สันติ์ เทพมณี

(เปลี่ยนทางจาก สันต์ เทพมณี)

นายสันติ์ เทพมณี เป็นอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ในรัฐบาลหม่อมราชวงศ์เสนีย์ ปราโมช เป็นอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดลำพูน 3 สมัย เป็นอดีตสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดลำพูนคนแรกที่มาจากการเลือกตั้ง และเป็นอดีตนายกเทศมนตรีเมืองลำพูน

สันติ์ เทพมณี
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย
ดำรงตำแหน่ง
15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2518 – 13 มีนาคม พ.ศ. 2518
นายกรัฐมนตรี หม่อมราชวงศ์เสนีย์ ปราโมช
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2471 (92 ปี)
จังหวัดลำพูน
พรรคการเมือง ประชาธิปัตย์
คู่สมรส มาลี เทพมณี
ศาสนา พุทธ

ประวัติแก้ไข

สันติ์ เทพมณี เกิดเมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2471 สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ชั้นมัธยมปลายจากโรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย ระดับปริญญาตรีทางกฎหมาย และปริญญาโททางรัฐศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และการเมือง[1]

การทำงานแก้ไข

สันติ์ เทพมณี เป็นนักการเมืองท้องถิ่นในจังหวัดลำพูน ได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาเทศบาลเมืองลำพูน 9 สมัย เคยดำรงตำแหน่งนายกเทศมนตรีเมืองลำพูน 2 สมัย และเป็นสมาชิกสภาจังหวัด 3 สมัย[1]

สันติ์ เทพมณี เคยได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดลำพูน 3 สมัยติดต่อกัน ในการเลือกตั้ง พ.ศ. 2512 สังกัดพรรคสหประชาไทย การเลือกตั้ง พ.ศ. 2518 สังกัดพรรคเกษตรสังคม และการเลือกตั้ง พ.ศ. 2519 สังกัดพรรคประชาธิปัตย์ เคยดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ในรัฐบาลหม่อมราชวงศ์เสนีย์ ปราโมช ในปี พ.ศ. 2518[2] แต่ต้องพ้นจากหน้าที่ตั้งแต่ยังมิได้เริ่มปฏิบัติงาน เนื่องจากคณะรัฐมนตรีไม่ได้รับความไว้วางใจจากสภาในการแถลงนโยบาย ด้วยคะแนนไว้วางใจ 111 เสียง ไม่ไว้วางใจ 152 เสียง[3]

ต่อมาได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกวุฒิสภา จังหวัดลำพูน ในการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2543[4]

ต่อมาในปี พ.ศ. 2551 นายสันติ์ ได้ลงสมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน แต่ไม่ได้รับเลือกตั้ง

เครื่องราชย์อิสริยาภรณ์แก้ไข

อ้างอิงแก้ไข