เปิดเมนูหลัก

เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ (เกิด พ.ศ. 2502) เป็นสมาชิกวุฒิสภาไทย ชุดที่ 12 สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และอดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กรรมการในคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา[1]

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์
เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ
สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ดำรงตำแหน่ง
31 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 – 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ดำรงตำแหน่ง
26 กันยายน พ.ศ. 2554 – 25 กันยายน พ.ศ. 2558
ก่อนหน้า ศาสตราจารย์ ดร.วิรุณ ตั้งเจริญ
ถัดไป รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด พ.ศ. 2502
คู่สมรส พญ.สิรินันท์ บุญยะลีพรรณ
ศาสนา พุทธ

และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ รัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา[2]ตั้งแต่วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2560

และที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิของคณะกรรมการเตรียมการยุทธศาสตร์ชาติ ตามคำสั่งนายกรัฐมนตรีที่ 8/2560 [3]ตั้งแต่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

ประวัติแก้ไข

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ เกิดเมื่อปี พ.ศ. 2502[4] เป็นชาวจังหวัดเพชรบุรี จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาจากโรงเรียนอรุณประดิษฐ และจบการศึกษาแพทยศาสตรบัณฑิต และได้รับวุฒิบัตร กุมารเวชศาสตร์ จากคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นายแพทย์ เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ ได้รับราชการเป็นอาจารย์ประจำคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จนได้รับการแต่งตั้งเป็นรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2554 ได้รับการแต่งตั้งเป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ[5]

หลังรัฐประหารในประเทศไทย พ.ศ. 2557 ได้รับแต่งตั้งเป็นสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ[6]กรรมการในคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา[7]และ ที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิของคณะกรรมการเตรียมการยุทธศาสตร์ชาติ ตามคำสั่งนายกรัฐมนตรีที่ 8/2560 [8]


ชีวิตส่วนตัวสมรสกับ แพทยหญิงสิรินันท์ บุญยะลีพรรณ มีบุตร 2 คน[9]ซึ่งบุตรสาวคนโต วณิศรา บุญยะลีพรรณ สมรสกับ ณภัทร จาตุศรีพิทักษ์ บุตรชายของ รองศาสตราจารย์ ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี และผู้ช่วยศาสตราจารย์อนุรัชนี จาตุศรีพิทักษ์[10]

เครื่องราชอิสริยาภรณ์แก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

 1. ครม.ตั้งแล้วคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา จำนวน 25 ราย มี “จรัส สุวรรณเวลา” เป็นประธาน ทำหน้าที่ศึกษา-ให้ข้อเสนอแนะ ครม.ในการจัดการศึกษา
 2. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/E/215/21.PDF
 3. คำสั่งนายกรัฐมนตรีที่ 8/2560
 4. ประวัติกรรมการสภามหาวิทยาลัย (ผู้แทนคณาจารย)
 5. โปรดเกล้าฯ “เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ” อธ.มศว คนใหม่
 6. ประกาศแต่งตั้งสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ, สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (ใช้เว็บไซค์ของวุฒิสภา), 1 สิงหาคม 2557
 7. ครม.ตั้งแล้วคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา จำนวน 25 ราย มี “จรัส สุวรรณเวลา” เป็นประธาน ทำหน้าที่ศึกษา-ให้ข้อเสนอแนะ ครม.ในการจัดการศึกษา
 8. นายกฯ เซ็น ตั้ง 39 ผู้ทรงคุณวุฒิ ป.ย.ป.แล้ว คนดังเพียบ!
 9. เจาะตู้เซฟอาจารย์-อธิการบดีม.ดังนั่ง สนช.9 แห่ง 12 คน ทรัพย์สินกว่า 1 พันล.
 10. วิวาห์หวานชื่นมื่น บุตรชายที่ปรึกษา คสช. ณภัทร จาตุศรีพิทักษ์ วณิศรา บุญยะลีพรรณ
 11. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ประจำปี ๒๕๕๘ [จำนวน ๑๐,๘๗๖ ราย ๑. พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ ฯลฯ ]