วัดกระชงคาราม เป็นวัดของคณะสงฆ์เถรวาท สังกัดมหานิกาย ตั้งอยู่ที่ตำบลบ้านหลุม อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย วัดกระชงคาราม มีประวัติการก่อสร้างเมื่อ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2521 โดยได้รับการบริจาคที่ดินจากนายสุวัฒน์ สิงหบุระอุดม วัดได้รับการตั้งชื่อตามหมู่บ้านที่ตั้ง มีพื้นสร้างวัดมีเนื้อที่ 15 ไร่ 1 งาน 42 ตารางวา

วัดกระชงคาราม
Map
ชื่อสามัญวัดกระชงคาราม (วัดกระชงค์นอก)
ที่ตั้งตำบลบ้านหลุม อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย 64000
ประเภทวัดราษฎร์
นิกายเถรวาท
เจ้าอาวาสพระครูวรธรรโมทัย (สุนทร ป.ธ.๔, พธ.บ.)
กิจกรรมศาสนสถานในพระพุทธศาสนาที่มีกิจกรรมเชิงพุทธตลอดปี/ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์
พระพุทธศาสนา ส่วนหนึ่งของสารานุกรมพระพุทธศาสนา

ศาสนสถาน แก้

  • อุโบสถ
  • ศาลาการเปรียญ
  • ฌาปนสถาน/ศาลาคู่เมรุ
  • กุฏิที่พำนักสงฆ์

ลำดับเจ้าอาวาส แก้

  • พระครูวรธรรโมทัย (สุนทร ป.ธ.๔, พธ.บ.)

แหล่งข้อมูลเกี่ยวข้อง แก้