ชิบ จิตนิยม ชื่อเล่น ชิบ เป็นเจ้าของรายการ จับกระแสโลก รองจากคุณสุทธิชัย หยุ่น ทางสถานีโทรทัศน์ทีไอทีวี หลังจากนั้นก็ลาออกมาอยู่ที่ช่อง 7 ปัจจุบันเป็นผู้ประกาศข่าวร่วม ช่วง เป็นข่าวเพื่อนบ้านกับเอเชียคอนเน็ค ในข่าวชาวบ้าน วันจันทร์-วันอาทิตย์ ทางช่อง 3 เอสดี และ ผู้ประกาศข่าว ช่วง World Connect ใน Weekend Life วันเสาร์-วันอาทิตย์ ทาง ช่อง 3 แฟมิลี่

ชิบ จิตนิยม
เกิด28 พฤษภาคม พ.ศ. 2505 (59 ปี)
จังหวัดกาญจนบุรี ประเทศไทย
อาชีพนักข่าว พิธีกร

การศึกษาแก้ไข

 • ประถมศึกษา โรงเรียนเกียรติวัธนเวคิน 2 จ.กาญจนบุรี
 • มัธยมศึกษา โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร จ.กาญจนบุรี
 • อาชีวศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (วิจิตรศิลป์) วิทยาลัยช่างศิลป กรมศิลปากร กรุงเทพฯ
 • อุดมศึกษา ปริญญาตรี อักษรศาสตรบัณฑิต (ประวัติศาสตร์) มหาวิทยาลัยศิลปากร
 • ปริญญาโท วารสารศาสตรมหาบัณฑิต (สื่อสารมวลชน) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประสบการณ์ทำงานแก้ไข

 • ธันวาคม 2563 - ปัจจุบัน ผู้ประกาศข่าวร่วม ในรายการ มิติโลก ทุกวันอาทิตย์ เวลา 22:30-23:15น. ทางเนชั่นทีวี
 • 2563 ผู้ประกาศข่าวร่วม ในรายการ Global Connect คู่กับ กนกนวล จรัสกุณโฮง ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 16:30-17:00น. ทางนิว 18
 • ผู้ประกาศข่าวร่วม ช่วง Asia Connect ในเป็นข่าวเช้านี้ วันจันทร์-ศุกร์ และ ผู้ประกาศข่าวร่วม ช่วง World Connect ใน Weekend Life วันเสาร์ ทาง ช่อง 3 แฟมิลี่
 • 2551 หัวหน้ากองบรรณาธิการ ฝ่ายข่าว บริษัท มีเดีย สตูดิโอ จำกัด
 • 2539 - 2551 บรรณาธิการอาวุโสและบรรณาธิการข่าวต่างประเทศ สถานีโทรทัศน์ ITV / TITV
 • 2534 - 2539 รองบรรณาธิการข่าวต่างประเทศ บริษัทอินเตอร์เนชั่นแนล บรอดคาสติ้ง คอร์เปอเรชั่น จำกัด (IBC Cable TV)
 • 2531 - 2534 เจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์สำนักงานเลขานุการรัฐมนตรี กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม

ผลงานแก้ไข

 • วิเคราะห์ข่าวต่างประเทศช่วง “เกาะกระแสโลก” ในรายการ “เจาะเกาะติด” สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 วิเคราะห์ข่าวต่างประเทศในรายการ “จับกระแสโลก” ทาง ITV/TITV
 • ผู้ดำเนินรายการ “เหลียวหลังแลโลก” และรายการ “เส้นทางสายความดี” ทาง ITV/TITV
 • ผู้ดำเนินรายการร่วมสัมภาษณ์ผู้นำอาเซียนในรายการ “In Conversation” ออกอากาศในประเทศมาเลเซีย
 • ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย และประเทศไทย
 • ผู้รับผิดชอบโครงการ “โทรทัศน์ลุ่มน้ำโขง” หรือ MCTV (Mekong Community Television) ทาง ITV/TITV
 • ผู้ริเริ่มโครงการ “ปฏิบัติการเกียรติยศสู่ยอดเอเวอเรสต์” ทาง ITV
 • เดินทางไปทำข่าวและสารคดีทั่วโลกรวมถึงเหตุการณ์สำคัญ เช่น วินาศกรรมเวิลด์เทรด เซ็นเตอร์, วินาศกรรมบาหลี,
 • สงครามในติมอร์ตะวันออก อิรัก ซูดาน อัฟกานิสถาน ปากีสถาน อิสราเอล-เลบานอน,
 • สึนามีถล่มที่จังหวัดอาเจะฮ์ ประเทศอินโดนีเซีย, เฮอริเคนแคทรีน่าถล่มสหรัฐ,
 • ย้อนอดีต 30 ปี สงครามเวียดนาม / 50 ปีสงครามเดียนเบียนฟู, แผ่นดินสุดท้ายของปรีดี, ที่นี่ประเทศลาว, เลือกตั้งกัมพูชา ฯลฯ
 • อดีต ผู้ประกาศข่าวรายการ “โลกยามเช้า” ทางสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3

การฝึกอบรมแก้ไข

 • สถานีโทรทัศน์ NDR เมืองฮัมบวร์ก ประเทศเยอรมนี โครงการแลกเปลี่ยนสื่อมวลชนระหว่างประเทศ สหรัฐอเมริกา
 • โครงการแลกเปลี่ยนสื่อมวลชนอาเซียน ประเทศมาเลเซีย

เกียรติคุณแก้ไข

 • ศิษย์เก่าดีเด่น โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร จ.กาญจนบุรีศิษย์เก่าดีเด่น ประเภทผู้ส่งเสริมสังคม มหาวิทยาลัยศิลปากร
 • ประกาศเกียรติคุณในฐานะสื่อมวลชนผู้ส่งเสริมกิจการพุทธศาสนา