เปิดเมนูหลัก

เดอร์บัน (Durban) (ซูลู: eThekwini) เป็นเมืองที่มีประชากรมากเป็นอันดับสองของประเทศแอฟริกาใต้ เป็นส่วนหนึ่งของเขตการปกครองมหานคร eThekwini เดอร์บันเป็นนครที่ใหญ่ที่สุดใน KwaZulu-Natal และมีท่าเรือที่จอแจที่สุดในทวีปแอฟริกา และด้วยอากาศแบบเขตร้อน (ซับทรอปิคอล) และหาดทรายต่าง ๆ ทำให้มันเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวขนาดใหญ่อีกด้วย

จากการสำรวจเมื่อ พ.ศ. 2550 เมืองมีประชากรเกือบ 3.5 ล้านคน[1] เดอร์บันมีพื้นที่แผ่นดิน 2,292 ตร.กม. ซึ่งโดยเปรียบเทียบแล้วใหญ่กว่าเมืองอื่น ๆ ในแอฟริกาใต้ ทำให้มันมีความหนาแน่นของประชากรต่ำ คือ 1,513 คน/ตร.กม.[2]

อ้างอิงแก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข