มรดกภาพยนตร์ของชาติ

มรดกภาพยนตร์ของชาติ เป็นโครงการของหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) เพื่อขึ้นทะเบียนภาพยนตร์ที่มีคุณค่าของชาติและเสี่ยงต่อการสูญเสีย โดยโครงการจะจัดขึ้นทุกปี และจะประกาศรายชื่อภาพยนตร์ปีละครั้ง

ประวัติ แก้ไข

หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ได้จัดทำโครงการขึ้นทะเบียนมรดกภาพยนตร์ของชาติขึ้นครั้งแรก ในปี พ.ศ. 2554 และประกาศรายชื่อภาพยนตร์ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนฯ ทั้ง 25 เรื่อง ในวันที่ 4 ตุลาคม ของปีนั้น ซึ่งได้กำหนดให้เป็นวันอนุรักษ์ภาพยนตร์ไทย โครงการนี้เป็นโครงการต่อเนื่องที่จะจัดขึ้นทุกปี เพื่อขึ้นทะเบียนภาพยนตร์ที่มีคุณค่าของชาติและเสี่ยงต่อการสูญเสีย โดยได้ประกาศขึ้นทะเบียนมรดกภาพยนตร์ของชาติ ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2555 ที่ผ่านมา มีจำนวนทั้งหมด 25 เรื่อง เช่นเดียวกับครั้งแรก และมีการประกาศรายชื่อภาพยนตร์ต่อมาทุกปี[1][2]

รายชื่อภาพยนตร์ แก้ไข

ครั้งที่ 1 (พ.ศ. 2554) แก้ไข

ครั้งที่ 2 (พ.ศ. 2555) แก้ไข

ครั้งที่ 3 (พ.ศ. 2556) แก้ไข

ครั้งที่ 4 (พ.ศ. 2557) แก้ไข

ครั้งที่ 5 (พ.ศ. 2558) แก้ไข

ครั้งที่ 6 (พ.ศ. 2559) แก้ไข

ครั้งที่ 7 (พ.ศ. 2560) แก้ไข

ครั้งที่ 8 (พ.ศ. 2561) แก้ไข

ครั้งที่ 9 (พ.ศ. 2562) แก้ไข

ครั้งที่ 10 (พ.ศ. 2563) แก้ไข

ครั้งที่ 11 (พ.ศ. 2564) แก้ไข

 • [โสกันต์พระองค์เจ้าจิรศักดิ์สุประภาต] (พ.ศ. 2471)
 • ห้วงรักเหวลึก (พ.ศ. 2498)
 • [คำปราศรัยในวันครบรอบปีที่ 2 แห่งการปฏิวัติ 20 ตุลาคม 2503] (ไม่สมบูรณ์) (พ.ศ. 2503)
 • สุรีรัตน์ล่องหน (พ.ศ. 2504)
 • นิสิตพัฒนา (ไม่สมบูรณ์) (พ.ศ. 2505)
 • โฆษณาเพียว (ประมาณปี พ.ศ. 2506-2508)
 • การเดินทางอันแสนไกล (พ.ศ. 2512)
 • ทอง (พ.ศ. 2516)
 • วิมานดารา (พ.ศ. 2517)
 • สาย สีมา นักสู้สามัญชน (พ.ศ. 2524)
 • Goal Club เกมล้มโต๊ะ (พ.ศ. 2544)

ครั้งที่ 12 (พ.ศ. 2565) แก้ไข

อ้างอิง แก้ไข

 1. "รายชื่อภาพยนตร์ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกภาพยนตร์ของชาติ ครั้งที่ 3 ปี 2556: หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2015-02-17. สืบค้นเมื่อ 2015-12-13.
 2. "วธ.ขึ้นทะเบียนหนังไทยเป็น มรดกภาพยนตร์ของชาติประจำปี 2558". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2016-03-04. สืบค้นเมื่อ 2015-12-13.