ชิบ จิตนิยม ชื่อเล่น ชิบ เป็นเจ้าของรายการ จับกระแสโลก รองจากคุณสุทธิชัย หยุ่น ทางทีไอทีวี หลังจากนั้นก็ลาออกมาอยู่ที่ช่อง 7HD ปัจจุบันเป็นผู้ประกาศข่าวร่วม ช่วง เป็นข่าวเพื่อนบ้านกับเอเชียคอนเน็ค ในข่าวชาวบ้าน วันจันทร์-วันอาทิตย์ ทางช่อง 3 เอสดี และ ผู้ประกาศข่าว ช่วง World Connect ใน Weekend Life วันเสาร์-วันอาทิตย์ ทางช่อง 3 แฟมิลี่

ชิบ จิตนิยม
เกิด28 พฤษภาคม พ.ศ. 2505 (62 ปี)
จังหวัดกาญจนบุรี ประเทศไทย
อาชีพผู้ประกาศข่าว

การศึกษา แก้

 • ประถมศึกษา โรงเรียนเกียรติวัธนเวคิน 2 จ.กาญจนบุรี
 • มัธยมศึกษา โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร จ.กาญจนบุรี
 • อาชีวศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (วิจิตรศิลป์) วิทยาลัยช่างศิลป กรมศิลปากร กรุงเทพฯ
 • อุดมศึกษา ปริญญาตรี อักษรศาสตรบัณฑิต (ประวัติศาสตร์) มหาวิทยาลัยศิลปากร
 • ปริญญาโท วารสารศาสตรมหาบัณฑิต (สื่อสารมวลชน) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ผลงานข่าว แก้

 • อดีตผู้ประกาศข่าวรายการ จับจ้องมองจีน วันเสาร์ เวลา 14:30 – 15:00 น. ทางช่องเนชั่นทีวี
 • อดีตผู้ประกาศข่าวรายการ จีน กับการเดินทางครั้งใหม่ ทางช่องเนชั่นทีวี
 • อดีตผู้ประกาศข่าวรายการ ข่าวเที่ยงเนชั่น ช่วง เนชั่นทันโลก ทางช่องเนชั่นทีวี
 • อดีตผู้ประกาศข่าวรายการ มิติโลก ทางช่องเนชั่นทีวี
 • อดีตผู้ประกาศข่าวรายการ Global Connect ทางช่องเจเคเอ็น 18
 • อดีตผู้ประกาศข่าวรายการ เป็นข่าวเช้านี้ ช่วง Asia Connect ทางช่อง 3 แฟมิลี
 • อดีตผู้ประกาศข่าวรายการโลกยามเช้า ทางช่อง 3 เอชดี
 • อดีตหัวหน้ากองบรรณาธิการ ฝ่ายข่าว บริษัท มีเดีย สตูดิโอ จำกัด
 • อดีตบรรณาธิการอาวุโสและบรรณาธิการข่าวต่างประเทศ ไอทีวีและทีไอทีวี
 • อดีตรองบรรณาธิการข่าวต่างประเทศ บริษัทอินเตอร์เนชั่นแนล บรอดคาสติ้ง คอร์เปอเรชั่น จำกัด (IBC Cable TV)
 • อดีตเจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์สำนักงานเลขานุการรัฐมนตรี กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม
 • อดีตวิเคราะห์ข่าวต่างประเทศช่วง “เกาะกระแสโลก” ในรายการ “เจาะเกาะติด” ทางช่อง 7HD
 • อดีตวิเคราะห์ข่าวต่างประเทศในรายการ “จับกระแสโลก” ทางทีไอทีวี
 • อดีตผู้ดำเนินรายการ “เหลียวหลังแลโลก” และรายการ “เส้นทางสายความดี” ทางไอทีวีและทีไอทีวี
 • อดีตผู้ดำเนินรายการร่วมสัมภาษณ์ผู้นำอาเซียนในรายการ “In Conversation” ออกอากาศในประเทศมาเลเซีย
 • อดีตฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย และประเทศไทย
 • อดีตผู้รับผิดชอบโครงการ “โทรทัศน์ลุ่มน้ำโขง” หรือ MCTV (Mekong Community Television) ทางไอทีวีและทีไอทีวี
 • อดีตผู้ริเริ่มโครงการ “ปฏิบัติการเกียรติยศสู่ยอดเอเวอเรสต์” ทางทีไอทีวี
 • อดีตเดินทางไปทำข่าวและสารคดีทั่วโลกรวมถึงเหตุการณ์สำคัญ เช่น วินาศกรรมเวิลด์เทรด เซ็นเตอร์, วินาศกรรมบาหลี,
 • อดีตสงครามในติมอร์ตะวันออก อิรัก ซูดาน อัฟกานิสถาน ปากีสถาน อิสราเอล-เลบานอน,
 • อดีตสึนามีถล่มที่จังหวัดอาเจะฮ์ ประเทศอินโดนีเซีย, เฮอริเคนแคทรีน่าถล่มสหรัฐ,
 • อดีตย้อนอดีต 30 ปี สงครามเวียดนาม / 50 ปีสงครามเดียนเบียนฟู, แผ่นดินสุดท้ายของปรีดี, ที่นี่ประเทศลาว, เลือกตั้งกัมพูชา

การฝึกอบรม แก้

 • สถานีโทรทัศน์ NDR เมืองฮัมบวร์ก ประเทศเยอรมนี โครงการแลกเปลี่ยนสื่อมวลชนระหว่างประเทศ สหรัฐอเมริกา
 • โครงการแลกเปลี่ยนสื่อมวลชนอาเซียน ประเทศมาเลเซีย

เกียรติคุณ แก้

 • ศิษย์เก่าดีเด่น โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร จ.กาญจนบุรีศิษย์เก่าดีเด่น ประเภทผู้ส่งเสริมสังคม มหาวิทยาลัยศิลปากร
 • ประกาศเกียรติคุณในฐานะสื่อมวลชนผู้ส่งเสริมกิจการพุทธศาสนา