เจ้าวัฒนัน ณ ลำพูน

พลอากาศตรี เจ้าวัฒนัน ณ ลำพูน (พ.ศ. 2483 - ปัจจุบัน ) เป็นเจ้านายฝ่ายเหนือผู้สืบราชสกุลเจ้าผู้ครองนครลำพูน เป็นบุตรคนโตในเจ้าพงศ์ธาดา ณ ลำพูน กับท่านหญิงจิตรจง ณ ลำพูน (ราชสกุลเดิม จักรพันธุ์) [1] มีศักดิ์เป็นพระนัดดาในเจ้าจักรคำขจรศักดิ์ เจ้าผู้ครองนครลำพูนองค์สุดท้าย สืบเชื้อสายเจ้านายฝ่ายเหนือแห่งราชวงศ์ทิพย์จักร (ต้นสายราชสกุล ณ เชียงใหม่ ณ ลำปาง และ ณ ลำพูน) อนึ่ง ราชวงศ์ทิพย์จักร หรือ ทิพจักราธิวงศ์ หรือ ราชวงศ์เจ้าเจ็ดตน เป็นราชวงศ์ที่ปกครองนครลำปาง นครเชียงใหม่ และนครลำพูน

เจ้าวัฒนัน ณ ลำพูน
Wattanan.JPG
ราชวงศ์ทิพย์จักราธิวงศ์
พระบิดาเจ้าพงศ์ธาดา ณ ลำพูน
พระมารดาท่านหญิงจิตรจง ณ ลำพูน (พระนามเดิม หม่อมเจ้าหญิงจิตรจง จักรพันธ์)
ประสูติพ.ศ. 2483 (81 ปี)
วงศ์เจ้าผู้ครองนครลำพูน
– ตำแหน่งในนาม –
ราชวงศ์ทิพย์จักราธิวงศ์

พลอากาศตรี เจ้าวัฒนัน ณ ลำพูน


นอกจากหน้าที่ในการเป็นสืบราชสกุลเจ้าผู้ครองนครลำพูนแล้ว พลอากาศตรี เจ้าวัฒนัน ณ ลำพูน ยังเป็นผู้ดูแลคุ้มหลวงของเจ้าจักรคำขจรศักดิ์ ซึ่งตั้งอยู่ที่ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน จนถึงปัจจุบัน[2] เจ้าวัฒนัน ณ ลำพูนเป็นเจ้านายฝ่ายเหนือผู้มีเมตตามากเป็นที่เคารพและนับถือโดยทั่วไป มีนามลำลองที่ประชาชนทั่วไปเรียกขานกันคือ เจ้าเปี๊ยก

ประวัติแก้ไข

พล.อ.ต.เจ้าวัฒนัน ณ ลำพูน เป็นบุตรในเจ้าพงศ์ธาดา ณ ลำพูน กับท่านหญิงจิตรจง ณ ลำพูน (พระนามเดิม หม่อมเจ้าจิตรจง จักรพันธุ์) เป็นนัดดาในพระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหมื่นอนุพงษ์จักรพรรดิ์ มีเจ้าพี่เจ้าน้อง 5 คน ได้แก่

 1. พลอากาศตรี เจ้าวัฒนัน ณ ลำพูน
 2. เจ้าวันทนีย์ (ณ ลำพูน) ผูกพัน ชาวลำพูนเรียกขานท่านในนาม เจ้าหน่อย โดยเจ้าหน่อยได้ถึงแก่อนิจกรรม เมื่อ พุทธศักราช 2563
 3. เจ้ากีรณา (ณ ลำพูน) บุญพิทักษ์
 4. เจ้าสารินี (ณ ลำพูน) กลิ่นนาค
 5. พันเอกพิเศษ เจ้าวีรพงศ์ ณ ลำพูน

พล.อ.ต.เจ้าวัฒนัน ณ ลำพูน จบการศึกษาชั้นมัธยมที่โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย รุ่นปี พ.ศ. 2501[3] และเข้าศึกษาจนสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขารัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (สิงห์ดำ) รุ่น 12 (พ.ศ. 2512)[4] ต่อจากนั้นจึงได้เข้าสู่เส้นทางการทหาร จนกระทั่งได้รับราชการในสังกัดกองทัพอากาศ และเป็นนักเรียนวิทยาลัยการทัพอากาศ (วทอ.) รุ่น 29 พ.ศ. 2538[5]

สืบสกุลเจ้าผู้ครองนครลำพูนแก้ไข

ภายหลังการถึงแก่พิราลัยของเจ้าพงศ์ธาดา ณ ลำพูน ในปี พ.ศ. 2538[6]นาวาอากาศเอก เจ้าวัฒนัน ณ ลำพูน (ยศในขณะนั้น) ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า สืบตระกูลเจ้าผู้ครองนครลำพูน ในฐานะเจ้านายฝ่ายเหนือ และเจ้าวัฒนัน ณ ลำพูน ยังมีบทบาทในฐานะรองประธานมูลนิธิเจ้าจักรคำขจรศักดิ์ ซึ่งก่อตั้งขึ้นเพื่อเป็นศูนย์รวมประวัติของเจ้าผู้ครองนครลำพูนตั้งแต่เริ่มสร้างจนถึงองค์สุดท้ายให้อนุชนได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์[7] อนึ่ง คุณ เจ้าดารารัตน์ ณ ลำพูน ดำรงตำแหน่งเป็นประธานมูลนิธิจักรคำขจรศักดิ์ ในปัจจุบัน

งานการเมืองแก้ไข

พลอากาศตรี เจ้าวัฒนัน ณ ลำพูน ได้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ ลำดับที่ 9 ในนามพรรคชาติพันธุ์ไทย ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2562[8]

เครื่องราชอิสริยาภรณ์แก้ไข

ราชตระกูลแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

 1. คัมภีร์ คัมภีรญาณนนท์ , นาวาอากาศเอก. เจ้านายฝ่ายเหนือ.
 2. คุ้มหลวงลำพูน ของเจ้าผู้ครองลำพูนองค์สุดท้าย ยังมีให้เห็น
 3. ทะเบียนประธานรุ่นและสมาชิกสมาคมนักเรียนเก่าปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย รุ่นปี 2501[ลิงก์เสีย]
 4. "สิงห์ดำ รุ่น 12". คลังข้อมูลเก่า เก็บจาก แหล่งเดิม เมื่อ 2016-03-06. สืบค้นเมื่อ 2012-06-14.
 5. รายนามศิษย์เก่า วทอ.
 6. หนังสือพระราชทานเพลิงศพ เจ้าพงศ์ธาดา ณ ลำพูน,2538[ลิงก์เสีย]
 7. แนะนำคณะกรรมการมูลนิธิเจ้าจักรคำขจรศักดิ์
 8. ประกาศรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อ
 9. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย, เล่ม ๑๑๘ ตอนที่ ๒๒ ข หน้า ๓๑, ๔ ธันวาคม ๒๕๔๔
 10. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย, เล่ม ๑๑๖ ตอนที่ ๒๐ ข หน้า ๗๒, ๒ ธันวาคม ๒๕๔๒
 11. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์, เล่ม ๑๑๔ ตอนที่ ๑๑ ข หน้า ๔, ๔ พฤษภาคม ๒๕๔๐
 12. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญชัยสมรภูมิ, เล่ม ๘๘ ตอนที่ ๒๒ ง หน้า ๖๑๙, ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๑๔
 13. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญพิทักษ์เสรีชน, เล่ม ๑๐๗ ตอนที่ ๔ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๕๑, ๕ มกราคม ๒๕๓๓
 14. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญจักรมาลาและเหรียญจักรพรรดิมาลา, เล่ม ๙๗ ตอนที่ ๑๘๘ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๒๓๑๑, ๕ ธันวาคม ๒๕๒๓
 15. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นสิริยิ่งรามกีรติ ลูกเสือสดุดีชั้นพิเศษ และเหรียญลูกเสือสดุดี ประจำปี ๒๕๓๘, เล่ม ๑๑๔ ตอนที่ ๒๘ ข หน้า ๓๒, ๑๑ ธันวาคม ๒๕๔๐

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข

 • ปราณี ศิริธร ณ พัทลุง. เพ็ชร์ล้านนา. (ครั้งที่ ๒) เชียงใหม่ :ผู้จัดการ ศูนย์ภาคเหนือ, ๒๕๓๘.
 • นงเยาว์ กาญจนจารี. ดารารัศมี : พระประวัติพระราชชายา เจ้าดารารัศมี. เชียงใหม่ :สุริวงศ์บุ๊คเซนเตอร์, ๒๕๓๙.
ก่อนหน้า เจ้าวัฒนัน ณ ลำพูน ถัดไป
เจ้าพงศ์ธาดา ณ ลำพูน   ผู้สืบสกุลเจ้าผู้ครองนครลำพูน
(พ.ศ. 2538 - ปัจจุบัน)
  -