การประกาศสงคราม

การประกาศสงคราม คือคำประกาศอย่างเป็นทางการ กระทำโดยชาติใดชาติหนึ่งเพื่อแสดงว่าสถานะทางกฎหมายของการสู้รบระหว่างประเทศได้เกิดขึ้นแล้ว

แฟรงคลิน ดี. รูสเวลต์ ประธานาธิบดีสหรัฐ ลงนามในการประกาศสงครามต่อจักรวรรดิญี่ปุ่นเมื่อ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2484 หลังเกิดการโจมตีที่อ่าวเพิร์ลฮาร์เบอร์

ประวัติ แก้

ข้อกำหนดว่าต้องมีการประกาศสงครามเสียก่อนจึงเริ่มรบกันได้ เป็นพันธกรณีระหว่างประเทศซึ่งกำหนดไว้ในอนุสัญญากรุงเฮก (Hague Conventions) เมื่อปี พ.ศ. 2450 (ค.ศ. 1907) บางประเทศก็ให้สัตยาบันในอนุสัญญานี้ ขณะที่อีกหลายประเทศก็ไม่ให้สัตยาบัน การประกาศสงครามนอกจากจะแจ้งให้ประเทศคู่สงครามได้ทราบแล้ว ยังมีจุดมุ่งหมายเพื่อแจ้งต่อประเทศเป็นกลางให้ทราบถึงสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป นอกจากนี้อาจมีการระบุในประกาศสงครามถึงการนำอำนาจสำหรับสถานการณ์ฉุกเฉินมาใช้ เป็นต้น

การสู้รบของทหารสหรัฐฯ ที่เกิดหลังสงครามโลกครั้งที่สอง เช่น สงครามเกาหลีและสงครามเวียดนาม ไม่ได้มีการประกาศสงครามแต่อย่างใด โดยหลีกเลี่ยงไปใช้คำอธิบายว่าเป็นปฏิบัติการเชิงรับเพื่อป้องกันตนเองหรือรักษาความสงบ

ประเทศไทยประกาศสงคราม แก้

ในสงครามอังกฤษ-สยาม ประเทศสยาม (อาณาจักรอยุธยา) เคยประกาศสงครามต่อบริษัทอินเดียตะวันออก (อังกฤษ) เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2230[1][2][3]

ในสงครามโลกครั้งที่หนึ่ง ประเทศสยามเคยประกาศสงครามต่อเยอรมนีและออสเตรีย-ฮังการีเมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2460[4]

ในสงครามฝรั่งเศส-ไทย (กรณีพิพาทอินโดจีน) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของสงครามโลกครั้งที่สอง ประเทศไทยเคยประกาศสงครามต่อฝรั่งเศสเมื่อวันที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2484[5][6]

ในสงครามมหาเอเชียบูรพา ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของสงครามโลกครั้งที่สอง ประเทศไทยเคยประกาศสงครามต่อสหราชอาณาจักรและสหรัฐเมื่อวันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2485[7] แต่หลังสงครามสิ้นสุด วันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2488 ไทยประกาศว่าการประกาศสงครามดังกล่าวเป็นโมฆะโดยจะเห็นได้จากมีขบวนการเสรีไทยได้ร่วมมือกับฝ่ายพันธมิตรเพื่อต่อต้านญี่ปุ่น และการประกาศสงครามดังกล่าวไม่ใช่เจตนาที่แท้จริงของคนไทย

รายชื่อวันที่ประกาศสงครามโลกครั้งที่หนึ่ง แก้

วันที่ ชาติประกาศ ชาติเป้าหมาย
28 กรกฎาคม ค.ศ. 1914   ออสเตรีย-ฮังการี   เซอร์เบีย
1 สิงหาคม ค.ศ. 1914   เยอรมนี   รัสเซีย
3 สิงหาคม ค.ศ. 1914   เบลเยียม
  ฝรั่งเศส
4 สิงหาคม ค.ศ. 1914   จักรวรรดิบริติช   เยอรมนี
5 สิงหาคม ค.ศ. 1914   มอนเตเนโกร   ออสเตรีย-ฮังการี
6 สิงหาคม ค.ศ. 1914   ออสเตรีย-ฮังการี   รัสเซีย
  เซอร์เบีย   เยอรมนี
8 สิงหาคม ค.ศ. 1914   มอนเตเนโกร
12 สิงหาคม ค.ศ. 1914   จักรวรรดิบริติช   ออสเตรีย-ฮังการี
  ฝรั่งเศส
23 สิงหาคม ค.ศ. 1914   ญี่ปุ่น   เยอรมนี
25 สิงหาคม ค.ศ. 1914   ออสเตรีย-ฮังการี
28 สิงหาคม ค.ศ. 1914   ออสเตรีย-ฮังการี   เบลเยียม
1 พฤศจิกายน ค.ศ. 1914   รัสเซีย   จักรวรรดิออตโตมัน
5 พฤศจิกายน ค.ศ. 1914   ฝรั่งเศส
  จักรวรรดิบริติช
11 พฤศจิกายน ค.ศ. 1914   จักรวรรดิออตโตมัน   รัสเซีย
  ญี่ปุ่น
  จักรวรรดิบริติช
2 ธันวาคม ค.ศ. 1914   เซอร์เบีย   จักรวรรดิออตโตมัน
3 ธันวาคม ค.ศ. 1914   มอนเตเนโกร
5 ธันวาคม ค.ศ. 1914   ญี่ปุ่น
23 พฤษภาคม ค.ศ. 1915   อิตาลี   ออสเตรีย-ฮังการี
21 สิงหาคม ค.ศ. 1915   จักรวรรดิออตโตมัน
28 สิงหาคม ค.ศ. 1915   เยอรมนี
14 ตุลาคม ค.ศ. 1915   บัลแกเรีย   เซอร์เบีย
15 ตุลาคม ค.ศ. 1915   จักรวรรดิบริติช   บัลแกเรีย
  มอนเตเนโกร
16 ตุลาคม ค.ศ. 1915   ญี่ปุ่น
  ฝรั่งเศส
19 ตุลาคม ค.ศ. 1915   อิตาลี
  รัสเซีย
9 มีนาคม ค.ศ. 1916   เยอรมนี   โปรตุเกส
15 มีนาคม ค.ศ. 1916   ออสเตรีย-ฮังการี
28 สิงหาคม ค.ศ. 1916   โรมาเนีย   ออสเตรีย-ฮังการี
  เยอรมนี   โรมาเนีย
30 สิงหาคม ค.ศ. 1916   จักรวรรดิออตโตมัน
1 กันยายน ค.ศ. 1916   บัลแกเรีย
6 เมษายน ค.ศ. 1917   สหรัฐ   เยอรมนี
7 เมษายน ค.ศ. 1917   ปานามา
  คิวบา
27 มิถุนายน ค.ศ. 1917   กรีซ   ออสเตรีย-ฮังการี
  เยอรมนี
  บัลแกเรีย
  จักรวรรดิออตโตมัน
22 กรกฎาคม ค.ศ. 1917   สยาม   ออสเตรีย-ฮังการี
22 กรกฎาคม ค.ศ. 1917   เยอรมนี
4 สิงหาคม ค.ศ. 1917   ไลบีเรีย
14 สิงหาคม ค.ศ. 1917   จีน   ออสเตรีย-ฮังการี
14 สิงหาคม ค.ศ. 1917   เยอรมนี
26 ตุลาคม ค.ศ. 1917   บราซิล
7 ธันวาคม ค.ศ. 1917   สหรัฐ   ออสเตรีย-ฮังการี
10 ธันวาคม ค.ศ. 1917   ปานามา
23 เมษายน ค.ศ. 1918   กัวเตมาลา   เยอรมนี
6 พฤษภาคม ค.ศ. 1918   นิการากัว   ออสเตรีย-ฮังการี
6 พฤษภาคม ค.ศ. 1918   เยอรมนี
23 พฤษภาคม ค.ศ. 1918   คอสตาริกา
12 กรกฎาคม ค.ศ. 1918   เฮติ
19 กรกฎาคม ค.ศ. 1918   ฮอนดูรัส

รายชื่อวันที่ประกาศสงครามโลกครั้งที่สอง แก้

วันที่ ชาติประกาศ ชาติเป้าหมาย
1939-09-01   ไรช์เยอรมัน   Poland
1939-09-01   สาธารณรัฐสโลวักที่ 1   Poland
1939-09-03   สหราชอาณาจักร
  ฝรั่งเศส
  ไรช์เยอรมัน
1939-09-03   ออสเตรเลีย
  นิวซีแลนด์
  ไรช์เยอรมัน
1939-09-04   Nepal   ไรช์เยอรมัน
1939-09-06   South Africa   ไรช์เยอรมัน
1939-09-10   Bahrain
  แคนาดา
  Oman
  ไรช์เยอรมัน
1939-09-17   สหภาพโซเวียต   Poland
1939-11-30   สหภาพโซเวียต   ฟินแลนด์
1940-04-09   ไรช์เยอรมัน   เดนมาร์ก
  นอร์เวย์
1940-04-12   United Kingdom Faroe Islands
1940-05-10   ไรช์เยอรมัน   เบลเยียม
  เนเธอร์แลนด์
1940-05-10   ไรช์เยอรมัน   ลักเซมเบิร์ก
1940-05-10   สหราชอาณาจักร   Iceland
1940-06-10   Italy   France
  สหราชอาณาจักร
1940-06-10   แคนาดา   Italy
1940-06-11   South Africa
  ออสเตรเลีย
  นิวซีแลนด์
  Italy
1940-06-11   France   Italy
1940-06-16   สหภาพโซเวียต   ลิทัวเนีย
1940-06-17   สหภาพโซเวียต   เอสโตเนีย
  ลัตเวีย
1940-06-25   สหราชอาณาจักร   Vichy France
1940-09-09   Italy   Egypt
1940-09-22   ญี่ปุ่น   Vichy France
1940-09-23   Free France
  ออสเตรเลีย
  Vichy France
1940-10-??   ไทย   Vichy France
1940-10-28   อิตาลี   Greece
1941-02-05   Free France   Italy
1941-04-06   ไรช์เยอรมัน   Greece
1941-04-06   ไรช์เยอรมัน
  Bulgaria
  Yugoslavia
1941-04-06   Italy
  Hungary
  Yugoslavia
1941-04-14   Nazi Germany   Egypt
1941-05-02   United Kingdom   Iraq
1941-06-08   Free France   ไรช์เยอรมัน
1941-06-22   ไรช์เยอรมัน
  Italy
  Romania
  สหภาพโซเวียต
1941-06-22  
Tuva
  ไรช์เยอรมัน
1941-06-25   ฟินแลนด์   สหภาพโซเวียต
1941-06-27   Hungary   สหภาพโซเวียต
1941-08-25   สหภาพโซเวียต
  สหราชอาณาจักร
  ออสเตรเลีย
  Iran
1941-12-06   สหราชอาณาจักร   ฟินแลนด์
1941-12-07   สหราชอาณาจักร   Romania
  Hungary
1941-12-07   ญี่ปุ่น   สหรัฐ
  สหราชอาณาจักร
1941-12-07   แคนาดา
  ออสเตรเลีย
  นิวซีแลนด์
  ญี่ปุ่น
  ฟินแลนด์
  Romania
  Hungary
1941-12-07   สหราชอาณาจักร   Romania
  ฟินแลนด์
  Hungary
1941-12-07   ปานามา   ญี่ปุ่น
1941-12-08   สหรัฐ
  สหราชอาณาจักร
  ออสเตรเลีย
แม่แบบ:Country data Commonwealth of the Philippines
  คอสตาริกา
  สาธารณรัฐโดมินิกัน
  เอลซัลวาดอร์
  กัวเตมาลา
  เฮติ
  ฮอนดูรัส
  เนเธอร์แลนด์
  นิวซีแลนด์
  นิการากัว
  ญี่ปุ่น
1941-12-08   South Africa   ญี่ปุ่น
1941-12-08   จีน
  Italy
  ญี่ปุ่น
1941-12-08   Mongolia   ไรช์เยอรมัน
1941-12-09   ออสเตรเลีย
  นิวซีแลนด์
  ญี่ปุ่น
1941-12-11   ไรช์เยอรมัน
  Italy
  สหรัฐ
1941-12-11   สหรัฐ   ไรช์เยอรมัน
  Italy
1941-12-11   Poland (in-exile)   ญี่ปุ่น
1941-12-12   Romania
  Bulgaria
  สหรัฐ
  สหราชอาณาจักร
1941-12-12   ออสเตรเลีย
  เนเธอร์แลนด์
  Portugal
1941-12-13   สหราชอาณาจักร
  นิวซีแลนด์
  South Africa
  Bulgaria
1941-12-13   Hungary   สหรัฐ
1941-12-14   Independent State of Croatia   สหรัฐ
  สหราชอาณาจักร
1941-12-16   Czechoslovakia (In-exile)   ไรช์เยอรมัน
  Italy
  ฟินแลนด์
  Romania
  Hungary
  Japan
  Bulgaria
  Independent State of Croatia[8]
1941-12-17   Albania   สหรัฐ
1941-12-19   นิการากัว   Bulgaria
  Hungary
  Romania
1941-12-20   เบลเยียม   ญี่ปุ่น
1942-01-01 United Nations Axis Powers
1942-01-06   ออสเตรเลีย   Bulgaria
1942-01-16   Iraq   ไรช์เยอรมัน
  Italy
  ญี่ปุ่น
1942-01-25   ไทย   สหราชอาณาจักร
  สหรัฐ
1942-01-25   สหราชอาณาจักร
  นิวซีแลนด์
  South Africa
  ไทย
1942-02-12   เปรู   ไรช์เยอรมัน
  ญี่ปุ่น
1942-02-19   ญี่ปุ่น   Portugal
1942-05-05   South Africa
  Netherlands (in-exile)
  Poland
  Vichy France
1942-05-05   United Kingdom
  Northern Rhodesia
  Southern Rhodesia
  South Africa
  Tanganyika
  Belgian Congo
  Vichy France
  ญี่ปุ่น
1942-05-22   เม็กซิโก   ไรช์เยอรมัน
  Italy
  ญี่ปุ่น
1942-08-22   Brazil   ไรช์เยอรมัน
  Italy
1942-11-08   United States
  Canada
  Vichy France
1942-11-10   Nazi Germany
  Italy
  Vichy France
1942-12-14   Ethiopia   ไรช์เยอรมัน
  Italy
  ญี่ปุ่น
1943-09-01   China Regime of Wang Jingwei Allied Powers
1943-04-02   โบลิเวีย Axis powers
1943-09-09   Iran   ไรช์เยอรมัน
1943-10-13   Italy   ไรช์เยอรมัน
1943-11-26   Colombia   ไรช์เยอรมัน
1944-01-17   Free France   Italian Social Republic
1944-01-27   Liberia   ไรช์เยอรมัน
  ญี่ปุ่น
1944-06-06
  France
  Nazi Germany
1944-07-25
  France
  ญี่ปุ่น
1944-08-25   Romania   ไรช์เยอรมัน
  Hungary
1944-09-05   สหภาพโซเวียต   Bulgaria
1944-09-08   Bulgaria   ไรช์เยอรมัน
1944-09-15   ไรช์เยอรมัน   ฟินแลนด์
1944-09-23 แม่แบบ:Country data Second Philippine Republic   สหรัฐ
  สหราชอาณาจักร
1944-12-31   Hungary   ไรช์เยอรมัน
1945-02-02   เอกวาดอร์   ไรช์เยอรมัน
  ญี่ปุ่น
1945-02-07   อาร์เจนตินา
  ปารากวัย
  ไรช์เยอรมัน
  ญี่ปุ่น
1945-02-15   Venezuela
  อุรุกวัย
  ไรช์เยอรมัน
  ญี่ปุ่น
1945-02-21   ซานมารีโน   ไรช์เยอรมัน
1945-02-23   ตุรกี   ไรช์เยอรมัน
  ญี่ปุ่น
1945-02-24   Egypt   ไรช์เยอรมัน
  ญี่ปุ่น
1945-02-26   Syria
  เลบานอน
  ไรช์เยอรมัน
  ญี่ปุ่น
1945-04-01   ซาอุดีอาระเบีย   ญี่ปุ่น
1945-04-03   ฟินแลนด์   ไรช์เยอรมัน
1945-04-11   ชิลี   Japan
1945-07-06   Brazil   ญี่ปุ่น
1945-07-09   นอร์เวย์   ญี่ปุ่น
1945-07-14   Italy   ญี่ปุ่น
1945-08-08   สหภาพโซเวียต   ญี่ปุ่น
1945-08-10   Mongolia   ญี่ปุ่น

รายชื่อการประกาศสงคราม แก้

รูปภาพ แก้

สงครามโลกครั้งที่สอง แก้

สงครามโลกครั้งที่หนึ่ง แก้

ดูเพิ่ม แก้

อ้างอิง แก้

  • น.อ.รศ.ทองใบ ธีรนันทางกูร (หงษ์เวียงจันทร์) ร.น. ,พจนานุกรมศัพท์ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ อังกฤษ-ไทย, กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์ดวงแก้ว, 2545, หน้า 84-85. ISBN 974-344-042-9
  • รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 / ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550