ราชอาณาจักรเซอร์เบีย

รัฐในทวีปยุโรปตะวันออกเฉียงใต้ ดำรงอยู่ระหว่าง ค.ศ. 1882 ถึง 1918

ราชอาณาจักรเซอร์เบีย (เซอร์เบีย: Краљевина Србија; อังกฤษ: Kingdom of Serbia) เป็นราชอาณาจักรที่ตั้งอยู่ในคาบสมุทรบอลข่าน ก่อตั้งเมื่อวันที่ 23 มีนาคม ค.ศ. 1882 สืบต่อจากราชรัฐเซอร์เบีย โดยสมัยนี้เป็นช่วงที่ประเทศเผชิญปัญหาความขัดแย้งกับประเทศเพื่อนบ้านอย่างจักรวรรดิออตโตมันและบัลแกเรียอย่างต่อเนื่อง ซึ่งต่อมาจึงถูกยึดครองโดยฝ่ายมหาอำนาจกลางในช่วงสงครามโลกครั้งที่หนึ่ง และท้ายที่สุดจึงมีการรวมประเทศกับราชอาณาจักรมอนเตเนโกรและรัฐแห่งชาวสโลวีน โครแอต และเซิร์บ เพื่อก่อตั้งเป็นราชอาณาจักรแห่งชาวเซิร์บ โครแอต และสโลวีนเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม ค.ศ. 1918 ซึ่งอาณาเขตของอาณาจักรครอบคลุมพื้นที่ของประเทศเซอร์เบียและประเทศมาซิโดเนียเหนือในปัจจุบัน

ราชอาณาจักรเซอร์เบีย

Краљевина Србија  (เซอร์เบีย)
1882–1918
ธงชาติราชอาณาจักรเซอร์เบีย
ธงชาติ
ตราแผ่นดินของราชอาณาจักรเซอร์เบีย
ตราแผ่นดิน
เพลงชาติBože Pravde
Боже правде
"เทพแห่งความยุติธรรม"
ราชอาณาจักรเซอร์เบียในปี 1914
ราชอาณาจักรเซอร์เบียในปี 1914
เมืองหลวงเบลเกรด
ภาษาทั่วไปเซอร์เบีย
ศาสนา
ออร์ทอดอกซ์เซอร์เบีย (ศาสนาประจำชาติ)
การปกครองรัฐเดี่ยว ระบบรัฐสภา ราชาธิปไตยภายใต้รัฐธรรมนูญ
พระมหากษัตริย์ 
• 1882–1889
มีลันที่ 1
• 1889–1903
อเล็กซานเดอร์ที่ 1
• 1903–1918
ปีเตอร์ที่ 1
นายกรัฐมนตรี 
• 1882–1883 (คนแรก)
มีลาน ปิโรชานัค
• 1912–1918 (คนสุดท้าย)
นิโคลา ปาซิช
สภานิติบัญญัติสมัชชาแห่งชาติ
ยุคประวัติศาสตร์จักรวรรดินิยมสมัยใหม่, สงครามโลกครั้งที่หนึ่ง
6 มีนาคม 1882
10 มิถุนายน 1903
30 พฤษภาคม 1913
10 สิงหาคม 1913
20 กรกฎาคม 1917
28 พฤศจิกายน 1918
1 ธันวาคม 1918
สกุลเงินดีนาร์เซอร์เบีย
ก่อนหน้า
ถัดไป
1882:
ราชรัฐเซอร์เบีย
1918:
ราชอาณาจักรมอนเตเนโกร
ราชอาณาจักรแห่งชาวเซิร์บ โครแอต และสโลวีน
ปัจจุบันเป็นส่วนหนึ่งของ เซอร์เบีย
 มอนเตเนโกร
 มาซิโดเนียเหนือ

ความพยายามในการขยายอิทธิพลของจักรวรรดิรัสเซียและจักรวรรดิออสเตรีย-ฮังการีในคาบสมุทรบอลข่านนั้น เป็นหนึ่งสิ่งที่สามารถบ่งบอกถึงพัฒนาการทางการเมืองทั้งภายในและระหว่างประเทศได้อย่างชัดเจน[1] นักการเมืองมีการแบ่งฝักแบ่งฝ่าย[1] ซึ่งสามารถแบ่งออกเป็นสองกลุ่มหลัก ได้แก่ กลุ่มออสเตรียนิยมที่ถือครองอำนาจในช่วงแรกภายใต้การนำของราชวงศ์ออเบรนอวิชจนถึง ค.ศ. 1903 และกลุ่มรัสเซียนิยมภายใต้การนำของราชวงศ์คาราจอร์เจวิช โดยสมัยนี้ประเทศมีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว แต่กลับต้องเผชิญกับภาระหนี้มหาศาลและลัทธิชาตินิยมนอกรีต ซึ่งนำประเทศเข้าสู่สงครามโลกครั้งที่หนึ่ง หลังจากประเทศชนะในสงคราม จึงมีการรวมชาติกับราชอาณาจักรมอนเตเนโกรและดินแดนส่วนใหญ่ของชาวสลาฟใต้ในจักรวรรดิออสเตรีย-ฮังการีที่ล่มสลาย เพื่อก่อตั้งประเทศใหม่ในชื่อ "ราชอาณาจักรแห่งชาวเซิร์บ โครแอต และสโลวีนเมื่อปลาย ค.ศ. 1918

แม้ว่าประเทศจะเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วภายหลังการเปลี่ยนราชวงศ์ใน ค.ศ. 1903 แต่ประชากรส่วนใหญ่ยังคงรักษาจารีตดั้งเดิมในท้องที่ชนบท และการใช้จ่ายในระบบราชการและทหารที่เพิ่มขึ้น ทำให้หนี้ของประเทศเพิ่มพูนขึ้นเท่าจำนวนมาก[2] การทุจริตและการเมืองของประเทศถูกครอบงำโดยชนชั้นนำกลุ่มน้อย และสิทธิในการเลือกตั้งถูกจำกัดอย่างยิ่ง[3]

เศรษฐกิจ แก้

การคมนาคม แก้

เซอร์เบียตั้งอยู่ในเส้นทางการค้าหลายเส้นทางที่เชื่อมโยงยุโรปตะวันตกและยุโรปกลางกับตะวันออกกลาง หุบเขาโมราวาอยู่ในเส้นทางบกที่สำคัญทางยุทธศาสตร์ซึ่งเชื่อมโยงยุโรปกลางกับกรีซและคอนสแตนติโนเปิล ในช่วงศตวรรษที่ 19 มีความพยายามครั้งใหญ่ในการปรับปรุงการขนส่งในการเชื่อมต่อนี้ ที่การประชุมใหญ่เบอร์ลินในปี 1878 ออสเตรีย-ฮังการีได้ช่วยเหลือเซอร์เบียเพื่อให้ได้ดินแดนใหม่ อย่างไรก็ตาม เงื่อนไขให้เซอร์เบียลงนามในอนุสัญญาฉบับใหม่ อนุสัญญานี้กำหนดให้เซอร์เบียสร้างเส้นทางรถไฟจากเบลเกรดไปยังวรันเย และพรมแดนตุรกีและบัลแกเรียภายในสามปี นอกจากนี้ ภาระหน้าที่ในการลงนามในสัญญาการค้าถูกกำหนดไว้กับเซอร์เบีย เช่นเดียวกับการเรียกร้องให้ดำเนินงานด้านกฎระเบียบในเดอร์แดป รัฐบาลเซอร์เบียอนุมัติสนธิสัญญานี้โดยการรับรองกฎหมายว่าด้วยการประกาศของอนุสัญญา ด้วยเหตุนี้ การรถไฟเซอร์เบียจึงถือกำเนิดขึ้นในปี 1881 การจราจรปกติบนเส้นทางรถไฟสายเบลเกรด–นีชเริ่มต้นในปี 1884[4]

การเมือง แก้

ในปี 1888 พรรค People's Radical นำโดย ซาวา กรูจิช และ นิกอลา ปาซิช เข้ามามีอำนาจและได้มีการแนะนำรัฐธรรมนูญใหม่ตามรัฐธรรมนูญเสรีนิยมของเบลเยียม สงครามที่พ่ายแพ้และชัยชนะในการเลือกตั้งทั้งหมดของพรรคหัวรุนแรงเป็นสาเหตุบางประการที่ทำให้กษัตริย์มีลานที่ 1 สละราชสมบัติในปี 1889 อเล็กซานเดอร์ที่ 1 พระราชโอรสของพระองค์ขึ้นครองบัลลังก์ในปี 1893 และในปี 1894 ทรงยกเลิกรัฐธรรมนูญ

ชาวยิวจากมาซิโดเนียเหนือในปัจจุบันได้รับสิทธิพลเมืองหลังจากภูมิภาคนี้กลายเป็นส่วนหนึ่งของราชอาณาจักรเซอร์เบีย[5]

วัฒนธรรม แก้

ราชอาณาจักรเซอร์เบียเข้าร่วมในนิทรรศการศิลปะนานาชาติปี 1911 โดยมีศิลปินจำนวนหนึ่งแสดงผลงานของตนเป็นส่วนหนึ่งของศาลาเซอร์เบีย รวมถึง มาร์โค มูรัต อีวาน เมสโทรวิช, โดเร โจวาโนวิช และศิลปินคนอื่นๆ[6]

รูปภาพ แก้

อ้างอิง แก้

  1. 1.0 1.1 Stavrianos 1958, p. 448.
  2. Ponting 2002, p. 16.
  3. Ponting 2002, p. 15.
  4. History of Serbian railways เก็บถาวร 2019-10-14 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน at serbianrailways.com, retrieved 26-10-2018
  5. Sekelj, Laslo (1981). "ANTISEMITIZAM U JUGOSLAVIJI (1918—1945)". Rev. Za Soc. XI.
  6. Elezović, Zvezdana (2009). "Kosovske teme paviljona Kraljevine Srbije na međunarodnoj izložbi u Rimu 1911. godine". Baština. 27.

บรรณานุกรม แก้