กรมทหารพรานนาวิกโยธิน กองทัพเรือ

(เปลี่ยนทางจาก ทหารพรานนาวิกโยธิน)

กรมทหารพรานนาวิกโยธิน กองทัพเรือ[16][17] (อักษรย่อ: กรม ทพ.นย.ทร.; อังกฤษ: Paramilitary Marine Regiment, Royal Thai Navy) เป็นหน่วยทหารพราน ซึ่งได้รับการเห็นชอบในการจัดตั้งโดยกระทรวงกลาโหม[18][19] และมีผู้บังคับการคนปัจจุบันคือนาวาเอก ธงฉาน บุญระเทพ[14]

กรมทหารพรานนาวิกโยธิน กองทัพเรือ
กรมทหารพรานนาวิกโยธิน กองทัพเรือ.jpg
กรมทหารพรานนาวิกโยธิน กองทัพเรือ
ประเทศ  ไทย
รูปแบบ กำลังกึ่งทหาร
บทบาท ปฏิบัติการทางทหาร[1]
ปฏิบัติการยกพลขึ้นบก[2]
การรบแบบจรยุทธ์[1][3]
คุ้มครองประชาชนตามแนวชายแดน[1]
ปราบปรามการกระทำผิดกฎหมาย[1]
ช่วยเหลือประชาชนและองค์กร[1]
ดูแลรักษาป่าไม้[3]
การใช้โดรนพารามอเตอร์[3][4]
การต่อสู้ด้วยมือเปล่า[5]
การปฐมพยาบาลเบื้องต้น[5]
กำลังรบ ทั้งหมด: 1,622 นาย (พ.ศ. 2,557)[6]
หญิง: 133 นาย (พ.ศ. 2,562)[7]
ขึ้นกับ Emblem of the Royal Thai Marines.svg หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน[8]
สมญา นักรบชุดดำ
เหยี่ยวดำ[9]
ประดู่เหล็ก (หญิง)[10]
สีหน่วย      ดำ
คำขวัญ ทหารของประชาชน เพื่อพิทักษ์ประชาชน
ค่านิยมหลัก
สัญลักษณ์
นำโชค
ลูกเหยี่ยวดำ
วันสถาปนา 1 มิถุนายน พ.ศ. 2561
ปฏิบัติการ
สำคัญ
สงครามเย็น
 ● การก่อการกำเริบคอมมิวนิสต์ในประเทศไทย[1][3]
 ● การก่อการกำเริบคอมมิวนิสต์ในประเทศมาเลเซีย
 ● เหตุปะทะชายแดนไทย–เวียดนาม
ความไม่สงบในชายแดนภาคใต้[11][12][13]
ผู้บังคับบัญชา
ผู้บังคับการกรม นาวาเอก ธงฉาน บุญระเทพ[14]
ผบ.สำคัญ นาวาเอก บุญเกิด มูลละกัน[15]
นาวาเอก สันติ เกศศรีพงษ์ศา[8]
เครื่องหมายหน่วย
เครื่องหมายหน่วย ทหารพรานนาวิกโยธิน.jpg

ทั้งนี้ ผู้ทำการฝึกทหารพรานนาวิกโยธิน ส่วนหนึ่งมาจากหน่วยรีคอน[20]

ประวัติ

ก่อนจัดตั้งกรม

หน่วยทหารพรานนาวิกโยธิน เดิมก่อตั้งขึ้นช่วงปี พ.ศ. 2520–2521 เนื่องด้วยถูกคุกคามอย่างหนักจากการก่อการกำเริบคอมมิวนิสต์ในประเทศไทย โดยเฉพาะตามแนวชายแดน จึงได้จัดกำลังจากประชาชนในท้องถิ่นเนื่องด้วยมีความเข้าใจปัญหาในพื้นที่[1]

กองบัญชาการทหารสูงสุดได้เห็นชอบให้ดำเนินการเมื่อวันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2521 รวมถึงคณะรัฐมนตรีไทยได้อนุมัติเมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2521 โดยมีศูนย์ปฏิบัติการพิเศษกองทัพบก 315 (ศปก.ทบ.315) เป็นหน่วยควบคุมบังคับบัญชา และมีการฝึกที่อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา[1]

เมื่อเสร็จสิ้นการฝึก ทางศูนย์ปฏิบัติการพิเศษกองทัพบก 315 ได้ให้ทหารพรานนาวิกโยธินขึ้นการควบคุมด้านยุทธการกับกองกำลังจังหวัดจันทบุรี และจังหวัดตราด[1]

การแต่งกายในสมัยนั้น เป็นชุดพรางขณะปฏิบัติหน้าที่ รบแบบจรยุทธ์ และไม่มีที่ตั้งหน่วยที่แน่นอน ก่อนเปลี่ยนมาเป็นชุดดำในแบบเดียวกับทหารพรานของกองทัพบกไทย แต่ยังคงใช้หมวกเบเรต์ลายพรางสีเขียวเพื่อเป็นเอกลักษณ์ของทหารพรานนาวิกโยธิน[1][3]

หลังจากการต่อสู้เพื่อเอาชนะลัทธิคอมมิวนิสต์ ก็ได้เปลี่ยนภารกิจมาเป็นการป้องกันประเทศ หน่วยทหารพรานนาวิกโยธินจึงจำเป็นต้องขยายหน่วยให้เหมาะสม อันประกอบด้วย กำลังพลประจำการ และอาสาสมัครทหารพรานนาวิกโยธิน[1]

จัดตั้งกรม–ปัจจุบัน

กรมทหารพรานนาวิกโยธิน ได้รับการจัดตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2559 เนื่องด้วยรัฐบาลไทยและกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรมีแนวคิดในการลดกำลังรบหลักในการแก้ปัญหาความไม่สงบในชายแดนภาคใต้ของประเทศไทย โดยใช้ทหารพรานประจำถิ่นเข้าปฏิบัติการแทน[8]

ทางกองทัพเรือไทยจึงขออนุมัติการจัดตั้งกรมทหารพรานนาวิกโยธิน ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติในวันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 ที่ขึ้นตรงกับหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน[8] ด้วยวงเงินในการจัดตั้งกว่า 1,700 ล้านบาท[21][22]

และในเดือนกันยายน พ.ศ. 2560 นาวาเอก บุญเกิด มูลละกัน ผู้บังคับการกรมทหารพรานนาวิกโยธิน กองทัพเรือ ได้นำกำลังพลทั้งชายและหญิงกว่า 1,000 คน พร้อมยุทโธปกรณ์, รถหุ้มเกราะ และรถลำเลียงพล ยกพลขึ้นบกด้วยเรือหลวงอ่างทองและเรือหลวงมันนอก ที่จังหวัดนราธิวาส นับเป็นการยกพลขึ้นบกครั้งแรกของประวัติศาสตร์ทหารพรานนาวิกโยธิน[2][11][23]

กิจกรรมเพื่อสังคม

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานนาวิกโยธินได้มีส่วนในการช่วยเหลือประชาชนและเยาวชน อาทิ ร่วมการลงแขกเพื่อช่วยเหลือชาวนาที่มีฐานะยากจนในอำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส เมื่อปี พ.ศ. 2561[24] รวมถึงกิจกรรมส่งเสริมการศึกษาเยาวชน ซึ่งมีนักเรียนในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก[25] ตลอดจนให้การช่วยเหลือคนพิการในปี พ.ศ. 2562[26]

โครงสร้างปัจจุบัน

 • ทหารพรานนาวิกโยธิน 16 กองร้อย[8]
 • ทหารพรานนาวิกโยธินหญิง 1 หน่วย[8]

ผู้บังคับการกรมทหารพรานนาวิกโยธิน

ยุทโธปกรณ์

ยานพาหนะภาคพื้นดิน

รุ่น ภาพ ประเภท ที่มา หมายเหตุ
เฟิร์สวิน   รถลำเลียงพลหุ้มเกราะ   ไทย
รีวา เอพีซี[28][29]   รถลำเลียงพลหุ้มเกราะ   แอฟริกาใต้
ฮัมวี   รถเกราะขนาดเล็ก/รถอเนกประสงค์ขนาดเล็ก   สหรัฐ
นิสสัน นาวารา (หุ้มเกราะ) รถเกราะ   ญี่ปุ่น รถกระบะดัดแปลง
โตโยต้า ไฮลักซ์ (หุ้มเกราะ) รถกระบะ   ญี่ปุ่น รถกระบะหุ้มเกราะ[30]
ไม่ทราบ จักรยานยนต์วิบาก   ญี่ปุ่น จักรยานยนต์วิบากสีดำ

อากาศยาน

รุ่น ภาพ ประเภท ที่มา หมายเหตุ
เบลล์ 212   เฮลิคอปเตอร์อเนกประสงค์   สหรัฐ อนุมัติการใช้โดยกองทัพเรือไทย

อาวุธเล็ก

ชื่อ ภาพ ประเภท ขนาดลำกล้อง ที่มา หมายเหตุ
เอ็ม 16 เอ 1   ปืนเล็กยาวจู่โจม 5.56×45 มม. นาโต   สหรัฐ
เอชเค 33 เอ 2   ปืนเล็กยาวจู่โจม 5.56×45 มม. นาโต   เยอรมนี
  ไทย
กระทรวงมหาดไทยแจกจ่ายให้กองอาสารักษาดินแดนเช่นกัน[22][31]
ซิก ซาวเออร์ เอสไอจี 516   ปืนเล็กยาวจู่โจม 5.56×45 มม. นาโต   สวิตเซอร์แลนด์
ไอเอ็มไอ ทาวอร์ ทาร์ 21   บุลพัป 5.56×45 มม. นาโต   อิสราเอล มีใช้ในกองทัพบกไทยเช่นกัน
เรมิงตัน 1100   ปืนลูกซองกึ่งอัตโนมัติ ลูกซองขนาด 12   สหรัฐ
ปืนกลเอ็ม 60   ปืนกลเอนกประสงค์ 7.62×51 มม. นาโต   สหรัฐ
ปืนกลเบาเอ็ม 249   ปืนกลเบา 5.56×45 มม. นาโต   สหรัฐ
เอ็ม 79   เครื่องยิงลูกระเบิด ลูกระเบิดขนาด 40×46 มม.   สหรัฐ

ปืนใหญ่สนาม

รุ่น ภาพ ประเภท ที่มา หมายเหตุ
ปืนครกเอ็ม 120   ปืนครก 120 มม.   อิสราเอล มีอยู่ที่หน่วยเฉพาะกิจทหารพรานนาวิกโยธิน ค่ายเทวาพิทักษ์

ดูเพิ่ม

อ้างอิง

 1. 1.00 1.01 1.02 1.03 1.04 1.05 1.06 1.07 1.08 1.09 1.10 “ทหารพราน นาวิกโยธิน” ซ้อมเข้ม ก่อนลงพื้นที่รักษาความมั่นคงชายแดนไทย
 2. 2.0 2.1 ประวัติศาสตร์! ทหารพรานนาวิกโยธิน พันนายยกพลขึ้นบก พิทักษ์แดนใต้ - ไทยรัฐ
 3. 3.0 3.1 3.2 3.3 3.4 ลับคม “ทหารพราน นย.” รับมือภารกิจหลากมิติ - ไทยโพสต์
 4. ครั้งแรก! ทหารพราน ใช้โดรนบินไล่ ช้างป่า เขาสอยดาว ชี้ ได้ผลเกินคาด - ไทยรัฐ
 5. 5.0 5.1 5.2 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานนาวิกโยธิน กองทัพเรือ จัดพิธีเปิดการฝึกทบทวนกำลังประจำถิ่น (อส.) และ กำลังประชาชน (ชรบ.)
 6. ฟังฝ่ายมั่นคงแจงตั้งกรมทหารพรานใหม่-ส่งปืนให้ อส. ย้ำเป้าหมายดูแลประชาชน
 7. สวยงาม เข้มแข็ง แต่นุ่มนวล เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา นั่นคือทหารพรานหญิง กรมทหารพรานนาวิกโยธิน แห่งกองทัพเรือ
 8. 8.0 8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 ในประเทศ - ผบ.ทร.ลงใต้ตรวจเยี่ยมทหารนาวิกโยธิน กำชับกำลังพลยึดมั่นในความเสียสละ
 9. ไม่ใช่แค่ สวย แกร่ง เก่ง....แต่เสียสละสุดๆ!!พร้อมแล้ว!! 121 "เหยี่ยวดำ" ทหารพรานหญิง นย.รุ่นแรกลงใต้.ผบ.ทร.ให้กำลังใจ และชื่นชมประดู่เหล็กหญิง
 10. "ดอกประดู่เหล็ก หญิงแกร่งแห่งราชนาวีไทย" ...เผยโฉม เหล่าทหารหญิง ฝึกหนักกลางแดดกล้ากว่า 3 เดือน ก่อนลงชายแดนใต้
 11. 11.0 11.1 ทร.ส่งทหารพรานหญิงนาวิกโยธินชุดแรกลงชายแดนใต้ - MGROnline
 12. เรื่องเด่น-ภาคใต้ - สภากลาโหมอนุมัติตั้งกรมทหารพรานนาวิกโยธินดับไฟใต้
 13. นย.ทร. 487 นายผลัดกำลังหนุนภารกิจดับไฟใต้ - innnews
 14. 14.0 14.1 14.2 นราฯจัดพิธีรับ-ส่งหน้าที่ผู้การทหารพรานนาวิกใต้ - innnews
 15. ผบ.ทหารพรานนาวิกโยธิน ขอโทษพ่อลูกน้องพลีชีพเหตุระเบิดบาเจาะ
 16. ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธินตรวจเยี่ยมการฝึกของ กรมทหารพรานนาวิกโยธิน กองทัพเรือ
 17. ผบ.ทร. ลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยมหน่วยขึ้นตรงในพื้นที่ ฉก.นย.ทร. ที่ จ.นราธิวาส
 18. ตั้งกรมทหารพรานดับไฟใต้ - โพสต์ทูเดย์ สังคมทั่วไป
 19. 'สภากลาโหม' ไฟเขียว ตั้งกรมทหารพรานนาวิกโยธินดูแลพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดน
 20. ภาพชุด กว่าจะได้เป็น…”ทหารพราน” » SpringNews
 21. กอ.รมน.อัดงบ 1,700 ล. ตั้งกรมทหารพรานนาวิกโยธิน - MThai
 22. 22.0 22.1 รัฐทุ่มพันล้านตั้งกรมทหารพราน ส่ง'ปืนยาว'ให้อส.หวังดับไฟใต้ - กรุงเทพธุรกิจ
 23. “ทหารพรานนาวิกโยธิน” ทัพเรือ ยกพลขึ้นบกครั้งแรกในประวัติศาสตร์
 24. หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานนาวิกโยธิน กองทัพเรือ ลงแขกดำนาช่วยชาวนาที่ขาดแคลนแรงงาน และลดต้นทุนการผลิตให้กับชาวนา
 25. หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานนาวิกโยธิน กองทัพเรือ จัดกิจกรรมส่งเสริมศึกษาเยาวชน (รุ่นที่ 6)
 26. ทหารพรานนาวิกโยธิน กองทัพเรือ ห่วงใยผู้พิการ - กรมแพทย์ทหารเรือ
 27. โจรใต้วางระเบิดทหารพรานนาวิกที่บาเจาะ หวังสังหารชุดลาดตระเวน อาคารตลาดนัดพัง! โชคดีไร้เจ็บตาย
 28. โจรใต้วางบึ้มทหารพรานเจาะไอร้องเจ็บ 6 - โพสต์ทูเดย์ ข่าวภูมิภาค
 29. ดักบึมรถเกราะทหารพราน ขณะวิ่งลาดตระเวน สายยะลา–เบตง - ไทยรัฐ
 30. ระทึกโจรใต้ ลอบวางระเบิด ทหารพรานเจ็บ 3 นาย แน่นหน้าอก หูอื้อ - ไทยรัฐ
 31. คปต. เห็นชอบจัดหาปืนเอชเค 2,700 กระบอกแจก อส.ชายแดนใต้ - ประชาไท

แหล่งข้อมูลอื่น