ถนนประดิพัทธ์

ถนนในกรุงเทพมหานคร

ถนนประดิพัทธ์ เป็นถนนที่เชื่อมระหว่างแขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กับแขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร มีขนาดของความกว้างถึง 4 ช่องจราจร มีความยาวประมาณ 2 กิโลเมตร ต้นถนนเริ่มต้นจากทางแยกสะพานแดง ท้ายถนนคือทางแยกสะพานควายบริเวณย่านสะพานควาย ชื่อถนนประดิพัทธ์ตั้งชื่อตามพระยาประดิพัทธภูบาล (คอยู่เหล ณ ระนอง)

ถนนประดิพัทธ์ มุ่งหน้าแยกสะพานควาย

ประวัติ แก้

ในอดีตบริเวณนี้เป็นทุ่ง ต่อมาในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว มีการตั้งหน่วยงานทหารจำนวนมากบริเวณทิศเหนือของเขตดุสิตและอยู่ทางทิศตะวันตกของแขวงสามเสนใน (หรือแขวงพญาไทในปัจจุบัน) หลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองนายทหารเข้ามาอยู่อาศัยบริเวณนี้รวมถึงบริเวณใกล้เคียงอย่างซอยราชครูและอารีย์[1]

บริเวณทางรถไฟสายเหนือตัดกับถนนประดิพัทธ์ เป็นจุดสำคัญทางประวัติศาสตร์ เป็นที่นัดหมายผู้นำทหารของคณะผู้ก่อการเปลี่ยนแปลงการปกครอง ตอนเช้ามืดเวลา 05.00 น. ของวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2475[2] ตามที่ปรากฏใน บันทึกการปฏิวัติ 24 มิถุนายน 2475 ของพันเอกพระยาทรงสุรเดช เพราะจุดนี้เป็นจุดเป้าหมายของคณะที่จะเข้าไปจู่โจมยึดกำลังอาวุธยุทโธปกรณ์และขนกำลังพลก็อยู่บนถนนทหาร โดยในช่วงเวลานั้นบริเวณนี้น่าจะเปลี่ยวมาก[3] ในช่วง พ.ศ. 2505–2510 ย่านนี้ก็ยังไม่ค่อยมีคนอาศัยอยู่มากนัก[1]

ในช่วงสงครามเวียดนาม เกิดโรงแรมและผับเพื่อรองรับทหารจีไอ[4] เช่น โรงแรมประดิพัทธิ์ โรงแรมกานต์มณี โรงแรมอลิซาเบธ โรงแรมแอมบาสซี่ เป็นต้น[5] ในช่วงปี พ.ศ. 2520–2532 ชาวอาหรับจากซาอุดีอาระเบียก็มักมาพักโรงแรมเหล่านี้ด้วย[6] ในอดีตเป็นที่ตั้งของห้างเมอร์รี่คิงส์สะพานควาย เป็นที่ตั้งของโรงหนังพหลโยธินรามา รวมทั้งเป็นศูนย์รวมของโรงเรียนกวดวิชาในยุคก่อน[7] หลังจากมีสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสสะพานควาย ทำให้บริเวณนี้ได้รับการพัฒนาด้านอสังหาริมทรัพย์เกิดคอนโดมิเนียม เปลี่ยนจากย่านเชิงพาณิชย์กลายเป็นย่านที่อยู่อาศัยระดับกลางบน[8]

ปัจจุบัน สองข้างทางเป็นตึกแถวอาคารพาณิชย์เกือบตลอดเส้นทาง โดยอาคารพาณิชย์ทั้งสองข้างทางนั้นเปิดเป็นร้านอาหาร ร้านทอง ธนาคาร ฯลฯ[9]

อ้างอิง แก้

  1. 1.0 1.1 "ย่านประดิพัทธ์ สะพานควาย กับการขยายเมืองทางตอนเหนือของพระนคร". ไทยพีบีเอส.
  2. "วันก่อการที่หัวมุมถนนประดิพัทธ์ตัดทางรถไฟสายเหนือ". ไทยโพสต์.
  3. นรนิติ เศรษฐบุตร. "หัวมุมที่ถนนประดิพัทธ์ตัดทางรถไฟสายเหนือ". สถาบันพระปกเกล้า.[ลิงก์เสีย]
  4. "#ถนนประดิพัทธ์". facebook. 2020-02-22.
  5. ""สะพานควาย-ประดิพัทธ์" ทำเลเชื่อมต่อสถานีกลางบางซื่อและย่านธุรกิจอารีย์". terrabkk.com.
  6. อุบลวรรณ กระปุกทอง. "ที่นี่สะพานควาย...'เฮียง้วน กิติศักดิ์' ผู้นั่งมองเวลาและความเปลี่ยนแปลง".
  7. "ชวนส่อง 'ประดิพัทธ์' ย่านชุมชนที่ผสานความดั้งเดิมและร่วมสมัยได้อย่างลงตัว".
  8. "รู้จักย่านสะพานควายแบบเจาะลึก".
  9. "ประดิพัทธ์".