วัดโบสถ์ (จังหวัดชลบุรี)

วัดในจังหวัดชลบุรี
(เปลี่ยนทางจาก วัดโบสถ์ (พนัสนิคม))

วัดโบสถ์ เป็นโบราณสถานทางพระพุทธศาสนา สร้างในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย ตั้งอยู่ที่ ตำบลวัดโบสถ์ อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี

วัดโบสถ์
พระอุโบสถหลังเก่า ณ โบราณสถาน วัดโบสถ์ อำเภอพนัสนิคม
แผนที่
ชื่อสามัญวัดโบสถ์ โดยมี พระครูวิชิตกิจจาภิวัฒน์ เป็นเจ้าอาวาสองค์ปัจจุบัน
ที่ตั้งตำบลวัดโบสถ์ อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี 20140
ประเภทวัด
นิกายมีพระสงฆ์จำพรรษา
พระประธานพระพุทธรูป
พระพุทธรูปสำคัญพระพุทธรูป
ความพิเศษวัดและโบราณสถานในอำเภอพนัสนิคม
จุดสนใจชมพระอุโบสถหลังเก่า สระน้ำโบราณ และพระเจดีย์โบราณ
พระพุทธศาสนา ส่วนหนึ่งของสารานุกรมพระพุทธศาสนา

วัดโบสถ์ ไม่ทราบว่าสร้างมาตั้งแต่สมัยใด ตามทางสันนิษฐานเล่าสืบต่อกันมาว่าสร้างเมื่อประมาณสมัยราชอาณาจักรกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย มีหลายท่านให้ความเห็นว่าทีน่าเชื่อถือได้ว่าสร้างเมื่อประมาณกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี มีชื่อวัดโบสถ์ในสมัยนั้น ต่อมาเมื่อพม่าเข้าศึกยกทัพตีกรุงศรีอยุธยาแตก ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2310 ผู้คนจำนวนมากได้อพยพหนีภัยสงคราม เพราะถูกพม่าฆ่า คนสยามตายเป็นจำนวนมาก ประชาชนระส่ำระส่ายต้องระเหเร่ร่อนหาที่ปลอดภัยกว่า ในที่สุดได้มาตั้งถิ่นฐานหากินที่ใหม่ ณ หมู่บ้านตำบลแห่งนี้และเรียกชื่อว่า หมู่บ้านวัดโบสถ์ เพื่อเป็นอนุสรณ์ที่ระลึกถึงถิ่นที่เคยอยู่ที่เดิมที่กรุงศรีอยุธยา และสิ่งที่แปลกกว่าโบราณสถานอื่นคือ วัดโบสถ์มีจั่วซ้อนทับ

วัดโบสถ์เป็นวัดเก่าแก่ ภายในมีสระน้ำโบราณ ปัจจุบันกรมศิลปากรได้ขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานแล้ว วัดนี้เคยใช้เป็นสถานที่ทำพิธีถือน้ำพิพัฒน์สัตยาของ ข้าราชการในสมัยที่สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ได้ทรงมารวบรวมรี้พลที่วัดนี้ภายหลังที่กรุงศรีอยุธยาได้เสียแก่พม่า สิ่งที่น่าสนใจ คือ ภาพจิตรกรรมภายในพระอุโบสถหลังเก่า

ที่ตั้ง

แก้

ตั้งอยู่ที่ริมถนนสายพนัสนิคม-ฉะเชิงเทรา เส้นทางหมายเลข 315 ตำบลวัดโบสถ์ อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี

ประกาศกรมศิลปากร

แก้

โบราณสถาน วัดโบสถ์ โดยกรมศิลปากรได้ประกาศขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถาน ในราชกิจจานุเบกษา

แหล่งข้อมูลอื่น

แก้