เจ้าจอมมารดาทรัพย์ ในรัชกาลที่ 3

เจ้าจอมมารดาทรัพย์ เป็นพระสนมเอกในพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระชนนีในสมเด็จพระบรมราชมาตามหัยกาเธอ กรมหมื่นมาตยาพิทักษ์ และเป็นพระอัยกาในสมเด็จพระเทพศิรินทราบรมราชินี

เจ้าจอมมารดาทรัพย์
มีชื่อเสียงจากพระสนมเอกในรัชกาลที่ 3
คู่สมรสพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว
บุตรสมเด็จพระบรมราชมาตามหัยกาเธอ กรมหมื่นมาตยาพิทักษ์
สมเด็จพระบรมราชมาตามหัยิกาเธอ กรมพระยาสุดารัตน์ราชประยูร
บิดามารดา
 • พระอักษรสมบัติ (บิดา)
 • ผ่อง ณ พัทลุง (มารดา)
ญาติพระยาพัทลุง (ตา)

ประวัติ แก้ไข

เจ้าจอมมารดาทรัพย์ เป็นธิดาของพระอักษรสมบัติ (ทับ) กับผ่อง[1] ท่านผ่องเป็นธิดาของพระยาพัทลุง (ทองขาว) กับปล้อง ท่านปล้องเป็นน้องของคุณหญิงเพ็ง พระชนนีในสมเด็จพระศรีสุลาลัย นั่นก็คือว่าคุณหญิงเพ็งเป็นป้าท่านผ่องเพราะว่าเป็นพี่สาวท่านปล้องผู้ที่เป็นมารดา และก็เจ้าจอมมารดาทรัพย์เป็นหลานตากับหลานยายของพระยาพัทลุง (ทองขาว)กับท่านปล้อง ดังนั้นก็เท่ากับว่า ท่านผ่องผู้เป็นมารดาของเจ้าจอมมารดาทรัพย์คือพระภคินี(ลูกพี่ลูกน้องที่เป็นหญิง)ในสมเด็จพระศรีสุลาลัยเพราะว่าสมเด็จพระศรีสุลาไลยทรงเป็นธิดาของพี่สาวของท่านปล้องผู้ที่เป็นคุณยายของเจ้าจอมมารดาทรัพย์ ตามลำดับญาติทั้งหมด ดังนั้นเจ้าจอมมารดาทรัพย์จึงมีศักดิ์เป็นหลานป้าในสมเด็จพระศรีสุลาลัย[2] เจ้าจอมมารดาทรัพย์มีพี่น้อง 2 คนคือ[3]

 1. รอด หรือ ฉิม ต่อมาได้เป็นภรรยาพระเทพเพชรรัตน์ (นาค) ย่าของพระนมปริก
 2. น้อย ต่อมาได้เป็นภรรยาพระยาเทพอรชุน (แสง)

พระอักษรสมบัติ (ทับ) บิดาได้พามาถวายตัวกับเป็นในกรมหมื่นเจษฎาบดินทร์ ได้มีพระประสูติกาลหม่อมเจ้า 2 องค์ ต่อมาเมื่อกรมหมื่นเจษฎาบดินทร์ได้เสด็จขึ้นครองราชย์เป็นพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว หม่อมเจ้าจึงได้เลื่อนขึ้นเป็นพระเจ้าลูกเธอ และหม่อมทรัพย์ก็ได้เลื่อนขึ้นเป็น เจ้าจอมมารดาทรัพย์

เจ้าจอมมารดาทรัพย์เป็น 1 ใน 3 พระสนมเอกที่พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงโปรดมาก อีก 2 คนคือเจ้าจอมมารดาบางและเจ้าจอมมารดาอิ่ม เหตุผลที่ทรงโปรดเจ้าจอมมารดาทรพย์นั้นสันนิษฐานว่าเพราะเป็นพระญาติสนิทในสมเด็จพระศรีสุลาลัย[4][5]

พระราชโอรส-ธิดา แก้ไข

เจ้าจอมมารดาทรัพย์ ได้มีพระราชโอรส 1 พระองค์ และพระราชธิดา 1 พระองค์คือ

 1. พระองค์เจ้าชายศิริวงศ์ ในสมัยรัชกาลที่ 3 ทรงสถาปนาเป็น กรมหมื่นมาตยาพิทักษ์ ต่อมาในสมัยรัชกาลที่ 5 ทรงสถาปนาพระอัฐิเป็น สมเด็จพระบรมราชมาตามหัยกาเธอ ทรงเป็นพระชนกในสมเด็จพระเทพศิรินทราบรมราชินี
 2. พระองค์เจ้าหญิงละม่อม ในสมัยรัชกาลที่ 5 ทรงสถาปนาเป็น พระเจ้าราชวรวงศ์เธอ กรมพระสุดารัตนราชประยูร แล้วเลื่อนเป็น พระเจ้าบรมมหัยยิกาเธอ กรมสมเด็จพระสุดารัตนราชประยูร ต่อมาในสมัยรัชกาลที่ 6 ทรงออกพระนามว่า สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาสุดารัตนราชประยูร[6]

ลำดับสาแหรก แก้ไข

อ้างอิง แก้ไข

 1. กรมศิลปากร. สำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ (2554). ราชสกุลวงศ์ (PDF). กรุงเทพฯ: สำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ กรมศิลปากร. p. 38. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2017-02-02. สืบค้นเมื่อ 2017-07-13.
 2. เวียงวัง ตอนที่ 107 : พระราชวงศ์กรุงธนบุรี
 3. พระนมปริกพระนมเอกผู้ใหญ่แห่งองค์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
 4. เวียงวัง ตอนที่ 32 : เครื่องยศพระสนมเอก
 5. ชาติพันธุ์ชาวราชบุรี
 6. จุลลดา ภักดีภูมินทร์, เล่าเรื่องมอญ เก็บถาวร 2011-07-28 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, สกุลไทย, ฉบับที่ 2486, ปีที่ 48, 11 มิถุนายน 2545