สมบุญ ศิริธร

สมบุญ ศิริธร เป็นอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ในรัฐบาลหม่อมราชวงศ์เสนีย์ ปราโมช เป็นอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดพัทลุง 1 สมัย อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดพระนคร 2 สมัย และอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานคร 2 สมัย สังกัดพรรคประชาธิปัตย์ มีฉายาทางการเมืองว่า "หมูหิน"

สมบุญ ศิริธร
ต.ช., ต.ม.
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย
ดำรงตำแหน่ง
15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2518 – 13 มีนาคม พ.ศ. 2518
นายกรัฐมนตรี หม่อมราชวงศ์เสนีย์ ปราโมช
ดำรงตำแหน่ง
21 เมษายน พ.ศ. 2519 – 23 กันยายน พ.ศ. 2519
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 16 มีนาคม พ.ศ. 2459
อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง
เสียชีวิต 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2521 (62 ปี)
พรรคการเมือง ประชาธิปัตย์
คู่สมรส ศุภจิตรา ศิริธร
ศาสนา พุทธ

ประวัติแก้ไข

สมบุญ ศิริธร เกิดเมื่อวันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2459 ที่ตำบลลำปำ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง เป็นบุตรของนายหล่อ ศิริธร กับนางพุม ศิริธร มีพี่น้อง 8 คน สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี ธรรมศาสตรบัณฑิต จาก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และการเมือง[1] สมรสกับนางศุภจิตรา ศิริธร (สกุลเดิม:เผ่าจินดา) มีบุตร-ธิดา 3 คน

สมบุญ ศิริธร เสียชีวิตด้วยอาการหัวใจวายเฉียบพลัน เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2521 และได้รับพระราชทานเพลิงศพ ในวันที่ 11 พฤศจิกายนของปีเดียวกัน[2]

การทำงานแก้ไข

สมบุญ ศิริธร มีอาชีพเป็นทนายความ ต่อมาได้ลงสมัครสมาชิกเทศบาลนครภูเก็ตและได้รับเลือกตั้งเป็นเทศมนตรี ต่อมาได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดพัทลุง 1 สมัย ในการเลือกตั้งเดือนมกราคม พ.ศ. 2489 ต่อมาได้ย้ายมาลงสมัครรับเลือกตั้งในจังหวัดพระนคร ในการเลือกตั้งเดือนธันวาคม พ.ศ. 2500[3] และการเลือกตั้ง พ.ศ. 2512 สังกัดพรรคประชาธิปัตย์

เขาเคยดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ในรัฐบาลหม่อมราชวงศ์เสนีย์ ปราโมช ในปี พ.ศ. 2518[4] แต่ต้องพ้นจากหน้าที่ตั้งแต่ยังมิได้เริ่มปฏิบัติงาน เนื่องจากคณะรัฐมนตรีไม่ได้รับความไว้วางใจจากสภาในการแถลงนโยบาย ด้วยคะแนนไว้วางใจ 111 เสียง ไม่ไว้วางใจ 152 เสียง[5] ต่อมาได้รับแต่งตั้งอีกครั้งในปี พ.ศ. 2519[6]

เครื่องราชอิสริยาภรณ์แก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

  1. ภาพและประวัติสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2519. สำนักงานเลขารัฐสภา. 2519
  2. อนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพ นายสมบุญ ศิริธร ณ เมรุวัดตรีทศเทพ วันเสาร์ที่ ๑๑ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๒๑
  3. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั่วไป พ.ศ. ๒๕๐๐ ครั้งที่ ๒
  4. พระบรมราชโองการ ประกาศ แต่งตั้งรัฐมนตรี (จำนวน ๓๐ ราย)
  5. คอลัมน์ส่วนร่วมสังคมไทย โดน นรนิติ เศรษฐบุตร หน้า 8 หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ฉบับที่ 22,506 ประจำวันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2554
  6. พระบรมราชโองการ ประกาศ แต่งตั้งรัฐมนตรี (จำนวน 35 ราย)