นารากร ติยายน

นารากร ติยายน ปัจจุบันเป็นสื่อมวลชนอิสระ

นารากร ติยายน
เกิด1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2510 (54 ปี)
จังหวัดพระนคร ประเทศไทย
ปีปฏิบัติงานพ.ศ. 2539 - ปัจจุบัน

ผลงานข่าวในปัจจุบันแก้ไข

ผลงานข่าวในอดีตแก้ไข

ธุรกิจส่วนตัวแก้ไข

  • ร้านดอกไม้ แดนซิ่ง ฟลาวเวอร์ (Dancing Flowers) ย่านทาวน์อินทาวน์
  • ร้านหมูกระทะ ABC จังหวัดเชียงใหม่

อ้างอิงแก้ไข