เปิดเมนูหลัก

กมลาสน์ เอียดศรีชาย

กมลาสน์ เอียดศรีชาย เป็นผู้ประกาศข่าวทางช่อง 7 HD

กมลาสน์ เอียดศรีชาย
ชื่อเกิดกมลาสน์ เอียดศรีชาย
ชื่อเล่นบี
เกิด 17 กันยายน พ.ศ. 2529 (33 ปี)
จังหวัดสงขลา ประเทศไทย ไทย
บุตร เด็กชาย ภูผา , เด็กหญิง ฟ้าใส
อาชีพ ผู้ประกาศข่าว
ผลงานเด่น เช้าข่าว 7 สี (2553-ปัจจุบัน)
ข่าวภาคค่ำ (ฝนฟ้าอากาศ) (2555-ปัจจุบัน)
ค่าย ผู้ประกาศข่าว ช่อง 7 HD
รางวัลชมรมวิจารณ์บันเทิง
พ.ศ.(2552)
ผ่านการคัดเลือกให้เป็น 1 ใน 10 คน จาก 2,995 คนทั่วประเทศ ในโครงการผู้ประกาศข่าวหน้าใหม่ ช่อง 7 สี และผ่านการอบรมพัฒนา
บุคลิกภาพ และการอ่านข่าวโดยมืออาชีพ

พ.ศ.(2555)
รางวัล ศิษย์เก่าดีเด่น คณะวิทยาการสื่อสาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
พ.ศ.(2556)
รางวัล เทพทอง นักวิทยุโทรทัศน์ดีเด่น โดยสมาคมนักวิทยุและโทรทัศน์แห่งประเทศไทย
พ.ศ.(2557)
รางวัล คนดีต้นแบบ คุณธรรมไทย โดยมูลนิธิช่วยเหลือเพื่อมนุษยชาติ
พ.ศ.(2558)
แชมป์ เงาเสียง ตั๊กแตน ชลดา จากรายการ กิ๊กดู๋ สงครามเพลงเงินล้าน

พ.ศ.(2560)
รางวัล ลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ โดยสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ประวัติแก้ไข

กมลาสน์ เอียดศรีชาย ผู้ประกาศข่าว ช่อง 7 HD[1] ชื่อเล่น บี เกิดเมื่อวันที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2529 เป็นคนจังหวัดสงขลา การศึกษาจบจากโรงเรียนประถมศึกษา โรงเรียนพลวิทยา โรงเรียนมัธยมศึกษา โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา จบปริญญาตรี เกียรตินิยมอันดับ 2 คณะวิทยาการสื่อสาร สาขานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี และปริญญาตรี คณะวิทยาการจัดการ สาขาบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และ ปริญญาโทคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน สาขาการบริหารสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เริ่มเข้าทำงานช่อง 7 โดยการสอบผ่านโครงการสรรหาผู้ประกาศข่าวหน้าใหม่ ช่อง 7 อ่านข่าวเช้า และข่าวพยากรณ์อากาศ ช่วงฝนฟ้าอากาศ ต่อมาได้รับการสน้บสนุนจากครูชลธี ธารทอง ศิลปินแห่งชาติ ผลักดันเข้าเป็นนักร้องศิลปินลูกทุ่ง ค่าย ชัวร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ ผลงานเด่น เพลงดับไฟใต้ และเพลงผู้ชายหลายบ้าน ชีวิตส่วนตัว แต่งงานกับคุณยุทธนา แก่นทอง มีบุตร 2 คน ชื่อเด็กชาย ภูผา และเด็กหญิง ฟ้าใส

ผลงานอื่นๆแก้ไข

นักร้องสังกัดชัวร์ เอ็นเทอร์เทนเมนต์ ผลงานเพลง รักเดียวใจเดียว ,ดับไฟใต้,ผู้ชายหลายบ้าน

  • (2559) ขับร้องเพลงเทิดพระเกียรติรำลึก ในหลวง ร.๙[2]

ผลงานผู้ประกาศข่าวแก้ไข

รางวัลแก้ไข

  • (2552) ผ่านการคัดเลือกให้เป็น 1 ใน 10 คน จาก 2,995 คนทั่วประเทศ ใน โครงการผู้ประกาศข่าวหน้าใหม่ ช่อง 7 สี และผ่านการอบรมพัฒนาบุคลิกภาพ และการอ่านข่าวโดยมืออาชีพ
  • (2555) รางวัล ศิษย์เก่าดีเด่น คณะวิทยาการสื่อสาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  • (2556) รางวัล เทพทอง นักวิทยุโทรทัศน์ดีเด่น โดยสมาคมนักวิทยุและโทรทัศน์แห่งประเทศไทย
  • (2557) รางวัล คนดีต้นแบบ คุณธรรมไทย โดยมูลนิธิช่วยเหลือเพื่อมนุษยชาติ
  • (2558) แชมป์ เงาเสียง ตั๊กแตน ชลดาจากรายการ กิ๊กดู๋ สงครามเพลงเงินล้าน
  • (2560) รางวัล ลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ โดยสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

อ้างอิงแก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข