ณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร

แม่ทัพกู้ภัย 13 ขีวิตติดถ้ำหลวง

ณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร (1 มิถุนายน พ.ศ. 2508 – 21 มิถุนายน พ.ศ. 2566) เป็นอดีตข้าราชการชาวไทย อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี[5]และผู้อำนวยการศูนย์จิตอาสา จังหวัดปทุมธานี เป็นอดีตผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางจังหวัดพะเยา[6]และจังหวัดเชียงราย เขามีชื่อเสียงจากการดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานการณ์ช่วยเหลือเด็กและผู้ช่วยผู้ฝึกสอนที่ติดถ้ำรวมทั้งสิ้น 13 คน ในปฏิบัติการค้นหาและกู้ภัยถ้ำหลวง ระหว่างวันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2561 – 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 และเป็นหนึ่งในคณะกรรมการศูนย์บูรณาการแก้ไขสถานการณ์โควิด – 19 ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล[7]

ณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร
ณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ขณะกำลังให้สัมภาษณ์กับสื่อในปฏิบัติการค้นหาและกู้ภัยถ้ำหลวง
ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี
ดำรงตำแหน่ง
1 ตุลาคม พ ศ. 2563 – 21 มิถุนายน พ.ศ. 2566
ก่อนหน้าชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม
ถัดไปภาสกร บุญญลักษม์
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด1 มิถุนายน พ.ศ. 2508
อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา ประเทศไทย
เสียชีวิต21 มิถุนายน พ.ศ. 2566 (58 ปี)[1]
โรงพยาบาลศิริราช กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
เชื้อชาติไทย
คู่สมรสจินจณา โอสถธนากร[2]
บุตรพรธีรา โอสถธนากร
สุธารีย์ โอสถธนากร
บุพการี
 • ประสาน โอสถธนากร[3] (บิดา)
 • นวลจันทร์ โอสถธนากร (มารดา)
ศิษย์เก่า
เป็นที่รู้จักจากผู้อำนวยการสถานการณ์ช่วยเหลือในปฏิบัติการค้นหาและกู้ภัยถ้ำหลวง ขณะดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย

ประวัติ แก้

ชีวิตในวัยเด็กและการศึกษา แก้

นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร เกิดเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2508 ที่อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นบุตรใน 4 คนของประสานและนวลจันทร์ โอสถธนากร บิดาของณรงค์ศักดิ์เป็นอดีตทหารเสนารักษ์ประจำค่ายจักรพงษ์ จังหวัดปราจีนบุรีก่อนจะเปลี่ยนมาเปิดร้านขายยาบริเวณถนนลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร โดยประสานได้ดำเนินการเลี้ยงบุตรรวมถึงณรงค์ศักดิ์แบบทหารเพื่อให้มีระเบียบวินัย ซึ่งณรงค์ศักดิ์ได้เปิดเผยว่าบิดาของเขานั้นดุและเป็นเผด็จการมาก

นายณรงค์ศักดิ์จบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จากโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จากโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) กรุงเทพมหานคร และสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาวิศวกรรมโยธาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในปี พ.ศ. 2528 ปริญญาโทในสาขาวิชาภูมิมาตรศาสตร์และการสำรวจ (Geodetic Science and Surveying) จากมหาวิทยาลัยโอไฮโอสเตต สหรัฐในปี พ.ศ. 2531

นายณรงค์ศักดิ์ยังสำเร็จการศึกษาในสาขาอื่น ๆ จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชโดยได้รับประกาศนียบัตรกฎหมายการที่ดินและทรัพย์สินในปี พ.ศ. 2535 ปริญญาตรีในสาขาวิชานิติศาสตร์ในปี พ.ศ. 2536 เทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจในปี พ.ศ. 2545 และรัฐประศาสนศาสตร์ในปี พ.ศ. 2556

การทำงาน แก้

นายณรงค์ศักดิ์ เข้ารับราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทย โดยเคยดำรงตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลแผนที่ ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีทำแผนที่ และที่ปรึกษาด้านวิศวกรรมสำรวจ[8]ของกรมที่ดิน ณรงค์ศักดิ์ยังเป็นประธาน กรรมการและผู้ทรงคุณวุฒิในหลายหน่วยงานของรัฐ เช่น สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ คณะกรรมการการเลือกตั้ง เป็นต้น

นายณรงค์ศักดิ์ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยในปี พ.ศ. 2559[9] ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายในปี พ.ศ. 2560[10]ซึ่งเป็นเมืองหลักในภาคเหนือและเป็นพื้นที่ใหญ่เกรดเอ ในแวดวงนักปกครอง และได้ชื่อว่า "ผู้ว่าฯ หมูป่า" เพราะแผนปฏิบัติการกู้ภัยถ้ำหลวง เมื่อปี 2561 ในนามแม่ทัพใหญ่ ผู้นำทัพช่วยเหลือ 13 ชีวิตทีมฟุตบอล "หมูป่าอะคาเดมี" ได้มาพร้อมกับการยอมรับว่าเป็นนักปฏิบัติตัวจริง และย้ายเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาในปี พ.ศ. 2561[11]ก่อนจะสร้างผลงานเด่นชัดเรื่องการแก้ปัญหาหมอกควัน หรือฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางในปี พ.ศ. 2562[12] ก็สร้างผลงานเด่น เพราะ "คิว" หมอพร้อมของลำปาง มีประชาชนลงชื่อมากเป็นอันดับ 1 ของประเทศ ควบคู่กับการประกาศโครงการ “รับคนลำปางกลับบ้าน” เป็นจังหวัดแรกของประเทศด้วย ต่อมาได้รับแต่งตั้งเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีในปี พ.ศ. 2564[13]

เสียชีวิต แก้

นายณรงศักดิ์ โอสถธนากร ถึงแก่อนิจกรรมอย่างสงบ ที่โรงพยาบาลศิริราช เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2566 ภายหลังเข้ารักษาอาการป่วยโรคมะเร็ง[14] สิริอายุ 58 ปีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานน้ำหลวงอาบศพ เครื่องเกียรติยศประกอบศพ พวงมาลาหลวง และพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมศพ นายณรงศักดิ์ โอสถธนากร อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี ณ ศาลาพ่วงจินดา วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร

ในการนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พลอากาศโท ภักดี แสง-ชูโต ผู้ช่วยราชเลขานุการในพระองค์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นผู้อัญเชิญพวงมาลาหลวง สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี โปรดให้ คุณหญิงจรัสศรี ทีปิรัช รองประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ เป็นผู้อัญเชิญพวงมาลาพระราชทานส่วนพระองค์

ผู้เข้าร่วมประกอบพิธี อาทิ พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี รศ.นราพร จันทร์โอชา พลเอก ชัยชาญ ช้างมงคล เป็นประธานในพิธี โดยมี ดร.สุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย พลเรือโท อาภากร อยู่คงแก้ว ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 3 นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ประธานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน รศ.ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พลตำรวจโท คำรณวิทย์ ธูปกระจ่าง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี สิทธิชัย สวัสดิ์แสน และ อดิเทพ กมลเวชช์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี มีพิธีพระราชทานเพลิงศพ ในวันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2566 เวลา 16.00 น. ณ ฌาปนสถานกองทัพอากาศ เมรุ 2 วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร

ยศอาสารักษาดินแดน แก้

พ.ศ. 2561 นายกองเอก กองอาสารักษาดินแดน[15]

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ แก้

อ้างอิง แก้

 1. ผู้ว่าฯหมูป่า สิ้นใจสงบ ด้วยวัย 58 ปี หลังป่วยมะเร็ง
 2. ถ้ำหลวง: โคนัน, เชอร์ล็อก โฮมส์ คือ เล่มโปรดของ ผู้ว่าฯ ณรงค์ศักดิ์, เว็บไซด์:https://www.bbc.com/ .วันที่ 10 กรกฎาคม 2018
 3. พ่อ ‘ผู้ว่าฯเชียงราย’ ฮีโร่ช่วย 13 หมูป่าเผย ‘เลี้ยงลูกแบบทหาร’ จนได้ดี, เว็บไซด์: https://www.matichon.co.th .วันที่ 3 ก.ค. 2561
 4. ไม่ธรรมดา ประวัติ ผู้ว่าฯ ณรงค์ศักดิ์ แม่ทัพใหญ่ภารกิจช่วย 13 ชีวิตติดถ้ำหลวง, เว็บไซด์:https://campus.campus-star.com/ .วันที่ 29 มิ.ย. 2561
 5. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ
 6. "ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ" (PDF). คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2019-09-29. สืบค้นเมื่อ 2019-09-29.
 7. ราชกิจจาเผยแพร่คำสั่ง ตั้งศูนย์บูรณาการแก้ไขสถานการณ์โควิด-19 ใน กทม.-ปริมณฑล
 8. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือน
 9. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือน
 10. คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๒๐/๒๕๖๐ เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่ง
 11. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ
 12. "ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ (หน้า ๗)" (PDF). คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2019-09-29. สืบค้นเมื่อ 2019-09-29.
 13. เช็คชื่อ 28 ชื่อแต่งตั้งโยกย้าย "สุทธิพงษ์" ปลัด มท. "ณรงค์ศักดิ์" ผวจ.ปทุมฯ
 14. ผู้ว่าฯหมูป่า "ณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร" ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เสียชีวิต
 15. หนังสือราชกิจจานุเบกษา ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานยศกองอาสารักษาดินแดน 19 มีนาคม พ.ศ. 2561
 16. ราชกิจจานุเบกษา, พระบรมราชโองการ ประกาศ เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ประจำปี ๒๕๖๕, เล่ม ๑๔๐ ตอนพิเศษ ๑ ข หน้า ๑๒๒, ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖
 17. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ประจำปี ๒๕๖๐, เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๔๘ ข หน้า ๒๐, ๒๘ กันยายน ๒๕๖๐
 18. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญจักรมาลาและเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี ๒๕๕๓, เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖ ข หน้า ๘๐, ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔