ข่าวช่อง 7 เอชดี

(เปลี่ยนทางจาก เช้านี้ที่หมอชิต)
ระวังสับสนกับ ช่อง 7 เอชดี

ฝ่ายข่าว ช่อง 7 เอชดี (อังกฤษ: CH 7HD News)เป็นหน่วยงานย่อยของบริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จำกัด หรือ ช่อง 7 เอชดี ทำหน้าที่ผลิตข้อมูลข่าวสารทุกประเภท ในรูปของเนื้อหาข่าวสำหรับโทรทัศน์ ภาพบรรยากาศพิธีกรรม,การแข่งขันและบรรยากาศอื่นๆ และภาพวิดีโอข่าวสำหรับโทรทัศน์ หรือภาพนิ่งในบางกรณี เพื่อสนับสนุนกับรายการโทรทัศน์ ประเภทข่าวและเหตุการณ์ปัจจุบัน ที่สถานีฯ ผลิตขึ้นเอง รวมถึงสื่อประเภทอื่นของช่อง 7 เอชดี เช่น เว็บไซต์ หรือ สื่อสังคมออนไลน์ของสถานีฯ ก่อตั้งขึ้นในช่วงระยะแรกของการก่อตั้งสถานีฯ

ข่าวช่อง 7

การบรรยายภาษามือแก้ไข

สืบเนื่องจากที่ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ออกประกาศเรื่อง หลักเกณฑ์การจัดทำผังรายการ สำหรับการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ พ.ศ. 2556 ซึ่งระบุให้จัดบริการต่าง ๆ เพื่อผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส ฝ่ายข่าวช่อง 7 สี ในขณะนั้น จึงเริ่มนำเสนอการบรรยายภาษามือ สำหรับผู้พิการทางการได้ยิน บริเวณส่วนล่างของหน้าจอ เป็นครั้งแรกในราวปี พ.ศ. 2556 เพื่อให้ผู้พิการทางการได้ยิน สามารถรับชมสารประโยชน์จากโทรทัศน์ ได้เช่นเดียวกับคนปกติ ในช่วงข่าวภาคเที่ยง วันจันทร์ถึงวันศุกร์, ข่าวภาคค่ำช่วงที่ 1 ทุกวัน และข่าวภาคค่ำช่วงที่ 2 เฉพาะช่วงสะเก็ดข่าว และช่วงฝนฟ้าอากาศ ต่อมาจึงดำเนินการ เพิ่มเติมในรายการ สนามข่าว 7 สี และรายการ เช้านี้ที่หมอชิต รวมถึงรายการ 7 สีช่วยชาวบ้าน ตามลำดับ ถือเป็นโทรทัศน์ระบบแอนะล็อก ช่องที่สามของไทยที่ดำเนินการ หลังจาก สทท.และไทยพีบีเอส โดยในระยะแรกใช้กรอบสี่เหลี่ยมด้านขนานเบ้ขวาสีขาว มีแถบสีแดงสองแถบคาดทางขวา ต่อมาตั้งแต่ราวกลางปี พ.ศ. 2556 ใช้กรอบสี่เหลี่ยมผืนผ้าแนวตั้งสีฟ้าอ่อน จนถึงปัจจุบัน โดยถ่ายทอดการบรรยาย ผ่านล่ามภาษามือจำนวน 6 คน ซึ่งประกอบด้วย กรรชา ธนะพันธ์, เพลงรบ ฐิติกุลดิลก หรือ เพลงรบ สุดดีพงษ์, ศักดา โกมลสิงห์, วรรณรัตน์ พวงมาลัย, ศศิธร ทรัพย์วัฒนไพศาล และสุจิตรา พิณประพัฒน์

ทั้งนี้ ก่อนหน้านั้น ในปี พ.ศ. 2529 ทางช่อง 7 เคยนำเสนอกรอบล่ามผู่บรรยายภาษามือในรายการ พุทธประทีป ซึ่งออกอากาศร่วมกับสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก[1]

ศูนย์ข่าวภูมิภาคแก้ไข

ฝ่ายข่าว ช่อง 7 เอชดี ก่อตั้งศูนย์ข่าวภูมิภาคขึ้น เป็นแห่งแรกที่จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อปี พ.ศ. 2516 เพื่อรายงานข่าวเหตุการณ์ปัจจุบันในแต่ละท้องถิ่น ให้ผู้ชมทั่วประเทศรับทราบพร้อมกัน ปัจจุบันมีทั้งสิ้น 9 ศูนย์ แบ่งเป็นศูนย์ข่าวหลัก ซึ่งมีห้องออกอากาศข่าว พร้อมระบบส่งสัญญาณผ่านดาวเทียม กลับมายังฝ่ายข่าวส่วนกลางที่กรุงเทพมหานคร จำนวน 4 ศูนย์คือ ภาคเหนือที่จังหวัดเชียงใหม่, ภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่จังหวัดนครราชสีมา, ภาคตะวันออกที่จังหวัดระยอง และภาคใต้ที่อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา กับศูนย์ข่าวย่อย ซึ่งมีเพียงสำนักงานกองบรรณาธิการเท่านั้น อีกจำนวน 5 ศูนย์คือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่จังหวัดขอนแก่น และจังหวัดอุบลราชธานี, ภาคกลางที่จังหวัดนครสวรรค์, ภาคใต้ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี และจังหวัดภูเก็ต

อัตลักษณ์แก้ไข

กราฟิกเปิดรายการข่าวแก้ไข

เอกลักษณ์สำคัญของรายการข่าวทางช่อง 7 สีคือ รูปแบบเฉพาะของตัวอักษรคำว่า ข่าว ซึ่งออกแบบขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2533[ต้องการอ้างอิง] ซึ่งมีแรงบันดาลใจมาจากไตเติ้ลละครเรื่อง ละอองดาว เมื่อปี พ.ศ. 2534 โดยมีการดัดแปลงเล็กน้อยในปี พ.ศ. 2537 และ พ.ศ. 2551 และใช้มาจนถึงปัจจุบัน

 • พ.ศ. 2510 - 2523 : ยังไม่ทราบกราฟิกเปิดรายการข่าว
 • พ.ศ. 2523 - 2528 : กราฟิกเปิดรายการข่าวที่จัดทำเอง (ชมดูตัวอย่าง)
 • พ.ศ. 2529 - เมษายน พ.ศ. 2533 : ภาพตราสัญลักษณ์ของสถานีฯ อยู่ทางซ้ายมือ ต่อด้วยตัวอักษรคำว่า "ข่าว" สีเหลือง พื้นหลังภาพนิ่งเป็นสีฟ้ามีวงกลมประกายบนพื้น 5 ดวง ส่วนใช้ในช่วงข่าวภาคค่ำ เพิ่มตัวอักษรคำว่า "20.00 น." (ชมดูตัวอย่าง)
 • เมษายน พ.ศ. 2533 - พ.ศ. 2535 ภาพตราสัญลักษณ์ของสถานีฯ (การใช้ Pacific Data Images) อยู่ทางซ้ายมือ ต่อด้วยตัวอักษรคำว่า "ข่าว" สีเหลือง พร้อมเงาสองชั้น ทั้งสองสิ่งอยู่ในมุมมองเงยขึ้น พื้นหลังเป็นเงาเมฆสีดำเทา ส่วนใช้ในช่วงข่าวภาคค่ำ ภาพตราสัญลักษณ์ของสถานีฯ อยู่ทางซ้ายมือ ต่อด้วยตัวอักษรคำว่า "ข่าว" สีเหลือง ด้านล่างเป็นตัวอักษรคำว่า "19.30 น." สีเหลือง ซ้อนทับอยู่บนรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า พื้นหลังเป็นสีดำ (ชมดูตัวอย่าง) ส่วนใช้ในช่วงข่าวเด็ด 7 สี มาใช้นับตั้งแต่วันนี้จนถึงปี พ.ศ. 2538 (ชมดูตัวอย่าง)
 • พ.ศ. 2538 - 31 ธันวาคม พ.ศ. 2542 : ภาพตราสัญลักษณ์ของสถานีฯ อยู่ทางซ้ายมือ ต่อด้วยตัวอักษรคำว่า "ข่าว" สีเทาเงิน ซ้อนทับอยู่บนรูปแผนที่โลกซึ่งเป็นรูปวงกลม 4 สี ได้แก่ สีเขียว แดง น้ำเงิน และขาว และมีเสาส่งสัญญาณโทรทัศน์ซ้อนทับอยู่กึ่งกลางพื้นหลัง (ชมดูตัวอย่าง)
 • พ.ศ. 2535 - พ.ศ. 2540 : ภาพตราสัญลักษณ์ของสถานีฯ (การใช้ Pacific Data Images) อยู่ทางซ้ายมือ ต่อด้วยตัวอักษรคำว่า "ข่าว" สีเทาเงิน ซ้อนทับอยู่บนรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานเบ้ขวา พื้นหลังเป็นรูปร่างแผนที่โลกสีดำ เดินเส้นแบบไฟนีออนสีฟ้า (ชมดูตัวอย่าง)
 • พ.ศ. 2541 - 31 ธันวาคม พ.ศ. 2542 : ภาพตราสัญลักษณ์ของสถานีฯ (การใช้ Novocom) อยู่ทางซ้ายมือ ต่อด้วยตัวอักษรคำว่า "ข่าว" สีเงิน ด้านล่างเป็นตัวอักษรคำว่า "ภาคค่ำ" สีเงิน พื้นหลังเป็นสีดำ วัตถุทั้งหมดมีแสงทั้ง 7 สีเปล่งออกมาเป็นรัศมีล้อมรอบ (ชมดูตัวอย่าง)
 • 1 มกราคม พ.ศ. 2543 - 20 เมษายน พ.ศ. 2551 : กราฟิกมีสี่แบบคือ (การใช้ Novocom)​
  • ข่าวเด็ด - พื้นหลังเป็นสีเหลืองอ่อน มีอักษรคำว่า "ข่าว" สีเทาดำ ด้านขวาเป็นตราสัญลักษณ์ของสถานี ซ้อนทับอยู่บนเลข 2000 แต่ไตเติ้ลรูปแบบนี้เลิกใช้ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2544 โดยเปลี่ยนไปใช้แบบเดียวกันกับข่าวภาคค่ำ (ชมดูตัวอย่าง)
  • ข่าวภาคค่ำ - ตัวอักษรคำว่า "ข่าว" สีเทาเงิน อยู่ทางซ้ายมือ ต่อด้วยภาพตราสัญลักษณ์ของสถานีฯ พื้นหลังเป็นลายเมฆสีเทา พร้อมทั้งเสาส่งโทรทัศน์ และจานรับสัญญาณดาวเทียม กราฟิกนี้เริ่มใช้ภายหลังจากที่สถานีได้มีการปฏิรูปการนำเสนอข่าวครั้งใหญ่ เพื่อให้ทันต่อยุคโลกาภิวัฒน์และความเปลี่ยนแปลงของโลก (ชมดูตัวอย่าง) ต่อมาในวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2544 ได้มีการแก้ไขเล็กน้อย โดยเปลี่ยนพื้นหลังเป็นลายเมฆสีส้ม และเพิ่มสี่เหลี่ยมด้านขนานเบ้ขวา 3 สี ซ้อนทับอยู่หลังอักษรคำว่าข่าว ปรับขนาดตราสัญลักษณ์ของสถานีให้ใหญ่ขึ้นเล็กน้อย และเพิ่มความเรืองแสงให้ตราสัญลักษณ์ และได้ยกเลิกไตเติ้ลข่าวเด็ดแบบเดิม และใช้แบบเดียวกันกับข่าวภาคค่ำตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2544 (ชมดูตัวอย่าง)
  • ข่าวภาคเที่ยง - กราฟิกเปิดรายการข่าวที่จัดทำเอง (ชมดูตัวอย่าง)
  • ข่าวภาคเช้า - กราฟิกเปิดรายการข่าวที่จัดทำเอง
 • 21 เมษายน พ.ศ. 2551 - 31 ธันวาคม พ.ศ. 2552 : กราฟิกมีสี่แบบคือ (การใช้ Giant Octopus)
  • ข่าวเด็ด - เป็นภาพจานดาวเทียม และมีแท่งสี่เหลี่ยมคล้ายตึก เคลื่อนไหวผ่านหน้าจอไป จากนั้น ภาพตราสัญลักษณ์ของสถานีฯ อยู่ทางซ้ายมือ ต่อด้วยตัวอักษรคำว่า "ข่าว" สีขาวโปร่งแสง ปรากฏขึ้นพร้อมกัน พื้นหลังเป็นสีขาว มีแสงสีรุ้งส่องออกมาจากกลางจอ (ชมดูตัวอย่าง)
  • ข่าวภาคค่ำ - มีภาพจานดาวเทียมหลังเป็นภาพข่าว 2 ภาพ: ภาพที่ 1 อยู่ข้างบนซ้ายๆ ส่วนภาพที่ 2 อยู่ข้างล่างขวาๆ พื้นหลังเคลื่อนที่ไปมามีเส้นวิ่งรอบลูกโลก 3 เส้นและเริ่มมีโลโก้ช่อง 7 และเขียนชื่อว่า "ข่าว" โผล่ขึ้นมาทีละอักษร (ชมดูตัวอย่าง)
  • ข่าวภาคเที่ยง - กราฟิกเปิดรายการข่าวที่จัดทำเอง
  • เช้าข่าว 7 สี - กราฟิกเปิดรายการข่าวที่จัดทำเอง
 • 1 มกราคม พ.ศ. 2553 - 2554 : กราฟิกมีสี่แบบคือ (การใช้ Vizrt)
  • ข่าวเด็ด (นับตั้งแต่วันนี้จนถึงกลางปี พ.ศ. 2554) - เส้นวงกลมสามเส้นวิ่งมาจากมุมบนซ้ายขวาและส่วนล่างของจอภาพ เข้าซ้อนเหลื่อมรวมกันที่กลางจอภาพ แม่สีแสงในเส้นวงกลม ปรากฏขึ้นพร้อมตัวเลข 7 ตามรูปแบบตราสัญลักษณ์ของสถานีฯ แล้วเบี่ยงออกไปทางขวาของจอภาพ พร้อมกับตัวอักษรคำว่า "ข่าว" สีเทาเงิน เบี่ยงออกจากเบื้องหลังตราสัญลักษณ์ของสถานีฯ ไปทางซ้ายของจอภาพ ทั้งหมดอยู่บนพื้นหลัง ส่วนบนเป็นสีเทาดำ มีเส้นวงกลมตัดโค้งจากซ้ายล่างขึ้นไปทางขวาบนของจอภาพ ทางขวาสุดมีแสงสีฟ้าเข้ม ส่องขึ้นมาจากหลังขอบสีดำสะท้อนแสง มีข้อความ "BBTV Channel 7" เรียงขนานตลอดแนว ซึ่งเป็นส่วนล่างของจอภาพ มีขอบล่างสุดของภาพตราสัญลักษณ์ของสถานีฯ เป็นแนวระหว่างส่วนบนและส่วนล่างของพื้นหลัง (ชมดูตัวอย่าง)
  • ข่าวภาคค่ำ - นับตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2553 ใช้รูปสี่เหลี่ยม สีเทาโปร่งแสง ซึ่งตัดออกเป็นลายเส้นโค้ง แบบตราสัญลักษณ์ของสถานีฯ อยู่บริเวณข้างจอทางขวา พร้อมตัวเลข 7 แบบที่ปรากฏในตราสัญลักษณ์ของสถานีฯ สีฟ้าเข้มโปร่งแสง วางอยู่บนส่วนกลางของรูปสี่เหลี่ยม ตามตำแหน่งในตราสัญลักษณ์ของสถานีฯ โดยมีอักษรคำว่า "ข่าว" สีฟ้าเข้มโปร่งแสง วางซ้อนเหลื่อมออกไปทางซ้าย ส่วนล่างมีรูปสีเหลี่ยมสามชิ้น สีแดง สีเขียว และสีน้ำเงิน ทั้งหมดอยู่ในมุมมองจากล่างขวาเงยขึ้นสู่บนซ้าย (คล้ายกับมุมมองของตราสัญลักษณ์ของบริษัทผลิตภาพยนตร์ฮอลลีวูด ทเวนตีท์เซนจูรีฟอกซ์ ของประเทศสหรัฐอเมริกา) บนพื้นหลังสีดำ พร้อมส่องแสงสีรุ้งในแนวขนานกับพื้นสีเทา (ชมดูตัวอย่าง) ต่อมาตั้งแต่วันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2553 จึงเปลี่ยนเป็นการแสดงภาพข่าว และภาพผู้ประกาศข่าวประจำวันนั้น ในรูปแบบนิทรรศการ (เลียนแบบ สถานีโทรทัศน์ไอทีวี ของประเทศอังกฤษ ใช้ในปี พ.ศ. 2552 - 2556) ต่อจากนั้น แสดงรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานเบ้ขวา สีเทาฟ้าโปร่งแสง ซึ่งตัดออกเป็นลายเส้นโค้ง แบบตราสัญลักษณ์ของสถานีฯ อยู่บริเวณเบื้องขวาของจอภาพ มีแสงสีฟ้าส่องจากหลังไปหน้า พร้อมตัวเลข 7 แบบที่ปรากฏในตราสัญลักษณ์ของสถานีฯ สีฟ้าเข้มทึบแสง วางอยู่บนส่วนกลางของรูปสี่เหลี่ยม ตามตำแหน่งในตราสัญลักษณ์ของสถานีฯ โดยตัวอักษรคำว่า "ข่าว" สีเทาฟ้าทึบแสง อยู่หน้าลูกโลกสีฟ้าเข้มซ้อนหลังรูปสี่เหลี่ยมไปทางซ้าย ทั้งรูปสี่เหลี่ยมและลูกโลก วางอยู่บนพื้นสีฟ้าม่วง ทั้งหมดอยู่ในมุมมองหันไปทางขวาเล็กน้อย พื้นหลังเป็นภาพจอโทรทัศน์สีน้ำเงินเข้มจำนวนมาก (ชมดูตัวอย่าง)
  • ข่าวภาคเที่ยง - กราฟิกเปิดรายการข่าวที่จัดทำเอง
  • เช้าข่าว 7 สี - กราฟิกเปิดรายการข่าวที่จัดทำเอง
 • พ.ศ. 2554 - 2555 : กราฟิกมีสี่แบบคือ (การใช้ Giant Ocopus)
  • ข่าวเด็ด (กลางปี พ.ศ. 2554 - 2556) - กราฟิกเปิดรายการข่าวที่จัดทำเอง (ชมดูตัวอย่าง)
  • ข่าวภาคค่ำ - กราฟิกเปิดรายการข่าวที่จัดทำเอง (ชมดูตัวอย่าง)
  • ข่าวภาคเที่ยง - กราฟิกเปิดรายการข่าวที่จัดทำเอง
  • เช้าข่าว 7 สี - กราฟิกเปิดรายการข่าวที่จัดทำเอง
 • พ.ศ. 2555 - 2556 : กราฟิกมีสี่แบบคือ
  • ข่าวภาคค่ำ - กราฟิกเปิดรายการข่าวที่จัดทำเอง
  • ข่าวภาคเที่ยง - กราฟิกเปิดรายการข่าวที่จัดทำเอง
  • เช้าข่าว 7 สี - กราฟิกเปิดรายการข่าวที่จัดทำเอง
  • เคาะข่าวสุดสัปดาห์ - กราฟิกเปิดรายการข่าวที่จัดทำเอง
 • พ.ศ. 2556 - 24 เมษายน พ.ศ. 2557 : กราฟิกมีสามแบบคือ
  • ข่าวเด็ด (นับตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2558) - กราฟิกเปิดรายการข่าวที่จัดทำเอง (ชมดูตัวอย่าง)
  • ข่าวภาคค่ำ - กราฟิกเปิดรายการข่าวที่จัดทำเอง
  • ข่าวภาคเที่ยง - กราฟิกเปิดรายการข่าวที่จัดทำเอง
 • 25 เมษายน พ.ศ. 2557 - 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 : กราฟิกมีสองแบบคือ
  • ข่าวภาคค่ำ - เป็นภาพลูกโลกที่มีชื่อประเทศต่างๆ ติดอยู่ที่บริเวณลูกโลก และมีคำว่าข่าวสีขาว มีพื้นหลังสีแดง และมีสี่เหลี่ยมด้านขนานเบ้ขวา พร้อมตัวเลข 7 แบบที่ปรากฏในตราสัญลักษณ์ของสถานีฯ ในลักษณะโปร่งแสง วางอยู่บนส่วนกลางของรูปสี่เหลี่ยม (ชมดูตัวอย่าง)
  • เช้าข่าว 7 สี - กราฟิกเปิดรายการข่าวที่จัดทำเอง
 • 23 กุมภาพันธ์ 2558 (2558-02-23) - 29 กุมภาพันธ์ 2559 (2559-02-29) : กราฟิกมีห้าแบบคือ
  • ข่าวเด็ด (1 กันยายน 2558 (2558-09-01) - 31 มกราคม 2559 (2559-01-31)) - กราฟิกเปิดรายการข่าวที่จัดทำเอง (ชมดูตัวอย่าง)
  • ข่าวภาคค่ำ - เป็นกราฟิกเสมือนแผ่นแก้วค่อยๆเคลื่อนไหวลักษณะคล้ายป้ายพลิก ต่อด้วยภาพสีฟ้า และมีคำว่าข่าวสีฟ้าโปร่งแสง มีพื้นหลังสีฟ้า พร้อมตัวเลข 7 แบบที่ปรากฏในตราสัญลักษณ์ของสถานีฯในสามเหลี่ยมด้านขนานสีฟ้าอ่อน (ต่อมาเปลี่ยนเป็นสีน้ำเงินเข้ม) (ชมดูตัวอย่าง)
  • ข่าวภาคเที่ยง - กราฟิกเปิดรายการข่าวที่จัดทำเอง
  • ห้องข่าวภาคเที่ยง - กราฟิกเปิดรายการข่าวที่จัดทำเอง
  • เจาะประเด็นข่าวค่ำ (18 พฤษภาคม 2558 (2558-05-18) - 29 กุมภาพันธ์ 2559 (2559-02-29)) - เป็นกราฟิก ตัวเลข 7 ในรูปสี่เหลี่ยมสีแดง (ซึ่งมาจากสัญลักษณ์เดิมของรายการ เจาะประเด็น) แล้วค่อยๆ เคลื่อนไหวลักษณะคล้ายตัวเลข 7 พลิกหงาย หลังจากนั้นคำว่า ประเด็น ค่อยเคลื่อนตัวจากขวาไปซ้าย และมีคำว่า "เจาะประเด็นข่าวค่ำ" มาอยู่ที่หน้าจอโดยพร้อมเพรียงกัน โดยเลข 7 และ ประเด็น อยู่ในกรอบสี่เหลี่ยมสีแดง และคำว่า "ข่าวค่ำ" มีการดัดแปลงเล็กน้อยเช่นกัน (ชมดูตัวอย่าง)[2]
 • 1 มีนาคม 2559 (2559-03-01) - 26 พฤศจิกายน 2560 (2560-11-26) : กราฟิกมีสามแบบคือ
  • ข่าวเด็ด (1 กุมภาพันธ์ 2559 (2559-02-01) - ปัจจุบัน) - กราฟิกเปิดรายการข่าวที่จัดทำเอง (ชมดูตัวอย่าง)
  • ข่าวภาคค่ำ (1 มีนาคม 2559 (2559-03-01) - ปัจจุบัน) - เป็นกราฟิกที่มีลักษณะเข้าชุดกับกราฟิกของเจาะประเด็นข่าวค่ำ ในช่วงท้ายปรากฏเค้าโครงคำว่า "ข่าวค่ำ" ซึ่งมาจากเจาะประเด็นข่าวค่ำ ในลักษณะใส และคำว่ามีข่าวสีฟ้าโปร่งแสง มีพื้นหลังสีฟ้า พร้อมตัวเลข 7 แบบที่ปรากฏในตราสัญลักษณ์ของสถานีฯในสามเหลี่ยมด้านขนานน้ำเงินเข้ม ปรากฏพร้อมกัน (ชมดูตัวอย่าง)
  • เจาะประเด็นข่าวค่ำ - เป็นกราฟิกแรกของรายการ ผสมกับกราฟิกแท่งเสมือนคล้ายอาคารค่อยๆเคลื่อนไหว (นำมาจากกราฟิกเปิดช่วงข่าวเด็ด 7 สี) (ต่อมาก็เปลี่ยนเป็นเสาส่งโทรทัศน์ และสถานที่สำคัญ) และมีคำว่า "เจาะประเด็นข่าวค่ำ" มาอยู่ที่หน้าจอโดยพร้อมเพรียงกัน โดยเลข 7 และประเด็น อยู่ในกรอบสี่เหลี่ยมสีแดง และคำว่า "ข่าวค่ำ" มีการดัดแปลงเล็กน้อยเช่นกัน (ชมดูตัวอย่าง)
 • 27 พฤศจิกายน 2560 (2560-11-27) - 3 มิถุนายน 2561 (2561-06-03) : กราฟิกมี 2 แบบคือ
  • ห้องข่าวภาคเที่ยง - กราฟิกเปิดรายการข่าวที่จัดทำเอง
  • เจาะประเด็นข่าวค่ำ - กราฟิกเปิดรายการข่าวที่จัดทำเอง (ชมดูตัวอย่าง)
 • 4 มิถุนายน 2561 (2561-06-04) - ปัจจุบัน : กราฟิกมี 3 แบบคือ
  • เจาะประเด็นข่าวค่ำ - กราฟิกเปิดรายการข่าวที่จัดทำเอง (ชมดูตัวอย่าง)
  • ห้องข่าวภาคเที่ยง - กราฟิกเปิดรายการข่าวที่จัดทำเอง
  • ข่าวดึก 7 HD - กราฟิกเปิดรายการข่าวที่จัดทำเอง

นอกจากนี้ ยังมีการจัดทำฉากหลัง ระหว่างนำเสนอข่าวภาคค่ำช่วงที่ 1 เปลี่ยนไปตามเทศกาลสำคัญต่างๆ อีกด้วย โดยใช้ในช่วงแรกเริ่มที่มีการนำระบบโรงถ่ายเสมือนจริง (Virtual Studio) ของวิซอาร์ที มาใช้

เพลงประกอบรายการข่าวแก้ไข

 • พ.ศ. 2510 - 2528 : เพลงประกอบมีสองแบบคือ
  • ช่วงเพลงเปิด - เพลงมาร์ชประกอบรายการข่าวที่จัดทำเอง
  • ช่วงพักโฆษณาและเข้ารายการ (นับตั้งแต่วันนี้จนถึงปัจจุบัน) - Jingle เพลงประกอบชุด Determination ผู้จัดแต่งเพลงโดย L. Owens อัลบั้มหรือสังกัดโดยไม่ทราบชื่อ ปี พ.ศ. 2525 (ปัจจุบันใช้ใน เจาะประเด็นข่าวค่ำ (ข่าวภาคค่ำช่วงที่ 1 (พ.ศ. 2547 - 2558)) ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 ในก่อนหน้านั้น ใช้ในช่วงข่าวเด็ด (พ.ศ. 252X - 2544) ข่าวภาคเช้า (พ.ศ. 253X - 2544) ข่าวภาคเที่ยง (พ.ศ. 253X - 2544) และข่าวภาคค่ำ (พ.ศ. 2529 - 2561 (ยกเว้นช่วงที่ 2 (พ.ศ. 2547 - 2559)))
 • พ.ศ. 2529 - เมษายน พ.ศ. 2533 : เพลงประกอบชุด Alte Kameraden ผู้จัดแต่งเพลงโดย Carl Teike เป็นเพลงมาร์ชทหารของประเทศเยอรมนี เมื่อปี พ.ศ. 2432 (ใช้ในเพลงประกอบเปิดและปิดรายการข่าวภาคค่ำ)
 • เมษายน พ.ศ. 2533 - 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2544 : เพลงประกอบมีสี่แบบคือ
  • ข่าวภาคเช้า (พ.ศ. 2533 - 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2544) - เพลงประกอบชุด "WXIA 1978 News Theme" โดย Peters Communications (เพลงประกอบรายการข่าวของช่อง 11 Alive (WXIA-TV) เป็นสถานีโทรทัศน์แห่งหนึ่งในเมืองแอตแลนตา รัฐจอร์เจีย ประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อปี พ.ศ. 2523 - 2525)
  • ข่าวภาคเที่ยง (พ.ศ. 2533 - 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2544) - เพลงประกอบรายการข่าวที่จัดทำเอง
  • ข่าวภาคค่ำ (เพลงเปิด) (เมษายน พ.ศ. 2533 - 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2544) - เพลงประกอบชุด The Screamer ศิลปิน Curt Cress อัลบั้ม Avanti สังกัด Warner Music ประเทศเยอรมนี ปี พ.ศ. 2526
  • ข่าวภาคค่ำ (เพลงปิด) (เมษายน พ.ศ. 2533 - 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2544) - เพลงประกอบชุด Spacewars B (without effects) ผู้จัดแต่งเพลงโดย Clark Gault อัลบั้มที่ไม่ทราบชื่อ สังกัด Network Production Music Publishing ปี พ.ศ. 2522
 • 1 มีนาคม พ.ศ. 2544 - 31 มกราคม พ.ศ. 2559 : เพลงประกอบมีห้าแบบคือ
  • ข่าวเด็ด - Jingle เพลงประกอบชุด Determination ผู้จัดแต่งเพลงโดย L. Owens อัลบั้มหรือสังกัดโดยไม่ทราบชื่อ ปี พ.ศ. 2525
  • ข่าวเช้า (นับตั้งแต่วันนี้จนถึงปี พ.ศ. 2551) / เช้าด่วนเด็ด 7 สี (พ.ศ. 2551 - 2552) / เช้าข่าว 7 สี (พ.ศ. 2553 - 2559) - เพลงประกอบรายการข่าวที่จัดทำเอง
  • ข่าวภาคเที่ยง (นับตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2558) - เพลงประกอบรายการข่าวรูปแบบใหม่ที่ใช้เดียวกับรุ่นปี พ.ศ. 2533 - 2544 มาจัดทำเอง
  • ข่าวภาคค่ำ - เพลงประกอบรายการข่าวที่จัดทำเอง (ปัจจุบันใช้ใน เจาะประเด็นข่าวค่ำ (ข่าวภาคค่ำช่วงที่ 1 (พ.ศ. 2547 - 17 พฤษภาคม 2558) (4 สิงหาคม พ.ศ. 2558 - 3 มิถุนายน พ.ศ. 2561) และช่วงที่ 2 (พ.ศ. 2547 - ปัจจุบัน) เฉพาะเพลงปิดรายการข่าว (ยกเว้นเพลงเปิดรายการข่าว (พ.ศ. 2547 - 31 มกราคม พ.ศ. 2559)))
  • ข่าวในพระราชสำนัก ( 1 มีนาคม พ.ศ. 2544 - 31 มกราคม พ.ศ. 2559 ) เพลงประกอบรายการข่าวที่จัดทำเอง
 • 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 - ปัจจุบัน : เพลงประกอบมีห้าแบบคือ
  • ข่าวเด็ด - Jingle เพลงประกอบชุด Determination ผู้จัดแต่งเพลงโดย L. Owens อัลบั้มหรือสังกัดโดยไม่ทราบชื่อ ปี พ.ศ. 2525
  • เช้าข่าว 7 สี - เพลงประกอบรายการข่าวรูปแบบใหม่ที่ใช้เดียวกับรุ่นปี พ.ศ. 2544 - 2559 มาจัดทำเอง
  • ห้องข่าวภาคเที่ยง (1 กันยายน พ.ศ. 2558 - ปัจจุบัน) - นับตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 เป็นชื่อเพลงประกอบรายการข่าวที่จัดทำเอง ต่อมาตั้งแต่วันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 - ปัจจุบัน เป็นเพลงประกอบรายการข่าวรูปแบบใหม่ที่ใช้เดียวกับรุ่นปี พ.ศ. 2544 - 2558 มาจัดทำเอง
  • ข่าวภาคค่ำ (ช่วงที่ 2) - เพลงประกอบรายการข่าวรูปแบบใหม่ที่ใช้เดียวกับรุ่นปี พ.ศ. 2544 - 2559 มาจัดทำเอง
  • ข่าวในพระราชสำนัก - เพลงประกอบรายการข่าวรูปแบบใหม่ที่ใช้เดียวกับรุ่นปี พ.ศ. 2544 - 2559 มาจัดทำเอง

ฉากข่าวห้องส่งแก้ไข

รายการข่าวแก้ไข

รายการ ผู้ประกาศข่าว
เช้าข่าว 7 สี
วันจันทร์ - วันศุกร์
เวลา 04:30 - 06:00น.
จีรนันท์ เขตพงศ์
กมลาสน์ เอียดศรีชาย
ศิริกุล อัตถปัญญาพล
เกณฑ์สิทธิ์ กันธจันทร์
เจษฎา อุปนิ
วันปีย์ สัจจมาร์ค
ธัญลักษณ์ ฉัตรยาลักษณ์
ธนพัต กิตติบดีสกุล
เช้านี้...ที่หมอชิต
วันจันทร์ - วันศุกร์
เวลา 06:00 - 07:30น.
ศรีสุภางค์ ธรรมาวุธ
เหมือนฝัน ประสานพานิช
สวิตต์ ลีละพงศ์วัฒนา
สนามข่าว 7 สี
วันจันทร์ - วันศุกร์
เวลา 07:30 - 09:30น.
อนุวัต เฟื่องทองแดง
เปรมสุดา สันติวัฒนา
ศจี วงศ์อำไพ
ณัชฐพงศ์ มูฮำหมัด
ชัยอนันต์ ปันชู
ช่อฟ้า เหล่าอารยะ
ณิชารีย์ พัดทอง
เจษฎา อุปนิ
นภัสกรณ์ เสรีโรจนสิริ
สมโภชน์ โตรักษา
ดรุณี สุทธิพิทักษ์
เกียรติศักดิ์ อุดมนาค
อดิสรณ์ พึ่งยา
สนามข่าวเสาร์-อาทิตย์
วันเสาร์ - วันอาทิตย์
เวลา 04:40 - 06:55น.
ศจี วงศ์อำไพ
ณัชฐพงศ์ มูฮำหมัด
เจษฎา อุปนิ
ณิชารีย์ พัดทอง
นภัสกรณ์ เสรีโรจนสิริ
ห้องข่าวภาคเที่ยง
วันจันทร์ - วันพุธ
เวลา 11:20 - 13:00น.
วันพฤหัสบดี - วันศุกร์
เวลา 11:20 - 12:45น.
วันหยุดนักขัตฤกษ์
เวลา 11:50 - 13:00น.
กฤษดา นวลมี
บัวบูชา ปุณณนันท์
สุคนธ์เพชร ผลประดิษฐานนท์
สมโภชน์ โตรักษา
เจาะประเด็นข่าวค่ำ
วันจันทร์ - วันศุกร์
เวลา 15:45 - 17:00น.
วันเสาร์ - วันอาทิตย์
เวลา 16:30 - 17:00น.
ศรีสุภางค์ ธรรมาวุธ
สวิตต์ ลีละพงศ์วัฒนา
ภิญญาพัชญ์ ด่านอุตรา
เหมือนฝัน ประสานพานิช
7 สีช่วยชาวบ้าน
วันจันทร์ - วันพุธ
เวลา 17:00 - 17:15 น.
จีรนันท์ เขตพงศ์
ภัทราวรรณ พานิชชา
ภานุรัจน์ ศนีบุตร
ปิ่นปินัทธ์ ฐากุลวีรนันท์
ณัฐชนน อาภาศรีรัตน์
อาทิตย์ติดข่าว
วันอาทิตย์
เวลา 12:00 - 12:30 น.
สุคนธ์เพชร ผลประดิษฐานนท์
ปิ่นปินัทธ์ ฐากุลวีรนันท์
ข่าวภาคค่ำ
วันจันทร์ - วันอังคาร
เวลา 20:00 - 20:15น.
วันพุธ - วันศุกร์
เวลา 20:00 - 20:25น.
วันเสาร์ - วันอาทิตย์
เวลา 19:55 - 20:30น.
นิลาวัลย์ พาณิชย์รุ่งเรือง
เหมือนฝัน ประสานพานิช
กฤษดา นวลมี
ช่อฟ้า เหล่าอารยะ
เกณฑ์สิทธิ์ กันธจันทร์
ศรสวรรค์ ภู่วิจิตร
สุคนธ์เพชร ผลประดิษฐานนท์
เปรมสุดา สันติวัฒนา
กมลาสน์ เอียดศรีชาย
ประเด็นเด็ด 7 สี
วันจันทร์ - วันอังคาร
เวลา 22:30 - 23:00น.
วันพุธ - วันพฤหัสบดี
เวลา 22:40 - 23:10น.
ภิญญาพัชญ์ ด่านอุตรา
คอข่าว
วันอาทิตย์
เวลา 00:30 - 01:30น.
พิสิทธิ์ กีรติการกุล
สมโภชน์ โตรักษา
ชาดา สมบูรณ์ผล
ภานุรัจน์ ศนีบุตร
ข่าวดึก7HD
วันจันทร์/วันพุธ - วันศุกร์
เวลา 01:40 - 02:55น.
วันอังคาร
เวลา 01:25 - 02:55น.
ชาดา สมบูรณ์ผล
ภานุรัจน์ ศนีบุตร
อรรถพล ภิญโญ
ปิ่นปินัทธ์ ฐากุลวีรนันท์
ห้องข่าววาไรตี้
วันจันทร์ - วันศุกร์
เวลา 03:30 - 04:30น.
ชาดา สมบูรณ์ผล
ภานุรัจน์ ศนีบุตร
อรรถพล ภิญโญ
ปิ่นปินัทธ์ ฐากุลวีรนันท์
พิธพงษ์ จตุรพิธพร
ณิชารีย์ พัดทอง
นภัสกรณ์ เสรีโรจนสิริ
สะเก็ดข่าววันหยุด
วันหยุดนักขัตฤกษ์
เวลา 13:00 - 14:00น.
ศรสวรรค์ ภู่วิจิตร
กฤษดา นวลมี
สุคนธ์เพชร ผลประดิษฐานนท์
ข่าวเด็ด 7 สี
วันจันทร์ - วันศุกร์
เวลา 13:43 - 13:45น.
วันเสาร์ - วันอาทิตย์
เวลา 07:57 - 08:00น.
วันเสาร์ - วันอาทิตย์
เวลา 09:57 - 10:00น.
วันเสาร์ - วันอาทิตย์
เวลา 15:27 - 15:30น.
วันเสาร์ - วันอาทิตย์
เวลา 22:35 - 22:40น.
วันเสาร์
เวลา 11:55 - 12:00น.
วันเสาร์
เวลา 15:13 - 15:15น.
วันอาทิตย์
เวลา 12:07 - 12:12น.
วันอาทิตย์
เวลา 13:53 - 13:57น.
ทีมผู้ประกาศข่าวช่อง 7
ข่าวเด็ดภาคดึก
วันเสาร์
หลังบิ๊กซินีม่า
วันอาทิตย์
หลังรายการเรื่องจริงผ่านจอ
ทีมผู้ประกาศข่าวช่อง 7
ข่าวภูมิภาค
ศูนย์ข่าวภาคเหนือ
จังหวัดเชียงใหม่
สุภาพร ทองไพฑูรย์
ข่าวภูมิภาค
ศูนย์ข่าวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
จังหวัดขอนแก่น
ภัทรชัย ปราชญ์อุดม
พงศ์ปณต สุรเชษฐพงษ์
พิธพงษ์ จตุรพิธพร
นันทิพัฒน์ โปธาปัน

ผู้สื่อข่าวภาคสนามแก้ไข

อดีตผู้ประกาศและพิธีกรข่าวแก้ไข

 • กนก รัตน์วงศ์สกุล - ข่าวภาคเช้า, จมูกมด, คอข่าว (ปัจจุบันอยู่เนชั่นทีวี)
 • กนกวรรณ ทองเกตุ - เช้าข่าว 7 สี (ยุติการทำหน้าที่แล้ว)
 • กุญชนิตา กุญชร ณ อยุธยา - ข่าวเด็ด 7 สี, เจาะประเด็นข่าวค่ำ, สนามข่าว 7 สี, สนามข่าว เสาร์-อาทิตย์ (ปัจจุบันอยู่ช่อง 8)
 • กุลธิดา พงษ์แจ่ม - ข่าวเด็ด 7 สี, เช้าข่าว 7 สี, ห้องข่าวภาคเที่ยง, เจาะประเด็นข่าวค่ำ, ข่าวภูมิภาค (ปัจจุบันอยู่ช่อง 9 เอ็มคอตเอชดี)
 • ขนิษฐา สาระจูฑะ - เช้าด่วนเด็ด 7 สี, ข่าวภาคเที่ยง, ข่าวเด็ด 7 สี (ยุติการทำหน้าที่แล้ว)
 • คำรณ หว่างหวังศรี - ด้วยลำแข้ง (ปัจจุบันอยู่ช่อง 5 เอชดี 1)
 • จรณชัย ศัลยพงษ์ - ข่าวภาคค่ำ (ยุติการทำหน้าที่แล้ว)
 • จักรพันธุ์ ยมจินดา - ข่าวภาคค่ำ (ยุติการทำหน้าที่แล้ว)
 • เจก รัตนตั้งตระกูล - เช้านี้ที่หมอชิต (ปัจจุบันอยู่ทีเอ็นเอ็น 16)
 • จินตนา แสงสว่าง - ข่าวเด็ด 7 สี, ข่าวภาคเช้า, ข่าวภาคค่ำ (ยุติการทำหน้าที่แล้ว)
 • จอมขวัญ หลาวเพ็ชร์ - จมูกมด (ปัจจุบันอยู่ไทยรัฐทีวี)
 • ชัชชญา วิภูษณวิทย์ - เช้าข่าว 7 สี, เจาะประเด็นข่าวค่ำ, Green report (ยุติการทำหน้าที่แล้ว)
 • ชมพูนุช ตัณฑเศรษฐี - เช้าด่วนเด็ด7สี, เช้านี้ที่หมอชิต, ข่าวภาคเที่ยง (ห้องข่าวภาคเที่ยง), ข่าวภาคค่ำ (ปัจจุบันอยู่ช่องเวิร์คพอยท์)
 • ชลธิชา รอดกันภัย - ผู้สื่อข่าว,ประเด็นเด็ด 7 สี (ปัจจุบันอยู่เนชั่นทีวี)
 • ชวัลนันท์ จันทร์ทรัพย์ - ข่าวเด็ด 7 สี, เจาะประเด็นข่าวค่ำ, เช้านี้ที่หมอชิต (ยุติการทำหน้าที่แล้ว)
 • เชิงชาย หว่างอุ่น - เจาะเกาะติด (ปัจจุบันอยู่เนชั่นทีวี)
 • โชติพงษ์ วงศ์พนารักษ์ - ประเด็นเด็ด 7 สี (ปัจจุบันอยู่ช่อง 3 เอชดี)
 • ฐิตาพร ศรแผลง - ข่าวเด็ด 7 สี (ยุติการทำหน้าที่แล้ว)
 • ณัฐชยา สงวนสุข - ข่าวเด็ด 7 สี,ข่าวเช้าต่างประเทศและข่าวเที่ยงต่างประเทศ (ปัจจุบันอยู่ทรูโฟร์ยูและทีเอ็นเอ็น 16)
 • ณรงค์เดช สรุโฆษิต - ข่าวเด็ด 7 สี, ข่าวภาคเช้า (ยุติการทำหน้าที่แล้ว)
 • ถิรพุทธิ์ เปรมาประยูรวงศา - เด็ดเศรษฐกิจ (ปัจจุบันอยู่พีพีทีวี)
 • ทิชา สุทธิธรรม เช้านี้ที่หมอชิต (ปัจจุบันอยู่ช่อง 3 เอชดี)
 • ทัศนัย โคตรทอง - ผู้รายงานข่าว,เด็ดเศรษฐกิจ (ปัจจุบันอยู่ไทยรัฐทีวี)
 • ธนินวัฒน์ พัฒนวีรคุณ - ข่าวสิ่งแวดล้อม (ปัจจุบันทำเว็บเพจของตนเองในชื่อ TV360 องศา)
 • ธราวุธ นพจินดา - ข่าวกีฬา (ปัจจุบันเสียชีวิตแล้ว)
 • ธรรมมิก โชติช่วง - ข่าวเกษตร,เพื่อนเกษตร,สารคดีเกษตร,AEC กับท็อป (ปัจจุบันอยู่ช่องวัน 31)
 • ธีรเดช งามเหลือ - เจาะเกาะติด (ปัจจุบันอยู่ไทยพีบีเอส)
 • นนทิกานต์ เฟื่องสุเมธีพงศ์ - ข่าวเด็ด 7 สี,จับได้ไล่ทัน,ข่าวอาชญากรรม (ยุติการทำหน้าที่แล้ว)
 • นวนันท์ บำรุงพฤกษ์ - ข่าวภาคค่ำ (ปัจจุบันอยู่ช่อง 3 เอชดี)
 • นารากร ติยายน- ข่าวภาคค่ำ ช่วงที่ 1, ประเด็นเด็ด 7 สี (ปัจจุบันเป็นดีเจที่คลื่นFm 101 Talk)
 • เนติ์ ตันเจริญ - เช้านี้ที่หมอชิต, เจาะประเด็นข่าวค่ำ (ปัจจุบันอยู่นิว 18)
 • บุญญิตา งามศัพพศิลป์ - เจาะเกาะติด, ผู้รายงานข่าว (ปัจจุบันอยู่ช่อง 8)
 • ปรัชญ์อร ประหยัดทรัพย์ - ผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ,เด็ดเศรษฐกิจ (ปัจจุบันอยู่ไทยพีบีเอส)
 • ปานระพี รพิพันธุ์ - ข่าวภาคค่ำ, ข่าวภาคเที่ยง (ปัจจุบันทำเว็บเพจของตนเองในชื่อ IT24Hrs - ไอที 24 ชั่วโมง ออกอากาศทางเอ็มคอตเอชดี)
 • ผกามาศ สหดิฎฐกุล - ข่าวเด็ด 7 สี, ข่าวภาคเที่ยง, ข่าวภาคเช้า, เด็ดเศรษฐกิจ (ยุติการทำหน้าที่แล้ว)
 • พงศ์เกษม สัตยาประเสริฐ - เช้านี้ที่หมอชิต (ยุติการทำหน้าที่แล้ว)
 • พงศ์อมร คุ้มแก้ว - ข่าวเด็ด 7 สี, ข่าวเด่นเย็นนี้​ (ยุติการทำหน้าที่แล้ว)
 • พรรณสิริ จิตรรัตน์ - ข่าวภาคเที่ยง, ข่าวเด็ด 7 สี, ข่าวภาคค่ำ (ปัจจุบันเป็นครูสอนโยคะ)
 • พิศณุ นิลกลัด - ข่าวภาคค่ำ, ข่าวกีฬา, สะเก็ดข่าว (ปัจจุบันอยู่ช่อง 3 เอชดี)
 • ไพศาล ศรีจรัสจรรยา - ข่าวภาคเที่ยง, โฟกัสเศรษฐกิจ (ยุติการทำหน้าที่แล้ว)
 • ภาษิต อภิญญาวาท - ข่าวเด็ด 7 สี, ข่าวภาคค่ำ, อาทิตย์ติดข่าว, เช้าด่วนเด็ด 7 สี, ข่าวภาคเที่ยง (ปัจจุบันอยู่ช่อง 3 เอชดี)
 • ภัทร จึงกานต์กุล - ข่าวภาคค่ำ, เจาะประเด็นข่าวค่ำ, เด็ดเศรษฐกิจ, ข่าวเด็ด 7 สี (ยุติการทำหน้าที่แล้ว)
 • ภัชระ จันทวณิชย์ - ข่าวเด็ด 7 สี, เช้าด่วนเด็ด 7 สี (ยุติการทำหน้าที่แล้ว)
 • มนตรี อุดมพงษ์ - เจาะเกาะติด, ประเด็นเด็ด 7 สี (ปัจจุบันอยู่ช่อง 3 เอชดี)
 • มินดา นิตยวรรธนะ - เช้านี้ที่หมอชิต, เจาะเกาะติด (ปัจจุบันอยู่เนชั่นทีวี)
 • รัตตภูมิ นิลศิริ - ประเด็นเด็ด 7 สี (ปัจจุบันอยู่ช่อง 3 เอชดี)
 • รัชพล จันทรทิม (ยุติการทำหน้าที่แล้ว)
 • วันดี วรรณเมธางกูร - เช้านี้ที่หมอชิต, เจาะเกาะติด, ประเด็นเด็ด 7 สี (ยุติการทำหน้าที่แล้ว)
 • วรวีร์ วูวนิช - ข่าวภาคค่ำ,ข่าวเด็ด 7 สี (ยุติการทำหน้าที่แล้ว)
 • วรวิตา จันทร์หุ่น - เที่ยงบันเทิง,เส้นทางบันเทิง (ยุติการทำหน้าที่แล้ว)
 • วีรินทร์ทิรา นาทองบ่อจรัส - ข่าวเด็ด 7 สี (ปัจจุบันอยู่ช่อง 3 เอชดี)
 • วีรศักดิ์ นิลกลัด - ข่าวกีฬา (ปัจจุบันอยู่พีพีทีวี)
 • ศศินา วิมุตตานนท์ - สะเก็ดข่าว, ข่าวภาคค่ำ, ข่าวภาคเที่ยง, ข่าวเด็ด 7 สี, เจาะประเด็นข่าวค่ำ (ยุติการทำหน้าที่แล้ว)
 • ศศิวรรณ์ เลิศวิริยะประภา - เช้านี้ที่หมอชิต (ยุติการทำหน้าที่แล้ว)
 • ศักดินา รักษ์อุดมการณ์ - ช่วยชาวบ้าน (ปัจจุบันอยู่ช่อง 5 เอชดี)
 • ศันสนีย์ นาคพงศ์ - ข่าวภาคค่ำ (ยุติการทำหน้าที่แล้ว)
 • ศุภรัตน์ นาคบุญนำ - สะเก็ดข่าว, ข่าวภาคค่ำ, ข่าวภาคเที่ยง, ข่าวภาคเช้า, ข่าวเด็ด 7 สี (ยุติการทำหน้าที่แล้ว)
 • สินีวรรณ ศรียา - ผู้สื่อข่าว, ข่าวเด็ด 7 สี (ยุติการทำหน้าที่แล้ว)
 • สมเกียรติ หงษ์ทอง - ผู้สื่อข่าว (ยุติการทำหน้าที่แล้ว)
 • สมฤทัย กล่อมน้อย - ข่าวภาคค่ำ (ยุติการทำหน้าที่แล้ว)
 • สุดารัตน์ บูรพชัยศรี (สกุลเดิม : อรุณวงษ์ ณ อยุธยา) - ข่าวภาคค่ำ (ยุติการทำหน้าที่แล้ว)
 • สุภาพชาย บุตรจันทร์ - รายงานข่าว, เคาะข่าวสุดสัปดาห์ (ปัจจุบันอยู่ช่องเวิร์คพอยท์)
 • สุทธิพงศ์ ทัดพิทักษ์กุล - ข่าวภาคค่ำ (ยุติการทำหน้าที่แล้ว)
 • สายสวรรค์ ขยันยิ่ง - จมูกมด (ปัจจุบันอยู่ช่อง 3 เอชดี)
 • สัมฤทธิ์ สิมใต้ยิ้น - ประเด็นเด็ด 7 สี (ยุติการทำหน้าที่แล้ว)
 • อภิสมัย ศรีรังสรรค์ - ข่าวภาคค่ำ, ข่าวภาคเที่ยง, ข่าวภาคเช้า, ข่าวเด็ด 7 สี (ยุติการทำหน้าที่แล้ว)
 • อัญชลีพร กุสุมภ์ - ข่าวเด็ด 7 สี (ปัจจุบันอยู่สถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมช่องสุวรรณภูมิ)
 • อัญชะลี ไพรีรัก - ข่าวภาคค่ำ (ปัจจุบันอยู่เนชั่นทีวี)
 • เอกชัย นพจินดา - ข่าวกีฬา (ปัจจุบันเสียชีวิตแล้ว)
 • อรวรรณ กริ่มวิรัตน์กุล - ข่าวเด็ด 7 สี (ปัจจุบันอยู่ช่อง 9 เอ็มคอตเอชดี)
 • ยอดมนู ภมรมนตรี - ข่าวภาคค่ำ (ยุติการทำหน้าที่แล้ว)
 • กิ่งทอง พันธ์ไพบูลย์ - ข่าวภูมิภาค
 • ชุติพร สว่างวิทย์ - ข่าวภูมิภาค
 • ณัฐกานต์ สวรรยาธิปัติ - ข่าวภูมิภาค
 • ดวงกมล เอ่งฉ้วน - ข่าวภูมิภาค
 • ดวงนภา สมตน - ข่าวภูมิภาค
 • พจนาถ เลี่ยมทอง - ข่าวภูมิภาค
 • พัชรินทร์ สุวรรณวงศ์ - ข่าวเด็ด 7 สี, ข่าวภาคค่ำ, ข่าวภูมิภาค (ยุติการทำหน้าที่แล้ว)
 • พิกุล กสิกรรม - ข่าวภูมิภาค
 • รัชนก ธนาคุณ - ข่าวภูมิภาค, ข่าวเด็ด 7 สี (ยุติการทำหน้าที่แล้ว)
 • วราภรณ์ ทิพาเสถียร - ข่าวภูมิภาค
 • สรายุทธ ทองเจริญ - ข่าวภูมิภาค
 • วิเชียร ก่อกิจกุศล - ข่าวภูมิภาค
 • หนึ่งฤดี อินทรโมฬี - ข่าวภูมิภาค
 • นีรนุช ไพรอนันต์ - ข่าวภูมิภาค
 • วัชราภรณ์ ญาณโกมุท - ข่าวภูมิภาค
 • กฤษฎา จิระธรรม์ - ข่าวภูมิภาค
 • สัตตกมล วรกุล - เส้นทางบันเทิง
 • วรรษมน วัฒโรดม - รายงานตลาดหุ้น
 • มานิจ ควรขจร (ผู้สื่อข่าว) - ยุติการทำหน้าที่แล้ว
 • นพ.อภิชาติ นิราพาธพงศ์พร - ข่าว 20.00 น. (ปัจจุบันเสียชีวิตแล้ว)
 • พูนศักดิ์ วรรณพงษ์ - ข่าว 20.00 น.
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คารินา โชติรวี - ข่าว 20.00 น. (ยุติการทำหน้าที่แล้ว)
 • พลากร สมสุวรรณ - ข่าว 20.00 น. (ปัจจุบันอยู่พีพีทีวี)

อ้างอิงแก้ไข

 1. ครบรอบ 17 ปี สทท.11 , 2548
 2. เจาะประเด็นข่าวค่ำ CH7 HD


แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข