กองพันลาดตระเวน กองพลนาวิกโยธิน

หน่วยรบพิเศษ สังกัดหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน กองทัพเรือ

กองพันลาดตระเวน กองพลนาวิกโยธิน (อังกฤษ: Reconnaissance Battalion: RECON) อักษรย่อ: พัน.ลว. พล.นย. หรือที่รู้จักกันในชื่อ รีคอน สังกัดหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน กองทัพเรือ เป็นหน่วยรบพิเศษที่มีศักยภาพสูงของนาวิกโยธินไทย มีฉายาว่านักรบ 3 มิติ เนื่องจากสามารถปฏิบัติงานได้ทั้งน้ำ ฟ้า ฝั่ง[1]

กองพันลาดตระเวน
กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน
ตรา "นย.ลาดตระเวน" ของกองพันลาดตระเวน
ประจำการกองลาดตระเวน (พ.ศ. 2485–2501)
กองร้อยลาดตระเวน (พ.ศ. 2501–2505)
กองร้อยลาดตระเวน กรมผสมนาวิกโยธิน (พ.ศ. 2505–2521)
กองพันลาดตระเวน (พ.ศ. 2521 – ปัจจุบัน)
ประเทศ ไทย
เหล่าNaval flag of ไทย กองทัพเรือไทย
รูปแบบหน่วยรบพิเศษ
กำลังรบกองพัน
ขึ้นกับ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน
 • กองพลนาวิกโยธิน
กองบัญชาการ105 หมู่ 3 ตำบลสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 20180
สมญารีคอน (RECON)
นักรบสามมิติ
คำขวัญภารกิจเหนือสิ่งอื่นใด แม้ชีวิต
เพลงหน่วยมาร์ชกองพันลาดตระเวน นาวิกโยธิน
วันสถาปนา25 ธันวาคม พ.ศ. 2523 (43 ปี)
ปฏิบัติการสำคัญ
สงครามเย็น
ความไม่สงบในชายแดนภาคใต้ของประเทศไทย
เว็บไซต์marines.navy.mi.th/reconbatt/
ผู้บังคับบัญชา
ผู้บังคับกองพันนาวาโท กวีวัฒน์ เก่งการ
เครื่องหมายสังกัด
ธงราชนาวี
เครื่องหมายแสดงความสามารถ

กองพันลาดตระเวน กองพลนาวิกโยธินมีคำปฏิญาณตนว่า ภารกิจเหนือสิ่งอื่นใด แม้ชีวิต[2]

ประวัติ แก้

กองพันลาดตระเวน ก่อตั้งเมื่อ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2482 ในชื่อกองร้อยลาดตระเวนใช้ม้า จากนั้นในปี พ.ศ. 2485 ได้เปลี่ยนชื่อเป็นกองลาดตระเวน กรมนาวิกโยธิน จากนั้นในปี พ.ศ. 2505 ได้จัดหน่วยรวมกันเป็น กองร้อยลาดตระเวน กรมผสมนาวิกโยธิน จากนั้นในปี พ.ศ. 2521 กองร้อยลาดตระเวน ได้เพิ่มเติมหมวดสุนัขทหารเข้ามาในหน่วย พร้อมกับกองร้อยรถเกราะ 2 กองร้อย และยกฐานะขึ้นเป็นกองพันลาดตระเวน กรมนาวิกโยธิน[3] แบ่งส่วนบังคับบัญชาในครั้งแรกคือ กองร้อยกองบังคับการและบริการ กองร้อยลาดตระเวนสะเทินน้ำสะเทินบก และกองร้อยลาดตระเวนยานยนต์ 2 กองร้อย

ในวันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2523[3][4][5] กองพันลาดตระเวนได้รับพระราชทานธงชัยเฉลิมพล จากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช[3] จึงถือว่าวันนี้เป็นวันคล้ายวันสถาปนาหน่วยมาจนถึงปัจจุบัน ต่อมาในวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2525 กองพันลาดตระเวนได้ย้ายที่ตั้งมาอยู่ที่เลขที่ 150 หมู่ 3 บ้านทุ่งโปร่ง ตำบลสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี จากนั้นในวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2532 กองพันลาดตระเวน ได้เปลี่ยนมาขึ้นตรงต่อกองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน และวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2555 กองพันลาดตระเวนปรับโครงสร้างใหม่เป็นรูปแบบปัจจุบัน

โครงสร้างหน่วย แก้

กองพันลาดตระเวน กองพลนาวิกโยธิน มีโครงสร้างการจัดหน่วย[6] ดังนี้

 • กองร้อยกองบังคับการและบริการ (ร้อย.บก. และบริการ)
  • หมวดสุนัขทหาร (มว.สท.)
 • กองร้อยลาดตระเวนระยะไกล (ร้อย.ลว.ระยะไกล)
 • กองร้อยลาดตระเวนสะเทินน้ำสะเทินบกที่ 1 (ร้อย.ลว.นบ.1)
 • กองร้อยลาดตระเวนสะเทินน้ำสะเทินบกที่ 2 (ร้อย.ลว.นบ.2)
 
หน่วยรีคอนพร้อมด้วยปืนทาวอร์ เอ็กซ์ 95 ในการสาธิตการปฏิบัติการในงานวันเด็ก พ.ศ. 2561

สัญลักษณ์ แก้

สัญลักษณ์อาร์มลาดตระเวน ของกองพันลาดตระเวน กองพลนาวิกโยธิน มีความหมายประกอบไปด้วย[7]

 • กลียวเชือก หมายถึง ความสามัคคีกลมเกลียวของกองพันลาดตระเวน กองพลนาวิกโยธิน
 • พื้นสีดำ หมายถึง การปฏิบัติงานในเวลากลางคืน
 • หัวกระโหลก หมายถึง การรบอย่างเก่งกาจเหมือนปีศาจ ไม่กลัวเกรงต่อความตาย
 • ดวงตาสีแดง หมายถึง การมองการณ์ไกล
 • ไม้พายไขว้ หมายถึง การปฏิบัติการลาดตระเวนแบบสะเทินน้ำสะเทินบก
 • แว่นดำน้ำ หมายถึง การปฏิบัติงานใต้น้ำ
 • ดวงดาวสองดวง หมายถึง ดาวเหนือและดาวใต้ ที่ใช้ในการเป็นหลักในการนำทางไปสู่เป้าหมาย

สัญลักษณ์เครื่องหมายแสดงความสามารถ ของกองพันลาดตระเวน กองพลนาวิกโยธิน มีความหมายประกอบไปด้วย[8]

 • ท้องทะเล ท้องฟ้า ภูเขา และหน้าผา ระหว่างสมอสองอันที่ถูกพันด้วยเชือก หมายถึง ความสามัคคีของกองทัพเรือในการปกป้องคุ้มภัย ป้องกันภัยคุกคามที่จะมามีเข้ามา ทั้งจากน่านน้ำ น่านฟ้า และชายฝั่งทะเลไทย
 • ครุฑเหยียบโลกที่มีแผนที่ประเทศไทย มีสมอปัก หมายถึง เครื่องหมายของนาวิกโยธินไทยที่ขึ้นต่อกองทัพเรือ

ภารกิจ แก้

กองพันลาดตระเวน กองพลนาวิกโยธิน มีหน้าที่หลักในการลาดตระเวนระยะไกล โดยเป็นหน่วยแรกที่ต้องเข้าถึงพื้นที่การรบ[9][10] มีลักษณะคล้ายกับกองพันลาดตระเวนระยะไกล (LRRP) ของกองทัพบก แต่จะเน้นภารกิจไปที่การปฏิบัติการในพื้นที่ชายฝั่งทะเลและบนเรือ[11] โดยสามารถปฏิบัติการได้ทั้ง 3 มิติทั้งน้ำ ฟ้า ฝั่ง[12] คือการปฏิบัติการใต้น้ำ[13] การส่งกำลังทางอากาศ[14] การปฏิบัติการจากน้ำสู่ฝั่ง และการปฏิบัติการบนฝั่ง[15]

นอกจากนี้ กองพันลาดตระเวนยังมีหน้าที่ในการตรวจสอบพิสูจน์ทราบวัตถุระเบิด ทุ่นระเบิด วัตถุต้องสงสัย[16] ด้วยวิธีการใช้สุนัขทหารจากหมวดสุนัขทหารของหน่วย ตรวจสอบพิสูจน์ทรายวัตถุนั้นว่าเป็นวัตถุระเบิดหรือไม่ และดำเนินการทำลายหรือเก็บกู้ตามวิธี พร้อมด้วยหมดระวังป้องกันเข้าคุ้มกันพื้นที่[15] โดยสุนัขทหารนั้นเป็นส่วนหนึ่งของชุดแทรกซึมที่มีศักยภาพในการปฏิบัติการส่งกำลังทางอากาศ[17]

การฝึก แก้

หลักสูตรรีคอน แก้

 
หน่วยรีคอน กองพันลาดตระเวนเตรียมตัวกระโดดร่มแบบกระตุกเอง ระหว่างการยกพลขึ้นบกที่หาดยาว สัตหีบ ในการฝึกคอบร้าโกลด์ 2019

คุณสมบัติของผู้ฝึกหลักสูตรการรบพิเศษ แขนงการลาดตระเวนสะเทินน้ำสะเทินบก และจู่โจม นาวิกโยธิน (RECON) นั้น เบื้องต้นจะต้องรับราชการทหาร สังกัดกองทัพเรือ รวมถึงเหล่าทัพอื่น[18] และตำรวจ[10][19] อายุไม่เกิน 35 ปี โดยจะต้องผ่านการทดสอบร่างกายตามเกณฑ์ที่กำหนด

นอกจากนี้ในใบสมัครของหลักสูตร ได้มีข้อความระบุไว้ว่าหากได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากการทดสอบหรือฝึก จะไม่สามารถเรียกร้องสิทธิการรับผิดชอบใด ๆ จากทางราชการนอกจากราชการจะพิจารณาชดเชยให้[20] ซึ่งหลักสูตรมีข้อกำหนดให้จำหน่ายได้ไม่เกิน 5 เปอร์เซ็น หากสูงกว่านี้คณะครูฝึกจะถูกตั้งกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและดำเนินการตามระเบียบของกองทัพ[21]

สำหรับการฝึกของกองพันลาดตระเวนนั้น จะต้องฝึกการส่งกำลังทางอากาศ การปฏิบัติการแบบฉับพลันทางทะเล รวมไปถึงยุทธวิธีที่หลากลายที่ครอบคลุมทั้ง 3 มิติคือในน้ำ บนฟ้า และชายฝั่ง[22] และสามารถทำหน้าที่ผู้นำหน่วยในการปฏิบัติการได้หลังจากจบหลักสูตรไป[23] โดยหลักสูตรการฝึกใช้ระยะเวลาการฝึก 13 สัปดาห์ แบ่งเป็น

 • การฝึกในที่ตั้ง 5 สัปดาห์ เป็นการศึกษาในด้านวิชาการ และการเสริมสร้างสมรรถภาพทางร่างกายอย่างหนัก[19] เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการฝึกภาคสนามในช่วงที่เหลือ[10]
 • การฝึกภาคทะเล 4 สัปดาห์ เป็นการฝึกนอกชายฝั่ง[10] อาทิ การพายเรือยางทน 15 ไมล์ทะเล (27 กิโลเมตร) การวิ่งแบกเรือยางประมาณ 10 กิโลเมตรแบบไม่หยุดพัก การว่ายน้ำ 5 ไมล์ทะเล (9.6 กิโลเมตร)
 • การฝึกภาคป่าภูเขา 4 สัปดาห์ เป็นการฝึกการดำรงชีพในพื้นที่ป่า ภายใต้ข้อจำกัดของอุปกรณ์[10] ซึ่งส่วนหนึ่งของภาคป่าภูเขา คือภารกิจสุดท้ายในการฝึก ปัญหา 72 ชั่วโมง ที่ผู้เข้ารับการฝึกหลักสูตรนี้จะต้องปฏิบัติการโดยไม่ได้หยุดพักตลอดระยะเวลา 3 วัน 3 คืน

การฝึกดำรงชีพในป่า แก้

 
ครูสอนวิชาดำรงชีพ กองพันลาดตระเวน กำลังสาธิตการจับงูเห่าให้ทหารสหรัฐดูในการฝึกคอบร้าโกลด์ 2016

กองพันลาดตระเวน กองพลนาวิกโยธิน มีชื่อเสียงในการฝึกวิชาการดำรงชีพในป่า โดยในทุกการฝึกคอบร้าโกลด์นั้น จะมีการสอนทหารสหรัฐในการเรียนรู้การดำรงชีพภายในป่า การเลือกกินผลไม้หรือพืชชนิดต่าง ๆ ที่ทานได้[24] รวมถึงการสังเกต การหลีกเลี่ยงสัตว์มีพิษประเภทต่าง ๆ และการนำสัตว์และแมลงชนิดต่าง ๆ มารับประทานเพื่อดำรงชีพเมื่ออยู่ในภาวะขับขัน[25] การจุดไฟด้วยไม้ไผ่ซึ่งเป็นพืชประจำถิ่นของป่าเขตร้อน ซึ่งจุดเด่นของการฝึกนี้คือการดื่มเลือดงูเห่าสด ๆ จากตัวงูที่พึ่งถูกฆ่า และเลือดไก่ป่าสด ๆ ที่พึ่งถูกฆ่าเพื่อดำรงชีพในยามจำเป็นเมื่อปฏิบัติงานในพื้นที่ป่า[24]เพื่อป้องกันสภาวะขาดน้ำ[26]

ปฏิบัติการสำคัญ แก้

สงครามเย็น แก้

ชายแดนไทย - กัมพูชา แก้

กองพันลาดตระเวน กองพลนาวิกโยธิน มีส่วนในการปฏิบัติการที่เกี่ยวเนื่องจากสงครามเย็น ในส่วนของนาวิกโยธินที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่จังหวัดจันทบุรี และจังหวัดตราด ซึ่งได้รับอิทธิพลมาจากสงครามกลางเมืองกัมพูชา ทำให้เกิดการปะทะตามแนวชายแดนดังกล่าวหลายครั้ง[27]

การปราบปรามคอมมิวนิสต์ แก้

กองพันลาดตระเวน กองพลนาวิกโยธิน มีส่วนในการปราบปรามคอมมิวนิสต์ในรูปแบบของการจัดกำลังผสมในหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ซึ่งไปปฏิบัติงานตามการร้องขอของกองทัพบกในการจัดกำลังเข้าปฏิบัติการในพื้นที่ต่าง ๆ อาทิ ในยุทธการกรุงชิง จังหวัดนครศรีธรรมราช[28] ยุทธการสามชัย[29] บนพื้นที่ภูลมโล รอยต่อจังหวัดเลยและจังหวัดพิษณุโลก[30]

ความไม่สงบในชายแดนภาคใต้ แก้

กองพันลาดตระเวน กองพลนาวิกโยธิน เป็นอีกหนึ่งหน่วยที่ได้รับคำสั่งให้สับเปลี่ยนกำลังเพื่อลงไปประจำการในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้[15] ณ หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธิน กองทัพเรือ โดยจะมีการสับเปลี่ยนกำลังพลทุกปีงบประมาณ เพื่อทดแทนกำลังพลบางส่วนที่จะปลดประจำการตามวงรอบ[31] และดูแลความสงบเรียบร้อยในพื้นที่รับผิดชอบอย่างต่อเนื่องและทั่วถึง และได้มีส่วนในปฏิบัติการสำคัญต่าง ๆ อาทิ ยุทธการที่บาเจาะ พ.ศ. 2556 ที่มีกำลังพลของหน่วยจำนวน 11 นาย[32] เข้าร่วมสนับสนุนกำลังในปฏิบัติการดังกล่าว

ยุทโธปกรณ์ แก้

ชื่อ ประเทศผลิต ประเภท ขนาด หมายเหตุ
ปืนพก
บราวนิง ไฮ-พาวเวอร์   เบลเยียม ปืนสั้นกึ่งอัตโนมัติ 9×19 มิลลิเมตร [33]
ปืนเล็กยาวจู่โจม
ไอดับบิวไอ ทาวอร์ เอ็กซ์ 95   อิสราเอล ปืนเล็กยาวจู่โจม 5.56×45 มม. นาโต [33][34]
เฮคเลอร์แอนด์คอช จี 36 ซี   เยอรมนี ปืนเล็กยาวจู่โจม 5.56×45 มม. นาโต [33][35][36][37][38]
ปืนไรเฟิลซุ่มยิง
Sako Defence Tikka   ฟินแลนด์ ปืนไรเฟิลซุ่มยิง 5.56×45 มม. นาโต
.338 นิ้ว ลาปัว
[33]
ปืนลูกซอง
เรมิงตัน 1100   สหรัฐ ปืนลูกซอง 12 เกจ [33]
ปืนกล
ปืนกลเบาเอ็ม 249   สหรัฐ ปืนกลเบา 5.56×45 มม. นาโต [33]
ปืนกลเอ็ม 60   สหรัฐ ปืนกลอเนกประสงค์ 7.62×51 มม. นาโต [33]
เครื่องยิงลูกระเบิด
เครื่องยิงลูกระเบิด เอ็ม 203   สหรัฐ เครื่องยิงลูกระเบิด 40 มม. [33]

อ้างอิง แก้

 1. https://www.pptvhd36.com. "นรกทุกสัปดาห์!! "รบพิเศษรีคอน" แห่งราชนาวี". pptvhd36.com. {{cite web}}: แหล่งข้อมูลอื่นใน |last= (help)
 2. "ภารกิจเหนือสิ่งอื่นใด แม้ชีวิต! ตามติดชีวิต 'รีคอน' เดนตาย เหนือมนุษย์ ที่สุดแห่งนักรบ". www.thairath.co.th. 2018-01-02.
 3. 3.0 3.1 3.2 "Royal Thai Navy - Detail History". marines.navy.mi.th.
 4. "DSI ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาส "วันคล้ายวันสถาปนา กองพันลาดตระเวน ครบรอบ 39 ปี"". www.dsi.go.th.{{cite web}}: CS1 maint: url-status (ลิงก์)
 5. "รวมพล คนรักทหารเรือ (I Love Navy) - ประวัติกองพันลาดตระเวน กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน | Facebook". www.facebook.com.{{cite web}}: CS1 maint: url-status (ลิงก์)
 6. "Royal Thai Navy - Detail History". marines.navy.mi.th.
 7. "Royal Thai Navy - Detail History". marines.navy.mi.th.
 8. "เปิดสัญลักษณ์เหล่านักรบ แข็งแกร่ง-ฝึกโหด แต่ละเครื่องหมายมีความหมาย". www.thairath.co.th. 2018-07-01.
 9. "(คลิปข่าว) รู้จักหลักสูตรรบพิเศษ "รีคอน" ผลิต "นักรบสามมิติ"". NationTV. 2018-12-13.
 10. 10.0 10.1 10.2 10.3 10.4 "บทความ: ด้วยหน้าที่ชีวิตรับผิดชอบ - Pinthup".
 11. Admin (2018-06-28). "ฝึกยากขนาดไหน? 3 หลักสูตรหน่วยรบพิเศษของไทย กว่าจะมาเป็นนักรบผู้แข็งแกร่ง". Lifestyle : Campus Star (ภาษาอังกฤษแบบอเมริกัน).
 12. "ฝึกโหด โคตรภูมิใจ! เปิดใจนักรบรีคอน เรียนเกือบตาย ได้เอาไปใช้จริงไหม? (ชมคลิป)". www.thairath.co.th. 2017-02-07.
 13. "ไม่ใช่ "กบ" แต่ พวกเราคือ ทีม Recon "น้ำ ฟ้า ฝั่ง"". LLpch.news - LapLuangPrangChannel.com. 2019-06-23.[ลิงก์เสีย]
 14. "Recon 3 มิติ น้ำ ฟ้า ฝั่ง". LLpch.news - LapLuangPrangChannel.com. 2020-08-12. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2021-04-21. สืบค้นเมื่อ 2022-04-15.
 15. 15.0 15.1 15.2 39 (2018-01-31). "นักรบรีคอนสาธิตซ้อมค้นหาระเบิด พร้อมจู่โจมเคลื่อนที่เร็วทำลายเป้าหมาย". ข่าวสด.{{cite web}}: CS1 maint: numeric names: authors list (ลิงก์)
 16. "สุนัขทหารเรือ กองพันลาดตระเวน กองพลนาวิกโยธิน สนธิกำลังกับ สห.ทร.และ EOD". Twitter.{{cite web}}: CS1 maint: url-status (ลิงก์)
 17. ความคิดเห็นที่ 142 "PANTIP.COM : X10532792 เกิดมาเป็นสุนัขสงคราม [เทคโนโลยีการทหาร]". topicstock.pantip.com.
 18. "ย้อนชมคลิป "หมอภาคย์" หมอแกร่งแห่งยุค ออกรายการเมื่อ 3 ปีก่อน". workpointTODAY.
 19. 19.0 19.1 42 (2020-01-10). "พิชิตนรกทุกสัปดาห์! ประดับปีกจบหลักสูตร ยอดนักรบพิเศษ รีคอน รุ่น 50". ข่าวสด.{{cite web}}: CS1 maint: numeric names: authors list (ลิงก์)
 20. matichon (2018-12-13). "กองทัพเรือจัดบำเพ็ญกุศลนักเรียนรีคอนสมเกียรติ แม่เผยฝันเป็นทหารเหมือนพ่อ ซื้อแกงเขียวหวานเตรียมไว้ให้ ไม่คิดลูกจะไม่ได้กลับมากิน". มติชนออนไลน์.
 21. https://www.pptvhd36.com. "นรกทุกสัปดาห์!! "รบพิเศษรีคอน" แห่งราชนาวี". pptvhd36.com. {{cite web}}: แหล่งข้อมูลอื่นใน |last= (help)
 22. https://www.pptvhd36.com. "ส่อง! หลักสูตรรบพิเศษ4เหล่าทัพฝึก "มนุษย์เหนือมนุษย์"". pptvhd36.com. {{cite web}}: แหล่งข้อมูลอื่นใน |last= (help)
 23. "นักรบรีคอน ...ยอดคนแกร่ง นักรบเลือดเหล็ก". kapook.com. 2011-04-08.
 24. 24.0 24.1 "เรื่องเล่าจากทหาร US กับงานฝึก Cobra Gold เมื่อการกินเลือดงูกลายมาเป็นแลนด์มาร์คสำคัญของการฝึกร่วมไทย-สหรัฐ". Valor Tactical (ภาษาอังกฤษ).
 25. https://www.pptvhd36.com. "คอบร้าโกลด์2019 สอนทหาร "อเมริกัน" อยู่ป่า". pptvhd36.com. {{cite web}}: แหล่งข้อมูลอื่นใน |last= (help)
 26. Staff, FORUM. "คอบร้า โกลด์ 2561 | Indo-Pacific Defense Forum".
 27. "Royal Thai Navy - Detail History ยุทธการบ้านหาดเล็ก อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด". ctbdc.navy.mi.th. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2022-08-14. สืบค้นเมื่อ 2022-04-15.
 28. มว.ลว. ใน "ยุทธการกรุงชิง". marines.navy.mi.th.
 29. "ยุทธการสามชัย". marines.navy.mi.th.
 30. "อดีตนาวิกฯ ยกคณะขึ้น "ภูลมโล" รำลึกสมรภูมิรบร่องกล้า ยุคสงครามคอมมิวนิสต์". mgronline.com. 2014-07-20.
 31. 21 (2017-09-13). ""บิ๊กณะ"ปลุกขวัญกำลังพลนาวิก ลงพื้นที่ป้องภัยชายแดนใต้". ข่าวสด.{{cite web}}: CS1 maint: numeric names: authors list (ลิงก์)
 32. Limited, Bangkok Post Public Company. "Death zone awaited unsuspecting raiders". Bangkok Post. สืบค้นเมื่อ 2022-04-15.
 33. 33.0 33.1 33.2 33.3 33.4 33.5 33.6 33.7 armedforce, thai (26 September 2019). "royal-thai-navy-ยุทโธปกรณ์ในกองทัพเรือ". thaiarmedforce.com. สืบค้นเมื่อ 1 November 2019.
 34. United States, Republic of Korea, and Royal Thai Recon Marines prepare for live fire exercise during Cobra Gold 2016 [1024 x 638] : MilitaryPorn (reddit.com)
 35. "From the picture is Royal Thai navy Recon Force Duties for security in southern Thailand. Use Hk G36C with EoTech 552, An/peq15 and an/pvs7 night vision goggles". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2014-04-27. สืบค้นเมื่อ 2014-04-27.
 36. "Royal Thai special force หน่วยรบพิเศษของไทย [HD]". YouTube. 10 October 2012.
 37. "DVIDS – Images – Multinational Recon Marines hone live-fire skills [Image 2 of 8]". DVIDS.
 38. "สำเนาที่เก็บถาวร". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2019-02-22. สืบค้นเมื่อ 2022-04-15.