พระสัมพันธวงศ์เธอ พระองค์เจ้ามงคลเลิศ

พระสัมพันธวงศ์เธอ พระองค์เจ้ามงคลเลิศ มีพระนามเดิมว่า หม่อมเจ้าชายมงคล เป็นพระโอรสในสมเด็จพระบรมราชมาตามหัยกาเธอ กรมหมื่นมาตยาพิทักษ์ กับหม่อมแพ ศิริวงศ์ ณ อยุธยา[1]

พระสัมพันธวงศ์เธอ
พระองค์เจ้ามงคลเลิศ
พระสัมพันธวงศ์เธอ
พระองค์เจ้าชั้นตรี
ประสูติ24 มิถุนายน พ.ศ. 2377
สิ้นพระชนม์11 สิงหาคม พ.ศ. 2404 (27 ปี)
หม่อม
  • หม่อมราชวงศ์สุด ศิริวงศ์
  • หม่อมพลบ ศิริวงศ์ ณ อยุธยา
  • หม่อมพัน ศิริวงศ์ ณ อยุธยา
พระบุตร
ราชวงศ์จักรี
ราชสกุลศิริวงศ์
พระบิดาสมเด็จพระบรมราชมาตามหัยกาเธอ กรมหมื่นมาตยาพิทักษ์
พระมารดาหม่อมแพ ศิริวงศ์ ณ อยุธยา

พระสัมพันธวงศ์เธอ พระองค์เจ้ามงคลเลิศ มีพระนามเมื่อแรกประสูติว่า หม่อมเจ้าชายมงคล พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระราชทานนามใหม่ว่า "มงคลเลิศ" และสถาปนาพระอิสริยยศให้เป็น พระสัมพันธวงศ์เธอ พระองค์เจ้ามงคลเลิศ[2][3]

พระสัมพันธวงศ์เธอ พระองค์เจ้ามงคลเลิศ สิ้นพระชนม์เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2404

พระสัมพันธวงศ์เธอ พระองค์เจ้ามงคลเลิศ มีหม่อมห้ามหลายท่าน ดังต่อไปนี้

  1. หม่อมราชวงศ์หญิงสุด ศิริวงศ์ (ราชสกุลเดิม : ปาลกะวงศ์) มีบุตร 1 คนคือพระยาไชยสุรินทร์ (หม่อมราชวงศ์เทวะหนึ่ง ศิริวงศ์) สมรสกับหม่อมหลวงพัน ศิริวงศ์ (ราชสกุลเดิม : ปาลกะวงศ์) มีบุตร คือ หม่อมหลวงเทวเลิศ ศิริวงศ์
  2. หม่อมพลบ ศิริวงศ์ ณ อยุธยา มีธิดา 1 คนคือ หม่อมราชวงศ์สว่าง จักรพันธุ์ ชายาในสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจาตุรนต์รัศมี กรมพระจักรพรรดิพงษ์
  3. หม่อมพัน ศิริวงศ์ ณ อยุธยา มีบุตร์ 1 คนคือ หม่อมนราธิราช (หม่อมราชวงศ์ชิต ศิริวงศ์) เป็นศักดิ์หม่อมราชนิกูล

สาแหรก

แก้

อ้างอิง

แก้
  1. ศุภวัฒย์ เกษมศรี, พลตรี หม่อมราชวงศ์, และรัชนี ทรัพย์วิจิตร. พระอนุวงศ์ชั้นหม่อมเจ้าในพระราชวงศ์จักรี. กรุงเทพ : สำนักพิมพ์บรรณกิจ, พิมพ์ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2549. 360 หน้า. หน้า หน้าที่. ISBN 974-221-818-8
  2. จุลลดา ภักดีภูมินทร์, สถาปนาคำนำพระนาม เก็บถาวร 2011-07-28 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, สกุลไทย, ฉบับที่ 2448, ปีที่ 47, ประจำวันอังคารที่ 18 กันยายน 2544
  3. จุลลดา ภักดีภูมินทร์, 'พระสัมพันธวงศ์เธอ' เก็บถาวร 2011-07-28 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, สกุลไทย, ฉบับที่ 2421, ปีที่ 47, ประจำวันอังคารที่ 13 มีนาคม 2544