ละครย้อนยุค

(เปลี่ยนทางจาก ละครพีเรียด)

ละครย้อนยุค (อังกฤษ: historical period drama, period drama, costume drama) หมายถึง

  • ในทาง ละคร หมายถึง ละครย้อนยุคที่นำเสนอเรื่องความรัก วัฒนธรรม ขนบประเพณี และความสวยงาม ความเก่าแก่ของบ้านเมืองที่หาชมได้ยากในปัจจุบัน ดำเนินเรื่องในปี 2542 ลงไป

ประเภทของละครย้อนยุคแก้ไข