รางวัลเมขลา สาขานักแสดงนำหญิงดีเด่น

รางวัลเมขลา สาขานักแสดงนำหญิงดีเด่น เป็นรางวัลที่จัดเป็นประจำทุกปีโดย สมาพันธ์สมาคมภาพยนตร์แห่งชาติ (สสภช) เพื่อเป็นเกียรติแก่นักแสดงหญิงในบทนำจากภาพยนตร์ที่ทำผลงานได้โดดเด่นและดีเยี่ยม เป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทย

รางวัลเมขลา สาขานักแสดงนำหญิงดีเด่น
Urassaya Sperbund 2.png
รางวัลสำหรับนักแสดงนำหญิงดีเด่นแห่งปี
ประเทศ ไทย
นำเสนอโดยสมาคมผู้สื่อข่าวบันเทิงแห่งประเทศไทย
รางวัลแรก10 มกราคม พ.ศ. 2524 (40 ปี)

ผู้ได้รับรางวัลและผู้เข้าชิงแก้ไข

รางวัลเมขลา ครั้งที่ 1 - 22แก้ไข

สัญลักษณ์
  ผู้ได้รับรางวัล

รางวัลเมขลา ครั้งที่ 1 - 22 สาขานักแสดงนำหญิงดีเด่นจะมีผู้ได้รับการเสนอเข้าชิงรางวัล 5 รายชื่อ และจะมีผู้ได้รับรางวัลเพียงหนึ่งเดียว

ปี นักแสดง ละคร ตัวละคร ออกอากาศ
2523
(ครั้งที่ 1)
นันทวัน เมฆใหญ่  สี่แผ่นดิน พลอย ช่อง 5
ทัศน์วรรณ เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา ข้าวนอกนา ดลิน (ดำ) ช่อง 7
วิยะดา อุมารินทร์ อีพริ้ง คนเริงเมือง พริ้ง ช่อง 3
สิริธนา หงษ์โสภณ 38 ซอย 3 ช่อง 5
2524
(ครั้งที่ 2)
ลินดา ค้าธัญเจริญ  ชลาลัย ชลาลัย ช่อง 9
เปียทิพย์ คุ้มวงศ์ สาวแก่ ช่อง 9
2525
(ครั้งที่ 3)
สุมาลี เหล่าชุนสุวรรณ  ผู้หญิงคนหนึ่ง - ช่อง 7
เดือนเต็ม สาลิตุล ปีกทอง กุดั่น ช่อง 3
ธิติมา สังขพิทักษ์ พิษรัก ช่อง 3
มยุรฉัตร เหมือนประสิทธิเวช โอ้มาดา ช่อง 3
รัชนู บุญชูดวง ริษยา ม.ร.ว.วรรศิกา รามพงษ์ ช่อง 5
2526
(ครั้งที่ 4)
ธิติมา สังขพิทักษ์  พระจันทร์หลงเงา อินทิรา/วิฬาฬี ช่อง 3
กาญจนา จินดาวัฒน์ ประทีปอธิษฐาน ช่อง 9
ดวงใจ หทัยกาญจน์ อาญารัก เนียน ช่อง 3
มยุรา ธนะบุตร ผู้หญิงคนนั้นชื่อบุญรอด บุญรอด ช่อง 7
รัชนู บุญชูดวง สิ้นสวาท มินตรา ช่อง 5
2528
(ครั้งที่ 5)
กุณกนิช คุ้มครอง  คำพิพากษา สมทรง ช่อง 3
ปวีณา ชารีฟสกุล แม่น้ำ น้อย ช่อง 5
ลินดา ค้าธัญเจริญ มัจจุราชสีน้ำผึ้ง รจนาไฉน ช่อง 3
พนารัตน์ พิสุทธิศักดิ ม่าย - ช่อง 3
2529
(ครั้งที่ 6)
นาถยา แดงบุหงา  แหวนทองเหลือง ดวงใจ (ดวง) / หทัยทิพย์ ดวงชีวัน ช่อง 7
จิระวดี อิศรางกูร ณ อยุธยา แม่เอิบ แม่เอิบ ช่อง 3
อุทุมพร ศิลาพันธ์ เปรต ช่อง 7
2530
(ครั้งที่ 7)
อภิรดี ภวภูตานนท์  ทองเนื้อเก้า ลำยอง ช่อง 7
จริยา สรณะคม แต่ปางก่อน เจ้านางม่านแก้ว/ราชาวดี ปชาธร (ฟ้า)/อันตรา วาดภรีย์ (แอน) ช่อง 3
2531
(ครั้งที่ 8)
จารุณี สุขสวัสดิ์  ตะรุเตา แจ้ง ช่อง 7
จริยา สรณะคม สามีตีตรา กะรัต เทพทัต (กั้ง) ช่อง 3
ชไมพร จตุรภุช มายา พิตะวัน ช่อง 7
มนฤดี ยมาภัย สวรรค์เบี่ยง นาริน ช่อง 7
อภิรดี ภวภูตานนท์ อีสา สา/อุษาวดี ช่อง 7
2532
(ครั้งที่ 9)
วรรณิศา ศรีวิเชียร  กลิ่นร่ำ - ช่อง 3
2533
(ครั้งที่ 10)
กมลชนก โกมลฐิติ  คู่กรรม อังศุมาลิน ช่อง 7
ชไมพร จตุรภุช ขมิ้นกับปูน ปัทมา ธรรมคุณ ช่อง 7
สิเรียม ภักดีดำรงฤทธิ์ อุบัติเหตุ วิศนี ช่อง 7
2534
(ครั้งที่ 11)
จินตหรา สุขพัฒน์  สี่แผ่นดิน พลอย ช่อง 3
กมลชนก โกมลฐิติ กะลาก้นครัว กุลา / กุศลา (นังกะลา) ช่อง 7
ดวงดาว จารุจินดา ริษยา หม่อมชุลี รามพงษ์ ณ อยุธยา ช่อง 7
นันทนา บุญ-หลง ข้าวนอกนา ดลิน (ดำ) ช่อง 7
ปรียานุช ปานประดับ กนกลายโบตั๋น วิภาดา ช่อง 7
2535
(ครั้งที่ 12)
อภิรดี ภวภูตานนท์  ลอดลายมังกร เหมยหลิง ช่อง 7
กาญจนา จินดาวัฒน์ สมเด็จพระสุริโยทัย สมเด็จพระสุริโยทัย ช่อง 3
จินตหรา สุขพัฒน์ สองฝั่งคลอง คุณทับทิม ช่อง 7
ชไมพร จตุรภุช ทายาทอสูร คุณยายวรนาฎ / คำหยาด / ป้าทรัพย์ ช่อง 5
นาถยา แดงบุหงา ไฟรักอสูร ตวงพร ช่อง 3
2536
(ครั้งที่ 13)
มนฤดี ยมาภัย  นางทาส เย็น ช่อง 7
จันทร์จิรา จูแจ้ง ด้วยสองมือแม่นี้ที่สร้างโลก แสงคำ ช่อง 3
ภัทราวดี มีชูธน บัลลังก์เมฆ ปานรุ้ง สมุทรเทวา ช่อง 5
สายธาร นิยมการณ์ หวานมันส์ ฉันคือเธอ นับเดือน ช่อง 3
สิเรียม ภักดีดำรงฤทธิ์ วันนี้ที่รอคอย จันทร์แรม / บราลี ภีมะมนตรี / ม่านฟ้า (เมย) ช่อง 7
2537
(ครั้งที่ 14)
สิเรียม ภักดีดำรงฤทธิ์  ทวิภพ มณีจันทร์ ช่อง 7
จริยา สรณะคม เพลิงรักเพลิงแค้น อุรวี (วี) ช่อง 3
จันทร์จิรา จูแจ้ง ไม่สิ้นไร้ไฟสวาท ชิดชบา (ชบา) ช่อง 3
จินตหรา สุขพัฒน์ ผ้าทอง อุมา ช่อง 7
สินจัย เปล่งพานิช ล่า มธุสร ช่อง 5
2538
(ครั้งที่ 15)
ปรียานุช ปานประดับ  คือหัตถาครองพิภพ สบันงา ช่อง 7
คัทลียา แมคอินทอช อยากหยุดตะวันไว้ที่ปลายฟ้า องค์หญิงนภัสราวดี ช่อง 5
จินตหรา สุขพัฒน์ ความรักสีดำ มายาวี ช่อง 5
บุญพิทักษ์ จิตต์กระจ่าง ขอให้รักเรานั้นนิรันดร - ช่อง 3
สินจัย เปล่งพานิช ร่มฉัตร แม้นวาด ช่อง 3
2539
(ครั้งที่ 16)
ชลิตา เฟื่องอารมย์  สาบนรสิงห์ ศุภธิดา/ปดิวรดา ช่อง 5
ชไมพร จตุรภุช เพลิงพระนาง เจ้านางอนัญทิพย์ ช่อง 5
ณัฐริกา ธรรมปรีดานันท์ มงกุฎดอกส้ม คำแก้ว (คุณนายที่ 4) ช่อง 7
ลลิตา ปัญโญภาส ทรายสีเพลิง ศรุตา พรหมมาศนารายณ์ (ทราย)/แซนดี้ คาร์ตัน ช่อง 3
สินจัย เปล่งพานิช ดารายัณ ดารายัณ ช่อง 5
2540
(ครั้งที่ 17)
สุวนันท์ คงยิ่ง  ตะวันทอแสง รสา เรืองอรุณรอง ช่อง 7
กมลชนก โกมลฐิติ ขัง 8 ดาวไสว ไพจิตร ช่อง 5
ฌัชฌา รุจินานนท์ ดวงไฟในพายุ ฟ้า ช่อง 5
รชนีกร พันธุ์มณี ทองเนื้อเก้า ลำยอง ช่อง 7
แอน ทองประสม สายรุ้ง เมทินี (เมย์) ช่อง 3
2541
(ครั้งที่ 18)
จริยา แอนโฟเน่  ซอยปรารถนา 2500 เดือน/กัลยาณี ช่อง 7
รชนีกร พันธุ์มณี อีสา-รวีช่วงโชติ สา / อุษาวดี ช่อง 7
สิเรียม ภักดีดำรงฤทธิ์ ไฟริษยา เรืองลดา รัตนวัลย์ / เรณุกา รัตนวัลย์ ช่อง 7
สินจัย เปล่งพานิช มารยาริษยา เพียงดาว ช่อง 5
2542
(ครั้งที่ 19)
พรชิตา ณ สงขลา  เมียหลวง อรอินทร์ ช่อง 3
จารุณี สุขสวัสดิ์ รังหนาว ฟาร่าห์ ช่อง 3
รชนีกร พันธุ์มณี ราชินีลูกทุ่ง พุ่มพวง ดวงจันทร์ พุ่มพวง ดวงจันทร์ ช่อง 7
ศิริลักษณ์ ผ่องโชค เสน่ห์นางงิ้ว บงกช (ใบบัว) ช่อง 3
สินจัย เปล่งพานิช บาปรัก กิรนันท์ เลิศวรากร (กิ) ช่อง 5
2543
(ครั้งที่ 20)
กมลชนก โกมลฐิติ  อาญารัก เนียน ช่อง 3
บุษกร พรวรรณะศิริเวช คนของแผ่นดิน อินทิรา ช่อง 3
ลลิตา ปัญโญภาส เจ้ากรรมนายเวร ท้าวทรงวาด/รัญจวน/จุติพร/พิณพร ช่อง 3
มาช่า วัฒนพานิช หงส์เหนือมังกร ใกล้รุ่ง ธรรมกุล (หลิว) ช่อง 5
สุวนันท์ คงยิ่ง ลูกไม้ไกลต้น รสา บดินทรวัชระ ช่อง 7
2544
(ครั้งที่ 21)
ปิยธิดา วรมุสิก  ปิ่นไพร ปิ่นไพร ช่อง 7
กมลชนก โกมลฐิติ แม้เลือกเกิดได้ ใบพร ช่อง 7
ธัญญาเรศ รามณรงค์ ทองประกายแสด ทองประกาย ช่อง 5
พรชิตา ณ สงขลา สะใภ้ไร้ศักดินา ปลิวลม ช่อง 3
ศิริลักษณ์ ผ่องโชค ขมิ้นกับปูน ปัทมา ธรรมคุณ ช่อง 3
สุวนันท์ คงยิ่ง คำมั่นสัญญา ชลันดา ช่อง 7
2545
(ครั้งที่ 22)
พิยดา อัครเศรณี  ร้อยเล่ห์เสน่ห์ร้าย น้ำหนึ่ง ประเสริฐธิกุล ช่อง 5
แคทรียา อิงลิช สาวน้อยในตะเกียงแก้ว จินตนา / เจนนี่ (จินนี่) ช่อง 7
บงกช คงมาลัย นิราศสองภพ บัวบุษยา หิรัญมนตรีกุล ช่อง 3
มาช่า วัฒนพานิช บ่วงบรรจถรณ์ แพรนวล ช่อง 7
สินจัย เปล่งพานิช น้ำพุ สุวรรณี สุคนธา ช่อง 7

รางวัลเมขลา ครั้งที่ 23แก้ไข

ในปีนี้ได้มีการแยกรางวัลเป็น 2 คือ รางวัลนักแสดงนำหญิงดีเด่น ประเภทละครชีวิต และ รางวัลนักแสดงนำหญิงดีเด่น ประเภทละครหรรษา

ละครชีวิตแก้ไข

ปี นักแสดง ละคร ตัวละคร ออกอากาศ
2547
(ครั้งที่ 23)
วรนุช วงษ์สวรรค์  แม่อายสะอื้น ดาวนิล ช่อง 7

ละครหรรษาแก้ไข

ปี นักแสดง ละคร ตัวละคร ออกอากาศ
2547
(ครั้งที่ 23)
พิยดา อัครเศรณี  บางรักซอย 9 อรัญญา ตรีทิพย์ศิริ (แป้ง) ช่อง 9
พัชราภา ไชยเชื้อ นางสาวจริงใจกับนายแสนดี จริงใจ ช่อง 7

รางวัลเมขลา ครั้งที่ 24 - 25แก้ไข

สัญลักษณ์
  ผู้ได้รับรางวัลประเภทมหานิยม
ผู้ได้รับรางวัลประเภทยอดนิยม

ในปีนี้ได้มีการแยกรางวัลเป็น 2 ประภทคือ รางวัลนักแสดงนำชายดีเด่น ประเภทยอดนิยม และ รางวัลนักแสดงนำชายดีเด่น ประเภทมหานิยม โดยผู้เข้าชิงจะได้รับรางวัลประเภทยอดนิยมทุกคน และนอกจากนี้ยังให้ประชาชนโหวตผลงานที่ดีที่สุดในบรรดาผู้ได้รับรางวัลประเภทยอดนิยมมา 1 รายชื่อ เพื่อรับรางวัลประเภทมหานิยม

ปี นักแสดง ละคร ตัวละคร ออกอากาศ
2554
(ครั้งที่ 24)
อารยา เอ ฮาร์เก็ต  ดอกส้มสีทอง เรยา วงศ์เศวต ช่อง 3
เขมนิจ จามิกรณ์ เธอกับเขาและรักของเรา แป้งร่ำ วรรัตน์ (แป้ง) ช่อง 7
เจนี่ เทียนโพธิ์สุวรรณ ทาสรัก วาด ช่อง 3
น้ำทิพย์ จงรัชตวิบูลย์ เมียไม่ใช่เมีย วิกานดา (วิ) ช่อง 5
ปิยธิดา วรมุสิก ตลาดอารมณ์ บงกช วิภาคโยธิน ช่อง 5
พัชราภา ไชยเชื้อ คู่แค้นแสนรัก อิงดาว / ดาวประดับ ช่อง 7
โฟกัส จีระกุล พระอาทิตย์คืนแรม เหมือนใจ ไทยพีบีเอส
ราศรี บาเลนซิเอก้า รอยมาร สไบนาง อัคราช (บี) ช่อง 3
วรนุช ภิรมย์ภักดี ค่าของคน รจเรข รุ่งเรือง / รจเรข นฤนาทไมตรี (กล้วย) ช่อง 7
หนึ่งธิดา โสภณ โลมากล้าท้าฝัน ซี โมเดิร์นไนน์ทีวี
อุรัสยา เสปอร์บันด์ เกมร้ายเกมรัก ฟ้าลดา พิมุขมนตรา (ฟ้า) / นางฟ้า ช่อง 3
อุษามณี ไวทยานนท์ เพลิงพรหม มนชญา / อินตรา ช่อง 7
2555
(ครั้งที่ 25)
อุรัสยา เสปอร์บันด์  ธรณีนี่นี้ใครครอง ดรุณี ช่อง 3
เจนี่ เทียนโพธิ์สุวรรณ แรงเงา มุนินทร์ จงสวัสดิ์ / มุตตา จงสวัสดิ์ ช่อง 3
น้ำทิพย์ จงรัชตวิบูลย์ มารยาริษยา เพียงดาว ช่อง 5
พัชราภา ไชยเชื้อ อุบัติเหตุ วิศนี ช่อง 7
พีชญา วัฒนามนตรี หยกเลือดมังกร กิ่งเหมย ช่อง 7
อภิญญา สกุลเจริญสุข อำแดงเหมือนกับนายริด อำแดงเหมือน ไทยพีบีเอส

อ้างอิงแก้ไข