รางวัลเมขลา สาขานักแสดงนำหญิงดีเด่น

รางวัลเมขลา สาขานักแสดงนำหญิงดีเด่น เป็นหนึ่งในรางวัลสำคัญของงานประกาศผลรางวัลเมขลา เพื่อมอบรางวัลแก่นักแสดงหญิงที่แสดงได้อย่างโดดเด่นและดีเยี่ยมในบทนำจากละครโทรทัศน์ รางวัลนี้ตัดสินโดยสมาคมผู้สื่อข่าวบันเทิงแห่งประเทศไทย

รางวัลเมขลา สาขานักแสดงนำหญิงดีเด่น
รางวัลสำหรับนักแสดงนำหญิงดีเด่นแห่งปี
ประเทศ ไทย
จัดโดยสมาคมผู้สื่อข่าวบันเทิงแห่งประเทศไทย
รางวัลแรก10 มกราคม พ.ศ. 2524 (43 ปี)

ผู้ได้รับรางวัลและผู้เข้าชิง

แก้
 
นันทวัน เมฆใหญ่ ชนะจากละคร สี่แผ่นดิน (2523)
 
ธิติมา สังขพิทักษ์ ชนะจากละคร พระจันทร์หลงเงา (2526)
 
วรนุช วงษ์สวรรค์ ชนะจากละคร แม่อายสะอื้น (2547)
 
อารยา เอ ฮาร์เก็ต ชนะจากละคร ดอกส้มสีทอง (2554)

รางวัลเมขลา ครั้งที่ 1 - 22

แก้
สัญลักษณ์
  ผู้ได้รับรางวัล

รางวัลเมขลา ครั้งที่ 1 - 22 สาขานักแสดงนำหญิงดีเด่นจะมีผู้ได้รับการเสนอเข้าชิงรางวัล 5 รายชื่อ และจะมีผู้ได้รับรางวัลเพียงหนึ่งเดียว

ปี นักแสดง ละคร ตัวละคร ออกอากาศ
2523
(ครั้งที่ 1)
นันทวัน เมฆใหญ่  สี่แผ่นดิน พลอย ช่อง 5
ทัศน์วรรณ เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา ข้าวนอกนา ดลิน (ดำ) ช่อง 7
วิยะดา อุมารินทร์ อีพริ้ง คนเริงเมือง พริ้ง ช่อง 3
สิริธนา หงษ์โสภณ 38 ซอย 3 ช่อง 5
2524
(ครั้งที่ 2)
ลินดา ค้าธัญเจริญ  ชลาลัย ชลาลัย ช่อง 9
เปียทิพย์ คุ้มวงศ์ สาวแก่ ช่อง 9
2525
(ครั้งที่ 3)
สุมาลี เหล่าชุนสุวรรณ  ผู้หญิงคนหนึ่ง - ช่อง 7
เดือนเต็ม สาลิตุล ปีกทอง กุดั่น ช่อง 3
ธิติมา สังขพิทักษ์ พิษรัก ช่อง 3
มยุรฉัตร เหมือนประสิทธิเวช โอ้มาดา ช่อง 3
รัชนู บุญชูดวง ริษยา ม.ร.ว.วรรศิกา รามพงษ์ ช่อง 5
2526
(ครั้งที่ 4)
ธิติมา สังขพิทักษ์  พระจันทร์หลงเงา อินทิรา/วิฬาฬี ช่อง 3
กาญจนา จินดาวัฒน์ ประทีปอธิษฐาน ช่อง 9
ดวงใจ หทัยกาญจน์ อาญารัก เนียน ช่อง 3
มยุรา ธนะบุตร ผู้หญิงคนนั้นชื่อบุญรอด บุญรอด ช่อง 7
รัชนู บุญชูดวง สิ้นสวาท มินตรา ช่อง 5
2528
(ครั้งที่ 5)
กุณกนิช คุ้มครอง  คำพิพากษา สมทรง ช่อง 3
ปวีณา ชารีฟสกุล แม่น้ำ น้อย ช่อง 5
ลินดา ค้าธัญเจริญ มัจจุราชสีน้ำผึ้ง รจนาไฉน ช่อง 3
พนารัตน์ พิสุทธิศักดิ ม่าย ช่อง 3
2529
(ครั้งที่ 6)
นาถยา แดงบุหงา  แหวนทองเหลือง ดวงใจ (ดวง) / หทัยทิพย์ ดวงชีวัน ช่อง 7
จิระวดี อิศรางกูร ณ อยุธยา แม่เอิบ แม่เอิบ ช่อง 3
อุทุมพร ศิลาพันธ์ เปรต ช่อง 7
2530
(ครั้งที่ 7)
อภิรดี ภวภูตานนท์  ทองเนื้อเก้า ลำยอง ช่อง 7
จริยา สรณะคม แต่ปางก่อน เจ้านางม่านแก้ว/ราชาวดี ปชาธร (ฟ้า)/อันตรา วาดภรีย์ (แอน) ช่อง 3
2531
(ครั้งที่ 8)
จารุณี สุขสวัสดิ์  ตะรุเตา แจ้ง ช่อง 7
จริยา สรณะคม สามีตีตรา กะรัต เทพทัต (กั้ง) ช่อง 3
ชไมพร จตุรภุช มายา พิตะวัน ช่อง 7
มนฤดี ยมาภัย สวรรค์เบี่ยง นาริน ช่อง 7
อภิรดี ภวภูตานนท์ อีสา สา/อุษาวดี ช่อง 7
2532
(ครั้งที่ 9)
วรรณิศา ศรีวิเชียร  กลิ่นร่ำ - ช่อง 3
นาถยา แดงบุหงา ทางสายทาส ช่อง 3
ปรียานุช ปานประดับ เมียหลวง ดร.วิกันดา พันธ์ภากร / ดร.วิกันดา ศัลยวิทย์ ช่อง 7
2533
(ครั้งที่ 10)
กมลชนก โกมลฐิติ  คู่กรรม อังศุมาลิน ช่อง 7
ชไมพร จตุรภุช ขมิ้นกับปูน ปัทมา ธรรมคุณ ช่อง 7
สิเรียม ภักดีดำรงฤทธิ์ อุบัติเหตุ วิศนี ช่อง 7
2534
(ครั้งที่ 11)
จินตหรา สุขพัฒน์  สี่แผ่นดิน พลอย ช่อง 3
กมลชนก โกมลฐิติ กะลาก้นครัว กุลา / กุศลา (นังกะลา) ช่อง 7
ดวงดาว จารุจินดา ริษยา หม่อมชุลี รามพงษ์ ณ อยุธยา ช่อง 7
นันทนา บุญ-หลง ข้าวนอกนา ดลิน (ดำ) ช่อง 7
ปรียานุช ปานประดับ กนกลายโบตั๋น วิภาดา ช่อง 7
2535
(ครั้งที่ 12)
อภิรดี ภวภูตานนท์  ลอดลายมังกร เหมยหลิง ช่อง 7
กาญจนา จินดาวัฒน์ สมเด็จพระสุริโยทัย สมเด็จพระสุริโยทัย ช่อง 3
จินตหรา สุขพัฒน์ สองฝั่งคลอง คุณทับทิม ช่อง 7
ชไมพร จตุรภุช ทายาทอสูร คุณยายวรนาฎ / คำหยาด / ป้าทรัพย์ ช่อง 5
นาถยา แดงบุหงา ไฟรักอสูร ตวงพร ช่อง 3
2536
(ครั้งที่ 13)
มนฤดี ยมาภัย  นางทาส เย็น ช่อง 7
จันทร์จิรา จูแจ้ง ด้วยสองมือแม่นี้ที่สร้างโลก แสงคำ ช่อง 3
ภัทราวดี มีชูธน บัลลังก์เมฆ ปานรุ้ง สมุทรเทวา ช่อง 5
สายธาร นิยมการณ์ หวานมันส์ ฉันคือเธอ นับเดือน ช่อง 3
สิเรียม ภักดีดำรงฤทธิ์ วันนี้ที่รอคอย จันทร์แรม / บราลี ภีมะมนตรี / ม่านฟ้า (เมย) ช่อง 7
2537
(ครั้งที่ 14)
สิเรียม ภักดีดำรงฤทธิ์  ทวิภพ มณีจันทร์ ช่อง 7
จริยา สรณะคม เพลิงรักเพลิงแค้น อุรวี (วี) ช่อง 3
จันทร์จิรา จูแจ้ง ไม่สิ้นไร้ไฟสวาท ชิดชบา (ชบา) ช่อง 3
จินตหรา สุขพัฒน์ ผ้าทอง อุมา ช่อง 7
สินจัย เปล่งพานิช ล่า มธุสร ช่อง 5
2538
(ครั้งที่ 15)
ปรียานุช ปานประดับ  คือหัตถาครองพิภพ สบันงา ช่อง 7
คัทลียา แมคอินทอช อยากหยุดตะวันไว้ที่ปลายฟ้า องค์หญิงนภัสราวดี ช่อง 5
จินตหรา สุขพัฒน์ ความรักสีดำ มายาวี ช่อง 5
บุญพิทักษ์ จิตต์กระจ่าง ขอให้รักเรานั้นนิรันดร - ช่อง 3
สินจัย เปล่งพานิช ร่มฉัตร แม้นวาด ช่อง 3
2539
(ครั้งที่ 16)
ชลิตา เฟื่องอารมย์  สาบนรสิงห์ ศุภธิดา/ปดิวรดา ช่อง 5
ชไมพร จตุรภุช เพลิงพระนาง เจ้านางอนัญทิพย์ ช่อง 5
ณัฐริกา ธรรมปรีดานันท์ มงกุฎดอกส้ม คำแก้ว (คุณนายที่ 4) ช่อง 7
ลลิตา ปัญโญภาส ทรายสีเพลิง ศรุตา พรหมมาศนารายณ์ (ทราย)/แซนดี้ คาร์ตัน ช่อง 3
สินจัย เปล่งพานิช ดารายัณ ดารายัณ ช่อง 5
2540
(ครั้งที่ 17)
สุวนันท์ คงยิ่ง  ตะวันทอแสง รสา เรืองอรุณรอง ช่อง 7
กมลชนก โกมลฐิติ ขัง 8 ดาวไสว ไพจิตร ช่อง 5
ฌัชฌา รุจินานนท์ ดวงไฟในพายุ ฟ้า ช่อง 5
รชนีกร พันธุ์มณี ทองเนื้อเก้า ลำยอง ช่อง 7
แอน ทองประสม สายรุ้ง เมทินี (เมย์) ช่อง 3
2541
(ครั้งที่ 18)
จริยา แอนโฟเน่  ซอยปรารถนา 2500 เดือน/กัลยาณี ช่อง 7
คัทลียา แมคอินทอช ชายไม่จริงหญิงแท้ ศรัณยา​ เลิศกัลยา​ (ซิน)​ ช่อง 3
รชนีกร พันธุ์มณี อีสา-รวีช่วงโชติ สา / อุษาวดี ช่อง 7
สิเรียม ภักดีดำรงฤทธิ์ ไฟริษยา เรืองลดา รัตนวัลย์ / เรณุกา รัตนวัลย์ ช่อง 7
สินจัย เปล่งพานิช มารยาริษยา เพียงดาว ช่อง 5
2542
(ครั้งที่ 19)
พรชิตา ณ สงขลา  เมียหลวง อรอินทร์ ช่อง 3
จารุณี สุขสวัสดิ์ รังหนาว ฟาร่าห์ ช่อง 3
รชนีกร พันธุ์มณี ราชินีลูกทุ่ง พุ่มพวง ดวงจันทร์ พุ่มพวง ดวงจันทร์ ช่อง 7
ศิริลักษณ์ ผ่องโชค เสน่ห์นางงิ้ว บงกช (ใบบัว) ช่อง 3
สินจัย เปล่งพานิช บาปรัก กิรนันท์ เลิศวรากร (กิ) ช่อง 5
2543
(ครั้งที่ 20)
กมลชนก โกมลฐิติ  อาญารัก เนียน ช่อง 3
บุษกร พรวรรณะศิริเวช คนของแผ่นดิน อินทิรา ช่อง 3
ลลิตา ปัญโญภาส เจ้ากรรมนายเวร ท้าวทรงวาด/รัญจวน/จุติพร/พิณพร ช่อง 3
มาช่า วัฒนพานิช หงส์เหนือมังกร ใกล้รุ่ง ธรรมกุล (หลิว) ช่อง 5
สุวนันท์ คงยิ่ง ลูกไม้ไกลต้น รสา บดินทรวัชระ ช่อง 7
2544
(ครั้งที่ 21)
ปิยธิดา วรมุสิก  ปิ่นไพร ปิ่นไพร ช่อง 7
กมลชนก โกมลฐิติ แม้เลือกเกิดได้ ใบพร ช่อง 7
ธัญญาเรศ รามณรงค์ ทองประกายแสด ทองประกาย ช่อง 5
พรชิตา ณ สงขลา สะใภ้ไร้ศักดินา ปลิวลม ช่อง 3
ศิริลักษณ์ ผ่องโชค ขมิ้นกับปูน ปัทมา ธรรมคุณ ช่อง 3
สุวนันท์ คงยิ่ง คำมั่นสัญญา ชลันดา ช่อง 7
2545
(ครั้งที่ 22)
พิยดา อัครเศรณี  ร้อยเล่ห์เสน่ห์ร้าย น้ำหนึ่ง ประเสริฐธิกุล ช่อง 5
แคทรียา อิงลิช สาวน้อยในตะเกียงแก้ว จินตนา / เจนนี่ (จินนี่) ช่อง 7
บงกช คงมาลัย นิราศสองภพ บัวบุษยา หิรัญมนตรีกุล ช่อง 3
มาช่า วัฒนพานิช บ่วงบรรจถรณ์ แพรนวล ช่อง 7
สินจัย เปล่งพานิช น้ำพุ สุวรรณี สุคนธา ช่อง 7
กุลณัฐ กุลปรียาวัฒน์ ลูกผู้ชายหัวใจเพชร เนตรดาว ช่อง 7

รางวัลเมขลา ครั้งที่ 23

แก้

ในปีนี้ได้มีการแยกรางวัลเป็น 2 คือ รางวัลนักแสดงนำหญิงดีเด่น ประเภทละครชีวิต และ รางวัลนักแสดงนำหญิงดีเด่น ประเภทละครหรรษา

ละครชีวิต

แก้
ปี นักแสดง ละคร ตัวละคร ออกอากาศ
2547
(ครั้งที่ 23)
วรนุช วงษ์สวรรค์  แม่อายสะอื้น ดาวนิล ช่อง 7
วรนุช วงษ์สวรรค์ เพลงผ้า ฟ้าล้อมดาว ไหมแก้ว ช่อง 7

ละครหรรษา

แก้
ปี นักแสดง ละคร ตัวละคร ออกอากาศ
2547
(ครั้งที่ 23)
พิยดา อัครเศรณี  บางรักซอย 9 อรัญญา ตรีทิพย์ศิริ (แป้ง) ช่อง 9
พัชราภา ไชยเชื้อ นางสาวจริงใจกับนายแสนดี จริงใจ ช่อง 7

รางวัลเมขลา ครั้งที่ 24 - 25

แก้
สัญลักษณ์
  ผู้ได้รับรางวัลประเภทมหานิยม
ผู้ได้รับรางวัลประเภทยอดนิยม

ในปีนี้ได้มีการแยกรางวัลเป็น 2 ประภทคือ รางวัลนักแสดงนำหญิงดีเด่น ประเภทยอดนิยม และ รางวัลนักแสดงนำหญิงดีเด่น ประเภทมหานิยม โดยผู้เข้าชิงจะได้รับรางวัลประเภทยอดนิยมทุกคน และนอกจากนี้ยังให้ประชาชนโหวตผลงานที่ดีที่สุดในบรรดาผู้ได้รับรางวัลประเภทยอดนิยมมา 1 รายชื่อ เพื่อรับรางวัลประเภทมหานิยม

ปี นักแสดง ละคร ตัวละคร ออกอากาศ
2554
(ครั้งที่ 24)
อารยา เอ ฮาร์เก็ต  ดอกส้มสีทอง เรยา วงศ์เศวต ช่อง 3
เขมนิจ จามิกรณ์ เธอกับเขาและรักของเรา แป้งร่ำ วรรัตน์ (แป้ง) ช่อง 7
เจนี่ เทียนโพธิ์สุวรรณ ทาสรัก วาด ช่อง 3
น้ำทิพย์ จงรัชตวิบูลย์ เมียไม่ใช่เมีย วิกานดา (วิ) ช่อง 5
ปิยธิดา วรมุสิก ตลาดอารมณ์ บงกช วิภาคโยธิน ช่อง 5
พัชราภา ไชยเชื้อ คู่แค้นแสนรัก อิงดาว / ดาวประดับ ช่อง 7
โฟกัส จีระกุล พระอาทิตย์คืนแรม เหมือนใจ ไทยพีบีเอส
ราศรี บาเลนซิเอก้า รอยมาร สไบนาง อัคราช (บี) ช่อง 3
วรนุช ภิรมย์ภักดี ค่าของคน รจเรข รุ่งเรือง / รจเรข นฤนาทไมตรี (กล้วย) ช่อง 7
หนึ่งธิดา โสภณ โลมากล้าท้าฝัน ซี โมเดิร์นไนน์ทีวี
อุรัสยา เสปอร์บันด์ เกมร้ายเกมรัก ฟ้าลดา พิมุขมนตรา (ฟ้า) / นางฟ้า ช่อง 3
อุษามณี ไวทยานนท์ เพลิงพรหม มนชญา / อินตรา ช่อง 7
2555
(ครั้งที่ 25)
อุรัสยา เสปอร์บันด์  ธรณีนี่นี้ใครครอง ดรุณี ช่อง 3
เจนี่ เทียนโพธิ์สุวรรณ แรงเงา มุนินทร์ จงสวัสดิ์ / มุตตา จงสวัสดิ์ ช่อง 3
น้ำทิพย์ จงรัชตวิบูลย์ มารยาริษยา เพียงดาว ช่อง 5
พัชราภา ไชยเชื้อ อุบัติเหตุ วิศนี ช่อง 7
พีชญา วัฒนามนตรี หยกเลือดมังกร กิ่งเหมย ช่อง 7
อภิญญา สกุลเจริญสุข อำแดงเหมือนกับนายริด อำแดงเหมือน ไทยพีบีเอส

อ้างอิง

แก้