วัดโบสถ์ อาจหมายถึง

ชื่อของวัดแก้ไข

 
โบราณสถาน วัดโบสถ์ ตั้งอยู่ที่ อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี

ชื่ออำเภอหรือตำบลแก้ไข