วัดโบสถ์ อาจหมายถึง

ชื่อของวัด แก้ไข

 
โบราณสถาน วัดโบสถ์ ตั้งอยู่ที่ อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี

ชื่ออำเภอหรือตำบล แก้ไข