การคัดเลือกเจ้าภาพโอลิมปิกฤดูร้อน 2024 และ 2028

การคัดเลือกเจ้าภาพกีฬา
โอลิมปิก และพาราลิมปิกฤดูร้อน 2024
ภาพรวม
โอลิมปิกฤดูร้อน 2024
พาราลิมปิกฤดูร้อน 2024
Paris 2024 Olympic bid logo.svg
ปารีส · ลอสแอนเจลิส
รายละเอียด
คณะกรรมการ คณะกรรมการโอลิมปิกสากล (ไอโอซี)
สถานที่ลงคะแนน ลิมา
การประชุมคณะกรรมการโอลิมปิกสากล สมัยที่ 130
แผนที่
ที่ตั้งของเมืองที่เสนอตัวเป็นเจ้าภาพ
ตำแหน่งของเมือง
วันที่สำคัญ
ผลการตัดสิน
ชนะเลิศ ปารีส
การคัดเลือกเจ้าภาพกีฬา
โอลิมปิก และพาราลิมปิกฤดูร้อน 2028
ภาพรวม
โอลิมปิกฤดูร้อน 2028
พาราลิมปิกฤดูร้อน 2028
LA 2024 Olympic Bid Logo.svg
ลอสแอนเจลิส
รายละเอียด
คณะกรรมการ คณะกรรมการโอลิมปิกสากล (ไอโอซี)
สถานที่ลงคะแนน ลิมา
การประชุมคณะกรรมการโอลิมปิกสากล สมัยที่ 130
แผนที่
ที่ตั้งของเมืองที่เสนอตัวเป็นเจ้าภาพ
ตำแหน่งของเมือง
วันที่สำคัญ
ผลการตัดสิน
ชนะเลิศ ลอสแอนเจลิส

การคัดเลือกเจ้าภาพโอลิมปิกฤดูร้อน 2024 และ 2028 เป็นการคัดเลือกเมืองต่างๆ ทั่วโลกที่เสนอเป็นเจ้าภาพกีฬาโอลิมปิกฤดูร้อน 2024 และโอลิมปิกฤดูร้อน 2028 การคัดเลือกสำหรับโอลิมปิกฤดูร้อน 2024 ได้เริ่มเมื่อปี พ.ศ. 2558 ซึ่งมี 5 เมืองได้ผ่านเข้ารอบสุดท้ายของการคัดเลือก แต่ 3 ใน 5 เมืองนั้นได้ถอนตัว เพื่อการรักษาเสถียรภาพของกีฬาโอลิมปิกในอนาคต คณะกรรมการโอลิมปิกสากล จึงได้ตัดสินใจที่จะประกาศให้ปารีสและลอสแอนเจลิส เป็นเจ้าภาพกีฬาโอลิมปิก 2024 และ 2028 ตามลำดับ ในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2560

ในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2560 นครลอสแอนเจลิสได้ตัดสินใจที่จะเป็นเจ้าภาพกีฬาโอลิมปิก 2028 ซึ่งทำให้กรุงปารีสได้เป็นเจ้าภาพกีฬาโอลิมปิก 2024 การประกาศผลอย่างเป็นทางการของกีฬาโอลิมปิกฤดูร้อน 2024 และ 2028 มีขึ้นเมื่อวันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2560 ในการประชุมใหญ่สามัญคณะกรรมการโอลิมปิกสากล สมัยที่ 131 ณ ศูนย์การประชุมลิมา กรุงลิมา ประเทศเปรู

เนื้อหา

ขั้นตอนการคัดเลือกเจ้าภาพแก้ไข

โอลิมปิกฤดูร้อน 2024แก้ไข

เมื่อวันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2558 คณะกรรมการโอลิมปิกสากลได้ประกาศขั้นตอนการการคัดเลือกเจ้าภาพ รวมถึงประกาศเมืองที่เข้ารอบการคัดเลือกเจ้าภาพรอบสุดท้าย [1]

ขั้นตอน วันที่ การส่งเอกสาร
1 วิสัยทัศน์, รูปแบบการแข่งขัน และกระบวนการ 15 กันยายน พ.ศ. 2558 – 1 มิถุนายน พ.ศ. 2559
(วันที่คณะกรรมการบริหารกำหนดไว้)
ครั้งที่ 1
17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559
2 การจัดการ, กฎหมาย และงบประมาณ มิถุนายน – ธันวาคม พ.ศ. 2559
(วันที่คณะกรรมการบริหารกำหนดไว้)
ครั้งที่ 2
7 ตุลาคม พ.ศ. 2559
3 สาธารณูปโภค, ประสบการณ์ และมรดก ธันวาคม พ.ศ. 2559 – กันยายน พ.ศ. 2560
เลือกตั้งโดยไอโอซี
ครั้งที่ 3
3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560
ขั้นตอนที่ 1 – วิสัยทัศน์, รูปแบบการแข่งขัน และกระบวนการ
 • พ.ศ. 2558
  • 15 กันยายน: คณะกรรมการโอลิมปิกแห่งชาติ และเจ้าภาพ ส่งเอกสารการสมัครแก่คณะกรรมการโอลิมปิกสากล
  • 23–25 กันยายน: เริ่มต้นการประชุมระหว่างคณะกรรมการโอลิมปิกสากล และเมืองที่สมัครเป็นเจ้าภาพ ผ่านทางวิดีโอ
  • 16 พฤศจิกายน: ประชุมเชิงปฏิบัติการ ณ เมืองโลซาน ประเทศสวิตเซอร์แลนด์
 • พ.ศ. 2559
  • 17 กุมภาพันธ์: คณะกรรมการบริหารของคณะกรรมการโอลิมปิกสากลได้กำหนดให้แต่ละเมืองส่งเอกสารชุดแรก
  • กุมภาพันธ์–พฤษภาคม: คณะกรรมการประเมินผลของคณะกรรมการโอลิมปิกสากลได้เริ่มตรวจสอบเอกสารของเมืองที่สมัครเป็นเจ้าภาพ
ขั้นตอนที่ 2 – การจัดการ, กฎหมาย และงบประมาณ
 • พ.ศ. 2559
  • 5–21 สิงหาคม: สังเกตการณ์การแข่งขันกีฬาโอลิมปิก ณ นครรีโอเดจาเนโร ประเทศบราซิล
  • สิงหาคม: ประชุมเชิงปฏิบัติการ ณ นครรีโอเดจาเนโร ประเทศบราซิล
  • 7 ตุลาคม: คณะกรรมการบริหารของคณะกรรมการโอลิมปิกสากลได้กำหนดให้แต่ละเมืองส่งเอกสารชุดที่ 2
  • ตุลาคม–พฤศจิกายน: คณะกรรมการประเมินผลของคณะกรรมการโอลิมปิกสากลได้เริ่มตรวจสอบเอกสารของเมืองที่สมัครเป็นเจ้าภาพ
  • พฤศจิกายน: ประชุมเชิงปฏิบัติการ ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น
ขั้นตอนที่ 3 – สาธารณูปโภค, ประสบการณ์ และมรดก
 • พ.ศ. 2560
  • 3 กุมภาพันธ์: คณะกรรมการบริหารของคณะกรรมการโอลิมปิกสากลได้กำหนดให้แต่ละเมืองส่งเอกสารชุดที่ 3
  • 10–12 พฤษภาคม: คณะกรรมการบริหารของคณะกรรมการโอลิมปิกสากลเยี่ยมชมเมืองลอสแอนเจลิส ประเทศสหรัฐอเมริกา
  • 14–16 พฤษภาคม: คณะกรรมการบริหารของคณะกรรมการโอลิมปิกสากลเยี่ยมชมกรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส
  • 11–12 กรกฎาคม: แต่ละเมืองบรรยายสรุปแก่สมาชิกไอโอซี และสหพันธ์กีฬาโอลิมปิกฤดูร้อนนานาชาติ
  • 13 กันยายน: เลือกตั้งเจ้าภาพกีฬาโอลิมปิกฤดูร้อน 2024 ณ กรุงลิมา ประเทศเปรู

โอลิมปิกฤดูร้อน 2024 และ 2028แก้ไข

เมื่อวันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2560 คณะกรรมาธิการการประเมินผลของไอโอซีได้สรุปข้อเสนอของผู้สมัครเป็นเจ้าภาพกีฬาโอลิมปิก 2024 จากนครลอสแอนเจลิส และกรุงปารีสเป็นเวลาสองวัน คณะกรรมาธิการการประเมินของได้กล่าวยกย่องผู้สมัครทั้งสองเมืองว่า "มีความคิดสร้างสรรค์ และการให้ความสำคัญกับการสืบทอดมรดกกีฬาโอลิมปิก"

เพื่อรักษาธรรมเนียมของกีฬาโอลิมปิกให้คงอยู่ต่อไปในอนาคต จากการที่ 3 ใน 4 เมืองที่ได้ถอนตัวในการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาว 2022 และ 3 ใน 5 เมืองที่ได้ถอนตัวในการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพกีฬาโอลิมปิกฤดูร้อน 2024 ในเมื่อวันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2560 คณะกรรมการโอลิมปิกสากลได้ทำข้อตกลงที่ประเทศเดนมาร์ก โดยเจ้าหน้าที่ของไอโอซีได้พบกับคณะกรรมการจากทั้งสองเมืองเพื่อหารือเกี่ยวกับความเป็นไปได้ในการที่ให้มีผู้ชนะทั้งสองเมือง เพื่อเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูร้อน 2024 และ 2028

คณะกรรมการบริหารของไอโอซีได้ประชุมในเมืองโลซาน ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เพื่อหารือเกี่ยวกับขั้นตอนการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพโอลิมปิกฤดูร้อน 2024 และ 2028 ในวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2560 คณะกรรมการโอลิมปิกสากลได้เสนออย่างเป็นทางการในการเลือกตั้งเมืองเจ้าภาพโอลิมปิก 2024 และ 2028 ในเวลาเดียวกัน ข้อเสนอนี้ได้รับการอนุมัติโดยการประชุมวิสามัญของไอโอซี เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ที่เมืองโลซานน์

เมืองที่ผ่านเข้ารอบสุดท้ายแก้ไข

โอลิมปิกฤดูร้อน 2024แก้ไข

ปารีสแก้ไข

สัญลักษณ์ เมือง ประเทศ คณะกรรมการโอลิมปิกแห่งชาติ เว็บไซต์ สถานะ
  ปารีส   ฝรั่งเศส คณะกรรมการโอลิมปิกแห่งชาติ และกีฬาแห่งประเทศฝรั่งเศส (CNOSF) paris2024.org ถูกเลือกโดย CNOSF

โอลิมปิกฤดูร้อน 2028แก้ไข

ลอสแอนเจลิสแก้ไข

สัญลักษณ์ เมือง ประเทศ คณะกรรมการโอลิมปิกแห่งชาติ เว็บไซต์ สถานะ
  ลอสแอนเจลิส   สหรัฐ คณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศสหรัฐอเมริกา (USOC) la24.org ถูกเลือกโดย USOC

เมืองที่ถอนตัวรอบสุดท้ายแก้ไข

โอลิมปิกฤดูร้อน 2024แก้ไข

บูดาเปสต์แก้ไข

สัญลักษณ์ เมือง ประเทศ คณะกรรมการโอลิมปิกแห่งชาติ เว็บไซต์ สถานะ
  บูดาเปสต์   ฮังการี คณะกรรมการโอลิมปิกแห่งฮังการี budapest2024.org ผ่านเข้าสู่รอบสุดท้าย แต่ถอนตัวจากการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพ

โรมแก้ไข

สัญลักษณ์ เมือง ประเทศ คณะกรรมการโอลิมปิกแห่งชาติ เว็บไซต์ สถานะ
  โรม   อิตาลี คณะกรรมการโอลิมปิกแห่งชาติแห่งประเทศอิตาลี roma2024.org ผ่านเข้าสู่รอบสุดท้าย แต่ถอนตัวจากการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพ

ฮัมบวร์คแก้ไข

สัญลักษณ์ เมือง ประเทศ คณะกรรมการโอลิมปิกแห่งชาติ เว็บไซต์ สถานะ
  ฮัมบวร์ค   เยอรมนี คณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศเยอรมนี hamburg2024.de ผ่านเข้าสู่รอบสุดท้าย แต่ถอนตัวจากการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพ

เมืองที่ไม่ผ่านการคัดเลือกแก้ไข

โอลิมปิกฤดูร้อน 2024แก้ไข

บอสตันแก้ไข

เมือง ประเทศ คณะกรรมการโอลิมปิกแห่งชาติ เว็บไซต์ สถานะ
บอสตัน   สหรัฐ คณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศสหรัฐอเมริกา (USOC) 2024boston.org ไม่ได้รับเลือกจาก USOC

เบอร์ลินแก้ไข

เมือง ประเทศ คณะกรรมการโอลิมปิกแห่งชาติ เว็บไซต์ สถานะ
เบอร์ลิน   เยอรมนี คณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศเยอรมนี ไม่ได้รับเลือกจากคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศเยอรมนี (DOS)

วอชิงตัน ดี.ซี.แก้ไข

เมือง ประเทศ คณะกรรมการโอลิมปิกแห่งชาติ เว็บไซต์ สถานะ
วอชิงตัน ดี.ซี.   สหรัฐ คณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศสหรัฐอเมริกา (USOC) dc2024.org ไม่ได้รับเลือกจาก USOC

เมืองที่ไม่ได้เข้าร่วมการคัดเลือกแก้ไข

โอลิมปิกฤดูร้อน 2024แก้ไข

ทวีปยุโรป
ทวีปอเมริกา
ทวีปเอเชีย
ทวีปแอฟริกา
ทวีปโอชีเนีย

โอลิมปิกฤดูร้อน 2028แก้ไข

ทวีปแอฟริกา
ทวีปเอเชีย
ทวีปยุโรป
ทวีปอเมริกา
ทวีปโอเชียเนีย

รายการอ้างอิงแก้ไข