วัดโบสถ์ (อำเภอสวรรคโลก)

วัดในอำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย

วัดโบสถ์ เป็นวัดราษฎร์สังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกาย ตั้งอยู่ในตำบลเมืองบางขลัง อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย

วัดโบสถ์
แผนที่
ชื่อสามัญวัดโบสถ์, วัดโบสถ์เมืองบางขลัง
ที่ตั้งตำบลเมืองบางขลัง อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย
ประเภทวัดราษฎร์
นิกายมหานิกาย
พระพุทธศาสนา ส่วนหนึ่งของสารานุกรมพระพุทธศาสนา

วัดโบสถ์ หรือเรียกกันว่า วัดโบสถ์เมืองบางขลัง เนื่องจากอยู่ใกล้เมืองบางขลัง เดิมเป็นวัดร้าง ต่อมาชาวบ้านได้อพยพเข้ามาบุกเบิกที่ดินทำไร่ทำนาที่บริเวณวัดประมาณ พ.ศ. 2507 แล้วได้นิมนต์หลวงพ่อหยวก สุทธจิตโต สิทธิวิหาสิก มาดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสรูปแรกของสำนักสงฆ์ เมื่อ พ.ศ. 2511 จนหลวงพ่อหยวก สุทธจิตโต มรณภาพ สำนักสงฆ์ก็เริ่มทรุดโทรมจนกลายเป็นวัดร้าง ภายหลังพระพิศาลพัฒโนดม ได้มอบหมายให้พระมหาบุญมี ภูริมงคลจาโร มาดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าอาวาสได้ยกฐานะวัดโบสถ์ร้างเป็นวัดตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2551[1]

ราว พ.ศ. 2530 ชาวเมืองบางขลังฝันว่ามีพระพุทธรูปถูกฝังอยู่ใต้ดิน ติดกับพื้นที่วัดโบสถ์ จึงได้ขุดแล้วพบพระพุทธรูปปูนปั้นปางมารวิชัย ร่วมสมัยศิลปะสุโขทัย อายุราวพุทธศตวรรษที่ 18 ประทับนั่งบนฐานสำเภาสังฆาฏิเขี้ยวตะขาบชาวบ้านเรียกว่า หลวงพ่อขาว ภายหลังได้นำมาประดิษฐานที่วัดโบสถ์ ปัจจุบันอยู่ในอุโบสถหลังใหม่[2]

อุโบสถหลังใหม่เริ่มก่อสร้างมาตั้งแต่ พ.ศ. 2553 พระครูพิพัฒน์สุตากร เจ้าอาวาสวัดโบสถ์ ออกแบบและคุมงานก่อสร้างเอง มีลักษณะหลังคาจั่วแหลม หลังคายาวทอดตัวยื่นเลยออกมามีเสารับ (ระเบียงคต) ศิลปะผสมผสานวัฒนธรรมของ 6 ชนชาติ ทั้งลาว จีน กรีกโรมัน ขอม ไทย และอินเดีย[3]

อ้างอิง

แก้
  1. "วัดโบสถ์ เมืองบางขลัง". กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา.
  2. "เมืองโบราณบางขลัง". มิวเซียมไทยแลนด์.
  3. "ทำเองสุดวิจิตร เจ้าอาวาสวัดดังสุโขทัยสร้างโบสถ์โชว์ประติมากรรม 6 ชาติ "ออกแบบ-คุมงานเอง" ด้วยงบบุญ 12 ล้าน". ผู้จัดการออนไลน์.