วิลาศ อรุณศรี

พลเอก วิลาศ อรุณศรี (บิ๊กอ้อ) อดีตเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ผู้อำนวยการศูนย์บัญชาการติดตามสถานการณ์[3] และสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ กรรมการ ในคณะกรรมการจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองครบรอบ 100 ปี การประกาศใช้ธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทย ตามคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีที่ 210/2559[4]กรรมการในคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปเพื่อรองรับการปรับเปลี่ยนตามนโยบาย thailand 4.0 ตามคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีที่ 194/2560[5] อดีตราชองครักษ์พิเศษ [6]

วิลาศ อรุณศรี
เลขาธิการนายกรัฐมนตรี
ดำรงตำแหน่ง
16 กันยายน พ.ศ. 2557 – 24 มิถุนายน พ.ศ. 2562[1]
นายกรัฐมนตรี ประยุทธ์ จันทร์โอชา
ก่อนหน้า สุรนันทน์ เวชชาชีวะ
ถัดไป ดิสทัต โหตระกิตย์[2]
สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ดำรงตำแหน่ง
31 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 – 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
ผู้ปฏิบัติหน้าที่
โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
ดำรงตำแหน่ง
18 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 – 18 สิงหาคม พ.ศ. 2558
นายกรัฐมนตรี ประยุทธ์ จันทร์โอชา
ก่อนหน้า ยงยุทธ มัยลาภ (โฆษก)
ถัดไป สรรเสริญ แก้วกำเนิด (โฆษก)
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 19 กันยายน พ.ศ. 2496 (68 ปี)
คู่สมรส พลตรีหญิง นวลทิพย์ อรุณศรี

อดีตผู้ปฏิบัติหน้าที่โฆษกรัฐบาลในรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา[7] อดีตผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก อดีตผู้ช่วยเสนาธิการทหารบกฝ่ายการข่าว

พล.อ.วิลาศ เป็นนักเรียนเตรียมทหารรุ่นที่ 12 รุ่นเดียวกับพลเรือเอก พะจุณณ์ ตามประทีป และพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา[8]

การทำงานแก้ไข

พล.อ.วิลาศ เข้ารับราชการทหารม้า สังกัดกองทัพบก เคยดำรงตำแหน่งเป็นรองแม่ทัพน้อยที่ 1 เป็นผู้บัญชาการกองพลทหารม้าที่ 2 รักษาพระองค์ เป็นผู้ช่วยเสนาธิการทหารบกฝ่ายการข่าว และตำแหน่งสุดท้ายคือ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก ก่อนจะเกษียณอายุราชการในปี พ.ศ. 2556[9] ต่อมาในปี พ.ศ. 2557 ได้รับแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษารองหัวหน้าฝ่ายเศรษฐกิจ[10] คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) และสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในปี พ.ศ. 2557 ภายหลังการยึดอำนาจการปกครองประเทศของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 ต่อมาในเดือนกันยายนของปีเดียวกัน ได้รับแต่งตั้งเป็นเลขาธิการนายกรัฐมนตรี[11][12]

วันที่ 18 พฤษภาคม 2558 พลเอกวิลาศ ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นปฏิบัติหน้าที่โฆษกรัฐบาลอีกตำแหน่งหนึ่งแทนร้อยเอก นายแพทย์ ยงยุทธ มัยลาภ ที่ได้ยื่นหนังสือลาออกไปด้วยเหตุผลสุขภาพ

เครื่องราชอิสริยาภรณ์แก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

 1. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ข้าราชการการเมืองลาออกจากตำแหน่ง
 2. ครม.นัดแรกมีมติแต่งตั้ง‘ดิสทัต’เป็นเลขาธิการนายกฯ, แนวหน้า, สืบค้นวันที่ 16 กรกฎาคม 2562
 3. http://www.manager.co.th/Politics/ViewNews.aspx?NewsID=9590000103619
 4. "คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีที่ 210/2559" (PDF). คลังข้อมูลเก่า เก็บจาก แหล่งเดิม (PDF) เมื่อ 2020-10-09. สืบค้นเมื่อ 2017-09-05.
 5. "คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีที่ 194/2560" (PDF). คลังข้อมูลเก่า เก็บจาก แหล่งเดิม (PDF) เมื่อ 2019-06-20. สืบค้นเมื่อ 2019-06-20.
 6. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/E/092/T_0001.PDF
 7. คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ ๑๒๒/๒๕๕๗ เรื่อง มอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่
 8. "พล.อ.วิลาศ อรุณศรี แหกโผเพื่อนตท.12 ติดป้าย "นายกฯน้อย"". คลังข้อมูลเก่า เก็บจาก แหล่งเดิม เมื่อ 2015-05-18. สืบค้นเมื่อ 2014-09-24.
 9. พล.อ.วิลาศ อรุณศรี "นายกฯน้อย" รบ.บิ๊กตู่[ลิงก์เสีย]
 10. สำนักข่าวแห่งชาติ
 11. "ครม. ตั้ง 'พล.อ.วิลาศ อรุณศรี' นั่งเลขาธิการนายกฯ". คลังข้อมูลเก่า เก็บจาก แหล่งเดิม เมื่อ 2016-03-05. สืบค้นเมื่อ 2014-09-24.
 12. คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ ๑๐๕/๒๕๕๗ เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (จำนวน ๒๗ ราย ๑. พลเอก วิลาศ อรุณศรี ฯลฯ)
 13. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ประจำปี ๒๕๕๖, เล่ม ๑๓๐ ตอนที่ ๓๐ ข หน้า ๓, ๖ ธันวาคม ๒๕๕๖
 14. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ประจำปี ๒๕๕๓, เล่ม ๑๒๗ ตอนที่ ๑๔ ข หน้า ๑๒, ๘ ธันวาคม ๒๕๕๓
 15. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญพิทักษ์เสรีชน, เล่ม ๑๐๒ ตอนที่ ๗๓ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๙, ๗ มิถุนายน ๒๕๒๘
 16. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญราชการชายแดน, เล่ม ๑๐๕ ตอนที่ ๒๑๓ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๖๗, ๑๔ ธันวาคม ๒๕๓๑
 17. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญจักรมาลาและเหรียญจักรพรรดิมาลา, เล่ม ๑๐๔ ตอนที่ ๑๑ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๑๐, ๒๑ มกราคม ๒๕๓๐
ก่อนหน้า วิลาศ อรุณศรี ถัดไป
สุรนันทน์ เวชชาชีวะ    
เลขาธิการนายกรัฐมนตรี
(16 กันยายน พ.ศ. 2557 - 24 มิถุนายน พ.ศ. 2562)
  ดิสทัต โหตระกิตย์