วัดโบสถ์ อาจหมายถึง

ชื่อของวัด

แก้
 
โบราณสถาน วัดโบสถ์ ตั้งอยู่ที่ อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี

ชื่ออำเภอหรือตำบล

แก้