วัดสวรรคาราม เป็นวัดราษฎร์สังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกาย ตั้งอยู่ในตำบลเมืองสวรรคโลก อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย เนื้อที่ของวัดประมาณ 10 ไร่เศษ ด้านหน้าติดแม่น้ำยม

วัดสวรรคาราม
แผนที่
ชื่อสามัญวัดสวรรคาราม ในพระสังฆราชุนูปถัมภ์ , วัดกลาง
ที่ตั้งตำบลเมืองสวรรคโลก อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย
ประเภทวัดราษฎร์
นิกายมหานิกาย
พระประธานหลวงพ่อบุญลือ
เจ้าอาวาสพระมหาดวงอำนาจ สิริมงคโล
พระพุทธศาสนา ส่วนหนึ่งของสารานุกรมพระพุทธศาสนา

วัดสวรรคารามตั้งวัดเมื่อ พ.ศ. 2429 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อ พ.ศ. 2434[1] เดิมเรียกว่า วัดกลาง เพราะตั้งอยู่ระหว่างกลาง 2 ตำบล คือด้านเหนือเป็นตำบลวังพิณพาทย์ และด้านใต้เป็นตำบลวังไม้ขอน ซึ่งตั้งเป็นเมืองสวรรคโลก ต่อมาเมื่อ พ.ศ. 2450 พระปลัดคำ วัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร กรุงเทพมหานคร ได้รับแต่งตั้งให้เป็น พระครูสวรรค์วรนายก ดำรงตำแหน่งเจ้าคณะใหญ่เมืองสวรรคโลก ได้มาประจำอยู่ที่วัดกลาง ท่านจึงได้เปลี่ยนชื่อเป็น "วัดสวรรคาราม" บรรดาสิ่งก่อสร้างในวัดก่อน พ.ศ. 2526 เช่นโบสถ์ ศาลาการเปรียญ กุฏิ และเสนาสนะของวัดนี้ไม่ใหญ่โตนัก โบสถ์ซึ่งตั้งอยู่ทางด้านเหนือก็มีขนาดเล็กตัวโบสถ์แต่เดิมชำรุดทรุดโทรมมากได้มีการซ่อมแซมปฏิสังขรณ์ครั้งใหญ่ในสมัย พระอุปัชฌาย์อาจ เป็นเจ้าอาวาส[2]

สิ่งก่อสร้างภายในวัดสร้างขึ้นในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้น บรรดาสิ่งก่อสร้างในวัดก่อน พ.ศ. 2526 เช่น อุโบสถ ศาลาการเปรียญ กุฏิ และเสนาสนะของวัดนี้ไม่ใหญ่โตนัก ด้านหน้าของอุโบสถเป็นเจดีย์ไม้สิบสองขนาดเล็ก มีสององค์ สืบไม่ได้ความว่าบรรจุกระดูกของผู้ใด ส่วนเจดีย์เล็ก ๆ ด้านหลังโบสถ์เป็นเจดีย์บรรจุกระดูกของท่านเจ้าคุณสวรรค์วรนายก สร้างเมื่อ พ.ศ. 2480 และเจดีย์ญาติพี่น้องของท่านที่ใช้นามสกุลจิตรธร ตั้งเรียงราย กุฏิแบบฝรั่งสามชั้นอยู่ห่างจากโบสถ์ไม่มาก ศาลาการเปรียญหลังเดิมสร้างเมื่อ พ.ศ. 2458 มีสภาพทรุดโทรมมาก ศาลาการเปรียญหลังใหม่กว้าง 20 เมตร ยาว 40 เมตร การก่อสร้างสิ่งใหม่ ๆ ภายในวัดสวรรคาราม เกิดขึ้นหลัง พ.ศ. 2526 เช่น กุฏิหลังเล็ก ๆ ทางด้านเหนือ ศาลาธรรมสังเวชด้านเหนือฌาปนสถาน ศาลาหลวงปู่ ประดิษฐานรูปหล่อของท่านเจ้าคุณสวรรค์วรนายก และท่านพระครูธรรมวโรทัย ปูชนียวัตถุคือ หลวงพ่อบุญลือ เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย สมัยสุโขทัยหน้าตักกว้าง 33 นิ้ว[3]

รายนามเจ้าอาวาส แก้

 • พระอาจารย์แดง
 • พระอุปัชฌาย์อาจ
 • พระอาจารย์อยู่
 • พระสวรรค์วรนายก (ทองคำ จิตรธร)
 • พระครูธรรมวโรทัย (เพชร จิตรธร)
 • พระครูสุนันท์คุณาภรณ์ (ยิ้ม ดื่นตา)
 • พระครูสุธรรมนิเทศ (พระสุนทรธรรมาภรณ์) รักษาการ
 • พระเฉลิม รักษาการ
 • พระใบฎีกาชัยณรงค์ รักษาการ
 • พระมหานิรันดร์ (นิรันดร์ ทุตะกิจ) รักษาการ
 • พระแก้ว วชิโร รักษาการ
 • พระครูสุจิตศีลาจารย์ (ต๊วน สุดจิตร)
 • พระครูพิศาลสิริวัฒน์ (เสน่ห์ สิริวฑฺฒโน )
 • พระมหาดวงอำนาจ สิริมงคโลก

อ้างอิง แก้

 1. "วัดสวรรคาราม". สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ.
 2. "ประวัติวัดสวรรคาราม(วัดกลาง)".
 3. "วัดสวรรคาราม". ศูนย์ข้อมูลกลางทางวัฒนธรรม.