บุญศรี ปรีคำ เป็นนักการเมืองชาวไทย เป็นอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดลำพูน 1 สมัย โดยได้รับเลือกตั้งเมื่อปี 2500

ประวัติ แก้

บุญศรี ปรีคำ เป็นชาวอำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน เกิดเมื่อวันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2462 เป็นบุตรของนายปลวก กับนางแก้ว ปรีคำ มีพี่ชาย 1 คน เขาสมรสกับนางไฝ ปรีคำ มีบุตร 4 คน [1]

บุญศรี ปรีคำ ประกอบอาชีพค้าขายและทำธุรกิจย่านถนนประชาชื่น กรุงเทพมหานคร โดยมีกิจการค้าขายสินค้าจากเชียงใหม่ อาทิ ร่มบ่อสร้าง อีกทั้งยังมีกิจการทำสวนกระเทียม ทำไร่-นาที่จังหวัดลำพูน และกิจการที่เป็นธุรกิจหลักของนายบุญศรี คือการรับเหมาก่อสร้างเขื่อน ฝาย ซึ่งทำให้เขาเป็นที่รู้จักของชาวบ้าน ต่อมาเขาได้รับเลือกเป็นผู้ใหญ่บ้านเป็นระยะเวลาถึง 7 ปี และเป็นกำนันอีก 10 ปี

บุญศรี ปรีคำ จึงตัดสินใจลงสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดลำพูน ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป ธันวาคม พ.ศ. 2500 และได้รับเลือกตั้งเป็น ส.ส.สมัยแรก[2]

บุญศรี ปรีคำ เสียชีวิตที่กรุงเทพมหานคร ในวันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2532 รวมอายุ 70 ปี

อ้างอิง แก้