โรงเรียนอรุณประดิษฐ


โรงเรียนอรุณประดิษฐ เป็นโรงเรียนราษฎร์สตรีแห่งแรกของประเทศไทย สังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย ก่อตั้งเมื่อปี ค.ศ. 1865 ( พ.ศ. 2408) [1] โดยมิชชันนารีชาวอเมริกันสกุล Mc Farland (ในช่วงก่อนหน้านี้ชื่อโรงเรียนคือโรงเรียนอรุณประดิษฐ์ ภายหลังปี พ.ศ. 2535 จึงไม่มีการันต์) ในยุคบุกเบิกโรงเรียนได้รับการสถาปนาเป็นโรงเรียนประดิษฐวิทยาสำหรับชาย และโรงเรียนอรุณกุลสตรีสำหรับหญิง

โรงเรียนอรุณประดิษฐ
Aroonpradit School
ข้อมูล
ชื่ออื่นอ.ป. / A.P.
ประเภทโรงเรียนเอกชน
คำขวัญสร้างศักดิ์ศรี มีวินัย ใฝ่การเรียน เพียรทำดี มีน้ำใจ
คุณธรรมนำปัญญา พัฒนาคุณภาพ
สถาปนาพ.ศ. 2408
ผู้ก่อตั้งS.G. McFarland
ผู้อำนวยการนายสุดใจ วิชัย
สีสีฟ้า - ขาว
เพลงมาร์ชอรุณประดิษฐ
ต้นไม้ต้นนนทรี
เว็บไซต์[1]

ประวัติแก้ไข

 
ศาสตราจารย์ เอส.จี.แมคฟาร์แลนด์

คณะมิชชันนารีชาวอเมริกัน นำโดย ศาสตราจารย์ เอส.จี.แมคฟาร์แลนด์ (Rev. S.G.McFarland) ศาสตราจารย์ ดาเนียล แมคกิลวารี (Rev. Daniel McGilvary) และครอบครัวเดินทางมาเผยแผ่ศาสนาและวางรากฐานการศึกษาแก่ชาวเมืองเพชรบุรี โดยได้รับการสนับสนุนจากพระเพชรพิไสยศรีสวัสดิ์ รักษาการเจ้าเมืองเพชรบุรี

โรงเรียนราษฎร์สตรีแห่งแรกของประเทศไทย ถือกำเนิดขึ้นในปี พ.ศ. 2408 (ค.ศ. 1865) ณ ริมฝั่งแม่น้ำเพชรบุรี ด้านตะวันตก เรียกว่า โรงเรียนสตรีฝึกหัดทำการ หรือ โรงเรียนการช่างสตรี (INDUSTIRAL SCHOOL) สอนวิชาการทั่วไป และการเย็บปักถักร้อย โดยแหม่ม เอส.จี.แมคฟาร์แลนด์ และจักรเย็บผ้าได้นำมาใช้เป็นครั้งแรก เพชรบุรีจึงได้ชื่อว่า เมืองแห่งจักรเย็บผ้า (SEWING MACHINE TOWN) แม้จะมีประดิษฐกรรมสมัยใหม่ แต่คนเมืองเพชรดูไม่ชื่นชมเท่าที่ควร ดังปรากฏในบันทึกของพระอาจวิทยาคม (ยอร์ช บี. แมคฟาร์แลนด์)

ในปี พ.ศ. 2425 (ค.ศ. 1882) พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระราชทานเงินถึง 1,000 ดอลลาร์สหรัฐ เพื่อสมทบทุนสร้างโรงเรียน ชื่อว่า โฮเวอร์ดเมมเมอรเรียลสกูล (HOWARD MEMORIAL SCHOOL) หรือโรงเรียนอรุณสตรี

ปี พ.ศ. 2459 (ค.ศ. 1916) ศาสตราจารย์ พอล เอ.เอกิน (Rev. Paul A.Eakin) ได้สร้างโรงเรียนชายขึ้น ชื่อว่า แรนกิน เมมเมอเรียลสกูล (RANKIN MEMERIAL SCHOOL) หรือ โรงเรียนประดิษฐ์วิทยา 15 ปีต่อมา (ค.ศ. 1931) โรงเรียนอรุณสตรีได้ย้ายไปอยู่ใกล้คริสตจักรศรีพิมลธรรม มีชื่อว่า รูธเธอร์ ฟอร์ด ดิคคีย์ เมมเมอเรียลสกูล (RUTHERFORD DICKEY MEMORIAL SCHOOL)

ปี พ.ศ. 2490 (ค.ศ. 1947) โรงเรียนชายได้ร่วมกิจการกับโรงเรียนหญิงมีชื่อใหม่ว่า โรงเรียนอรุณประดิษฐ (AROONPRADIT SCHOOL)

 
โรงเรียนอรุณประดิษฐ จังหวัดเพชรบุรี

การจัดการเรียนการสอนแก้ไข

  • อนุบาลศึกษา
  • ประถมศึกษา
  • มัธยมศึกษา

รางวัลเกียรติยศ โรงเรียนอรุณประดิษฐเป็นโรงเรียนที่มีอายุการก่อตั้งมายาวนานกว่า 151 ปี (พ.ศ. 2561) มีชื่อเสียงเป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณชน โรงเรียนมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่เกียรติประวัติ และผลงานอันนำมาซึ่งความภาคภูมิใจในรางวัลแห่งเกียรติยศที่ควรจารึกไว้เป็นอนุสรณ์ให้เยาวชนรุ่นหลังได้ ตระหนักถึงคุณค่าและประทับไว้ในความทรงจำตลอดไป

ระดับก่อนประถมศึกษา ขนาดใหญ่ โรงเรียนได้รับรางวัลพระราชทาน สถานศึกษาดีเด่น ระดับก่อนประถมศึกษา ขนาดใหญ่ เมื่อวันจันทร์ที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2546 โดยมีผู้บริหารคือ นายธงไชย ศุภวงศ์ เป็นผู้อำนวยการ และนายสุดใจ วิชัย เป็นอาจารย์ใหญ่ นับเป็นความภาคภูมิใจของโรงเรียนเป็นอย่างยิ่ง (นายสุดใจ วิชัย อาจารย์ใหญ่ ปี 2546 เข้ารับพระราชทานรางวัล)

ระดับประถมศึกษา ขนาดใหญ่ จากการบริหารงานของโรงเรียนที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โรงเรียนจึงได้รับการคัด-เลือกเข้ารับรางวัลพระราชทาน ระดับประถมศึกษา ขนาดใหญ่ เมื่อวันศุกร์ที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2547 ผู้บริหารคือ นายธงไชย ศุภวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเข้ารับพระราชทานรางวัล

​'Aroonpradit​ Spirit'​​ Skills smile shine smart

คติพจน์ของโรงเรียน


ปรัชญาของโรงเรียน คุณธรรมนำปัญญา พัฒนาคุณภาพ

คำขวัญของโรงเรียน สร้างศักดิ์ศรี มีวินัย ใฝ่การเรียน เพียรทำดี มีน้ำใจ

"วิสัยทัศน์ของโรงเรียน" โรงเรียนอรุณประดิษฐ ปริหารจัดการบนรากฐานความเชื่อ ทางศริสตศาสนา มุ่งสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่ได้มาตรฐานสากล

บุคคลที่มีชื่อเสียงจากสถานศึกษานี้แก้ไข

ดูเพิ่มแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

  1. ประวัติโรงเรียนอรุณประดิษฐ http://www.aroonpradit.ac.th/index.php?option=com_content&task=view&id=26&Itemid=37