พระยาบุรีรัตน์ (เจ้าภูเกียง)

พระยาบุรีรัตน์ (เจ้าภูเกียง) เป็นราชโอรสในพระยาคำฟั่น เจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่องค์ที่ 3 และเจ้าผู้ครองนครลำพูนองค์ที่ 1 กับหม่อมคำหล้า

พระยาบุรีรัตน์ (เจ้าภูเกียง)

เจ้าภูเกียง (ปูเกียง)
พระยาบุรีรัตน์เมืองเชียงราย
ราชวงศ์ทิพย์จักร
พระบิดาพระยาคำฟั่น
พระมารดาหม่อมคำหล้า

ประวัติ

แก้

เจ้าภูเกียง หรือเจ้าปูเกียง ประสูติในช่วงรัชกาลที่ 2 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ เป็นราชโอรสในพระยาคำฟั่น เจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่องค์ที่ 3 และเจ้าผู้ครองนครลำพูนองค์ที่ 1 กับหม่อมคำหล้า มีพี่น้องร่วมพระบิดาพระมารดาเดียวกัน 1 องค์คือ เจ้าธรรมเสนา

เจ้าภูเกียง ได้รับแต่งตั้งเป็นพระยาบุรีรัตน์เมืองเชียงราย ถือศักดินา 800 ไร่ ซึ่งเมืองเชียงรายเป็นเมืองขึ้น ชั้นที่ 1 ของนครเชียงใหม่

พระยาบุรีรัตน์ (เจ้าภูเกียง) ถึงแก่กรรมในช่วงต้นรัชกาลที่ 5

ทายาท

แก้

พระยาบุรีรัตน์ (เจ้าภูเกียง) เป็นเจ้าบิดาในเจ้าหนานสุยะ (ณ เชียงใหม่), พระยารัตนอาณาเขต เจ้าเมืองเชียงราย และเป็นเจ้าปู่ทวดในแม่เจ้าขานแก้ว ชายาในพลตรี เจ้าจักรคำขจรศักดิ์ เจ้าผู้ครองนครลำพูน องค์ที่ 10[1]

ลำดับสาแหรก

แก้

อ้างอิง

แก้
  1. หนังสือพระราชทานเพลิงเจ้าพงษ์ธาดา ณ ลำพูน,2538

แหล่งข้อมูลอื่น

แก้
  • ปราณี ศิริธร ณ พัทลุง. เพ็ชร์ล้านนา. (ครั้งที่ 2) เชียงใหม่ :ผู้จัดการ ศูนย์ภาคเหนือ, 2538.
  • สมหมาย เปรมจิตต์, สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. ตำนานสิบห้าราชวงศ์ (ฉบับสอบชำระ) . เชียงใหม่: มิ่งเมือง, 2540.
  • เจ้าวงศ์สัก ณ เชียงใหม่, คณะทายาทสายสกุล ณ เชียงใหม่. เจ้าหลวงเชียงใหม่. กรุงเทพฯ: อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน), 2539.