรงนอง พระมหากษัตริย์องค์ใหม่ของพม่าก็ยกกองทัพมาตีกรุงศรีอยุธยาเพื่อต้องการช้างเผือกของสมเด็จพระมหาจักรพรรดิ พระราเมศวรจึงทรงนำกองทัพออกต่อสู้แต่ก็ไม่มีฝ่ายใดได้ชัยชนะทั้งสองฝ่ายจึงตัดสินใจเจรจาสงบศึกที่พลับพลาหน้าพระอุโบสถ วัดหน้าพระเมรุ โดยพระเจ้าบุเรงนองทูลขอช้างเผือก 4 ช้างและขอพระราเมศวรไปเป็นพระราชโอรสบุญธรรมที่ประทับที่กรุงหงสาวดี โดยมีขุนนางติดตามไป 2 คนคือ พระยาจักรี และ พระสุนทรสงคราม

สิ้นพระชนม์แก้ไข

หลังออกเดินทางจากกรุงศรีอยุธยาได้ไม่นานพระราเมศวรก็ทรงพระประชวรและสวรรคตระหว่างทางซึ่งพระเจ้าบุเรงนองก็ทรงจัดงานพระศพอย่างสมพระเกียรติ

อ้างอิงแก้ไข