ข่าวช่อง 7HD

(เปลี่ยนทางจาก เช้านี้ที่หมอชิต)
ระวังสับสนกับ ช่อง 7HD

ฝ่ายข่าว ช่อง 7HD (อังกฤษ: CH7HD News) เป็นหน่วยงานย่อยของบริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จำกัด หรือช่อง 7HD ที่ทำหน้าที่ผลิตข้อมูลข่าวสารทุกประเภท ในรูปของเนื้อหาข่าวสำหรับออกอากาศทางโทรทัศน์ ภาพบรรยากาศพิธีกรรม, การแข่งขันกีฬา และบรรยากาศอื่น ๆ และภาพวิดีโอข่าวสำหรับโทรทัศน์ หรือภาพนิ่งในบางกรณี เพื่อสนับสนุนกับรายการโทรทัศน์ประเภทข่าวและเหตุการณ์ปัจจุบันที่สถานีฯ ผลิตขึ้นเอง รวมถึงสื่อประเภทอื่น ๆ ของช่อง 7HD เช่น เว็บไซต์ หรือสื่อสังคมออนไลน์ของสถานีฯ ก่อตั้งขึ้นในช่วงระยะแรกของการก่อตั้งสถานีฯ

การบรรยายภาษามือแก้ไข

สืบเนื่องจากที่ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ออกประกาศเรื่องหลักเกณฑ์การจัดทำผังรายการสำหรับการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ พ.ศ. 2556 ซึ่งระบุให้จัดบริการต่าง ๆ เพื่อผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส ฝ่ายข่าวช่อง 7 สีในขณะนั้นจึงเริ่มนำเสนอการบรรยายภาษามือ สำหรับผู้พิการทางการได้ยินบริเวณส่วนล่างของหน้าจอเป็นครั้งแรกในราวปี พ.ศ. 2556 เพื่อให้ผู้พิการทางการได้ยินสามารถรับชมสารประโยชน์จากโทรทัศน์ได้เช่นเดียวกับคนปกติ ในช่วงข่าวภาคเที่ยงวันจันทร์ถึงวันศุกร์, ข่าวภาคค่ำช่วงที่ 1 ทุกวัน และข่าวภาคค่ำช่วงที่ 2 เฉพาะช่วงสะเก็ดข่าวและช่วงฝนฟ้าอากาศ ต่อมาจึงดำเนินการเพิ่มเติมในรายการเช้านี้ที่หมอชิตและสนามข่าว 7 สี รวมถึงรายการ 7 สีช่วยชาวบ้าน ตามลำดับ ถือเป็นสถานีโทรทัศน์ฟรีทีวีช่องที่ 3 ของไทยที่ดำเนินการต่อจากเอ็นบีทีและไทยพีบีเอส โดยในระยะแรกใช้กรอบสี่เหลี่ยมด้านขนานเบ้ขวาสีขาว มีแถบสีแดงสองแถบคาดทางขวา ต่อมาตั้งแต่ราวกลางปี พ.ศ. 2556 ใช้กรอบสี่เหลี่ยมผืนผ้าแนวตั้งสีฟ้าอ่อน จนถึงปัจจุบัน โดยถ่ายทอดการบรรยาย ผ่านล่ามภาษามือจำนวน 6 คน ซึ่งประกอบด้วย กรรชา ธนะพันธ์, เพลงรบ ฐิติกุลดิลก หรือ เพลงรบ สุดดีพงษ์, วรรณรัตน์ พวงมาลัย, ศศิธร ทรัพย์วัฒนไพศาล, ศักดา โกมลสิงห์ และ สุจิตรา พิณประพัฒน์

ทั้งนี้ ก่อนหน้านั้น ในปี พ.ศ. 2529 ทางช่อง 7 เคยนำเสนอกรอบล่ามผู้บรรยายภาษามือในรายการ พุทธประทีป ซึ่งออกอากาศร่วมกับสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก[1]

ศูนย์ข่าวภูมิภาคแก้ไข

ฝ่ายข่าว ช่อง 7HD ก่อตั้งศูนย์ข่าวภูมิภาคขึ้น เป็นแห่งแรกที่จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อปี พ.ศ. 2516 เพื่อรายงานข่าวเหตุการณ์ปัจจุบันในแต่ละท้องถิ่น ให้ผู้ชมทั่วประเทศรับทราบพร้อมกัน ปัจจุบันมีทั้งสิ้น 9 ศูนย์ แบ่งเป็นศูนย์ข่าวหลัก ซึ่งมีห้องออกอากาศข่าว พร้อมระบบส่งสัญญาณผ่านดาวเทียม กลับมายังฝ่ายข่าวส่วนกลางที่กรุงเทพมหานคร จำนวน 4 ศูนย์คือ ภาคเหนือที่จังหวัดเชียงใหม่, ภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่จังหวัดนครราชสีมา, ภาคตะวันออกที่จังหวัดระยอง และภาคใต้ที่อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา กับศูนย์ข่าวย่อย ซึ่งมีเพียงสำนักงานกองบรรณาธิการเท่านั้นอีก 5 ศูนย์คือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่จังหวัดขอนแก่นและจังหวัดอุบลราชธานี, ภาคกลางที่จังหวัดนครสวรรค์ และภาคใต้ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีและจังหวัดภูเก็ต

อัตลักษณ์แก้ไข

กราฟิกเปิดรายการข่าวแก้ไข

เอกลักษณ์สำคัญของรายการข่าวทางช่อง 7 สี คือ รูปแบบเฉพาะของตัวอักษรคำว่า ข่าว ซึ่งออกแบบขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2533[ต้องการอ้างอิง] ซึ่งมีแรงบันดาลใจมาจากไตเติ้ลละครเรื่อง ละอองดาว เมื่อปี พ.ศ. 2534 โดยมีการดัดแปลงเล็กน้อยในปี พ.ศ. 2538 และ พ.ศ. 2551 และใช้มาจนถึงปัจจุบัน

 • พ.ศ. 2510 - 2523 : ยังไม่ทราบกราฟิกเปิดรายการข่าว
 • พ.ศ. 2523 - 2528 : กราฟิกเปิดรายการข่าวที่จัดทำเอง (ชมดูตัวอย่าง)
 • พ.ศ. 2529 - เมษายน พ.ศ. 2533 : ภาพตราสัญลักษณ์ของสถานีฯ อยู่ทางซ้ายมือ ต่อด้วยตัวอักษรคำว่า "ข่าว" สีเหลือง พื้นหลังภาพนิ่งเป็นสีฟ้ามีวงกลมประกายบนพื้น 5 ดวง (ชมดูตัวอย่าง) ส่วนใช้ในช่วงข่าวภาคค่ำ เพิ่มตัวอักษรคำว่า "20.00 น." (ชมดูตัวอย่าง)
 • เมษายน พ.ศ. 2533 - พ.ศ. 2535 กราฟิกมี 2 แบบคือ (ใช้ของ Pacific Data Images)
  • ข่าวเด็ด - ภาพตราสัญลักษณ์ของสถานีฯ อยู่ทางซ้ายมือ ต่อด้วยตัวอักษรคำว่า "ข่าว" สีเหลือง พร้อมเงาสองชั้น ทั้งสองสิ่งอยู่ในมุมมองเงยขึ้น พื้นหลังเป็นเงาเมฆสีดำเทา ใช้จนถึงปี พ.ศ. 2538 (ชมดูตัวอย่าง)
  • ข่าวภาคค่ำ - ภาพตราสัญลักษณ์ของสถานีฯ อยู่ทางซ้ายมือ ต่อด้วยตัวอักษรคำว่า "ข่าว" สีเหลือง ด้านล่างเป็นตัวอักษรคำว่า "19.30 น." สีเหลือง ซ้อนทับอยู่บนรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า พื้นหลังเป็นสีดำ (ชมดูตัวอย่าง)
 • พ.ศ. 2538 - 31 ธันวาคม พ.ศ. 2542 : ภาพตราสัญลักษณ์ของสถานีฯ อยู่ทางซ้ายมือ ต่อด้วยตัวอักษรคำว่า "ข่าว" สีเทาเงิน ซ้อนทับอยู่บนรูปแผนที่โลกซึ่งเป็นรูปวงกลม 4 สี ได้แก่ สีเขียว แดง น้ำเงิน และขาว และมีเสาส่งสัญญาณโทรทัศน์ซ้อนทับอยู่กึ่งกลางพื้นหลัง (ชมดูตัวอย่าง)
 • พ.ศ. 2535 - พ.ศ. 2540 : ภาพตราสัญลักษณ์ของสถานีฯ (ใช้ของ Pacific Data Images) อยู่ทางซ้ายมือ ต่อด้วยตัวอักษรคำว่า "ข่าว" สีเทาเงิน ซ้อนทับอยู่บนรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานเบ้ขวา พื้นหลังเป็นรูปร่างแผนที่โลกสีดำ เดินเส้นแบบไฟนีออนสีฟ้า (ชมดูตัวอย่าง)
 • พ.ศ. 2541 - 31 ธันวาคม พ.ศ. 2542 : ภาพตราสัญลักษณ์ของสถานีฯ (ใช้ของ Novocom) อยู่ทางซ้ายมือ ต่อด้วยตัวอักษรคำว่า "ข่าว" สีเงิน ด้านล่างเป็นตัวอักษรคำว่า "ภาคค่ำ" สีเงิน พื้นหลังเป็นสีดำ วัตถุทั้งหมดมีแสงทั้ง 7 สีเปล่งออกมาเป็นรัศมีล้อมรอบ (ชมดูตัวอย่าง)
 • 1 มกราคม พ.ศ. 2543 - 20 เมษายน พ.ศ. 2551 : กราฟิกมีสี่แบบคือ (ใช้ของ Novocom)​
  • ข่าวเด็ด - พื้นหลังเป็นสีเหลืองอ่อน มีอักษรคำว่า "ข่าว" สีเทาดำ ด้านขวาเป็นตราสัญลักษณ์ของสถานี ซ้อนทับอยู่บนเลข 2000 แต่ไตเติ้ลรูปแบบนี้เลิกใช้ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2544 โดยเปลี่ยนไปใช้แบบเดียวกันกับข่าวภาคค่ำ (ชมดูตัวอย่าง)
  • ข่าวภาคค่ำ - ตัวอักษรคำว่า "ข่าว" สีเทาเงิน อยู่ทางซ้ายมือ ต่อด้วยภาพตราสัญลักษณ์ของสถานีฯ พื้นหลังเป็นลายเมฆสีเทา พร้อมทั้งเสาส่งโทรทัศน์ และจานรับสัญญาณดาวเทียม กราฟิกนี้เริ่มใช้ภายหลังจากที่สถานีได้มีการปฏิรูปการนำเสนอข่าวครั้งใหญ่ เพื่อให้ทันต่อยุคโลกาภิวัฒน์และความเปลี่ยนแปลงของโลก (ชมดูตัวอย่าง 1) (ชมดูตัวอย่าง 2) ต่อมาในวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2544 ได้มีการแก้ไขเล็กน้อย โดยเปลี่ยนพื้นหลังเป็นลายเมฆสีส้ม และเพิ่มสี่เหลี่ยมด้านขนานเบ้ขวา 3 สี ซ้อนทับอยู่หลังอักษรคำว่าข่าว ปรับขนาดตราสัญลักษณ์ของสถานีให้ใหญ่ขึ้นเล็กน้อย และเพิ่มความเรืองแสงให้ตราสัญลักษณ์ และได้ยกเลิกไตเติ้ลข่าวเด็ดแบบเดิม และใช้แบบเดียวกันกับข่าวภาคค่ำตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2544 (ชมดูตัวอย่าง)
  • ข่าวภาคเที่ยง - กราฟิกเปิดรายการข่าวที่จัดทำเอง (ชมดูตัวอย่าง)
  • ข่าวภาคเช้า - กราฟิกเปิดรายการข่าวที่จัดทำเอง (ชมดูตัวอย่าง)
 • 21 เมษายน พ.ศ. 2551 - 31 ธันวาคม พ.ศ. 2552 : กราฟิกมีสี่แบบคือ (ใช้ของ Giant Octopus)
  • ข่าวเด็ด - เป็นภาพจานดาวเทียม และมีแท่งสี่เหลี่ยมคล้ายตึก เคลื่อนไหวผ่านหน้าจอไป จากนั้น ภาพตราสัญลักษณ์ของสถานีฯ อยู่ทางซ้ายมือ ต่อด้วยตัวอักษรคำว่า "ข่าว" สีขาวโปร่งแสง ปรากฏขึ้นพร้อมกัน พื้นหลังเป็นสีขาว มีแสงสีรุ้งส่องออกมาจากกลางจอ (ชมดูตัวอย่าง)
  • ข่าวภาคค่ำ - มีภาพจานดาวเทียมหลังเป็นภาพข่าว 2 ภาพ: ภาพที่ 1 อยู่ข้างบนซ้ายๆ ส่วนภาพที่ 2 อยู่ข้างล่างขวาๆ พื้นหลังเคลื่อนที่ไปมามีเส้นวิ่งรอบลูกโลก 3 เส้นและเริ่มมีโลโก้ช่อง 7 และเขียนชื่อว่า "ข่าว" โผล่ขึ้นมาทีละอักษร (ชมดูตัวอย่าง)
  • ข่าวภาคเที่ยง - กราฟิกเปิดรายการข่าวที่จัดทำเอง
  • เช้าข่าว 7 สี - กราฟิกเปิดรายการข่าวที่จัดทำเอง
 • 1 มกราคม พ.ศ. 2553 - 3 เมษายน พ.ศ. 2554 : กราฟิกมีสี่แบบคือ (ใช้ของ Vizrt)
  • ข่าวเด็ด (ใช้จนถึงกลางปี พ.ศ. 2554) - เส้นวงกลมสามเส้นวิ่งมาจากมุมบนซ้ายขวาและส่วนล่างของจอภาพ เข้าซ้อนเหลื่อมรวมกันที่กลางจอภาพ แม่สีแสงในเส้นวงกลม ปรากฏขึ้นพร้อมตัวเลข 7 ตามรูปแบบตราสัญลักษณ์ของสถานีฯ แล้วเบี่ยงออกไปทางขวาของจอภาพ พร้อมกับตัวอักษรคำว่า "ข่าว" สีเทาเงิน เบี่ยงออกจากเบื้องหลังตราสัญลักษณ์ของสถานีฯ ไปทางซ้ายของจอภาพ ทั้งหมดอยู่บนพื้นหลัง ส่วนบนเป็นสีเทาดำ มีเส้นวงกลมตัดโค้งจากซ้ายล่างขึ้นไปทางขวาบนของจอภาพ ทางขวาสุดมีแสงสีฟ้าเข้ม ส่องขึ้นมาจากหลังขอบสีดำสะท้อนแสง มีข้อความ "BBTV Channel 7" เรียงขนานตลอดแนว ซึ่งเป็นส่วนล่างของจอภาพ มีขอบล่างสุดของภาพตราสัญลักษณ์ของสถานีฯ เป็นแนวระหว่างส่วนบนและส่วนล่างของพื้นหลัง (ชมดูตัวอย่าง)
  • ข่าวภาคค่ำ - ในรูปแบบที่ใช้จนถึงวันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2553 ใช้รูปสี่เหลี่ยม สีเทาโปร่งแสง ซึ่งตัดออกเป็นลายเส้นโค้ง แบบตราสัญลักษณ์ของสถานีฯ อยู่บริเวณข้างจอทางขวา พร้อมตัวเลข 7 แบบที่ปรากฏในตราสัญลักษณ์ของสถานีฯ สีฟ้าเข้มโปร่งแสง วางอยู่บนส่วนกลางของรูปสี่เหลี่ยม ตามตำแหน่งในตราสัญลักษณ์ของสถานีฯ โดยมีอักษรคำว่า "ข่าว" สีฟ้าเข้มโปร่งแสง วางซ้อนเหลื่อมออกไปทางซ้าย ส่วนล่างมีรูปสีเหลี่ยมสามชิ้น สีแดง สีเขียว และสีน้ำเงิน ทั้งหมดอยู่ในมุมมองจากล่างขวาเงยขึ้นสู่บนซ้าย (คล้ายกับมุมมองของตราสัญลักษณ์ของบริษัทผลิตภาพยนตร์ฮอลลีวูด ทเวนตีท์เซนจูรีฟอกซ์ ของประเทศสหรัฐอเมริกา) บนพื้นหลังสีดำ พร้อมส่องแสงสีรุ้งในแนวขนานกับพื้นสีเทา (ชมดูตัวอย่าง) ต่อมาตั้งแต่วันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2553 จึงเปลี่ยนเป็นการแสดงภาพข่าว และภาพผู้ประกาศข่าวประจำวันนั้น ในรูปแบบนิทรรศการ (เลียนแบบ สถานีโทรทัศน์ไอทีวี ของประเทศอังกฤษ ใช้ในปี พ.ศ. 2552 - 2556) ต่อจากนั้น แสดงรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานเบ้ขวา สีเทาฟ้าโปร่งแสง ซึ่งตัดออกเป็นลายเส้นโค้ง แบบตราสัญลักษณ์ของสถานีฯ อยู่บริเวณเบื้องขวาของจอภาพ มีแสงสีฟ้าส่องจากหลังไปหน้า พร้อมตัวเลข 7 แบบที่ปรากฏในตราสัญลักษณ์ของสถานีฯ สีฟ้าเข้มทึบแสง วางอยู่บนส่วนกลางของรูปสี่เหลี่ยม ตามตำแหน่งในตราสัญลักษณ์ของสถานีฯ โดยตัวอักษรคำว่า "ข่าว" สีเทาฟ้าทึบแสง อยู่หน้าลูกโลกสีฟ้าเข้มซ้อนหลังรูปสี่เหลี่ยมไปทางซ้าย ทั้งรูปสี่เหลี่ยมและลูกโลก วางอยู่บนพื้นสีฟ้าม่วง ทั้งหมดอยู่ในมุมมองหันไปทางขวาเล็กน้อย พื้นหลังเป็นภาพจอโทรทัศน์สีน้ำเงินเข้มจำนวนมาก (ชมดูตัวอย่าง)
  • ข่าวภาคเที่ยง - กราฟิกเปิดรายการข่าวที่จัดทำเอง (ชมดูตัวอย่าง)
  • เช้าข่าว 7 สี - กราฟิกเปิดรายการข่าวที่จัดทำเอง (ชมดูตัวอย่าง)
  • ข่าวดึก - กราฟิดเปิดรายการข่าวที่จัดทำเอง (ชมดูตัวอย่าง)
 • 4 เมษายน พ.ศ. 2554 - 15 มกราคม พ.ศ. 2555 : กราฟิกมีสี่แบบคือ (ใช้ของ Giant Ocopus)
 • 16 มกราคม พ.ศ. 2555 - พ.ศ. 2556 : กราฟิกมีสี่แบบคือ
 • พ.ศ. 2556 - 24 เมษายน พ.ศ. 2557 : กราฟิกมีสามแบบคือ
  • ข่าวเด็ด (ใช้จนถึงวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2558) - กราฟิกเปิดรายการข่าวที่จัดทำเอง (ชมดูตัวอย่าง)
  • ข่าวภาคค่ำ - กราฟิกเปิดรายการข่าวที่จัดทำเอง (ชมดูตัวอย่าง)
  • ข่าวภาคเที่ยง - กราฟิกเปิดรายการข่าวที่จัดทำเอง (ชมดูตัวอย่าง)
 • 25 เมษายน พ.ศ. 2557 - 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 : กราฟิกมีสามแบบคือ
  • ข่าวภาคค่ำ - เป็นภาพลูกโลกที่มีชื่อประเทศต่างๆ ติดอยู่ที่บริเวณลูกโลก และมีคำว่าข่าวสีขาว มีพื้นหลังสีแดง และมีสี่เหลี่ยมด้านขนานเบ้ขวา พร้อมตัวเลข 7 แบบที่ปรากฏในตราสัญลักษณ์ของสถานีฯ ในลักษณะโปร่งแสง วางอยู่บนส่วนกลางของรูปสี่เหลี่ยม (ชมดูตัวอย่าง)
  • เช้าข่าว 7 สี - กราฟิกเปิดรายการข่าวที่ใช้ลักษณะเดียวกับข่าวภาคค่ำ (ชมดูตัวอย่าง)
  • สนามข่าว 7 สี - กราฟิกเปิดรายการข่าวที่จัดทำเอง (ชมดูตัวอย่าง)
 • 23 กุมภาพันธ์ 2558 (2558-02-23) - 29 กุมภาพันธ์ 2559 (2559-02-29) : กราฟิกมีหกแบบคือ
  • ข่าวเด็ด (1 กันยายน 2558 (2558-09-01) - 31 มกราคม 2559 (2559-01-31)) - กราฟิกเปิดรายการข่าวที่จัดทำเอง (ชมดูตัวอย่าง)
  • ข่าวภาคค่ำ - เป็นกราฟิกเสมือนแผ่นแก้วค่อยๆเคลื่อนไหวลักษณะคล้ายป้ายพลิก ต่อด้วยภาพสีฟ้า และมีคำว่าข่าวสีฟ้าโปร่งแสง มีพื้นหลังสีฟ้า พร้อมตัวเลข 7 แบบที่ปรากฏในตราสัญลักษณ์ของสถานีฯในสามเหลี่ยมด้านขนานสีฟ้าอ่อน (ต่อมาเปลี่ยนเป็นสีน้ำเงินเข้ม) (ชมดูตัวอย่าง)
  • ข่าวภาคเที่ยง - กราฟิกเปิดรายการข่าวที่จัดทำเอง (ชมดูตัวอย่าง)
  • ห้องข่าวภาคเที่ยง - กราฟิกเปิดรายการข่าวที่จัดทำเอง (ชมดูตัวอย่าง)
  • เจาะประเด็นข่าวค่ำ (18 พฤษภาคม 2558 (2558-05-18) - 29 กุมภาพันธ์ 2559 (2559-02-29)) - เป็นกราฟิก ตัวเลข 7 ในรูปสี่เหลี่ยมสีแดง (ซึ่งมาจากสัญลักษณ์เดิมของรายการ เจาะประเด็น) แล้วค่อยๆ เคลื่อนไหวลักษณะคล้ายตัวเลข 7 พลิกหงาย หลังจากนั้นคำว่า ประเด็น ค่อยเคลื่อนตัวจากขวาไปซ้าย และมีคำว่า "เจาะประเด็นข่าวค่ำ" มาอยู่ที่หน้าจอโดยพร้อมเพรียงกัน โดยเลข 7 และ ประเด็น อยู่ในกรอบสี่เหลี่ยมสีแดง และคำว่า "ข่าวค่ำ" มีการดัดแปลงเล็กน้อยเช่นกัน (ชมดูตัวอย่าง)[2]
  • 7 สีช่วยชาวบ้าน - กราฟิกเปิดรายการข่าวที่จัดทำเอง (ชมดูตัวอย่าง)
 • 1 มีนาคม 2559 (2559-03-01) - 26 พฤศจิกายน 2560 (2560-11-26) : กราฟิกมีสามแบบคือ
  • ข่าวเด็ด (1 กุมภาพันธ์ 2559 (2559-02-01) - 2 พฤษภาคม 2564 (2564-05-02)) - กราฟิกเปิดรายการข่าวที่จัดทำเอง (ชมดูตัวอย่าง)
  • ข่าวภาคค่ำ (1 มีนาคม 2559 (2559-03-01) - 2 พฤษภาคม 2564 (2564-05-02)) - เป็นกราฟิกที่มีลักษณะเข้าชุดกับกราฟิกของเจาะประเด็นข่าวค่ำ ในช่วงท้ายปรากฏเค้าโครงคำว่า "ข่าวค่ำ" ซึ่งมาจากเจาะประเด็นข่าวค่ำ ในลักษณะใส และคำว่ามีข่าวสีฟ้าโปร่งแสง มีพื้นหลังสีฟ้า พร้อมตัวเลข 7 แบบที่ปรากฏในตราสัญลักษณ์ของสถานีฯในสามเหลี่ยมด้านขนานน้ำเงินเข้ม ปรากฏพร้อมกัน (ชมดูตัวอย่าง)
  • เจาะประเด็นข่าวค่ำ - เป็นกราฟิกแรกของรายการ ผสมกับกราฟิกแท่งเสมือนคล้ายอาคารค่อยๆเคลื่อนไหว (นำมาจากกราฟิกเปิดช่วงข่าวเด็ด 7 สี) (ต่อมาก็เปลี่ยนเป็นเสาส่งโทรทัศน์ และสถานที่สำคัญ) และมีคำว่า "เจาะประเด็นข่าวค่ำ" มาอยู่ที่หน้าจอโดยพร้อมเพรียงกัน โดยเลข 7 และประเด็น อยู่ในกรอบสี่เหลี่ยมสีแดง และคำว่า "ข่าวค่ำ" มีการดัดแปลงเล็กน้อยเช่นกัน (ชมดูตัวอย่าง)
  • ห้องข่าวภาคเที่ยง - กราฟิกเปิดรายการข่าวที่จัดทำเอง (ชมดูตัวอย่าง)
 • 27 พฤศจิกายน 2560 (2560-11-27) - 3 มิถุนายน 2561 (2561-06-03) : กราฟิกมี 2 แบบคือ
 • 4 มิถุนายน 2561 (2561-06-04) - 30 เมษายน 2564 (2564-04-30)
 • 4 มิถุนายน 2561 (2561-06-04) - 28 กุมภาพันธ์ 2564 (2564-02-28) : กราฟิกมี 1 แบบคือ
 • 2563
 • 1 มีนาคม 2564 (2564-03-01) - ปัจจุบัน : กราฟิกมี 1 แบบคือ
  • เจาะประเด็นข่าว 7 เอชดี - กราฟิกเปิดรายการข่าวรูปแบบเดิมที่ใช้ลักษณะเดียวกับเจาะประเด็นข่าวค่ำ (ชมดูตัวอย่าง)
 • 3 พฤษภาคม 2564 (2564-05-03) - ปัจจุบัน : โดยการปรับเปลี่ยนนี้ จะเป็นการเป็นใหม่ทั้งหมด โทนสีหลักคือ สีฟ้า น้ำเงิน และเหลือง โดยข้อสังเกตก็คือ กราฟิกทุกรายการ จะมีลูกโลกประกอบอยู่กับทุกอัน

นอกจากนี้ ยังมีการจัดทำฉากหลังระหว่างนำเสนอข่าวภาคค่ำช่วงที่ 1 เปลี่ยนไปตามเทศกาลสำคัญต่าง ๆ อีกด้วย โดยใช้ในช่วงแรกเริ่มที่มีการนำระบบโรงถ่ายเสมือนจริง (Virtual Studio) ของวิซอาร์ที มาใช้

เพลงประกอบรายการข่าวแก้ไข

 • พ.ศ. 2510 - 2528 : เพลงประกอบมีสองแบบคือ
  • ช่วงเพลงเปิด - เพลงมาร์ชประกอบรายการข่าวที่จัดทำเอง
  • ช่วงพักโฆษณาและเข้ารายการ (ใช้จนถึงปัจจุบัน) - Jingle เพลงประกอบชุด Determination ผู้จัดแต่งเพลงโดย L. Owens อัลบั้มหรือสังกัดโดยไม่ทราบชื่อ ปี พ.ศ. 2525 (ปัจจุบันเลิกใช้แล้ว ก่อนหน้านั้นใช้ใน เจาะประเด็นข่าวค่ำ (ข่าวภาคค่ำช่วงที่ 1 (พ.ศ. 2541 - 2543) (พ.ศ. 2547 - 2558)) ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 ในก่อนหน้านั้น ใช้ในช่วงข่าวเด็ด (พ.ศ. 252X - 2544) ข่าวภาคเช้า (พ.ศ. 253X - 2544) ข่าวภาคเที่ยง (พ.ศ. 2536 - 2544) และข่าวภาคค่ำ (พ.ศ. 2529 - 2561 (ยกเว้นช่วงที่ 2 (พ.ศ. 2541 - 2543) (พ.ศ. 2547 - 2559)))
 • พ.ศ. 2529 - เมษายน พ.ศ. 2533 : เพลงประกอบชุด Alte Kameraden ผู้จัดแต่งเพลงโดย Carl Teike เป็นเพลงมาร์ชทหารของประเทศเยอรมนี เมื่อปี พ.ศ. 2432 (ใช้ในเพลงประกอบเปิดและปิดรายการข่าวภาคค่ำ และใช้ในข่าวในพระราชสำนักจนถึงปี พ.ศ. 2544)
 • เมษายน พ.ศ. 2533 - 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2544 : เพลงประกอบมีสี่แบบคือ
  • ข่าวภาคเช้า (พ.ศ. 2533 - 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2544) - เพลงประกอบชุด "WXIA 1978 News Theme" โดย Peters Communications (เพลงประกอบรายการข่าวของช่อง 11 Alive (WXIA-TV) เป็นสถานีโทรทัศน์แห่งหนึ่งในเมืองแอตแลนตา รัฐจอร์เจีย ประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อปี พ.ศ. 2523 - 2525)
  • ข่าวภาคเที่ยง (พ.ศ. 2536 - 31 สิงหาคม พ.ศ. 2558) - เพลงประกอบรายการข่าวที่จัดทำเอง
  • ข่าวภาคค่ำ (เพลงเปิด) (เมษายน พ.ศ. 2533 - 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2544) - เพลงประกอบชุด The Screamer ศิลปิน Curt Cress อัลบั้ม Avanti สังกัด Warner Music ประเทศเยอรมนี ปี พ.ศ. 2526
  • ข่าวภาคค่ำ (เพลงปิด) (เมษายน พ.ศ. 2533 - 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2544) - เพลงประกอบชุด Spacewars B (without effects) ผู้จัดแต่งเพลงโดย Clark Gault อัลบั้มที่ไม่ทราบชื่อ สังกัด Network Production Music Publishing ปี พ.ศ. 2522
 • 1 มีนาคม พ.ศ. 2544 - 31 มกราคม พ.ศ. 2559 : เพลงประกอบมีห้าแบบคือ
  • ข่าวเด็ด - Jingle ประกอบรายการข่าวรูปแบบใหม่ที่ดัดแปลงมาจากเพลงประกอบชุด Determination ผู้จัดแต่งเพลงโดย L. Owens อัลบั้มหรือสังกัดโดยไม่ทราบชื่อ ปี พ.ศ. 2525
  • ข่าวเช้า (ใช้จนถึงปี พ.ศ. 2549) / เช้าด่วนเด็ด 7 สี (พ.ศ. 2549 - 2552) / เช้าข่าว 7 สี (พ.ศ. 2552 - 2559) - เพลงประกอบรายการข่าวที่จัดทำเอง
  • ข่าวภาคเที่ยง (ใช้จนถึงวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2558) - ใช้จนถึงปี พ.ศ. 2549 เพลงประกอบรายการข่าวรูปแบบเดิมที่ใช้เดียวกับรุ่นปี พ.ศ. 2536 - 2558 ต่อมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549 - พ.ศ. 2551 เป็นชื่อเพลงประกอบรายการข่าวที่จัดทำเอง ต่อมากลับไปใช้เพลงประกอบรายการข่าวรูปแบบเดิมอีกครั้ง
  • ข่าวภาคค่ำ - เพลงประกอบรายการข่าวที่จัดทำเอง (ปัจจุบันใช้ใน เจาะประเด็นข่าวค่ำ (ข่าวภาคค่ำช่วงที่ 1 (พ.ศ. 2547 - 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2558) (4 สิงหาคม พ.ศ. 2558 - 3 มิถุนายน พ.ศ. 2561) และช่วงที่ 2 (พ.ศ. 2547 - ปัจจุบัน) เฉพาะเพลงปิดรายการข่าว (ยกเว้นเพลงเปิดรายการข่าว (พ.ศ. 2547 - 31 มกราคม พ.ศ. 2559)))
  • ข่าวในพระราชสำนัก ( 1 มีนาคม พ.ศ. 2544 - 31 มกราคม พ.ศ. 2559) เพลงประกอบรายการข่าวที่จัดทำเอง
 • 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 - ปัจจุบัน : เพลงประกอบมีห้าแบบคือ
  • ข่าวเด็ด - Jingle ประกอบรายการข่าวรูปแบบใหม่ที่ดัดแปลงมาจากเพลงประกอบชุด Determination ผู้จัดแต่งเพลงโดย L. Owens อัลบั้มหรือสังกัดโดยไม่ทราบชื่อ ปี พ.ศ. 2525
  • เช้าข่าว 7 สี - เพลงประกอบรายการข่าวรูปแบบใหม่ที่ใช้เดียวกับรุ่นปี พ.ศ. 2544 - 2559 มาจัดทำเอง
  • ห้องข่าวภาคเที่ยง (1 กันยายน พ.ศ. 2558 - ปัจจุบัน) - ใช้จนถึงวันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 เป็นชื่อเพลงประกอบรายการข่าวที่จัดทำเอง ต่อมาตั้งแต่วันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 - ปัจจุบัน เป็นเพลงประกอบรายการข่าวรูปแบบใหม่ที่ดัดแปลงเพลงมาจากรุ่นปี พ.ศ. 2536 - 2558
  • ข่าวภาคค่ำ (ช่วงที่ 2) - เพลงประกอบรายการข่าวรูปแบบใหม่ที่ดัดแปลงมาจากฉบับรุ่นปี พ.ศ. 2544 - 2559
  • ข่าวในพระราชสำนัก - เพลงประกอบรายการข่าวรูปแบบใหม่ที่ดัดแปลงมาจากฉบับรุ่นปี พ.ศ. 2544 - 2559

ฉากข่าวห้องส่งแก้ไข


ผู้ประกาศข่าวและผู้รายงานข่าวแก้ไข

ผู้ประกาศข่าวและผู้รายงานข่าวในปัจจุบันแก้ไข

รายการข่าว ผู้ประกาศข่าว
เช้าข่าว 7 สี
วันจันทร์ - วันศุกร์
เวลา 04:30 - 06:00 น.
กมลาสน์ เอียดศรีชาย (วันพฤหัสบดี - วันศุกร์)
เกณฑ์สิทธิ์ กันธจันทร์ (วันจันทร์ - วันพุธ)
จีรนันท์ เขตพงศ์ (วันจันทร์ - วันศุกร์)
ณัฐชนน อาภาศรีรัตน์ (วันพฤหัสบดี - วันศุกร์)
ศิริกุล อัตถปัญญาพล (วันจันทร์ - วันพุธ)
ธัญลักษณ์ ฉัตรยาลักษณ์ (ข่าวกีฬา วันจันทร์, วันพุธ, วันศุกร์)
นภัสกรณ์ เสรีโรจนสิริ (ข่าวกีฬา วันอังคาร, วันพฤหัสบดี)
เช้านี้...ที่หมอชิต
วันจันทร์ - วันศุกร์
เวลา 06:00 - 07:30 น.
ศรีสุภางค์ ธรรมาวุธ
สวิตต์ ลีละพงศ์วัฒนา
เหมือนฝัน ประสานพานิช
พิสิทธิ์ กีรติการกุล (ข่าวต่างประเทศ)
สนามข่าว 7 สี
วันจันทร์ - วันศุกร์
เวลา 07:30 น. - 09:15 น.
สนามข่าว เสาร์ - อาทิตย์
วันเสาร์ - วันอาทิตย์
เวลา 04:40 - 07:00 น.
ศจี วงศ์อำไพ (วันจันทร์ - วันเสาร์)
ชัยอนันต์ ปันชู (วันจันทร์ - วันพุธ)
นภัสกรณ์ เสรีโรจนสิริ (วันจันทร์, วันอาทิตย์)
ช่อฟ้า เหล่าอารยะ (วันอังคาร, วันศุกร์)
ปิ่นปินัทธ์ ฐากุลวีรนันท์ (วันอาทิตย์)

เปรมสุดา สันติวัฒนา (วันพุธ, วันพฤหัสบดี)
ณิชารีย์ พัดทอง (วันพฤหัสบดี, วันเสาร์)
เจษฎา อุปนิ (วันศุกร์ - วันอาทิตย์)
อดิสรณ์ พึ่งยา (ข่าวกีฬา วันจันทร์, วันศุกร์)
ศรสวรรค์ ภู่วิจิตร (ข่าวกีฬา วันพุธ)

วาทิต ตรีครุธพันธุ์ (ข่าวกีฬา วันอังคาร, วันพฤหัสบดี)

ฆ่าโง่
วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 09:15 - 09:20 น.
(ผลิตร่วมกับ เทโร เอ็นเตอร์เทนเม้นท์)
สงกาญ์ อัจฉริยะทรัพย์
ห้องข่าวภาคเที่ยง
วันจันทร์ - วันศุกร์
เวลา 11:20 - 12:05 น.
กฤษดา นวลมี (วันจันทร์ - วันศุกร์)
บัวบูชา ปุณณนันท์ (วันจันทร์ - วันพุธ)
สุคนธ์เพชร ผลประดิษฐานนท์ (วันพฤหัสบดี - วันศุกร์)
เที่ยงบันเทิงสด
วันจันทร์ - วันศุกร์
เวลา 12:05 - 12:20 น.
ชมพูนุช ปิยธรรมชัย
ณัฐภัสสร สิมะเสถียร
ธนิศ แก้วนาค
ปภาดา กลิ่นสุมาลย์
เปรมสุดา สันติวัฒนา
พีรวัศ กุลนันท์วัฒน์
อัญรินทร์ ธีราธนันพัฒน์
แบไต๋ 7 เอชดี ไอทีและยานยนต์

วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 12:20 - 12:40 น.

(ผลิตร่วมกับ เทโร เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ และ โชว์ไร้ขีด )

พงศ์สุข หิรัญพฤกษ์ชนกนันท์ เสนปิ่น

กรรญกฤต อรรควงษ์

เกียรติภูมิ บันลือชัยฤทธิ์

7 สี ช่วยชาวบ้าน
วันจันทร์ - วันพุธ
เวลา 12:45 - 13:00 น.
จีรนันท์ เขตพงศ์
ภัทราวรรณ พานิชชา
สด ๆ บทไม่มี
วันจันทร์ - วันศุกร์
เวลา 13:45 - 13:50 น.
ธนิศ แก้วนาค
เจาะประเด็นข่าว 7 HD
วันจันทร์ - วันพฤหัสบดี
เวลา 15:45 - 17:00 น.
วันศุกร์
เวลา 15:45 - 16:45 น.
วันเสาร์ - วันอาทิตย์
เวลา 16:35 - 17:00 น.
ภิญญาพัชญ์ ด่านอุตรา (วันจันทร์ - วันศุกร์)
ศรีสุภางค์ ธรรมาวุธ (วันจันทร์ - วันศุกร์)
สวิตต์ ลีละพงศ์วัฒนา (วันจันทร์ - วันอาทิตย์)
เหมือนฝัน ประสานพานิช (วันเสาร์ - วันอาทิตย์)
ถกไม่เถียง
วันจันทร์ - วันพฤหัสบดี
เวลา 17:00 - 18:00 น.
(ผลิตร่วมกับ เทโร เอ็นเตอร์เทนเม้นท์)
ทิน โชคกมลกิจ
ข่าวภาคค่ำ
วันจันทร์ - วันเสาร์
เวลา 19:45 - 20:25 น.

วันอาทิตย์
เวลา 19:55 - 20:25 น.

กฤษดา นวลมี (วันจันทร์ - วันพุธ, สะเก็ดข่าว วันพฤหัสบดี - วันศุกร์)
เกณฑ์สิทธิ์ กันธจันทร์ (วันเสาร์ - วันอาทิตย์)
ช่อฟ้า เหล่าอารยะ (วันจันทร์ - วันพุธ, วันศุกร์ - วันเสาร์)
นิลาวัณย์ พาณิชย์รุ่งเรือง (วันพฤหัสบดี - วันศุกร์)
เหมือนฝัน ประสานพานิช (วันพฤหัสบดี, วันอาทิตย์)
กมลาสน์ เอียดศรีชาย (ข่าวพยากรณ์อากาศ วันพฤหัสบดี - วันอาทิตย์)
เปรมสุดา สันติวัฒนา (ข่าวพยากรณ์อากาศ วันจันทร์ - วันพุธ)
ศรสวรรค์ ภู่วิจิตร (สะเก็ดข่าว วันจันทร์ - วันพุธ)
สุคนธ์เพชร ผลประดิษฐานนท์ (สะเก็ดข่าว วันเสาร์ - วันอาทิตย์)
ทีมผู้สื่อข่าวช่อง 7 HD
เส้นทางบันเทิง
วันจันทร์ - วันอาทิตย์
เวลา 20:25 - 20:30 น.
ทีมผู้ประกาศข่าวบันเทิงช่อง 7 HD
ประเด็นเด็ด 7 สี
วันจันทร์ - วันพฤหัสบดี
เวลา 22:30 - 23:10 น.
ภิญญาพัชญ์ ด่านอุตรา
พิชญาภา สูตะบุตร (ข่าวต่างประเทศ)
ข่าวดึก 7 HD
วันจันทร์ - วันอังคาร
เวลา 01:10 - 02:40 น.
วันพุธ
เวลา 01:05 - 02:40 น.

วันพฤหัสบดี

เวลา 02:05 - 02:40 น.
วันศุกร์
เวลา 01:30 - 02:40 น.

ชาดา สมบูรณ์ผล

ณิชารีย์ พัดทอง
นันทิพัฒน์ โปธาปัน
ปิ่นปินัทธ์ ฐากุลวีรนันท์
พิธพงษ์ จตุรพิธพร
ภานุรัจน์ ศนีบุตร

ห้องข่าววาไรตี้
วันจันทร์ - วันศุกร์
เวลา 03:40 - 04:30 น.
ชาดา สมบูรณ์ผล

ณิชารีย์ พัดทอง
นันทิพัฒน์ โปธาปัน

ปิ่นปินัทธ์ ฐากุลวีรนันท์
พิธพงษ์ จตุรพิธพร
ภานุรัจน์ ศนีบุตร

ข่าวเด็ด 7 สี
วันจันทร์ - วันอาทิตย์
ทุกช่วงเวลา
ทีมผู้ประกาศข่าวช่อง 7 HD
ผู้สื่อข่าว ชนกันต์ กลิ่นสะอาด
จุฑามาศ มังกรชัย
ชนะชัย แก้วผาง
เตชะวัฒน์ สุขรักษ์
ชาดา สมบูรณ์ผล
ธนพัต กิตติบดีสกุล
ญาณิชสา สิริมูลกุล
ธนนันท์ วงศ์วศวัฒน์
ฐิตาภัสร์ สิริธัญญวงศ์
พัทธ์ธีร รัตนประสิทธิ์
ธัญนันท์ เหล่าบุรินทร์
พิธพงษ์ จตุรพิธพร
พลอยระวี แป้นเจริญ
สมโภชน์ โตรักษา
มยุรี ไพบูลย์กุลกร
ไพศาล รัตนบันเทิง
ศิรัณพร มูลอุทก
รัตนกรณ์ โต๊ะหมัด
อุทุมพร เจริญลาภ
ณัฐชนน อาภาศรีรัตน์
มะลิ แซ่ฉิ่น
ทิพาธี อินทวงศ์พันธ์
เกียรติชัย บุญราโส
ณัฐวุฒิ ผังวิวัฒน์ (กีฬา)
ธีรัช โพธิ์พานิช (กีฬา)
วิรัช นุชตเวช (กีฬา)
ศิริ สาระผล (กีฬา)
อรรถพล ดวงจินดา
อรรถพล ภิญโญ

ผู้ประกาศข่าวและผู้รายงานข่าวในอดีตแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

 1. ครบรอบ 17 ปี สทท.11 , 2548
 2. เจาะประเด็นข่าวค่ำ CH7 HD


แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข