ถนนพระรามที่ 6

(เปลี่ยนทางจาก ถนนพระราม 6)

ถนนพระรามที่ 6 (อักษรโรมัน: Thanon Rama VI) เป็นถนนสำคัญสายหนึ่งในกรุงเทพมหานคร แยกจากถนนจรัสเมือง แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ตัดกับถนนพระรามที่ 1 ที่สี่แยกพงษ์พระราม บริเวณใกล้วัดชำนิหัตถการ (วัดสามง่าม) ข้ามคลองมหานาคเข้าสู่พื้นที่แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี ตัดกับถนนเพชรบุรี (สี่แยกอุรุพงษ์) และทางรถไฟสายตะวันออก เข้าสู่แขวงทุ่งพญาไท ตัดกับถนนศรีอยุธยา (สี่แยกศรีอยุธยา) ถนนราชวิถี (สี่แยกตึกชัย) ข้ามคลองสามเสน และเริ่มเลียบคลองประปาในพื้นที่แขวงพญาไท เขตพญาไท ตัดกับถนนนครไชยศรี (สามแยกโรงกรองน้ำ) ตัดกับซอยพระรามที่ 6 ซอย 34 และซอยพระรามที่ 6 ซอย 37 (สี่แยกพิบูลวัฒนา) ตัดกับถนนประดิพัทธ์ (สี่แยกประดิพัทธ์) จากนั้นไปทางทิศตะวันตก ตัดกับถนนกำแพงเพชร ทางรถไฟสายเหนือ และถนนเทอดดำริ เข้าสู่พื้นที่แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต จนถึงถนนเตชะวณิช (สามแยกวัดสะพานสูง)

พระรามที่ 6
ถนนพระรามที่ 6 บริเวณหน้ากระทรวงอุตสาหกรรม
ข้อมูลของเส้นทาง
ความยาว:2 กิโลเมตร (1 ไมล์)
ทางแยกที่สำคัญ
ปลายทิศตะวันออกเฉียงเหนือ:ถนนจรัสเมือง ในเขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
 
ปลายทิศตะวันตก:ถนนเตชะวณิช ในเขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร
ถนนพระรามที่ 6

ถนนพระรามที่ 6 เดิมชื่อ "ถนนประทัดทอง" สร้างขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว คำว่า "ประทัดทอง" นั้นจากชื่อเครื่องลายครามที่มีภาพต้นประทัดทอง ภายหลังเรียกเพี้ยนเป็นบรรทัดทอง

ครั้นมาถึงในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เปลี่ยนชื่อถนนประทัดทองตลอดทั้งสายเป็น "ถนนพระรามที่ 6" เพราะเป็นถนนที่โปรดเกล้าฯ ให้ปรับปรุงเป็นเส้นทางไปโรงกรองน้ำประปาสามเสน และต่อไปยังสะพานพระราม 6

รายชื่อทางแยกแก้ไข

รายชื่อทางแยกบน ถนนพระรามที่ 6 ทิศทาง: จารุเมือง–วัดสะพานสูง
จังหวัด กม.ที่ ชื่อจุดตัด ซ้าย ขวา
  ถนนพระรามที่ 6 (จารุเมือง–วัดสะพานสูง)
กรุงเทพมหานคร 0+000 แยกจารุเมือง เชื่อมต่อจาก:   ถนนบำรุงเมือง
  ถนนจารุเมือง ไปรองเมือง   ถนนจารุเมือง ไปบรรทัดทอง
แยกพงษ์พระราม   ถนนพระรามที่ 1 ไปกษัตริย์ศึก ไม่มี
สะพาน ข้ามคลองแสนแสบ
แยกอุรุพงษ์   ถนนเพชรบุรี ไปยมราช   ถนนเพชรบุรี ไปราชเทวี
ตรงไป: ข้ามทางรถไฟสายตะวันออก
แยกศรีอยุธยา   ถนนศรีอยุธยา ไปเสาวนี   ถนนศรีอยุธยา ไปพญาไท
แยกตึกชัย   ถนนราชวิถี ไป สวรรคโลก   ถนนราชวิถี ไปชัยสมรภูมิ
แยกโรงกรองน้ำ   ถนนนครชัยศรี ไป สามเสน ไม่มี
  ถนนเศรษฐศิริ ไป เทอดดำริ ทางขึ้น   ทางพิเศษศรีรัช ขวาไปดินแดง-ถนนพระราม 9,บางนา-ดาวคะนอง/ตรงไปบางโคล่-ดาวคะนอง
ไม่มี   ถนนกำแพงเพชร ไป กำแพงเพชร
แยกวัดสะพานสูง   ถนนเตชะวณิช ไป ไม่มี
      สะพาน              กำลังก่อสร้างหรือโครงการในอนาคต

สถานที่สำคัญที่ถนนตัดผ่านแก้ไข

 1. โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
 2. กระทรวงการคลัง
 3. สำนักงบประมาณ
 4. โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
 5. โรงงานผลิตน้ำสามเสน และพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ประปาไทย การประปานครหลวง
 6. กรมโยธาธิการและผังเมือง สำนักงานถนนพระรามที่ 6
 7. สถาบันมะเร็งแห่งชาติ
 8. องค์การเภสัชกรรม
 9. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
 10. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 11. กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
 12. กระทรวงอุตสาหกรรม
 13. กระทรวงการต่างประเทศ
 14. โรงพยาบาลสงฆ์
 15. กรมทางหลวง
 16. สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร

อ้างอิงแก้ไข