วัดโบสถ์ (อำเภอบ้านแพรก)

วัดในอำเภอบ้านแพรก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วัดโบสถ์ เป็นวัดราษฎร์สังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกาย ตั้งอยู่ริมแม่น้ำลพบุรี ในตำบลบ้านแพรก อำเภอบ้านแพรก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีที่ดินตั้งวัดเนื้อที่ 26 ไร่ 30 ตารางวา

วัดโบสถ์
แผนที่
ที่ตั้งตำบลบ้านแพรก อำเภอบ้านแพรก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ประเภทวัดราษฎร์
นิกายมหานิกาย
พระพุทธศาสนา ส่วนหนึ่งของสารานุกรมพระพุทธศาสนา

วัดโบสถ์สร้างขึ้นเป็นวัดตั้งแต่ พ.ศ. 2313 ต่อมาวัดทรุดโทรมลงและได้รับการบูรณะใหม่เมื่อ พ.ศ. 2426 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2514[1] เดิมชื่อ วัดบ้านแพรกตะวันตก เพราะตั้งอยู่ฝั่งตะวันตกของแม่น้ำลพบุรี เป็นวัดที่ตั้งอยู่คู่กับวัดบ้านแพรกตะวันออกหรือวัดเขียนลาย[2] ในสมัยหลวงพ่อใช้ ธรรมโชติ เป็นเจ้าอาวาส ท่านได้เริ่มปฏิสังขรณ์โบสถ์ กุฏิ และสร้างศาลาการเปรียญคอนกรีตหลังแรกของอำเภอบ้านแพรก

อาคารเสนาสนะที่สำคัญ ได้แก่ อุโบสถกว้าง 40 เมตร ยาว 60 เมตร สร้างด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก ศาลาการเปรียญกว้าง 20 เมตร ยาว 32 เมตร หอสวดมนต์กว้าง 6 เมตร ยาว 14 เมตร กุฏิสงฆ์ จำนวน 8 หลัง เป็นอาคารครึ่งตึกครึ่งไม้ 2 ชั้น และวิหารซึ่งประดิษฐาน หลวงพ่อกัน[3]

อ้างอิง

แก้
  1. "วัดโบสถ์". สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ.
  2. ""หลวงพ่อใช้ วัดโบสถ์"สหายธรรมหลวงพ่อกบ ไม่ธรรมดา นั่งกรรมฐาน ๗ เดือน ๗ ปี ๗ วัน ไม่สรงน้ำเลย!!! สร้างสมเด็จหลังยันต์ห้า ที่ไม่เหมือนใคร??". ทีนิวส์.
  3. "วัดโบสถ์". ศูนย์ข้อมูลกลางทางวัฒนธรรม.