ข่าวช่อง 7HD

สำนักข่าวในไทย
(เปลี่ยนทางจาก ประเด็นเด็ด 7 สี)
ระวังสับสนกับ ช่อง 7HD

ฝ่ายข่าว ช่อง 7HD (อังกฤษ: CH7HD News) เป็นหน่วยงานย่อยของบริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จำกัด หรือช่อง 7HD ที่ทำหน้าที่ผลิตข้อมูลข่าวสารทุกประเภท ในรูปของเนื้อหาข่าวสำหรับออกอากาศทางโทรทัศน์ ภาพบรรยากาศพิธีกรรม, การแข่งขันกีฬา และบรรยากาศอื่น ๆ และภาพวิดีโอข่าวสำหรับโทรทัศน์ หรือภาพนิ่งในบางกรณี เพื่อสนับสนุนกับรายการข่าวและเหตุการณ์ปัจจุบันที่สถานีฯ ผลิตขึ้นเอง รวมถึงสื่อประเภทอื่น ๆ ของช่อง 7HD เช่น เว็บไซต์ หรือสื่อสังคมออนไลน์ของสถานีฯ ก่อตั้งขึ้นในช่วงระยะแรกของการก่อตั้งสถานีฯ

การบรรยายภาษามือแก้ไข

สืบเนื่องจากที่ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ออกประกาศเรื่องหลักเกณฑ์การจัดทำผังรายการสำหรับการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ 6?,

สำหรับผู้พิการทางการได้ยินบริเวณส่วนล่างของหน้าจอเป็นครั้งแรกในราวปี พ.ศ. 2556 เพื่อให้ผู้พิการทางการได้ยินสามารถรับชมสารประโยชน์จากโทรทัศน์ได้เช่นเดียวกับคนปกติ ในช่วงข่าวภาคเที่ยงวันจันทร์ถึงวันศุกร์, ข่าวภาคค่ำช่วงที่ 1 ทุกวัน และข่าวภาคค่ำช่วงที่ 2 เฉพาะช่วงสะเก็ดข่าวและช่วงฝนฟ้าอากาศ ต่อมาจึงดำเนินการเพิ่มเติมในรายการเช้านี้ที่หมอชิตและสนามข่าว 7 สี รวมถึงรายการ 7 สีช่วยชาวบ้าน ตามลำดับ ถือเป็นสถานีโทรทัศน์ฟรีทีวีช่องที่ 3 ของไทยที่ดำเนินการต่อจากเอ็นบีที 2 เอชดีและไทยพีบีเอส โดยในระยะแรกใช้กรอบสี่เหลี่ยมด้านขนานเบ้ขวาสีขาว มีแถบสีแดงสองแถบคาดทางขวา ต่อมาตั้งแต่ราวกลางปี พ.ศ. 2556 ใช้กรอบสี่เหลี่ยมผืนผ้าแนวตั้งสีฟ้าอ่อน จนถึงปัจจุบัน โดยถ่ายทอดการบรรยาย ผ่านล่ามภาษามือจำนวน 6 คน ซึ่งประกอบด้วย กรรชา ธนะพันธ์,เพลงรบ ฐิติกุลดิลก,วรรณรัตน์ พวงมาลัย,ศศิธร ทรัพย์วัฒนไพศาล,ศักดา โกมลสิงห์,สุจิตรา พิณประพัฒน์ ทั้งนี้ ก่อนหน้านั้น ในปี พ.ศ. 2529 ทางช่อง 7 เคยนำเสนอกรอบล่ามผู้บรรยายภาษามือในรายการ พุทธประทีป ซึ่งออกอากาศร่วมกับททบ.5 เอชดี[1]

ศูนย์ข่าวภูมิภาคแก้ไข

ฝ่ายข่าว ช่อง 7HD ก่อตั้งศูนย์ข่าวภูมิภาคขึ้น เป็นแห่งแรกที่จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อปี พ.ศ. 2516 เพื่อรายงานข่าวเหตุการณ์ปัจจุบันในแต่ละท้องถิ่น ให้ผู้ชมทั่วประเทศรับทราบพร้อมกัน ปัจจุบันมีทั้งสิ้น 9 ศูนย์ แบ่งเป็นศูนย์ข่าวหลัก ซึ่งมีห้องออกอากาศข่าว พร้อมระบบส่งสัญญาณผ่านดาวเทียม กลับมายังฝ่ายข่าวส่วนกลางที่กรุงเทพมหานคร จำนวน 4 ศูนย์คือ ภาคเหนือที่จังหวัดเชียงใหม่, ภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่จังหวัดนครราชสีมา, ภาคตะวันออกที่จังหวัดระยอง และภาคใต้ที่อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา กับศูนย์ข่าวย่อย ซึ่งมีเพียงสำนักงานกองบรรณาธิการเท่านั้นอีก 5 ศูนย์คือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่จังหวัดขอนแก่นและจังหวัดอุบลราชธานี, ภาคกลางที่จังหวัดนครสวรรค์ และภาคใต้ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีและจังหวัดภูเก็ต

อัตลักษณ์แก้ไข

กราฟิกเปิดรายการข่าวแก้ไข

เอกลักษณ์สำคัญของรายการข่าวทางช่อง 7 สี คือ รูปแบบเฉพาะของตัวอักษรคำว่า ข่าว ซึ่งออกแบบขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2533[ต้องการอ้างอิง] ซึ่งมีแรงบันดาลใจมาจากไตเติ้ลละครเรื่อง ละอองดาว เมื่อปี พ.ศ. 2534 โดยมีการดัดแปลงเล็กน้อยในปี พ.ศ. 2538 และ พ.ศ. 2551 และใช้มาจนถึงปัจจุบัน

 • พ.ศ. 2510 - 2523 : ยังไม่ทราบกราฟิกเปิดรายการข่าว
 • พ.ศ. 2523 - 2528 : กราฟิกเปิดรายการข่าวที่จัดทำเอง (ชมดูตัวอย่าง)
 • พ.ศ. 2529 - เมษายน พ.ศ. 2533 : ภาพตราสัญลักษณ์ของสถานีฯ อยู่ทางซ้ายมือ ต่อด้วยตัวอักษรคำว่า "ข่าว" สีเหลือง พื้นหลังภาพนิ่งเป็นสีฟ้ามีวงกลมประกายบนพื้น 5 ดวง (ชมดูตัวอย่าง) ส่วนใช้ในช่วงข่าวภาคค่ำ เพิ่มตัวอักษรคำว่า "20.00 น." (ชมดูตัวอย่าง)
 • เมษายน พ.ศ. 2533 - พ.ศ. 2535 กราฟิกมี 2 แบบคือ (ใช้ของ Pacific Data Images)
  • ข่าวเด็ด - ภาพตราสัญลักษณ์ของสถานีฯ อยู่ทางซ้ายมือ ต่อด้วยตัวอักษรคำว่า "ข่าว" สีเหลือง พร้อมเงาสองชั้น ทั้งสองสิ่งอยู่ในมุมมองเงยขึ้น พื้นหลังเป็นเงาเมฆสีดำเทา ใช้จนถึงปี พ.ศ. 2538 (ชมดูตัวอย่าง)
  • ข่าวภาคค่ำ - ภาพตราสัญลักษณ์ของสถานีฯ อยู่ทางซ้ายมือ ต่อด้วยตัวอักษรคำว่า "ข่าว" สีเหลือง ด้านล่างเป็นตัวอักษรคำว่า "19.30 น." สีเหลือง ซ้อนทับอยู่บนรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า พื้นหลังเป็นสีดำ (ชมดูตัวอย่าง)
 • พ.ศ. 2538 - 31 ธันวาคม พ.ศ. 2542 : ภาพตราสัญลักษณ์ของสถานีฯ อยู่ทางซ้ายมือ ต่อด้วยตัวอักษรคำว่า "ข่าว" สีเทาเงิน ซ้อนทับอยู่บนรูปแผนที่โลกซึ่งเป็นรูปวงกลม 4 สี ได้แก่ สีเขียว แดง น้ำเงิน และขาว และมีเสาส่งสัญญาณโทรทัศน์ซ้อนทับอยู่กึ่งกลางพื้นหลัง (ชมดูตัวอย่าง)
 • พ.ศ. 2535 - พ.ศ. 2540 : ภาพตราสัญลักษณ์ของสถานีฯ (ใช้ของ Pacific Data Images) อยู่ทางซ้ายมือ ต่อด้วยตัวอักษรคำว่า "ข่าว" สีเทาเงิน ซ้อนทับอยู่บนรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานเบ้ขวา พื้นหลังเป็นรูปร่างแผนที่โลกสีดำ เดินเส้นแบบไฟนีออนสีฟ้า (ชมดูตัวอย่าง)
 • พ.ศ. 2541 - 31 ธันวาคม พ.ศ. 2542 : ภาพตราสัญลักษณ์ของสถานีฯ (ใช้ของ Novocom) อยู่ทางซ้ายมือ ต่อด้วยตัวอักษรคำว่า "ข่าว" สีเงิน ด้านล่างเป็นตัวอักษรคำว่า "ภาคค่ำ" สีเงิน พื้นหลังเป็นสีดำ วัตถุทั้งหมดมีแสงทั้ง 7 สีเปล่งออกมาเป็นรัศมีล้อมรอบ (ชมดูตัวอย่าง)
 • 1 มกราคม พ.ศ. 2543 - 20 เมษายน พ.ศ. 2551 : กราฟิกมีสี่แบบคือ (ใช้ของ Novocom)​
  • ข่าวเด็ด - พื้นหลังเป็นสีเหลืองอ่อน มีอักษรคำว่า "ข่าว" สีเทาดำ ด้านขวาเป็นตราสัญลักษณ์ของสถานี ซ้อนทับอยู่บนเลข 2000 แต่ไตเติ้ลรูปแบบนี้เลิกใช้ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2544 โดยเปลี่ยนไปใช้แบบเดียวกันกับข่าวภาคค่ำ (ชมดูตัวอย่าง)
  • ข่าวภาคค่ำ - ตัวอักษรคำว่า "ข่าว" สีเทาเงิน อยู่ทางซ้ายมือ ต่อด้วยภาพตราสัญลักษณ์ของสถานีฯ พื้นหลังเป็นลายเมฆสีเทา พร้อมทั้งเสาส่งโทรทัศน์ และจานรับสัญญาณดาวเทียม กราฟิกนี้เริ่มใช้ภายหลังจากที่สถานีได้มีการปฏิรูปการนำเสนอข่าวครั้งใหญ่ เพื่อให้ทันต่อยุคโลกาภิวัฒน์และความเปลี่ยนแปลงของโลก (ชมดูตัวอย่าง 1) (ชมดูตัวอย่าง 2) ต่อมาในวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2544 ได้มีการแก้ไขเล็กน้อย โดยเปลี่ยนพื้นหลังเป็นลายเมฆสีส้ม และเพิ่มสี่เหลี่ยมด้านขนานเบ้ขวา 3 สี ซ้อนทับอยู่หลังอักษรคำว่าข่าว ปรับขนาดตราสัญลักษณ์ของสถานีให้ใหญ่ขึ้นเล็กน้อย และเพิ่มความเรืองแสงให้ตราสัญลักษณ์ และได้ยกเลิกไตเติ้ลข่าวเด็ดแบบเดิม และใช้แบบเดียวกันกับข่าวภาคค่ำตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2544 (ชมดูตัวอย่าง)
  • ข่าวภาคเที่ยง - กราฟิกเปิดรายการข่าวที่จัดทำเอง (ชมดูตัวอย่าง)
  • ข่าวภาคเช้า - กราฟิกเปิดรายการข่าวที่จัดทำเอง (ชมดูตัวอย่าง)
 • 21 เมษายน พ.ศ. 2551 - 31 ธันวาคม พ.ศ. 2552 : กราฟิกมีสี่แบบคือ (ใช้ของ Giant Octopus)
  • ข่าวเด็ด - เป็นภาพจานดาวเทียม และมีแท่งสี่เหลี่ยมคล้ายตึก เคลื่อนไหวผ่านหน้าจอไป จากนั้น ภาพตราสัญลักษณ์ของสถานีฯ อยู่ทางซ้ายมือ ต่อด้วยตัวอักษรคำว่า "ข่าว" สีขาวโปร่งแสง ปรากฏขึ้นพร้อมกัน พื้นหลังเป็นสีขาว มีแสงสีรุ้งส่องออกมาจากกลางจอ (ชมดูตัวอย่าง)
  • ข่าวภาคค่ำ - มีภาพจานดาวเทียมหลังเป็นภาพข่าว 2 ภาพ: ภาพที่ 1 อยู่ข้างบนซ้ายๆ ส่วนภาพที่ 2 อยู่ข้างล่างขวาๆ พื้นหลังเคลื่อนที่ไปมามีเส้นวิ่งรอบลูกโลก 3 เส้นและเริ่มมีโลโก้ช่อง 7 และเขียนชื่อว่า "ข่าว" โผล่ขึ้นมาทีละอักษร (ชมดูตัวอย่าง)
  • ข่าวภาคเที่ยง - กราฟิกเปิดรายการข่าวที่จัดทำเอง
  • เช้าข่าว 7 สี - กราฟิกเปิดรายการข่าวที่จัดทำเอง
 • 1 มกราคม พ.ศ. 2553 - 3 เมษายน พ.ศ. 2554 : กราฟิกมีสี่แบบคือ (ใช้ของ Vizrt)
  • ข่าวเด็ด (ใช้จนถึงกลางปี พ.ศ. 2554) - เส้นวงกลมสามเส้นวิ่งมาจากมุมบนซ้ายขวาและส่วนล่างของจอภาพ เข้าซ้อนเหลื่อมรวมกันที่กลางจอภาพ แม่สีแสงในเส้นวงกลม ปรากฏขึ้นพร้อมตัวเลข 7 ตามรูปแบบตราสัญลักษณ์ของสถานีฯ แล้วเบี่ยงออกไปทางขวาของจอภาพ พร้อมกับตัวอักษรคำว่า "ข่าว" สีเทาเงิน เบี่ยงออกจากเบื้องหลังตราสัญลักษณ์ของสถานีฯ ไปทางซ้ายของจอภาพ ทั้งหมดอยู่บนพื้นหลัง ส่วนบนเป็นสีเทาดำ มีเส้นวงกลมตัดโค้งจากซ้ายล่างขึ้นไปทางขวาบนของจอภาพ ทางขวาสุดมีแสงสีฟ้าเข้ม ส่องขึ้นมาจากหลังขอบสีดำสะท้อนแสง มีข้อความ "BBTV Channel 7" เรียงขนานตลอดแนว ซึ่งเป็นส่วนล่างของจอภาพ มีขอบล่างสุดของภาพตราสัญลักษณ์ของสถานีฯ เป็นแนวระหว่างส่วนบนและส่วนล่างของพื้นหลัง (ชมดูตัวอย่าง)
  • ข่าวภาคค่ำ - ในรูปแบบที่ใช้จนถึงวันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2553 ใช้รูปสี่เหลี่ยม สีเทาโปร่งแสง ซึ่งตัดออกเป็นลายเส้นโค้ง แบบตราสัญลักษณ์ของสถานีฯ อยู่บริเวณข้างจอทางขวา พร้อมตัวเลข 7 แบบที่ปรากฏในตราสัญลักษณ์ของสถานีฯ สีฟ้าเข้มโปร่งแสง วางอยู่บนส่วนกลางของรูปสี่เหลี่ยม ตามตำแหน่งในตราสัญลักษณ์ของสถานีฯ โดยมีอักษรคำว่า "ข่าว" สีฟ้าเข้มโปร่งแสง วางซ้อนเหลื่อมออกไปทางซ้าย ส่วนล่างมีรูปสีเหลี่ยมสามชิ้น สีแดง สีเขียว และสีน้ำเงิน ทั้งหมดอยู่ในมุมมองจากล่างขวาเงยขึ้นสู่บนซ้าย (คล้ายกับมุมมองของตราสัญลักษณ์ของบริษัทผลิตภาพยนตร์ฮอลลีวูด ทเวนตีท์เซนจูรีฟอกซ์ ของประเทศสหรัฐอเมริกา) บนพื้นหลังสีดำ พร้อมส่องแสงสีรุ้งในแนวขนานกับพื้นสีเทา (ชมดูตัวอย่าง) ต่อมาตั้งแต่วันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2553 จึงเปลี่ยนเป็นการแสดงภาพข่าว และภาพผู้ประกาศข่าวประจำวันนั้น ในรูปแบบนิทรรศการ (เลียนแบบ สถานีโทรทัศน์ไอทีวี ของประเทศอังกฤษ ใช้ในปี พ.ศ. 2552 - 2556) ต่อจากนั้น แสดงรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานเบ้ขวา สีเทาฟ้าโปร่งแสง ซึ่งตัดออกเป็นลายเส้นโค้ง แบบตราสัญลักษณ์ของสถานีฯ อยู่บริเวณเบื้องขวาของจอภาพ มีแสงสีฟ้าส่องจากหลังไปหน้า พร้อมตัวเลข 7 แบบที่ปรากฏในตราสัญลักษณ์ของสถานีฯ สีฟ้าเข้มทึบแสง วางอยู่บนส่วนกลางของรูปสี่เหลี่ยม ตามตำแหน่งในตราสัญลักษณ์ของสถานีฯ โดยตัวอักษรคำว่า "ข่าว" สีเทาฟ้าทึบแสง อยู่หน้าลูกโลกสีฟ้าเข้มซ้อนหลังรูปสี่เหลี่ยมไปทางซ้าย ทั้งรูปสี่เหลี่ยมและลูกโลก วางอยู่บนพื้นสีฟ้าม่วง ทั้งหมดอยู่ในมุมมองหันไปทางขวาเล็กน้อย พื้นหลังเป็นภาพจอโทรทัศน์สีน้ำเงินเข้มจำนวนมาก (ชมดูตัวอย่าง)
  • ข่าวภาคเที่ยง - กราฟิกเปิดรายการข่าวที่จัดทำเอง (ชมดูตัวอย่าง)
  • เช้าข่าว 7 สี - กราฟิกเปิดรายการข่าวที่จัดทำเอง (ชมดูตัวอย่าง)
  • ข่าวดึก - กราฟิกเปิดรายการข่าวที่จัดทำเอง (ชมดูตัวอย่าง)
 • 4 เมษายน พ.ศ. 2554 - 15 มกราคม พ.ศ. 2555 : กราฟิกมีสี่แบบคือ (ใช้ของ Giant Ocopus)
 • 16 มกราคม พ.ศ. 2555 - พ.ศ. 2556 : กราฟิกมีสี่แบบคือ
 • พ.ศ. 2556 - 24 เมษายน พ.ศ. 2557 : กราฟิกมีสามแบบคือ
  • ข่าวเด็ด (ใช้จนถึงวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2558) - กราฟิกเปิดรายการข่าวที่จัดทำเอง (ชมดูตัวอย่าง)
  • ข่าวภาคค่ำ - กราฟิกเปิดรายการข่าวที่จัดทำเอง (ชมดูตัวอย่าง)
  • ข่าวภาคเที่ยง - กราฟิกเปิดรายการข่าวที่จัดทำเอง (ชมดูตัวอย่าง)
 • 25 เมษายน พ.ศ. 2557 - 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 : กราฟิกมีสามแบบคือ
  • ข่าวภาคค่ำ - เป็นภาพลูกโลกที่มีชื่อประเทศต่างๆ ติดอยู่ที่บริเวณลูกโลก และมีคำว่าข่าวสีขาว มีพื้นหลังสีแดง และมีสี่เหลี่ยมด้านขนานเบ้ขวา พร้อมตัวเลข 7 แบบที่ปรากฏในตราสัญลักษณ์ของสถานีฯ ในลักษณะโปร่งแสง วางอยู่บนส่วนกลางของรูปสี่เหลี่ยม (ชมดูตัวอย่าง)
  • เช้าข่าว 7 สี - กราฟิกเปิดรายการข่าวที่ใช้ลักษณะเดียวกับข่าวภาคค่ำ (ชมดูตัวอย่าง)
  • สนามข่าว 7 สี - กราฟิกเปิดรายการข่าวที่จัดทำเอง (ชมดูตัวอย่าง)
 • 23 กุมภาพันธ์ 2558 (2558-02-23) - 29 กุมภาพันธ์ 2559 (2559-02-29) : กราฟิกมีหกแบบคือ
  • ข่าวเด็ด (1 กันยายน 2558 (2558-09-01) - 31 มกราคม 2559 (2559-01-31)) - กราฟิกเปิดรายการข่าวที่จัดทำเอง (ชมดูตัวอย่าง)
  • ข่าวภาคค่ำ - เป็นกราฟิกเสมือนแผ่นแก้วค่อยๆเคลื่อนไหวลักษณะคล้ายป้ายพลิก ต่อด้วยภาพสีฟ้า และมีคำว่าข่าวสีฟ้าโปร่งแสง มีพื้นหลังสีฟ้า พร้อมตัวเลข 7 แบบที่ปรากฏในตราสัญลักษณ์ของสถานีฯในสามเหลี่ยมด้านขนานสีฟ้าอ่อน (ต่อมาเปลี่ยนเป็นสีน้ำเงินเข้ม) (ชมดูตัวอย่าง)
  • ข่าวภาคเที่ยง - กราฟิกเปิดรายการข่าวที่จัดทำเอง (ชมดูตัวอย่าง)
  • ห้องข่าวภาคเที่ยง - กราฟิกเปิดรายการข่าวที่จัดทำเอง (ชมดูตัวอย่าง)
  • เจาะประเด็นข่าวค่ำ (18 พฤษภาคม 2558 (2558-05-18) - 29 กุมภาพันธ์ 2559 (2559-02-29)) - เป็นกราฟิก ตัวเลข 7 ในรูปสี่เหลี่ยมสีแดง (ซึ่งมาจากสัญลักษณ์เดิมของรายการ เจาะประเด็น) แล้วค่อยๆ เคลื่อนไหวลักษณะคล้ายตัวเลข 7 พลิกหงาย หลังจากนั้นคำว่า ประเด็น ค่อยเคลื่อนตัวจากขวาไปซ้าย และมีคำว่า "เจาะประเด็นข่าวค่ำ" มาอยู่ที่หน้าจอโดยพร้อมเพรียงกัน โดยเลข 7 และ ประเด็น อยู่ในกรอบสี่เหลี่ยมสีแดง และคำว่า "ข่าวค่ำ" มีการดัดแปลงเล็กน้อยเช่นกัน (ชมดูตัวอย่าง)[2]
  • 7 สีช่วยชาวบ้าน - กราฟิกเปิดรายการข่าวที่จัดทำเอง (ชมดูตัวอย่าง)
 • 1 มีนาคม 2559 (2559-03-01) - 26 พฤศจิกายน 2560 (2560-11-26) : กราฟิกมีสามแบบคือ
  • ข่าวเด็ด (1 กุมภาพันธ์ 2559 (2559-02-01) - 2 พฤษภาคม 2564 (2564-05-02)) - กราฟิกเปิดรายการข่าวที่จัดทำเอง (ชมดูตัวอย่าง)
  • ข่าวภาคค่ำ (1 มีนาคม 2559 (2559-03-01) - 2 พฤษภาคม 2564 (2564-05-02)) - เป็นกราฟิกที่มีลักษณะเข้าชุดกับกราฟิกของเจาะประเด็นข่าวค่ำ ในช่วงท้ายปรากฏเค้าโครงคำว่า "ข่าวค่ำ" ซึ่งมาจากเจาะประเด็นข่าวค่ำ ในลักษณะใส และคำว่ามีข่าวสีฟ้าโปร่งแสง มีพื้นหลังสีฟ้า พร้อมตัวเลข 7 แบบที่ปรากฏในตราสัญลักษณ์ของสถานีฯในสามเหลี่ยมด้านขนานน้ำเงินเข้ม ปรากฏพร้อมกัน (ชมดูตัวอย่าง)
  • เจาะประเด็นข่าวค่ำ - เป็นกราฟิกแรกของรายการ ผสมกับกราฟิกแท่งเสมือนคล้ายอาคารค่อยๆเคลื่อนไหว (นำมาจากกราฟิกเปิดช่วงข่าวเด็ด 7 สี) (ต่อมาก็เปลี่ยนเป็นเสาส่งโทรทัศน์ และสถานที่สำคัญ) และมีคำว่า "เจาะประเด็นข่าวค่ำ" มาอยู่ที่หน้าจอโดยพร้อมเพรียงกัน โดยเลข 7 และประเด็น อยู่ในกรอบสี่เหลี่ยมสีแดง และคำว่า "ข่าวค่ำ" มีการดัดแปลงเล็กน้อยเช่นกัน (ชมดูตัวอย่าง)
  • ห้องข่าวภาคเที่ยง - กราฟิกเปิดรายการข่าวที่จัดทำเอง (ชมดูตัวอย่าง)
 • 27 พฤศจิกายน 2560 (2560-11-27) - 3 มิถุนายน 2561 (2561-06-03) : กราฟิกมี 2 แบบคือ
 • 4 มิถุนายน 2561 (2561-06-04) - 30 เมษายน 2564 (2564-04-30)
 • 4 มิถุนายน 2561 (2561-06-04) - 28 กุมภาพันธ์ 2564 (2564-02-28) : กราฟิกมี 1 แบบคือ
 • 5 เมษายน 2563 - 30 พฤษภาคม 2564
 • 1 มีนาคม 2564 (2564-03-01) - ปัจจุบัน : กราฟิกมี 1 แบบคือ
  • เจาะประเด็นข่าว 7 เอชดี - กราฟิกเปิดรายการข่าวรูปแบบเดิมที่ใช้ลักษณะเดียวกับเจาะประเด็นข่าวค่ำ (ชมดูตัวอย่าง)
 • 3 พฤษภาคม 2564 (2564-05-03) - 29 กรกฎาคม 2565 : โดยการปรับเปลี่ยนนี้ จะเป็นการเป็นใหม่ทั้งหมด โทนสีหลักคือ สีฟ้า น้ำเงิน และเหลือง โดยข้อสังเกตก็คือ กราฟิกทุกรายการ จะมีลูกโลกประกอบอยู่กับทุกอัน
  • เช้าข่าวเจ็ดสี - กราฟิกเปิดรายการข่าวที่จัดทำเอง (ชมดูตัวอย่าง)
  • ห้องข่าวภาคเที่ยง - กราฟิกเปิดรายการข่าวที่จัดทำเอง (ชมดูตัวอย่าง)
  • ข่าวภาคค่ำ (3 พฤษภาคม 2564 - ปัจจุบัน) - กราฟิกเปิดรายการข่าวที่จัดทำเอง (ชมดูตัวอย่าง)
  • ข่าวเด็ด (3 พฤษภาคม 2564 - ปัจุจบัน) - กราฟิกเปิดรายการข่าวที่จัดทำเอง (ชมดูตัวอย่าง)
  • สนามข่าว 7 สี - กราฟิกเปิดรายการข่าวที่จัดทำเอง (ชมดูตัวอย่าง)
  • เคลียร์ข่าวชัด 7HD - กราฟิกเปิดรายการข่าวที่จัดทำเอง (ชมดูตัวอย่าง)
  • 7 สีช่วยชาวบ้าน - กราฟิกเปิดรายการข่าวที่จัดทำเอง (ชมดูตัวอย่าง)
 • 1 สิงหาคม 2565 - ปัจจุบัน
  • เช้าข่าว 7 สี
  • เช้านี้ที่หมอชิต
  • สนามข่าว 7 สี
  • ห้องข่าวภาคเทียง

นอกจากนี้ ยังมีการจัดทำฉากหลังระหว่างนำเสนอข่าวภาคค่ำช่วงที่ 1 เปลี่ยนไปตามเทศกาลสำคัญต่าง ๆ อีกด้วย โดยใช้ในช่วงแรกเริ่มที่มีการนำระบบโรงถ่ายเสมือนจริง (Virtual Studio) ของวิซอาร์ที มาใช้

เพลงประกอบรายการข่าวแก้ไข

 • พ.ศ. 2510 - 2528 : เพลงประกอบมีสองแบบคือ
  • ช่วงเพลงเปิด - เพลงมาร์ชประกอบรายการข่าวที่จัดทำเอง
  • ช่วงพักโฆษณาและเข้ารายการ (ใช้จนถึงปัจจุบัน) - Jingle เพลงประกอบชุด Determination ผู้จัดแต่งเพลงโดย L. Owens อัลบั้มหรือสังกัดโดยไม่ทราบชื่อ ปี พ.ศ. 2525 (ปัจจุบันเลิกใช้แล้ว ก่อนหน้านั้นใช้ใน เจาะประเด็นข่าวค่ำ (ข่าวภาคค่ำช่วงที่ 1 (พ.ศ. 2541 - 2543) (พ.ศ. 2547 - 2558)) ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 ในก่อนหน้านั้น ใช้ในช่วงข่าวเด็ด (พ.ศ. 252X - 2544) ข่าวภาคเช้า (พ.ศ. 253X - 2544) ข่าวภาคเที่ยง (พ.ศ. 2536 - 2544) และข่าวภาคค่ำ (พ.ศ. 2529 - 2561 (ยกเว้นช่วงที่ 2 (พ.ศ. 2541 - 2543) (พ.ศ. 2547 - 2559)))
 • พ.ศ. 2529 - เมษายน พ.ศ. 2533 : เพลงประกอบชุด Alte Kameraden ผู้จัดแต่งเพลงโดย Carl Teike เป็นเพลงมาร์ชทหารของประเทศเยอรมนี เมื่อปี พ.ศ. 2432 (ใช้ในเพลงประกอบเปิดและปิดรายการข่าวภาคค่ำ และใช้ในข่าวในพระราชสำนักจนถึงปี พ.ศ. 2544)
 • เมษายน พ.ศ. 2533 - 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2544 : เพลงประกอบมีสี่แบบคือ
  • ข่าวภาคเช้า (พ.ศ. 2533 - 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2544) - เพลงประกอบชุด "WXIA 1978 News Theme" โดย Peters Communications (เพลงประกอบรายการข่าวของช่อง 11 Alive (WXIA-TV) เป็นสถานีโทรทัศน์แห่งหนึ่งในเมืองแอตแลนตา รัฐจอร์เจีย ประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อปี พ.ศ. 2523 - 2525)
  • ข่าวภาคเที่ยง (พ.ศ. 2536 - 31 สิงหาคม พ.ศ. 2558) - เพลงประกอบรายการข่าวที่จัดทำเอง
  • ข่าวภาคค่ำ (เพลงเปิด) (เมษายน พ.ศ. 2533 - 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2544) - เพลงประกอบชุด The Screamer ศิลปิน Curt Cress อัลบั้ม Avanti สังกัด Warner Music ประเทศเยอรมนี ปี พ.ศ. 2526
  • ข่าวภาคค่ำ (เพลงปิด) (เมษายน พ.ศ. 2533 - 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2544) - เพลงประกอบชุด Spacewars B (without effects) ผู้จัดแต่งเพลงโดย Clark Gault อัลบั้มที่ไม่ทราบชื่อ สังกัด Network Production Music Publishing ปี พ.ศ. 2522
 • 1 มีนาคม พ.ศ. 2544 - 31 มกราคม พ.ศ. 2559 : เพลงประกอบมีห้าแบบคือ
  • ข่าวเด็ด - Jingle ประกอบรายการข่าวรูปแบบใหม่ที่ดัดแปลงมาจากเพลงประกอบชุด Determination ผู้จัดแต่งเพลงโดย L. Owens อัลบั้มหรือสังกัดโดยไม่ทราบชื่อ ปี พ.ศ. 2525
  • ข่าวเช้า (ใช้จนถึงปี พ.ศ. 2549) / เช้าด่วนเด็ด 7 สี (พ.ศ. 2549 - 2552) / เช้าข่าว 7 สี (พ.ศ. 2552 - 2559) - เพลงประกอบรายการข่าวที่จัดทำเอง
  • ข่าวภาคเที่ยง (ใช้จนถึงวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2558) - ใช้จนถึงปี พ.ศ. 2549 เพลงประกอบรายการข่าวรูปแบบเดิมที่ใช้เดียวกับรุ่นปี พ.ศ. 2536 - 2558 ต่อมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549 - พ.ศ. 2551 เป็นชื่อเพลงประกอบรายการข่าวที่จัดทำเอง ต่อมากลับไปใช้เพลงประกอบรายการข่าวรูปแบบเดิมอีกครั้ง
  • ข่าวภาคค่ำ - เพลงประกอบรายการข่าวที่จัดทำเอง (ปัจจุบันใช้ใน เจาะประเด็นข่าวค่ำ (ข่าวภาคค่ำช่วงที่ 1 (พ.ศ. 2547 - 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2558) (4 สิงหาคม พ.ศ. 2558 - 3 มิถุนายน พ.ศ. 2561) และช่วงที่ 2 (พ.ศ. 2547 - ปัจจุบัน) เฉพาะเพลงปิดรายการข่าว (ยกเว้นเพลงเปิดรายการข่าว (พ.ศ. 2547 - 31 มกราคม พ.ศ. 2559)))
  • ข่าวในพระราชสำนัก ( 1 มีนาคม พ.ศ. 2544 - 31 มกราคม พ.ศ. 2559) เพลงประกอบรายการข่าวที่จัดทำเอง
 • 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 - ปัจจุบัน : เพลงประกอบมีห้าแบบคือ
  • ข่าวเด็ด - Jingle ประกอบรายการข่าวรูปแบบใหม่ที่ดัดแปลงมาจากเพลงประกอบชุด Determination ผู้จัดแต่งเพลงโดย L. Owens อัลบั้มหรือสังกัดโดยไม่ทราบชื่อ ปี พ.ศ. 2525
  • เช้าข่าว 7 สี - เพลงประกอบรายการข่าวรูปแบบใหม่ที่ใช้เดียวกับรุ่นปี พ.ศ. 2544 - 2559 มาจัดทำเอง
  • ห้องข่าวภาคเที่ยง (1 กันยายน พ.ศ. 2558 - ปัจจุบัน) - ใช้จนถึงวันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 เป็นชื่อเพลงประกอบรายการข่าวที่จัดทำเอง ต่อมาตั้งแต่วันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 - ปัจจุบัน เป็นเพลงประกอบรายการข่าวรูปแบบใหม่ที่ดัดแปลงเพลงมาจากรุ่นปี พ.ศ. 2536 - 2558
  • ข่าวภาคค่ำ (ช่วงที่ 2) - เพลงประกอบรายการข่าวรูปแบบใหม่ที่ดัดแปลงมาจากฉบับรุ่นปี พ.ศ. 2544 - 2559
  • ข่าวในพระราชสำนัก - เพลงประกอบรายการข่าวรูปแบบใหม่ที่ดัดแปลงมาจากฉบับรุ่นปี พ.ศ. 2544 - 2559

ผู้ประกาศข่าวและผู้รายงานข่าวแก้ไข

ผู้ประกาศข่าวและผู้รายงานข่าวในปัจจุบันที่มีชื่อเสียงแก้ไข

ผู้ประกาศข่าวและผู้รายงานข่าวในอดีตแก้ไข

 • เจก รัตนตั้งตระกูล (ปัจจุบันอยู่ทีเอ็นเอ็น 16 และจัดรายการที่สถานีวิทยุ Eazy FM 105.5)
 • จรณชัย ศัลยพงษ์ (ปัจจุบันเป็นผู้อํานวยการฝ่ายบรรษัทสัมพันธ์ บริษัท ซันโทรี่ เป๊ปซี่โค เบเวอเรจ (ประเทศไทย) จำกัด และ เป็นกรรมการสมาคมอุตสหากรรมเครื่องดื่มไทย)
 • จอมขวัญ หลาวเพ็ชร์ (ปัจจุบันอยู่ the Matter)
 • จักรพันธุ์ ยมจินดา (ปัจจุบันยุติการทำหน้าที่แล้ว)
 • จินตนา แสงสว่าง (ปัจจุบันยุติการทำหน้าที่แล้ว)
 • จุฬารัตน์ ม่วงแก้ว (ปัจจุบันยุติการทำหน้าที่แล้ว)
 • จุฑารัตน์ มีช้าง (ปัจจุบันยุติการทำหน้าที่แล้ว)
 • จุติวดี ทองนาค (ปัจจุบันยุติการทำหน้าที่แล้ว)
 • เจสสิก้า เอสพินเนอร์ (ปัจจุบันยุติการทำหน้าที่แล้ว)
 • ขนิษฐา สาระจูฑะ (ปัจจุบันยุติการทำหน้าที่แล้ว)
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์คารินา โชติรวี (ปัจจุบันยุติการทำหน้าที่แล้ว)
 • คำรณ หว่างหวังศรี (ปัจจุบันเป็นสื่อมวลชนอิสระ)
 • ดวงกมล เอ่งฉ้วน (ปัจจุบันยุติการทำหน้าที่แล้ว)
 • ดวงนภา สมตน (ปัจจุบันยุติการทำหน้าที่แล้ว)
 • ดรุณี สุทธิพิทักษ์ (ปัจจุบันเป็นพิธีกรอิสระ)
 • ดารินทิพย์ วิมลพัฒน์ (ปัจจุบันยุติการทำหน้าที่แล้ว)
 • ดารินทร์ หอวัฒนกุล (ปัจจุบันอยู่อมรินทร์ทีวี)
 • ถิรพุทธิ์ เปรมาประยูรวงศา (ปัจจุบันเป็นรองบรรณาธิการข่าวโมโน 29)
 • ธรรมมิก โชติช่วง (ปัจจุบันยุติการทำหน้าที่แล้ว)
 • ธราวุธ นพจินดา (ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2555)
 • ธนินวัฒน์ พัฒนวีรคุณ (ปัจจุบันเป็นสื่อมวลชนอิสระ)
 • ธัญญารัตน์ ถาม่อย (ปัจจุบันอยู่พีพีทีวี)
 • ธีรเดช งามเหลือ (ปัจจุบันอยู่ไทยพีบีเอส)
 • ธันยาภรณ์ ครองยุติ (ปัจจุบันอยู่ไทยรัฐทีวี)
 • ธนวรรษ โฆษิตสุข (ปัจจุบันยุติการทำหน้าที่แล้ว)
 • ธนาคาร ธนาเกียรติภิญโญ (ปัจจุบันยุติการทำหน้าที่แล้ว)
 • หนึ่งฤดี อินทรโมฬี (ปัจจุบันยุติการทำหน้าที่แล้ว)
 • นีรนุช ไพรอนันต์ (ปัจจุบันยุติการทำหน้าที่แล้ว)
 • เนติ์ ตันเจริญ (ปัจจุบันยุติการทำหน้าที่แล้ว)
 • นนทิกานต์ เฟื่องสุเมธีพงศ์ (ปัจจุบันยุติการทำหน้าที่แล้ว)
 • นลัท จิรวีรกูล (ปัจจุบันยุติการทำหน้าที่แล้ว)
 • นวนันท์ บำรุงพฤกษ์ (ปัจจุบันอยู่ช่องวัน 31 ในนามสำนักข่าววันนิวส์)
 • นารากร ติยายน (ปัจจุบันเป็นสื่อมวลชนอิสระ)
 • ปริญญา เกษราธิกุล (ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564)
 • ปณิตา ธรรมวัฒนะ (ปัจจุบันเป็นนักแสดง และพิธีกรอิสระ)
 • ปานระพี รพิพันธุ์ (ปัจจุบันเป็นสื่อมวลชนอิสระ)
 • ปิติพร เพรามธุรส (ปัจจุบันยุติการทำหน้าที่แล้ว)
 • ปรัชญ์อร ประหยัดทรัพย์ (ปัจจุบันยุติการทำหน้าที่แล้ว)
 • ผกามาศ สหดิฎฐกุล (ปัจจุบันจัดรายการที่สถานีวิทยุ FM 96.0 ZaabNews)
 • พงศ์ปณต สุรเชษฐพงษ์ (ปัจจุบันยุติการทำหน้าที่แล้ว)
 • พงศ์อมร คุ้มแก้ว (ปัจจุบันยุติการทำหน้าที่แล้ว)
 • พงษ์พิสุทธิ์ ผิวอ่อน (ปัจจุบันเป็นสื่อมวลชนอิสระ)
 • พงศ์เกษม สัตยาประเสริฐ (ปัจจุบันอยู่วอยซ์ทีวี)
 • พิศณุ นิลกลัด (ปัจจุบันเป็นสื่อมวลชนอิสระ)
 • พลากร สมสุวรรณ (ปัจจุบันดำรงตำแหน่งรักษาการกรรมการผู้อำนวยการใหญ่พีพีทีวี)
 • พัชรินทร์ สุวรรณวงศ์ (ปัจจุบันยุติการทำหน้าที่แล้ว)
 • พรรณสิริ จิตรรัตน์ (ปัจจุบันยุติการทำหน้าที่แล้ว)
 • พูนศักดิ์ วรรณพงษ์ (ปัจจุบันยุติการทำหน้าที่แล้ว)
 • ไพจิตร ภานนท์ (ปัจจุบันอยู่ช่อง 8)
 • พลอยระวี แป้นเจริญ (ปัจจุบันยุติการทำหน้าที่แล้ว)
 • พิชญาภา สูตะบุตร (ปัจจุบันอยู่ทีเอ็นเอ็น 16)
 • ไพศาล ศรีจรัสจรรยา (ปัจจุบันยุติการทำหน้าที่แล้ว)
 • พัชรี สมภาค (ปัจจุบันยุติการทำหน้าที่แล้ว)
 • พจนาถ เลี่ยมทอง (ปัจจุบันยุติการทำหน้าที่แล้ว)
 • พัทธ์ธีร รัตนประสิทธิ์ (ปัจจุบันยุติการทำหน้าที่แล้ว)
 • พิกุล กสิกรรม (ปัจจุบันยุติการทำหน้าที่แล้ว)
 • ไพศาล รัตนบันเทิง (ปัจจุบันยุติการทำหน้าที่แล้ว)
 • ภัทร จึงกานต์กุล (ปัจจุบันอยู่พีพีทีวี)
 • ภาณุพงศ์ สุรภาพ (ปัจจุบันยุติการทำหน้าที่แล้ว)
 • ภัชระ จันทวณิชย์ (ปัจจุบันยุติการทำหน้าที่แล้ว)
 • ภัทรชัย ปราชญ์อุดม (ปัจจุบันอยู่ไทยพีบีเอส)
 • ภาษิต อภิญญาวาท (ปัจจุบันอยู่ช่อง 3 เอชดี)
 • ภิญญาพัชญ์ ด่านอุตรา (ปัจจุบันยุติการทำหน้าที่แล้ว)
 • ณรงค์เดช สรุโฆษิต (ปัจจุบันยุติการทำหน้าที่แล้ว)
 • ณรัช ภัทรปุณณโชติ (ปัจจุบันยุติการทำหน้าที่แล้ว)
 • ณฤชา วรรณบวร (ปัจจุบันยุติการทำหน้าที่แล้ว)
 • ณฤดี จันทรเกษมชัย (ปัจจุบันยุติการทำหน้าที่แล้ว)
 • ณัฐกานต์ สวรรยาธิปัติ (ปัจจุบันยุติการทำหน้าที่แล้ว)
 • ณัชฐพงศ์ มูฮำหมัด (ปัจจุบันอยู่ไทยรัฐทีวี)
 • ณัฐชนน อาภาศศรีรัตน์ (ปัจจุบันเป็นพรรคเปลี่ยน)
 • ณัฐชยา สงวนสุข (ปัจจุบันอยู่ช่อง 8)
 • ณยา คัตตพันธ์ (ปัจจุบันเป็นบรรณาธิการบริหารข่าวเจเคเอ็น 18)
 • ญาณิชสา ศิริมูลกุล (ปัจจุบันยุติการทำหน้าที่แล้ว)
 • ฌาฆฤณ ชุมนิ่ง (ปัจจุบันยุติการทำหน้าที่แล้ว)
 • บุญญิตา งามศัพพศิลป์ (ปัจจุบันอยู่ช่อง 8)
 • โบ เหลืองทอง (ปัจจุบันยุติการทำหน้าที่แล้ว)
 • บุญยอด สุขถิ่นไทย (ปัจจุบันยุติการทำหน้าที่แล้ว)
 • บุศรินทร์ วงศ์ลีลนนท์ (ปัจจุบันยุติการทำหน้าที่แล้ว)
 • ทิชา สุทธิธรรม (ปัจจุบันยุติการทำหน้าที่แล้ว)
 • ทิพย์วัลย์ ว่องวรการวิทย์ (ปัจจุบันยุติการทำหน้าที่แล้ว)
 • ทัศนัย โคตรทอง (ปัจจุบันยุติการทำหน้าที่แล้ว)
 • ทิพาธี อินทรวงศ์พันธ์ (ปัจจุบันยุติการทำหน้าที่แล้ว)
 • ทัศนีย์ ลาสันเทียะ (ปัจจุบันยุติการทำหน้าที่แล้ว)
 • เกียรติศักดิ์ อุดมนาค (ปัจจุบันเป็นพิธีกรอิสระ)
 • กิ้ม พิบูลย์ธรรมศักดิ์ (ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2565)
 • กนกวรรณ ทองเกตุ (ปัจจุบันยุติการทำหน้าที่แล้ว)
 • กานต์กมล วงศ์วิลัย (ปัจจุบันยุติการทำหน้าที่แล้ว)
 • กมลวรรณ โกวิทวงศา (ปัจจุบันยุติการทำหน้าที่แล้ว)
 • กัมพล บุรานฤทธิ์ (ปัจจุบันยุติการทำหน้าที่แล้ว)
 • กาลเวลา เสาเรือน (ปัจจุบันเป็นบรรณาธิการข่าวบันเทิงช่องเวิร์คพอยท์)
 • กุญชนิตา กุญชร ณ อยุธยา (ปัจจุบันอยู่เนชั่นทีวี)
 • กนก รัตน์วงศ์สกุล (ปัจจุบันอยู่ท็อปนิวส์)
 • กุลธิดา สิริอิสสระนันท์ (ปัจจุบันอยู่ช่อง 9 เอ็มคอตเอชดี)
 • กิตตน์ก้อง ขำกฤษ (ปัจจุบันเป็นนักแสดงสังกัดช่อง 7HD)
 • กรองทอง จันทะบุรม (ปัจจุบันอยู่ไทยรัฐทีวี)
 • กฤษฎา จิระธรรม์ (ปัจจุบันยุติการทำหน้าที่แล้ว)
 • กิ่งทอง พันธ์ไพบูลย์ (ปัจจุบันยุติการทำหน้าที่แล้ว)
 • ชมพูนุช ตัณฑเศรษฐี (ปัจจุบันอยู่ช่องเวิร์คพอยท์)
 • ชวัลน์ จันทร์ทรัพย์ (ปัจจุบันอยู่ทีเอ็นเอ็น 16)
 • ชัยอนันต์ ปันชู (ปัจจุบันยุติการทำหน้าที่แล้ว)
 • ชนกันต์ กลิ่นสะอาด (ปัจจุบันอยู่เจเคเอ็น 18)
 • ชลธิชา รอดกันภัย (ปัจจุบันอยู่เนชั่นทีวี)
 • ชาญวิทย์ ลัภโต (ปัจจุบันยุติการทำหน้าที่แล้ว)
 • ชัชชญา วิภูษณวิทย์ (ปัจจุบันยุติการทำหน้าที่แล้ว)
 • ชิบ จิตนิยม (ปัจจุบันเป็นสื่อมวลชนอิสระ)
 • โชติพงษ์ วงศ์พนารักษ์ (ปัจจุบันยุติการทำหน้าที่แล้ว)
 • เชิงชาย หว่างอุ่น (ปัจจุบันอยู่ททบ.5 เอชดี และทำเฟซบุ๊ก บ้านอาสา)
 • ชุติพร สว่างวิทย์ (ปัจจุบันยุติการทำหน้าที่แล้ว)
 • ชนะวัฒน์ บุนนาค (ปัจจุบันยุติการทำหน้าที่แล้ว)
 • มยุรี ไพบูลย์กุลกร (ปัจจุบันยุติการทำหน้าที่แล้ว)
 • มณเฑียร อินทะเกตุ (ปัจจุบันยุติการทำหน้าที่แล้ว)
 • มานิจ ควรขจร (ปัจจุบันยุติการทำหน้าที่แล้ว)
 • มารีออน อัฟโฟลเทอร์ (ปัจจุบันยุติการทำหน้าที่แล้ว)
 • มัธยัสถ์ อินมา (ปัจจุบันยุติการทำหน้าที่แล้ว)
 • มินดา นิตยวรรธนะ (ปัจจุบันยุติการทำหน้าที่แล้ว)
 • ยอดมนู ภมรมนตรี (ปัจจุบันยุติการทำหน้าที่แล้ว)
 • รวีโรจน์ เลิศพิภพเมธา (ปัจจุบันเป็นพิธีกรอิสระ)
 • รัญดภา มันตะลัมพะ (ปัจจุบันเป็นนักแสดงสังกัดช่อง 7HD)
 • ระพีพรรณ ตันติโต (ปัจจุบันยุติการทำหน้าที่แล้ว)
 • รัชนก ธนาคุณ (ปัจจุบันยุติการทำหน้าที่แล้ว)
 • รัชพล จันทรทิม (ปัจจุบันยุติการทำหน้าที่แล้ว)
 • รัตตภูมิ นิลศิริ (ปัจจุบันยุติการทำหน้าที่แล้ว)
 • รัชฎา ภูละคร (ปัจจุบันยุติการทำหน้าที่แล้ว)
 • ฉัตปณิดาศ์ จันทร์ศิริ (ปัจจุบันยุติการทำหน้าที่แล้ว)
 • วรลักษณ์ ศรีทอง (ปัจจุบันยุติการทำหน้าที่แล้ว)
 • วรวีร์ วูวนิช (ปัจจุบันยุติการทำหน้าที่แล้ว)
 • วรวิตา จันทร์หุ่น (ปัจจุบันยุติการทำหน้าที่แล้ว)
 • วันดี วรรณเมธางกูร (ปัจจุบันยุติการทำหน้าที่แล้ว)
 • วิทวัส ปาลอินทร์ (ปัจจุบันอยู่ช่อง 8)
 • วิสุทธิ์ เพ็ญวิเชียร (ปัจจุบันยุติการทำหน้าที่แล้ว)
 • วาเนสสา สมัคศรุติ (ปัจจุบันอยู่ช่อง 9 เอ็มคอตเอชดี)
 • วริศรา กาญจน์วีระโยธิน (ปัจจุบันยุติการทำหน้าที่แล้ว)
 • วราภรณ์ ทิพาเสถียร (ปัจจุบันยุติการทำหน้าที่แล้ว)
 • วัชราภรณ์ ญาณโกมุท (ปัจจุบันยุติการทำหน้าที่แล้ว)
 • วิเชียร ก่อกิจกุศล (ปัจจุบันยุติการทำหน้าที่แล้ว)
 • วันปีย์ สัจจมาร์ค (ปัจจุบันยุติการทำหน้าที่แล้ว)
 • วรัญญู นวกาลัญญู (ปัจจุบันยุติการทำหน้าที่แล้ว)
 • วรรณพร จารุพัฒน์ (ปัจจุบันยุติการทำหน้าที่แล้ว)
 • วรรษมน วัฒโรดม (ปัจจุบันยุติการทำหน้าที่แล้ว)
 • วีรศักดิ์ นิลกลัด (ปัจจุบันเป็นสื่อมวลชนอิสระ)
 • วีรินทร์ทิรา นาทองบ่อจรัส (ปัจจุบันเป็นสื่อมวลชนอิสระ)
 • วศิน อัศวนฤนาท (ปัจจุบันเป็นนักแสดง และพิธีกรอิสระ)
 • ฐิตาภัสร์ ศิริธัญญะวงศ์ (ปัจจุบันยุติการทำหน้าที่แล้ว)
 • ศตกมล วรกุล (ปัจจุบันยุติการทำหน้าที่แล้ว)
 • ศรศิลป์ มณีวรรณ์ (ปัจจุบันยุติการทำหน้าที่แล้ว)
 • ศรัณยู ประชากริช (ปัจจุบันเป็นนักแสดงอิสระ)
 • ศศินา วิมุตตานนท์ (ปัจจุบันยุติการทำหน้าที่แล้ว)
 • ศุภกิจ กลางการ (ปัจจุบันยุติการทำหน้าที่แล้ว)
 • ศศิวรรณ์ เลิศวิริยะประภา (ปัจจุบันยุติการทำหน้าที่แล้ว)
 • ศักดินา รักษ์อุดมการณ์ (ปัจจุบันเป็นสื่อมวลชนอิสระ)
 • ศุภวรรณ เหมือนแก้ว (ปัจจุบันยุติการทำหน้าที่แล้ว)
 • ศิวัฒน์ โชติชัยชรินทร์ (ปัจจุบันเป็นพิธีกรอิสระ)
 • ศรีฟ้า จันทร์ทองวัฒนา (ปัจจุบันยุติการทำหน้าที่แล้ว)
 • ศิริ สาระผล (ปัจจุบันยุติการทำหน้าที่แล้ว)
 • ศิริกุล อัตถปัญญาพล (ปัจจุบันยุติการทำหน้าที่แล้ว)
 • ศรุต เตียตระกูล (ปัจจุบันยุติการทำหน้าที่แล้ว)
 • ศรีสุภางค์ ธรรมาวุธ (ปัจจุบันอยู่ช่องวัน 31 ในนามสำนักข่าววันนิวส์)
 • ศุภรัตน์ นาคบุญนำ (ปัจจุบันยุติการทำหน้าที่แล้ว)
 • ศิริพร นิยมทรัพย์ศิริ (ปัจจุบันยุติการทำหน้าที่แล้ว)
 • ศันสนีย์ นาคพงศ์ (ปัจจุบันยุติการทำหน้าที่แล้ว)
 • สายสวรรค์ ขยันยิ่ง (ปัจจุบันอยู่ททบ.5 เอชดี)
 • สมเกียรติ หงษ์ทอง (ปัจจุบันยุติการทำหน้าที่แล้ว)
 • สมชัย ศรีสุนาครัว (ปัจจุบันอยู่ช่อง 8)
 • สรายุทธ ทองเจริญ (ปัจจุบันยุติการทำหน้าที่แล้ว)
 • สุรเกียรติ บุนนาค (ปัจจุบันยุติการทำหน้าที่แล้ว)
 • สุภาพร ศรีหาวงศ์ (ปัจจุบันยุติการทำหน้าที่แล้ว)
 • สมฤทัย กล่อมน้อย (ปัจจุบันยุติการทำหน้าที่แล้ว)
 • สันติภาพ มังกรพิศฆ์ (เสียชีวิตแล้ว)
 • สัมฤทธิ์ สิมใต้ยิ้น (ปัจจุบันยุติการทำหน้าที่แล้ว)
 • สินีวรรณ ศรียา (ปัจจุบันยุติการทำหน้าที่แล้ว)
 • สิริลภัส กองตระการ (ปัจจุบันยุติการทำหน้าที่แล้ว)
 • สุทธิพงศ์ ทัดพิทักษ์กุล (ปัจจุบันยุติการทำหน้าที่แล้ว)
 • สุดารัตน์ อรุณวงษ์ ณ อยุธยา (ปัจจุบันยุติการทำหน้าที่แล้ว)
 • สิริรัตน์ รัตนสิมานนท์ (ปัจจุบันอยู่ช่อง 8)
 • สุวรรณี กรรณสูต (ปัจจุบันยุติการทำหน้าที่แล้ว)
 • สุภาพร ทองไพฑูรย์ (ปัจจุบันยุติการทำหน้าที่แล้ว)
 • สิกิตตรี เกิดมงคล (ปัจจุบันอยู่ช่อง 8)
 • สุพรรษา คงเหล็ก (ปัจจุบันยุติการทำหน้าที่แล้ว)
 • สุชาดา แก้วนาง (ปัจจุบันอยู่ไทยพีบีเอส)
 • สุฐิตา ปัญญายงค์ (ปัจจุบันอยู่พีพีทีวี)
 • สุภาพชาย บุตรจันทร์ (ปัจจุบันอยู่ช่องเวิร์คพอยท์)
 • อัครพงษ์ นครแก้ว (ปัจจุบันเป็นสื่อมวลชนอิสระ)
 • เอกชัย นพจินดา (ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2540)
 • นายแพทย์อภิชาติ นิราพาธพงศ์พร (เสียชีวิตแล้ว)
 • อาจารย์อมร วาณิชวิวัฒน์ (ปัจจุบันเป็นสื่อมวลชนอิสระ)
 • แพทย์หญิงอภิสมัย ศรีรังสรรค์ (ปัจจุบันเป็นผู้อำนวยการศูนย์จิตรักษ์กรุงเทพ โรงพยาบาลกรุงเทพ)
 • อัญชะลี ไพรีรัก (ปัจจุบันอยู่ท็อปนิวส์ และสื่อมวลชนอิสระ)
 • อรวรรณ กริ่มวิรัตน์กุล (ปัจจุบันจัดรายการที่สถานีวิทยุ FM 96.5 คลื่นความคิด)
 • อัญชลีพร กุสุมภ์ (ปัจจุบันเป็นสื่อมวลชนอิสระ)
 • อารยา เอ ฮาร์เก็ต (ปัจจุบันเป็นนักแสดงสังกัดช่อง 3 เอชดี)
 • อนุวัต เฟื่องทองแดง (ปัจจุบันอยู่ช่องวัน 31 ในนามสำนักข่าววันนิวส์)
 • อรวรรณ รัตนเดชา (ปัจจุบันยุติการทำหน้าที่แล้ว)
 • อัจฉรา คำธิตา (ปัจจุบันยุติการทำหน้าที่แล้ว)
 • อัจฉราวรรณ์ สุวรรณสมบัติ (ปัจจุบันยุติการทำหน้าที่แล้ว)
 • อายุทัย นนท์นิติรัตน์ (ปัจจุบันอยู่ไทยรัฐทีวี)
 • อัญชลี อริยกิจเจริญ (ปัจจุบันยุติการทำหน้าที่แล้ว)
 • อุษา หงษ์ขาว (ปัจจุบันยุติการทำหน้าที่แล้ว)
 • อรชพร ชลาดล (ปัจจุบันอยู่ไทยรัฐทีวี)
 • อริสรา กำธรเจริญ (ปัจจุบันอยู่ช่อง 3 เอชดี)
 • อุทุมพร เจริญลาภ (ปัจจุบันยุติการทำหน้าที่แล้ว)
 • อภิเอก บัลลังก์โพธิ์ (ปัจจุบันยุติการทำหน้าที่แล้ว)
 • อาคม มกรานนท์ (ปัจจุบันยุติการทำหน้าที่แล้ว)
 • อวัสดา ปกมนตรี (ปัจจุบันยุติการทำหน้าที่แล้ว)
 • นกเยฆฏ (บัญชีวิกิมีเดีย)

อ้างอิงแก้ไข

 1. ครบรอบ 17 ปี สทท.11 , 2548
 2. เจาะประเด็นข่าวค่ำ CH7 HD


แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข