ณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร

แม่ทัพกู้ภัย 13 ขีวิตติดถ้ำหลวง

ณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร เป็นข้าราชการชาวไทย ผู้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี​ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2564[4]และผู้อำนวยการศูนย์จิตอาสา จังหวัดปทุมธานี เป็นอดีตผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางจังหวัดพะเยา[5]และจังหวัดเชียงราย เขามีชื่อเสียงจากการดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานการณ์ช่วยเหลือเด็กและผู้ช่วยผู้ฝึกสอนที่ติดถ้ำรวมทั้งสิ้น 13 คน ในปฏิบัติการค้นหาและกู้ภัยถ้ำหลวง ระหว่างวันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2561 – 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 และเป็นหนึ่งในคณะกรรมการศูนย์บูรณาการแก้ไขสถานการณ์โควิด – 19 ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล[6]

ณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร
ม.ว.ม., ป.ช., ร.จ.พ.
ณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร.png
ณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ขณะกำลังให้สัมภาษณ์กับสื่อในปฏิบัติการค้นหาและกู้ภัยถ้ำหลวง
เกิด1 มิถุนายน พ.ศ. 2508 (57 ปี)
อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา
สัญชาติไทย
ศิษย์เก่า
มีชื่อเสียงจากผู้อำนวยการสถานการณ์ช่วยเหลือในปฏิบัติการค้นหาและกู้ภัยถ้ำหลวง ขณะดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย
คู่สมรสจินจณา โอสถธนากร[2]
บุตรพรธีรา โอสถธนากร
สุธารีย์ โอสถธนากร
บิดามารดา
 • ประสาน โอสถธนากร[3] (บิดา)
 • นวลจันทร์ โอสถธนากร (มารดา)

ประวัติแก้ไข

ชีวิตในวัยเด็กและการศึกษาแก้ไข

ณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร เกิดเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2508 ที่อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นบุตรใน 4 คนของประสานและนวลจันทร์ โอสถธนากร บิดาของณรงค์ศักดิ์เป็นอดีตทหารเสนารักษ์ประจำค่ายจักรพงษ์ จังหวัดปราจีนบุรีก่อนจะเปลี่ยนมาเปิดร้านขายยาบริเวณถนนลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร โดยประสานได้ดำเนินการเลี้ยงบุตรรวมถึงณรงค์ศักดิ์แบบทหารเพื่อให้มีระเบียบวินัย ซึ่งณรงค์ศักดิ์ได้เปิดเผยว่าบิดาของเขานั้นดุและเป็นเผด็จการมาก

ณรงค์ศักดิ์จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จากโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จากโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) กรุงเทพมหานคร และสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาวิศวกรรมโยธาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในปี พ.ศ. 2528 ปริญญาโทในสาขาวิชาภูมิมาตรศาสตร์และการสำรวจ (Geodetic Science and Surveying) จากมหาวิทยาลัยโอไฮโอสเตต สหรัฐในปี พ.ศ. 2531

ณรงค์ศักดิ์ยังสำเร็จการศึกษาในสาขาอื่น ๆ จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชโดยได้รับประกาศนียบัตรกฎหมายการที่ดินและทรัพย์สินในปี พ.ศ. 2535 ปริญญาตรีในสาขาวิชานิติศาสตร์ในปี พ.ศ. 2536 เทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจในปี พ.ศ. 2545 และรัฐประศาสนศาสตร์ในปี พ.ศ. 2556

การทำงานช่วงแรกแก้ไข

ณรงค์ศักดิ์ เข้ารับราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทย โดยเคยดำรงตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลแผนที่ ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีทำแผนที่ และที่ปรึกษาด้านวิศวกรรมสำรวจ[7]ของกรมที่ดิน ณรงค์ศักดิ์ยังเป็นประธาน กรรมการและผู้ทรงคุณวุฒิในหลายหน่วยงานของรัฐ เช่น สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ คณะกรรมการการเลือกตั้ง เป็นต้น

ณรงค์ศักดิ์ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยในปี พ.ศ. 2559[8] ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายในปี พ.ศ. 2560[9] และย้ายเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาในปี พ.ศ. 2561[10] ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางในปี พ.ศ. 2562[11] และผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีในปี พ.ศ. 2564[12]

ยศอาสารักษาดินแดนแก้ไข

พ.ศ. 2561 นายกองเอก กองอาสารักษาดินแดน[13]

เครื่องราชอิสริยาภรณ์แก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

 1. ไม่ธรรมดา ประวัติ ผู้ว่าฯ ณรงค์ศักดิ์ แม่ทัพใหญ่ภารกิจช่วย 13 ชีวิตติดถ้ำหลวง, เว็บไซด์:https://campus.campus-star.com/ .วันที่ 29 มิ.ย. 2561
 2. ถ้ำหลวง: โคนัน, เชอร์ล็อก โฮมส์ คือ เล่มโปรดของ ผู้ว่าฯ ณรงค์ศักดิ์, เว็บไซด์:https://www.bbc.com/ .วันที่ 10 กรกฎาคม 2018
 3. พ่อ ‘ผู้ว่าฯเชียงราย’ ฮีโร่ช่วย 13 หมูป่าเผย ‘เลี้ยงลูกแบบทหาร’ จนได้ดี, เว็บไซด์: https://www.matichon.co.th .วันที่ 3 ก.ค. 2561
 4. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ
 5. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ
 6. ราชกิจจาเผยแพร่คำสั่ง ตั้งศูนย์บูรณาการแก้ไขสถานการณ์โควิด-19 ใน กทม.-ปริมณฑล
 7. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือน
 8. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือน
 9. คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๒๐/๒๕๖๐ เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่ง
 10. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ
 11. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ (หน้า ๗)
 12. เช็คชื่อ 28 ชื่อแต่งตั้งโยกย้าย "สุทธิพงษ์" ปลัด มท. "ณรงค์ศักดิ์" ผวจ.ปทุมฯ
 13. หนังสือราชกิจจานุเบกษา ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานยศกองอาสารักษาดินแดน 19 มีนาคม พ.ศ. 2561
 14. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ประจำปี ๒๕๖๐, เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๔๘ ข หน้า ๒๐, ๒๘ กันยายน ๒๕๖๐
 15. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ประจำปี ๒๕๕๖, เล่ม ๑๓๐ ตอนที่ ๓๐ ข หน้า ๕๓, ๖ ธันวาคม ๒๕๕๖
 16. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญจักรมาลาและเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี ๒๕๕๓, เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖ ข หน้า ๘๐, ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔