ละครย้อนยุค

(เปลี่ยนทางจาก ละครพีเรียด)

ละครย้อนยุค (อังกฤษ: historical period drama, period drama, costume drama) หมายถึง ละครที่มีฉากท้องเรื่องในอดีตกาล อาจรวมถึงบันเทิงคดีอิงประวัติศาสตร์ ภาพยนตร์เสี่ยงภัย เป็นต้น อาจไม่เจาะจงช่วงเวลาหรือกำหนดช่วงเวลาคร่าว ๆ เช่น ยุคกลาง ยุคอยุธยา หรือช่วงใดช่วงหนึ่งก็ได้ เช่น รัชกาลสมเด็จพระนารายณ์มหาราช หรือทศวรรษ 1920 อย่างนี้เป็นต้น

อ้างอิง

แก้