สรรเสริญ แก้วกำเนิด

พลโท สรรเสริญ แก้วกำเนิด ชื่อเล่น ไก่อู นักการเมืองและข้าราชการพลเรือนชาวไทย อดีตโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ปัจจุบันดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์ในศูนย์ข้อมูล​มาตรการแก้ไขปัญหา​จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา​ 2019 (โควิด​ 19) อดีตข้าราชการทหารบก[3]กรรมการในคณะกรรมการศูนย์อำนวยการเตรียมความพร้อมประเทศไทยในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน[4]กรรมการในคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาทางพระพุทธศาสนา[5]กรรมการในคณะอำนวยการจัดงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก[6]กรรมการ มูลนิธิร่วมจิตต์ น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ์[7] อดีตผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก อดีตราชองครักษ์เวร อดีตโฆษกและอดีตรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี[8] ในคณะรัฐบาลพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา กรรมการบริหารในสมาคมสหประชาชาติแห่งประเทศไทย กรรมการในคณะกรรมการนโยบายการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวตามคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 59/2557[9] รองผู้บัญชาการโรงเรียนกิจการพลเรือน กรมกิจการพลเรือนทหารบก กรรมการในคณะกรรมการจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองครบรอบ 100 ปี การประกาศใช้ธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทยตามคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีที่ 210/2559[10]ประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์ และคณะกรรมการบริหาร มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์[11] อดีตโฆษกกองทัพบก อดีตโฆษกศูนย์อำนวยการรักษาความสงบเรียบร้อย (ศอ.รส.) และอดีตโฆษกศูนย์อำนวยการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน (ศอฉ.)

พลโท
สรรเสริญ แก้วกำเนิด
ม.ว.ม., ป.ช., จ.ภ.
สรรเสริญในปี 2553
อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์
อยู่ในวาระ
เริ่มดำรงตำแหน่ง
6 เมษายน พ.ศ. 2562
ก่อนหน้า อภินันท์ จันทรังษี
รักษาราชการแทนอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์
ดำรงตำแหน่ง
24 ตุลาคม พ.ศ. 2561 – 5 เมษายน พ.ศ. 2562
ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก (อัตรา พลโท)
ดำรงตำแหน่ง
1 ตุลาคม พ.ศ. 2559 – 5 เมษายน พ.ศ. 2562
ราชองครักษ์เวร
ดำรงตำแหน่ง
31 มีนาคม พ.ศ. 2559 – 5 เมษายน พ.ศ. 2562
โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
ดำรงตำแหน่ง
18 สิงหาคม พ.ศ. 2558 – 26 ตุลาคม พ.ศ. 2561 [1]
นายกรัฐมนตรี ประยุทธ์ จันทร์โอชา
ก่อนหน้า ยงยุทธ มัยลาภ
วิลาศ อรุณศรี (รักษาการ)
ถัดไป พุทธิพงษ์ ปุณณกันต์
รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
ดำรงตำแหน่ง
16 กันยายน พ.ศ. 2557 – 11 สิงหาคม พ.ศ. 2558[2]
นายกรัฐมนตรี ประยุทธ์ จันทร์โอชา
ก่อนหน้า ชลิตรัตน์ จันทรุเบกษา
ภักดีหาญส์ หิมะทองคำ
สุณิสา เลิศภควัต
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 14 สิงหาคม พ.ศ. 2506 (57 ปี)
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประเทศไทย
คู่สมรส ศิขริน เอกะวิภาต
(2542-2556; หย่า)
ณิชุบล เลิศศิริอำนวยพร
(2558-ปัจจุบัน)
ศาสนา โรมันคาทอลิก
การเข้าเป็นทหาร
สังกัด กองทัพบกไทย
ประจำการ พ.ศ. 2530 - พ.ศ. 2562
ยศ RTA OF-8 (Lieutenant General).svg พลโท

ประวัติแก้ไข

สรรเสริญ แก้วกำเนิด ศึกษาที่โรงเรียนอรุณประดิษฐ จังหวัดเพชรบุรี ระดับมัธยมศึกษาที่ โรงเรียนรัตนาธิเบศร์ จังหวัดนนทบุรี และเข้าศึกษาต่อที่โรงเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ 23 โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า (จปร.) รุ่นที่ 34 และโรงเรียนเสนาธิการทหารบก[12]

ในปี พ.ศ. 2530 สรรเสริญ เป็นผู้บังคับหมวดลาดตระเวน กองพันทหารม้าที่ 3 รักษาพระองค์ ซึ่งการที่ สรรเสริญ แก้วกำเนิด เลือกอยู่เหล่าทหารม้าเนื่องจากได้รับคำแนะนำจาก พล.ต.ขัตติยะ สวัสดิผล เสธ.แดง ซึ่งในขณะนั้นเสธ.แดงเป็นอาจารย์วิชาทหารม้าและสอนพลโท สรรเสริญ แก้วกำเนิดอยู่ที่โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า สรรเสริญ แก้วกำเนิด เคยมีบทบาทในเหตุการณ์พฤษภาทมิฬ พ.ศ. 2535ขณะนั้นเป็นผู้บังคับกองร้อยนำกำลังคุมฝูงชน จากนั้นเป็นรองผู้อำนวยการกองปฏิบัติการจิตวิทยา ของกรมกิจการพลเรือนทหารบก ยังได้รับการมอบหมายจาก พล.อ.สนธิ บุญยรัตกลิน ให้ลงไปปฏิบัติงานที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และยังช่วยงานการวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสารของคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข (คปค.) หลังการรัฐประหาร 19 กันยายน พ.ศ. 2549 ในเวลาต่อมาได้รับตำแหน่งเป็นโฆษกคณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติ (คมช.) ในปี พ.ศ. 2551 รับตำแหน่งเป็นโฆษกกองทัพบก จนเป็นโฆษกศูนย์อำนวยการรักษาความสงบเรียบร้อย (ศอ.รส.) และโฆษกศูนย์อำนวยการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน (ศอฉ.) ในการชุมนุมของกลุ่ม นปช. พ.ศ. 2553 [13]

เนื่องจากในการออกแถลงการณ์และประกาศต่าง ๆ ของ ศอฉ.เพื่อรายงานให้แก่ประชาชนทราบเป็นระยะ ซึ่งทำให้ประชาชนคุ้นหน้าคุ้นตากันเป็นอย่างดี ด้วยมาดนุ่ม ๆ น้ำเสียงทุ้ม ๆ และมุกตลกหน้าตาย[14] ยังได้รับการพูดถึงในเว็บไซต์พันทิป โดยเปรียบเทียบกับ เคน ธีรเดช ดารานักแสดง นอกจากมียังมีแฟนเพจบนเว็บไซต์เฟซบุ๊กของผู้พันไก่อู หรือแม้แต่ในทวิตเตอร์ของ อ.ธันยวัชร์ ไชยตระกูลชัย นักการตลาด กรรมการจากรายการ SME ตีแตก ยังพูดถึงว่า หากนำผู้พันไก่อูมาพร้อมกับ ดร.ปณิธาน วัฒนายากร มาด้วยแล้ว อาจได้กลุ่มเป้าหมายกว้างมากกว่าดาราดังบางคู่อีกด้วย[15] ซึ่ง พลตรีสรรเสริญ มีชื่อที่ถูกเรียกอย่างไม่เป็นทางการจากสื่อมวลชนและบุคคลทั่วไปว่า เสธ.ไก่อู หรือ พี่ไก่อู

ในปี พ.ศ. 2557 สรรเสริญ ได้รับเลื่อนยศจาก พันเอก (พ.อ.) ขึ้นเป็นอัตรา พลตรี (พล.ต.) [16]พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประถมาภรณ์ช้างเผือก[17] ในเดือนกันยายนของปีเดียวกัน ภายหลังการรัฐประหารในประเทศไทย พ.ศ. 2557 พล.ต.สรรเสริญ ได้รับแต่งตั้งเป็นรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี[18] กระทั่งในปี พ.ศ. 2558 ได้รับแต่งตั้งเป็นโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี[19] แทนร้อยเอก ยงยุทธ มัยลาภ ที่ลาออกจากตำแหน่งไปก่อนหน้านั้น

สรรเสริญ ดำรงตำแหน่งรักษาการอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ ในวันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2561 และเป็นอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ในวันที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2562


ด้านชีวิตส่วนตัว สรรเสริญ สมรส ในปี พ.ศ. 2542 กับนางศิขริน แก้วกำเนิด (สกุลเดิม เอกะวิภาต) เจ้าของธุรกิจรีสอร์ต "เดือนล้อมรีสอร์ต" ที่ อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี และเลขานุการชมรมธุรกิจท่องเที่ยวสวนผึ้ง[20] ต่อมาได้หย่าร้างและได้แต่งงานครั้งใหม่กับ ณิชุบล เลิศศิริอำนวยพร ชื่อเล่น เอ๋ ทายาทเจ้าของร้านเพชร "มณทิรา" ที่ห้างมาบุญครอง ที่คบหาดูใจกันมานานกว่า 1 ปี[21] เมื่อวันที่ 6 เม.ย. เวลา 18.00 น. โดยมี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และนางนราพร จันทร์โอชา ภริยา เดินทางมาเป็นประธานงานฉลองพิธีมงคลสมรส[22]นอกจากนี้แล้ว พล.ต.สรรเสริญ ยังมีความสนิทสนมกับ พล.อ.ไตรรงค์ อินทรทัต อดีตผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบกอีกด้วย เนื่องจากเคารพในความที่เป็นนายทหารม้ารุ่นพี่ และเคยฝากฝังงานในราชตฤณมัยสมาคมให้ทำ[23]ได้รับพระราชทานยศ พลโท เมื่อ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2559 และไดรับการแต่งตั้งเป็นอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ (นักบริหารระดับสูง) เมื่อวันที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2562[24]


เครื่องราชอิสริยาภรณ์แก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

 1. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่อง ข้าราชการการเมืองลาออกจากตำแหน่ง
 2. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ข้าราชการการเมืองลาออกจากตำแหน่ง (พลตรีสรรเสริญ แก้วกำเนิด)
 3. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2559/E/216/20.PDF
 4. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2557/E/120/8.PDF
 5. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2557/E/163/1.PDF
 6. คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีที่ 17/2562
 7. รายชื่อกรรมการมูลนิธิ
 8. นายกฯ ทูลเกล้าฯ ถวาย “ครม.ประยุทธ์ 3” แล้ว ตั้ง “สรรเสริญ” โฆษกรัฐ ปล่อย รมต.ลุ้นกันเอง
 9. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2557/E/109/9.PDF
 10. คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีที่ 210/2559
 11. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/E/304/2.PDF
 12. Spot light พันเอกสรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกเสียงทองประจำคณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติ hiclasssociety.com
 13. สรรเสริญ แก้วกำเนิด thairath.co.th
 14. เมื่อ "ผู้พันไก่อู" เขี่ย "เคน ธีรเดช" ตกกระป๋อง!! ครองใจสาว ๆ ไซเบอร์ กับฉายาใหม่ "ผู้ก่อการรัก" มติชนออนไลน์
 15. เคน-ธีรเดชถอยไป นาทีนี้สาวออนไลน์อยากปฏิบัติการ "กระชับพื้นที่หัวใจ" เสธ.ไก่อู
 16. "ยิ่งลักษณ์ ทูลเกล้าฯโผทหาร เสธ.ไก่อู ขึ้นพล.ต." สนุก.คอม. 25 March 2012. สืบค้นเมื่อ 21 May 2014.
 17. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2557/B/027/1.PDF
 18. คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ ๑o๕/๒๕๕๗ เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการการเมือง
 19. คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ ๒๑๘/๒๕๕๘ เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการการเมือง
 20. สรรเสริญ แก้วกำเนิด politicalbase.in.th
 21. http://www.prachatalk.com/webboard/%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A1-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87/%E0%B8%84%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B9%89%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B0-%E0%B8%A7%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%98%E0%B9%84%E0%B8%81%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%B9
 22. http://www.posttoday.com/analysis/politic/386484
 23. หนังสือ ลับลวงเลือด โดย วาสนา นาน่วม สำนักพิมพ์มติชน ISBN 9789740206521
 24. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/E/088/T_0002.PDF
 25. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ประจำปี ๒๕๕๘ จำนวน ๑๐,๘๗๖ ราย ๑. พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ ฯลฯ

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข