237​ม​4​วัดโบสถ์​อ​วัดโบสถ์​จ.พิษณุโลก​

แทรก​ย่อหน้า​ที่​มี​การ​ใช้​

ชื่อของวัดแก้ไข

 
โบราณสถาน วัดโบสถ์ ตั้งอยู่ที่ อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี

ชื่ออำเภอหรือตำบลแก้ไข