ตำบลบ้านนา สามารถหมายถึงตำบลที่มีชื่อเดียวกันนี้ 14 แห่งในอำเภอและจังหวัดต่าง ๆ คือ