หม่อมราชวงศ์สว่าง จักรพันธุ์

หม่อมราชวงศ์สว่าง จักรพันธุ์ (22 เมษายน พ.ศ. 2400 - 14 มิถุนายน พ.ศ. 2473) เป็นหม่อมห้ามสะใภ้หลวงในสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจาตุรนต์รัศมี กรมพระจักรพรรดิพงษ์[1]


สว่าง จักรพันธุ์
เกิด22 เมษายน พ.ศ. 2400
เสียชีวิต14 มิถุนายน พ.ศ. 2473 (73 ปี)
วังกรมหมื่นอนุวัตน์จาตุรนต์
คู่สมรสสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจาตุรนต์รัศมี กรมพระจักรพรรดิพงษ์
บุตรพระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหมื่นอนุพงษ์จักรพรรดิ์
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอรพัทธ์ประไพ
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสุทธวิไลยลักษณา
พระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหมื่นอนุวัตน์จาตุรนต์
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าประภาวสิทธิ์นฤมล
บิดามารดาพระสัมพันธวงศ์เธอ พระองค์เจ้ามงคลเลิศ
หม่อมพลบ ศิริวงศ์ ณ อยุธยา

ประวัติ

แก้

หม่อมราชวงศ์สว่าง จักรพันธุ์ (เดิม : หม่อมราชวงศ์สว่าง ศิริวงศ์) เกิดวันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2400 ในสมัยรัชกาลที่ 4 เป็นธิดาพระสัมพันธวงศ์เธอ พระองค์เจ้ามงคลเลิศกับหม่อมพลบ ศิริวงศ์ ณ อยุธยา[2] และเป็นพระนัดดาในสมเด็จพระบรมราชมาตามหัยกาเธอ กรมหมื่นมาตยาพิทักษ์

ต่อมาสมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอ เจ้าฟ้าจาตุรนต์รัศมี (พระอิสริยยศในขณะนั้น) ทรงสู่ขอมาเป็นหม่อมห้ามสะใภ้หลวง และให้ประสูติพระโอรสพระธิดารวม 5 พระองค์ คือ

  1. พระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหมื่นอนุพงษ์จักรพรรดิ์
  2. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอรพัทธ์ประไพ
  3. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสุทธวิไลยลักษณา
  4. พระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหมื่นอนุวัตน์จาตุรนต์
  5. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าประภาวสิทธิ์นฤมล

พระโอรสธิดาทุกพระองค์ในสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจาตุรนต์รัศมี กรมพระจักรพรรดิพงษ์ แรกประสูติดำรงพระยศเป็นหม่อมเจ้า ยกเว้นที่ประสูติแต่หม่อมราชวงศ์สว่าง สะใภ้หลวง ดังพระราชหัถเลขาในรัชกาลที่ 5 ตอนหนึ่งว่า[3]

"...หญิงหว่างออกลูกเป็นชาย ทรงมีความยินดีนัก ด้วยเหมือนดังหมาย ขออย่าให้มีอันตรายประการใดเลย แต่ให้เรียกกันเป็นหม่อมเจ้าก่อนตามยศเดิม เมื่อมาเฝ้าเมื่อใดจึงจะตั้งให้เป็นพระองค์เจ้า จะได้เป็นเกียรติและถูกต้องตามแบบอย่างแต่ก่อนมา..."

หม่อมราชวงศ์สว่าง จักรพันธุ์ ถึงแก่อสัญกรรมเมื่อวันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2473 เวลา 13.10 น. สิริอายุ 74 ปี[4]

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

แก้

ลำดับสาแหรก

แก้

อ้างอิง

แก้
  1. กรมศิลปากร. สำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ (2554). ราชสกุลวงศ์ (PDF). กรุงเทพฯ: สำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ กรมศิลปากร. p. 157. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2017-02-02. สืบค้นเมื่อ 2017-05-24.
  2. ราชินิกูลรัชกาลที่ 5 หน้า 145
  3. จดหมายเหตุพระราชกิจรายวัน พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่ ภาค 8, พระนคร : โรงพิมพ์อักษรนิติ, 2479, หน้า 37
  4. "ข่าวถึงอสัญกรรม" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 47 (0 ง): 1096. 22 มิถุนายน 2473. สืบค้นเมื่อ 15 สิงหาคม 2562. {{cite journal}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |accessdate= (help)