รายชื่อวัดในจังหวัดสุโขทัย

บทความรายชื่อวิกิมีเดีย

รายชื่อวัดในจังหวัดสุโขทัย

พระอารามหลวงในจังหวัดสุโขทัยแก้ไข

พระอารามหลวงมหานิกายแก้ไข

วัดราษฏร์ในจังหวัดสุโขทัยแก้ไข

วัดราษฏร์ในอำเภอกงไกรลาศแก้ไข

วัดราษฏร์มหานิกายแก้ไข

วัดราษฏร์ในอำเภอคีรีมาศแก้ไข

วัดราษฏร์มหานิกายแก้ไข

วัดราษฏร์ในอำเภอทุ่งเสลี่ยมแก้ไข

วัดราษฏร์มหานิกายแก้ไข

วัดราษฏร์ในอำเภอบ้านด่านลานหอยแก้ไข

วัดราษฏร์มหานิกายแก้ไข

วัดราษฏร์ในอำเภอเมืองสุโขทัยแก้ไข

วัดราษฏร์มหานิกายแก้ไข

วัดราษฏร์ในอำเภอศรีนครแก้ไข

วัดราษฏร์มหานิกายแก้ไข

วัดราษฏร์ในอำเภอศรีสัชนาลัยแก้ไข

วัดราษฏร์มหานิกายแก้ไข

วัดราษฏร์ในอำเภอศรีสำโรงแก้ไข

วัดราษฏร์มหานิกายแก้ไข

วัดราษฏร์ในอำเภอสวรรคโลกแก้ไข

วัดราษฏร์มหานิกายแก้ไข

สถิติจำนวนตำบลคณะสงฆ์ และวัด ในเขตจังหวัดสุโขทัย
อำเภอ จำนวนตำบล จำนวนวัด (ราษฎร์) จำนวนวัด(หลวง) หมายเหตุ
เมืองสุโขทัย 8 44+ - สำนักสงฆ์/วัดร้าง
กงไกรลาศ 7 35+ - สำนักสงฆ์/วัดร้าง
คีรีมาศ 6 30+ - สำนักสงฆ์/วัดร้าง
ศรีสำโรง 7 37+ - สำนักสงฆ์/วัดร้าง
บ้านด่านลานหอย 2 12+ - สำนักสงฆ์/วัดร้าง
ศรีสัชนาลัย 11 55+ 1 สำนักสงฆ์/วัดร้าง
ทุ่งเสลี่ยม 5 25+ - สำนักสงฆ์ - วัดร้าง
ศรีนคร 2 11+ 1 สำนักสงฆ์ /วัดร้าง
สวรรคโลก 9 47 2 สำนักสงฆ์/วัดร้าง
รวมทั้งหมด 57 295+ 4 (ปล:ข้อมูลโดยประมาณ)

วัดร้างในเขตจังหวัดสุโขทัยแก้ไข

รายชื่อที่ดินวัดร้าง และที่ดินศาสนสมบัติกลาง จังหวัดสุโขทัย (อยู่ในโบราณสถานไม่มีหลักฐานที่ดิน) มติที่ประชุมคณะทำงานฯ ครั้งที่ 5/2547 วันที่ 22-23 กรกฎาคม 2547

ลำดับ นามวัด หมู่ ตำบล อำเภอ จังหวัด หลักฐานที่ดิน เลขที่ เนื้อที่

1 คุ้งหวาย เมืองเก่า เมืองสุโขทัย สุโขทัย

2 เจดีย์งาม เมืองเก่า เมืองสุโขทัย สุโขทัย

3 ตะพงป่าน เมืองเก่า เมืองสุโขทัย สุโขทัย 12-0-00 ไร่

4 ต้นมะขาม เมืองเก่า เมืองสุโขทัย สุโขทัย 1-0-00 ไร่

5 เต่าทุเรียน เมืองเก่า เมืองสุโขทัย สุโขทัย 24-0-00 ไร่

6 นครชุม เมือง เมืองเก่า เมืองสุโขทัย สุโขทัย 4-0-00 ไร่

7 ผีดิบ เมืองเก่า เมืองสุโขทัย สุโขทัย 5-0-00 ไร่

8 พระบาทน้อย เมืองเก่า เมืองสุโขทัย สุโขทัย

9 พระบาทใหญ่ เมืองเก่า เมืองสุโขทัย สุโขทัย

10 พระพายหลวง เมืองเก่า เมืองสุโขทัย สุโขทัย 203-0-5.50 ไร่

11 แม่โจน เมืองเก่า เมืองสุโขทัย สุโขทัย

12 ศรีประทีป เมืองเก่า เมืองสุโขทัย สุโขทัย

13 สังฆาวาส เมืองเก่า เมืองสุโขทัย สุโขทัย 20-0-00 ไร่

14 หนองปรือ เมืองเก่า เมืองสุโขทัย สุโขทัย

15 น้อย บ้านป้อม คีรีมาส สุโขทัย 0-2-80 ไร่

16 ตะพังไม้รวก บ้านป้อม คีรีมาส สุโขทัย 1-2-22 ไร่

17 หม้อแกงทอง บ้านป้อม คีรีมาส สุโขทัย 2-0-57 ไร่

18 ประตูเปลือย ศรีคีรีมาศ คีรีมาส สุโขทัย

19 บ้านแม่เทินใต้ แม่สัน ศรีสัชนาลัย สุโขทัย 5-0-00 ไร่

20 กูป ศรีสัชนาลัย ศรีสัชนาลัย สุโขทัย

21 เขาแก้ว ศรีศรีสัชนาลัย ศรีสัชนาลัย สุโขทัย 4-2-00 ร่

22 พระบาท ศรีศรีสัชนาลัย ศรีสัชนาลัย สุโขทัย 7-2-72 ไร่

23 เขารังแร้ง ศรีศรีสัชนาลัย ศรีสัชนาลัย สุโขทัย

24 เขาใหญ่ ศรีศรีสัชนาลัย ศรีสัชนาลัย สุโขทัย 3-1-00 ไร่

25 เจ็ดยอด ศรีศรีสัชนาลัย ศรีสัชนาลัย สุโขทัย 6-0-00 ไร่

26 เจดีย์เอน ศรีสัชนาลัย ศรีสัชนาลัย สุโขทัย 3-2-00 ไร่

27 เฉียงเหนือแห่งวัดเจดีย์ยอด ศรีศรีสัชนาลัย ศรีสัชนาลัย สุโขทัย

28 นิราศ ศรีศรีสัชนาลัย ศรีสัชนาลัย สุโขทัย

29 ป่าแดงใต้ ศรีศรีสัชนาลัย ศรีสัชนาลัย สุโขทัย

30 ไผ่เกาะ ศรีศรีสัชนาลัย ศรีสัชนาลัย สุโขทัย

31 ยายตา ศรีศรีสัชนาลัย ศรีสัชนาลัย สุโขทัย 2-2-00 ไร่

32 เยาเขาพระ ศรีศรีสัชนาลัย ศรีสัชนาลัย สุโขทัย

33 สระปทุม ศรีศรีสัชนาลัย ศรีสัชนาลัย สุโขทัย 2-2-50 ไร่

34 สวนแสงอุทัยสนน้อย ศรีศรีสัชนาลัย ศรีสัชนาลัย สุโขทัย

ดูเพิ่มแก้ไข