เจ้าพงศ์ธาดา ณ ลำพูน

เจ้าพงศ์ธาดา ณ ลำพูน (1 กรกฎาคม พ.ศ. 2449 - 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2538) เป็นเจ้านายฝ่ายเหนือ โอรสองค์ใหญ่ในเจ้าจักรคำขจรศักดิ์ เจ้าผู้ครองนครลำพูนองค์สุดท้าย กับแม่เจ้าขานแก้ว จักรคำขจรศักดิ์[1]

เจ้าพงศ์ธาดา ณ ลำพูน
ประสูติ1 กรกฎาคม พ.ศ. 2449
คุ้มเจ้าหลวงลำพูน
พิราลัย21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2538 (88 ปี)
ชายาท่านหญิงจิตรจง ณ ลำภูน
พระบุตร5 ท่าน
ราชวงศ์ทิพย์จักร
ราชสกุลณ ลำพูน
พระบิดาเจ้าจักรคำขจรศักดิ์
พระมารดาแม่เจ้าขานแก้ว จักรคำขจรศักดิ์

เจ้าพงศ์ธาดา เป็นพุทธบริษัท ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาตลอด และสอนให้บุตรทุกคนประพฤติดี ปฏิบัติชอบ เมื่อครั้งไปรับราชการที่จังหวัดนครปฐม[2]

เจ้าพงศ์ธาดา มีพี่น้องร่วมบิดามารดา 4 ท่าน คือ เจ้าลำเจียก ณ ลำพูน เจ้าวรรณรา ณ ลำพูน เจ้าพงศ์ธาดา ณ ลำพูน และเจ้ารัทธาธร ณ ลำพูน และมีน้องต่างมารดา จำนวน 4 คน คือ เจ้าประกายคำ ณ ลำพูน เจ้าสุริยา ณ ลำพูน เจ้าวรทัศน์ ณ ลำพูน และเจ้าพัฒนา ณ ลำพูน

การศึกษา แก้

เจ้าพงศ์ธาดา ณ ลำพูน เข้าศึกษาที่โรงเรียนมหาดเล็กหลวงเชียงใหม่[3] และโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (รุ่น 91) ซึ่งต่อมาเจ้าพงศ์ธาดา ณ ลำพูน ได้ร่วมในการจัดทำเพลงโรงเรียนสวนกุหลาบ ร่วมกับศิษย์เก่าสวนกุหลาบ อาทิ กิตติคุณ เชียรสงค์ กีรติ พรหมสาขา ณ สกลนคร ฯลฯ[4] นอกจากนั้นแล้วเจ้าพงศ์ธาดา ณ ลำพูน ยังเคยได้เข้ารับการศึกษาเนติบัณฑิตที่มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ ประเทศอังกฤษ ในระหว่างปี พ.ศ. 2463 - 2474[5][6]

การทำงาน แก้

เจ้าพงศ์ธาดา ณ ลำพูน รับราชการเป็นข้าราชการฝ่ายอัยการ เคยดำรงตำแหน่งอัยการจังหวัดพิจิตร จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดนครปฐม (ในระหว่างปี พ.ศ. 2485 - พ.ศ. 2487)[7] และจังหวัดสงขลา

ชีวิตครอบครัว แก้

เจ้าพงศ์ธาดา ณ ลำพูน สมรสกับท่านหญิงจิตรจง ณ ลำพูน (ราชสกุลเดิม : จักรพันธุ์) พระธิดาในพระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหมื่นอนุพงษ์จักรพรรดิ์[3] มีบุตร 2 คน และ ธิดา 3 คน

 1. พลอากาศตรี เจ้าวัฒนัน ณ ลำพูน (ผู้สืบสายราชสกุล) สมรสกับ คุณเยาวภา ณ ลำพูน มีบุตรธิดา 2 คน
  1. เจ้าญาดา ณ ลำพูน
  2. เจ้าธนพงศ์ ณ ลำพูน
 2. เจ้าวันทนีย์ (ณ ลำพูน) ผูกพันธ์ สมรสกับ คุณปรีดา ผูกพันธ์ มีบุตรธิดา 3 คน
  1. คุณกิติวัฒน์ ผูกผันธ์
  2. คุณกัตวุฒิ ผูกผันธ์
  3. คุณปิยดา ผูกพันธ์
 3. เจ้ากีรณา (ณ ลำพูน) บุญพิทักษ์ สมรมกับ คุณสนิท บุญพิทักษ์ มีธิดา 1 คน
  1. คุณลลิตา บุญพิทักษ์
 4. เจ้าสารินี (ณ ลำพูน) กลิ่นนาค คุณธาดา กลิ่นนาค มีบุตรธิดา 2 คน
  1. คุณสินีนุช กลิ่นนาค
  2. คุณณัฐวุฒิ กลิ่นนาค
 5. พันเอกพิเศษ เจ้าวีรพงศ์ ณ ลำพูน สมรสกับ คุณเจษสุดา ณ ลำพูน มีบุตร 1 คน
  1. เจ้าพิทักษ์พงศ์ ณ ลำพูน

สืบสกุลเจ้าผู้ครองนครลำภูน แก้

เจ้าพงศ์ธาดา ณ ลำภูน ได้เข้าร่วมในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2493 เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2493 ในฐานะผู้สืบสกุลเจ้าผู้ครองนครลำภูน (เจ้าประเทศราช)[8]

เจ้าพงศ์ธาดา ณ ลำภูน ถึงแก่อนิจกรรมเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2538[9] โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินในการพระราชทานเพลิงศพ เจ้าพงศ์ธาดา ณ ลำภูน ในวันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2538 ณ สุสานบ้านหลวย อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน[10]

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ แก้

ราชตระกูล แก้

อ้างอิง แก้

 1. "คัมภีร์ คัมภีรญาณนนท์ , นาวาอากาศเอก. เจ้านายฝ่ายเหนือ". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2021-05-14. สืบค้นเมื่อ 2011-01-17.
 2. "ชีวประวัติและคำสอนหลวงพ่อเงิน". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2016-06-12. สืบค้นเมื่อ 2011-05-05.
 3. 3.0 3.1 ปราณี ศิริธร ณ พัทลุง. เพ็ชร์ล้านนา. (ครั้งที่ 2) เชียงใหม่ :ผู้จัดการ ศูนย์ภาคเหนือ, 2538.
 4. การจัดทำเพลงโรงเรียนสวนกุหลาบ ร่วมกับศิษย์เก่าสวนกุหลาบ
 5. หนังสือพระราชทานเพลิงเจ้าพงษ์ธาดา ณ ลำพูน,2538
 6. บุคคลสำคัญในล้านนา
 7. ประวัติความเป็นมาของสำนักงานอัยการจังหวัดนครปฐม[ลิงก์เสีย]
 8. พิธีประกาศการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และเจริญพระพุทธมนต์[ลิงก์เสีย]
 9. หนังสือพระราชทานเพลิงศพ เจ้าพงศ์ธาดา ณ ลำพูน,2538[ลิงก์เสีย]
 10. พระราชทานเพลิงศพ เจ้าพงศ์ธาดา ณ ลำภูน[ลิงก์เสีย]
 11. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักคณะรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์, เล่ม ๗๕, ตอน ๓๙ ง, ๒๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๐๑
ก่อนหน้า เจ้าพงศ์ธาดา ณ ลำพูน ถัดไป
เจ้าผู้ครองนครลำพูน   ผู้สืบสกุลเจ้าผู้ครองนครลำพูน
(พ.ศ. 2486 - 2538)
  พลอากาศตรีเจ้าวัฒนัน ณ ลำพูน