คนเริงเมือง

ละครโทรทัศน์ไทย

คนเริงเมือง เป็นนวนิยายเรื่องหนึ่งของ สุวรรณี สุคนธา ซึ่งถ่ายทอดชีวิตของพริ้ง ตัวเอกของเรื่องได้อย่างมีอรรถรสและอรรถศิลป์ ชีวิตของพริ้งซึ่งเต็มไปด้วยกิเลสตัณหา โดยไม่เคยสนใจความรู้สึกของคนอื่น ถูกเปรียบเทียบกับช้อยพี่สาวแท้ ๆ ซึ่งทั้งชีวิตมีแต่คำว่าให้ และคิดถึงความรู้สึกของคนอื่นก่อนเสมอ นอกจากนี้ เนื้อเรื่องยังเกี่ยวพันกับเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์สมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 ทำให้ผู้อ่านได้เห็นภาพชีวิตความเป็นอยู่ ตลอดจนค่านิยมของคนในสมัยนั้น

พริ้ง คนเริงเมืองjpg.jpeg
โปสเตอร์ละครพริ้ง คนเริงเมือง
ประเภทดราม่า, พีเรียด
สร้างโดยพ.ศ. 2521
เมคเกอร์ กรุ๊ป

พ.ศ. 2531
เมคเกอร์ กรุ๊ป
พ.ศ. 2545
ยุรการ เน็ตเวิร์ค
เทวาดราม่าแอนด์ฟิล์ม

พ.ศ. 2560
มีเดีย สตูดิโอ
นีโน่ บราเดอร์ส
เขียนโดยบทประพันธ์ : สุวรรณี สุคนธา
บทโทรทัศน์ :
พ.ศ. 2521
เริงศิริ ลิมอักษร

พ.ศ. 2531
เริงศิริ ลิมอักษร
พ.ศ. 2545
ม.ล.พันธุ์เทวนพ เทวกุล

พ.ศ. 2560
เจ้าคำดี
กำกับโดยพ.ศ. 2521
เริงศิริ ลิมอักษร

พ.ศ. 2531
เริงศิริ ลิมอักษร
พ.ศ. 2545
ม.ล.พันธุ์เทวนพ เทวกุล

พ.ศ. 2560
รัญญา ศิยานนท์
แสดงนำพ.ศ. 2521
วิยะดา อุมารินทร์
สมภพ เบญจาธิกุล
นพพล โกมารชุน
ยิ่งใหญ่ อายะนันท์
สุเชาว์ พงษ์วิไล
สกรรจ์ รามบุตร
พ.ศ. 2531
ใหม่ เจริญปุระ
พอเจตน์ แก่นเพชร
วิศรุต เกษประสิทธิ์
ดิลก ทองวัฒนา
ตฤณ เศรษฐโชค
ไตรภพ ลิมปพัทธ์
พ.ศ. 2545
ใหม่ เจริญปุระ
เกรียงไกร อุณหะนันท์
สันติภาพ สุวรรณพิมพ์
สถาพร นาควิลัย
นุติ เขมะโยธิน
ศุภวัฒน์ อ่ำประสิทธิ์
พ.ศ. 2560
อคัมย์สิริ สุวรรณศุข
เขตต์ ฐานทัพ
กฤษฎา สุภาพพร้อม
วัชรบูล ลี้สุวรรณ
ภูริ หิรัญพฤกษ์
พูลภัทร อัตถปัญญาพล
ภาษาต้นฉบับไทย ไทย
จำนวนตอนพ.ศ. 2560 : 15 ตอน
ผู้อำนวยการสร้างฝ่ายบริหารพ.ศ. 2531
พ.ศ. 2545
พ.ศ. 2560
ผู้อำนวยการสร้างพ.ศ. 2531
พ.ศ. 2545
พ.ศ. 2560
คณะกรรมการพิจารณาการผลิตละครโทรทัศน์
ความยาวตอนพ.ศ. 2560 : 130 นาที
เครือข่าย/ช่องพ.ศ. 2531
สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3
พ.ศ. 2545
สถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5
พ.ศ. 2560
สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7
การออกอากาศแรกพ.ศ. 2531

พ.ศ. 2545

พ.ศ. 2560
13 เมษายน พ.ศ. 2560 – 1 มิถุนายน พ.ศ. 2560
พริ้ง คนเริงเมือง (ช่อง 7)
ข้อมูลจากสยามโซน

นวนิยายเรื่องนี้ดัดแปลงเป็นภาพยนตร์และละครโทรทัศน์หลายรอบ

ครั้งที่5 ในปี พ.ศ. 2560 ได้นำมาสร้างเป็นละครโทรทัศน์ใช้ชื่อว่า พริ้ง คนเริงเมือง สร้างโดย บริษัทมีเดีย สตูดิโอและบริษัทนีโน่ บราเดอร์ส ออกอากาศ ทาง สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 [1] กำกับการแสดงโดย รัญญา ศิยานนท์ นำแสดงโดย เขตต์ ฐานทัพ,อคัมย์สิริ สุวรรณศุข,กฤษฎา สุภาพพร้อม,วัชรบูล ลี้สุวรรณ,ภูริ หิรัญพฤกษ์,พูลภัทร อัตถปัญญาพล เริ่มตอนแรกวันพฤหัสบดีที่ 13 เมษายน พ.ศ. 2560-1 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ต่อจากละครเรื่องนักบุญทรงกลด

การสร้างแก้ไข

ปี พ.ศ. 2521 พ.ศ. 2523 พ.ศ. 2531 พ.ศ. 2545 พ.ศ. 2560
พริ้ง วิยะดา อุมารินทร์ ใหม่ เจริญปุระ อคัมย์สิริ สุวรรณศุข
หมอพินิจ สมภพ เบญจาธิกุล พอเจตน์ แก่นเพชร เกรียงไกร อุณหะนันท์ โอลิเวอร์ พูพาร์ท เขตต์ ฐานทัพ
ไพโรจน์ ยิ่งใหญ่ อายะนันท์ วิศรุต เกษประสิทธิ์ สันติภาพ สุวรรณพิมพ์ กฤษฎา สุภาพพร้อม
หมอประสาน สุเชาว์ พงษ์วิไล รณ ฤทธิชัย ดิลก ทองวัฒนา สถาพร นาควิลัย วัชรบูล ลี้สุวรรณ
หมอสมประสงค์ สกรรจ์ รามบุตร อาวุธ พิทักษ์พงษ์ ตฤณ เศรษฐโชค นุติ เขมะโยธิน ภูริ หิรัญพฤกษ์
บุญช่วย ชลิต เฟื่องอารมย์ อุเทน บุญยงค์ ไตรภพ ลิมปพัทธ์ ศุภวัฒน์ อ่ำประสิทธิ์ พูลภัทร อัตถปัญญาพล
หลวงเสนาะ โกร่ง กางเกงแดง ส.อาสนจินดา ชลิต เฟื่องอารมย์ เมทนี บุรณศิริ
เปรมฤทัย นพพล โกมารชุน อรรถชัย อนันตเมฆ อรรถชัย อนันตเมฆ อนันดา เอเวอร์ริ่งแฮม โตนนท์ วงศ์บุญ
คุณพระเวศน์ ศักราช ฤกษ์ธำรงค์ รังสิโรจน์ พันธุ์เพ็ง
ช้อย มยุรฉัตร เหมือนประสิทธิเวช เมตตา รุ่งรัตน์ ปาหนัน ณ พัทลุง วิภาวี เจริญปุระ สโรชา วาทิตตพันธ์
ฉวี จารุณี สุขสวัสดิ์ ปวันรัตน์ นาคสุริยะ ธัญสินี พรมสุทธิ์
มาลินี ราตรี วิทวัส ไลลา บุญยศักดิ์ อธิชนัน ศรีเสวก
อารีพันธ์ ดวงชีวัน โกมลเสน ดวงตา ตุงคะมณี ปวีณา ชารีฟสกุล นิชานันท์ ฝั้นแก้ว
คุณประเทียบ จุรี โอศิริ ดารณีนุช โพธิปิติ ทราย เจริญปุระ
วิไล ปาริฉัตร ไพรหิรัญ ปณิตา ธรรมวัฒนะ
คุณพระชาญ สมภพ เบญจาธิกุล
คุณหญิงช้องนาง ศรินทิพย์ ศิริวรรณ มนัส บุญยเกียรติ มารศรี อิศรางกูร ณ อยุธยา ดวงตา ตุงคะมณี สาวิตรี สามิภักดิ์
คุณพระจำรูญ ศรุต วิจิตรานนท์
ปริก มาลี เวชประเสริฐ ชูศรี มีสมมนต์ นภาพร หงสกุล จันทนา ศิริผล ราตรี วิทวัส
แวว มนัสนันท์ ปานดี ชาลิภา รินรดามณี
แม่แล่ม ณัฐินี สิทธิสมาน มยุรี อิศรเสนา ณ อยุธยา วิยะดา อุมารินทร์
โชค วรุฒ วรธรรม
พี่นวม ปรารถนา บรรจงสร้าง สินีนาฎ เกษประไพ พิมพ์พรรณ ชลายนคุปต์
ศักดิ์ พงษธัช รัตนเศรณี
นวลฉวี ไปรมา รัชตะ แชมเปญ เอ็กซ์ อุษณีย์ วัฒฐานะ
แม่เขียว รัญญา ศิยานนท์
มาลัย อรสา อิศรางกูร ณ อยุธยา อ้อยใจ แดนอีสาน ชุติมา นัยนา
แม่ของไพโรจน์ สีดา พัวพิมล
ยายขายหมาก รุ่งกานดา เบญจมาภรณ์
หมอปัญญา โสตถิพันธุ์ คำลือชาติ
พราว ด.ญ. พิมประภา ตั้งประภาพร ด.ญ. ชินารดี อนุพงษ์ภิชาติ
แม่ของบุญช่วย ปริยา วงษ์ระเบียบ
พริ้ง (วัยเด็ก) วชิราภรณ์ พึ่งสังข์ สุภาพร ศรีสมเคราะห์ ด.ญ. ยศสินี ณ นคร ด.ญ. กรณิศ เล้าสุบินประเสริฐ
แพรว จิราภรณ์ พิณภิรมย์ ด.ญ. กัญญาลักษณ์ บำรุงรักษ์ พลอย ยมาภัย ด.ญ. นันท์นภัส เลิศนามเชิดสกุล
เอิร์น ด.ญ. ธันย์ชนก ฤทธิ์นาคา ด.ญ. เสาวลักษณ์ ศรีอรัญญ์ ตุ๊กตา จินดานุช ด.ญ. ธัชชา พุ่มอ่อน ด.ญ. ชนัญญา เลิศวัฒนามงคล

เพลงประกอบภาพยนตร์แก้ไข

ปี ชื่อเพลง เนื้อร้อง ทำนอง เรียบเรียง ขับร้อง
2523 ชีวิต เริงศิริ ลิมอักษร จิตนาถ วิรัช อยู่ถาวร ศรีไศล สุชาตวุฒิ

เพลงประกอบละครแก้ไข

ปี ชื่อเพลง เนื้อร้อง ทำนอง เรียบเรียง ขับร้อง
2531 ชีวิต เริงศิริ ลิมอักษร จิตนาถ วิรัช อยู่ถาวร ใหม่ เจริญปุระ
2560 นอกจากความรัก สุทธิพงษ์ วัฒนจัง ธีระศักดิ์ วดีศิริศักดิ์ กษิดิ์เดช หงส์ลดารมภ์
ฉันไม่มีสิทธิ์แล้ว ฟองเบียร์ ปฏิเวธ อุทัยเฉลิม นที แสนทวี , วิสารท กุลศิริ บงกช เจริญธรรม

อ้างอิงแก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข