มรดกภาพยนตร์ของชาติ

มรดกภาพยนตร์ของชาติ เป็นโครงการของหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) เพื่อขึ้นทะเบียนภาพยนตร์ที่มีคุณค่าของชาติและเสี่ยงต่อการสูญเสีย โดยโครงการจะจัดขึ้นทุกปี และจะประกาศรายชื่อภาพยนตร์ปีละครั้ง

ประวัติแก้ไข

หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ได้จัดทำโครงการขึ้นทะเบียนมรดกภาพยนตร์ของชาติขึ้นครั้งแรก ในปี พ.ศ. 2554 และประกาศรายชื่อภาพยนตร์ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนฯ ทั้ง 25 เรื่อง ในวันที่ 4 ตุลาคม ของปีนั้น ซึ่งได้กำหนดให้เป็นวันอนุรักษ์ภาพยนตร์ไทย โครงการนี้เป็นโครงการต่อเนื่องที่จะจัดขึ้นทุกปี เพื่อขึ้นทะเบียนภาพยนตร์ที่มีคุณค่าของชาติและเสี่ยงต่อการสูญเสีย โดยได้ประกาศขึ้นทะเบียนมรดกภาพยนตร์ของชาติ ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2555 ที่ผ่านมา มีจำนวนทั้งหมด 25 เรื่อง เช่นเดียวกับครั้งแรก และมีการประกาศรายชื่อภาพยนตร์ต่อมาทุกปี[1][2]

รายชื่อภาพยนตร์แก้ไข

ครั้งที่ 1 (พ.ศ. 2554)แก้ไข

ครั้งที่ 2 (พ.ศ. 2555)แก้ไข

ครั้งที่ 3 (พ.ศ. 2556)แก้ไข

ครั้งที่ 4 (พ.ศ. 2557)แก้ไข

ครั้งที่ 5 (พ.ศ. 2558)แก้ไข

ครั้งที่ 6 (พ.ศ. 2559)แก้ไข

ครั้งที่ 7 (พ.ศ. 2560)แก้ไข

ครั้งที่ 8 (พ.ศ. 2561)แก้ไข

ครั้งที่ 9 (พ.ศ. 2562)แก้ไข

ครั้งที่ 10 (พ.ศ. 2563)แก้ไข

อ้างอิงแก้ไข