อรรถพร พลบุตร อดีตที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข (สาธิต ปิตุเตชะ)[1] อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเพชรบุรี[2]และอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบสัดส่วน สังกัดพรรคประชาธิปัตย์ รวม 2 สมัย

อรรถพร พลบุตร
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด31 มกราคม พ.ศ. 2502 (65 ปี)
พรรคการเมืองประชาธิปัตย์

ประวัติ แก้

อรรถพร พลบุตร เกิดเมื่อวันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2502 อาศัยอยู่ที่ตำบลบางแก้ว อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี เขาจบการศึกษาชั้นประถมศึกษา จากโรงเรียนสุวรรณรังสฤษดิ์วิทยาลัย จังหวัดเพชรบุรี ชั้นมัธยมศึกษา จากโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศ และปริญญาตรี นิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

การทำงาน แก้

อรรถพร พลบุตร เคยทำงานเป็นบรรณาธิการข่าวภาคดึก สถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5 และเป็นบรรณาธิการข่าวหนังสือพิมพ์ข่าวสด ต่อมางได้เข้าสู่วงการการเมืองโดยการเป็นผู้ช่วย ส.ส. ของ อลงกรณ์ พลบุตร และลงสมัครการเมืองท้องถิ่นในจังหวัดเพชรบุรี เป็นสมาชิกสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรี และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี

จากนั้นในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2550 จึงได้ลงสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบสัดส่วน สังกัดพรรคประชาธิปัตย์ กลุ่มจังหวัดที่ 7 ลำดับที่ 4 ได้รับเลือกตั้งเป็น ส.ส.สมัยแรก จากนั้นในจึงหันมาลงสมัครแบเขตเลือกตั้งในจังหวัดเพชรบุรีในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2554 แทนนายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ย้ายไปลงสมัคร ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ และได้รับเลือกตั้งเป็น ส.ส.จังหวัดเพชรบุรีครั้งแรก นับเป็น ส.ส.สมัยที่ 2 ของนายอรรถพร

ในปี 2562 เขาลงสมัครรับเลือกตั้งในจังหวัดเพชรบุรีในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2562 สังกัดพรรคประชาธิปัตย์[3] แต่ไม่ได้รับเลือกตั้ง

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ แก้

อ้างอิง แก้

  1. 'กลุ่มเพื่อนเฉลิมชัย' ช่วยเพชรบุรี มอบเงินหนุนรพ.สนาม 2 แสน
  2. "อรรถพร พลบุตร" ค้านมอเตอร์เวย์”นครปฐม-ชะอำ”ค่า 7.9 หมื่นล.
  3. อดีตนายกฯชวนลงพื้นที่หาเสียง “ปชป.”จ.เพชรบุรี เชื่อมั่นประชาชนเลือกทั้ง 3 เขตเลือกตั้ง
  4. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ประจำปี ๒๕๕๖ เก็บถาวร 2022-04-06 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๑๓๐ ตอนที่ ๓๐ ข หน้า ๑๓, ๖ ธันวาคม ๒๕๕๖
  5. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ประจำปี ๒๕๕๓ เก็บถาวร 2022-11-28 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๑๒๗ ตอนที่ ๑๔ ข หน้า ๖๑, ๘ ธันวาคม ๒๕๕๓